Iešu, iešu, kà neiešu


Iešu, iešu, kà neiešu,
Pie mazà arajiņa;
Pate arklu ienesišu
Lielajâi tīrumâ.
Iešu, iešu, kà neiešu
Place and time of recording:
Jaunlaicene
Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.