#LFK 450, 3269

Title
Raganas zog pienu
Unit number
3269
Languages
Latvian
Dialects
Livonian dialect
Place and time of recording
09.09.1946, Oškalni
"Oškalni", Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
Keywords
File
#LFK 450, 3269
TranscriberSandis Laime
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-03-29 14:40:22
Updated2019-03-29 14:59:07
Transcription (text)

3361

Oškalniete Nabadzīga kalpa sieva gājusi vienmēr baronu lūgt, lai palīdz. Šis nevarējis vairs izturēt, teicis, lai iet pūšlot, glābt cilvēkus. Iemācijis tādus vārdus:
Es ar savu kažociņu
Atnācu un aizietu
Ja es līdzēt nevaru
Skādēt tokš nevaru.
Sieva sāk ar šiem vārdiem glābt un paliek bagāta. Te kungs paliek slims. Viņš padzird, ka pa trejdeviņām valstīm kāda sieva, kas visus var glābt. Šis liek sievu atrast. Viņa brauka un skaita: Es ar savu kažociņu u.t.t. Kungs sāk smieties, jo atceras, ka pats to mācījis. Augons iekšā sprāgst, kungs paliek vesels. Nu sievai vēl vairāk piekrišanas, jo izglābusi kungu.

3362

Čigāns: Čūska jāsit kaut vai ar maizes garozu, ja nav vicas, bet jāsit.

3362a

Čigāna Pauča māte māk zalkšus sasaukt. Viņa nolika zemē bērza vicu un skaitīja vārdus. Zalktis viņas priekšā locījās. Tad viņa ar vicu nopēra un atkal atlaida (Čūskas Popē sauc par zalkšiem.)

3363

Oškalniete Zalkšmātei ir Līze vārds. Ja no zalkt bail, tad, kad iet mežā, vajag teikt, maiz ir, sāl ir, nazs ir, gaļ nav; tad neredz. (Grižkrodzniece vienmēr tā saka, viņa nekad neredz)

3264, 3263, 3266

Matīšdien, dižceturtdien, dižpiektdien nevar nevien žagar, ne lapiņ nest mājā, citādi zalš pill māj.

3267

Lai nebūtu bluss un mušs, dižpiektdien jāizslauk istab, jāaiznes uz krustceļ, atpakaļ nav brīv skatīties.

3268

Iet uz otr māj ēdot, kad aiziet, saka, te paliek vis žurks, tad vis žurks aiziet uz turien.

3269

Raganas skrien un atņem otram pienu. Paņem spain, kāšam lupat un agr rīta velk a kāšam lupat pa ras. Rasu griež spannī un saka: viss man, viss man tas labums. Viņiem tie sūkal.

3270

Čig. Bijuši divi saimnieki. Vienam piena daudz, otram tikai tārpi un sūkalas. Tam bijis puika, 14 g.v., tas prasījis mātei, kādēļ mums tā un viņam tik daudz piena. Jāņu rītā agri puika ielien krūmos paņēmis līdz puceņu nūju. Viņš noskatās, ka vecene velk pa rasu lupatu un griež spainī. Puika sāk veceni sist ar puceņa nūju. Šī sāk lūgties un apsolās, ka tā vairāk nedarīs un griež lupatu atkal rasā atpakaļ. Tā ir, tie nav nieki.

3271

Oškalniete Ramanene bija pie manas švēģerenes pa kalp. Švēģerenes cūkai žurkas dzīvai ēda gaļu ārā. Mana cūka stāvēja netālu, tai neēda. Ramanene teica par švēgereni tā: ko viņa citam dara, to cits viņai dar.

3272

Ramanene nokāvusi cūku. Švēģerene griezusi trīs reizes ar sīklupatu pa plucšnamūdeni, lai nekas nav, lai gaļa rūgst kopā.
Transcribe text
Open
Raganas skrien un atņem otram pienu. Paņem spain, kāšam lupat un agr rīta velk a kāšam lupat pa ras. Rasu griež spannī un saka: "Viss man, viss man tas labums. Viņiem tie sūkal."

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Oškalni
("Oškalni", Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614)
09.09.1946Place and time of recordingFarmstead

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs