Sila Ratķis iegāzès

Sila Ratķis iegāzès
Lielajâ niedrajâ.?
Sīki putni sanākat
Sila dēla kāziņâs.
Vilciņam rupja taure,
Tas stabules pūtejiņš;
Sunišam skaņa taure,
Tas bundziņas sitejiņš;
Vārniņai līki pleci,
Ta ūdens nesajiņa:
Krauklišam līks knāpiņš,
Tas gaļiņas kapatajs;
Žagatiņa garastite,
Ta pagalma mēsataja;
Lakstigala lokamēle,
Ta viesišu saņēmeja;
Vāverite kuplastite,
Ta galdiņa uzklājeja;
Vanagam lieli nagi,
Tas gaļiņas smēlejiņš;
Dzērvitei garš kakliņš,
Ta talerķu uzliceja;
Kovārņam melli svārki,
Tas pātaru skaititajs;
Ķikutam garas kājas,
Tas galdiņa slaucitajs;
Bezdeligai melli brunči,
Ta rīciņu mazgataja;
Cielaviņas vieglas meitas,
Tàs dancišu uzvedejas;
Dzenišam raibi svārki,
Tas brūtites ormaniņš;
Zaķišam leitnes ? kājas,
Tas celiņu vadonits;
Cīruļam strupi svārki,
Tas vārtiņu attaisejs.
Brūtitei ir zelta šnores
Ap vidus apšnoreta.?
Brūte brauce uz baznicu,
Dievs dod jaunus arajus.
Sila Ratķis iegāzès
Place and time of recording:
Rencēni
Rencēni, Amatas pagasts, Cēsu novads

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.