#LFK 116, 845

Title in the original language
Par Jaunās muižas Ragankalnu
Title
Nakts raganas velējas
Unit number
845
Languages
Latvian
Dialects
Middle dialect
Collector
Place and time of recording
13.04.1924, Rencēnmuiža
Rencēnmuiža, Rencēnu pagasts, Valmieras novads
Place of hearing
Elza Ratniece teiku dzirdējusi agrā jaunībā.
Keywords
File
#LFK 116, 845
TranscriberSandis Laime
CompletedYes
AcceptedYes
Created2017-09-28 22:09:28
Updated2017-09-28 22:25:15
Transcription (text)

843

Par Rencēnmuižas riju.
Kāds vīrs reiz žāvējis rija labību un ap pusnakti redzējis kā kāds melnums ar gaŗu asti kaktā rāpies uz augšu. Krāsnī uguns kurējies un apgaismojis visu riju. Viņam līdzi bijis ari suns un viņš domājis, ka tā ir suņa ēna bet izlūkājis uz kuŗu pusi ēna krīt un redzejis kā ēna krīt uz citu pusi, viņam palicis ļoti bail. Viņš pucinājis ar suni bet nav gājis. Beidzot vīrs saucis "Kad tevi velns parautu!" Melnais uz reiz pazudis.
Dzirdēta tagad.
E Ratniek 19. aprilī. 1924. g.

844

Par Rencēnmuižas mužkungu [muižkungu].
Agrākais muižkungs, Meirēns kalpojis velnam. Ošupes ezermālā agrākos laikos atradušās dzirnavas. Vēl tagad tur redzamas atliekas. Muižkungs Meirēns esot nesis katru vakaru labus ēdienus un dzērienus velniem. Viens muižkunga kalps nācis no kroga un redzējis kā viņa kungs ieiet dzirnavās ar lielu paunu. Kalps gājis viņam pakaļ un noslēpies aiz maltuves, lai noskatītos ko kungs darīs. Kungs atraisijis paunu, krāmējis visus ēdienus uz grīdas un saucis: "Nākat mani gari ēst." Un aizgājis, bet maltuves duvis palikušas vaļā. Kalps paņēmis labos ēdienus un dzērienus. Aizgājis uz māju un atdevis tos sievai. Sieva bijusi ļoti priecīga. Viņš izstastījis kur edienus atradis. Nu kalpam bijusi laba loma. Viņš gājis katru nakti pēc ēdieniem kurus kungs vakarā bijis atnesis.
Dzirdēta agrā bērnība.
Elza Ratniek. 19. aprilī. 1924. g.

845

Par Jaunasmuižas Ragankalnu.
Agrākos laikos Ragankalnā ap pulksten divpadsmitiem naktī kalna galā spīdējusi maza uguntiņa. Kalns apaudzis ar mežu.
Transcribe text
File
#LFK 116, 845
TranscriberSandis Laime
CompletedYes
AcceptedYes
Created2017-09-28 22:26:37
Updated2017-09-28 22:37:13
Transcription (text)Kalna galā ir liels akmens. Zem akmeņa esot daudz naudas. Kādu nakti viens ceļnieks gājis aplūkot uguni kas tur spīdējis. Piegājis drīz klāt, viņš izdzirdis tādu troksni itkā kāds mežā būtu velejies. Viņam palicis bail un gājis uz māju lai izstāstītu mājniekiem ko kalnā dzirdējis. Majnieki visi nosprieduši kā tajā kalnā esot raganas. Pēc gadiem sienapļāvēji atraduši kā akmenī bijis iecirsta saule, menes [mēness] un palmes [palmas] zars.
Dzirdēta agrā bērnība.
Elza Ratniek. 13. aprilī. 1924. g.

846

Par greizo tiltu
Kāds vīrs gājis no Rencēnmuižas uz Lizdēnmuižu pie saviem vecākiem. Ap pulksten divpadsmitiem nakti viņš gājis gar greizo tiltu. Te viņš ieraudzijis kā no meža iznāk jauna skaista sieviete, ģērbusies baltās drēbēs. Vīrs domājis kad kāda ceļotāja, bet tuvāki pieejot redzējis, ka sievietei ir tik tievs vidus, kā drīz vien var pārlūst [pārlūzt]. Sieviete uzreiz nozudusi. Viņam palicis ļoti bail. Ejot atskatijies atpakaļ un ieraudzījis ka sieviete lēkā tam aiz muguras. Viņš atgriezies atpakaļ un izbailēs kliedzis: "Kad tevi velns parautu!" Acu mirkli sieviete nozudusi, kā zemē ielidusi.
Dzirdēta tagad.
Elza Ratniek. 13 aprilī. 1924. g.
Transcribe text
Open

Par Jaunās muižas Ragankalnu
Agrākos laikos Ragankalnā ap pulksten divpadsmitiem naktī kalna galā spīdējusi maza uguntiņa. Kalns apaudzis ar mežu. Kalna galā ir liels akmens. Zem akmeņa esot daudz naudas.
Kādu nakti viens ceļnieks gājis aplūkot uguni, kas tur spīdējis. Piegājis drīz klāt, viņš izdzirdis tādu troksni, it kā kāds mežā būtu velējies. Viņam palicis bail, un gājis uz māju, lai izstāstītu mājniekiem, ko kalnā dzirdējis. Mājnieki visi nosprieduši, ka tajā kalnā esot raganas. Pēc gadiem siena pļāvēji atraduši, ka akmenī bijis iecirsta saule, mēness un palmas zars.

Map legend

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jaunā muiža
("Muižnieciņi", Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232)
(Not set)Mentioned in the textManor house
2Raganu kalns
("Ozolkalni", Rencēnu pagasts, Valmieras novads)
(Not set)Mentioned in the textMountain, mountain range
3Raganu kalna akmens
("Ozolkalni", Rencēnu pagasts, Valmieras novads)
(Not set)Mentioned in the textStone
4Rencēnmuiža
(Rencēnmuiža, Rencēnu pagasts, Valmieras novads)
13.04.1924Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs