#DS 1, 2686-2

Title
Lepnajami puisišam
Unit number
2686-2
Keywords
Open
Lepnajami puisišam
Meža putni kāzas dzēra.
Zīle, žube panāksnôs,
Cielaviņa vedejôs.
Vārniņai zili pleci,
Ta ūdeņa nesejiņa;
Lācišami platas ķepas,
Tas maizites cepejiņš;
Lapsiņai kupla aste,
Ta istabas slaucitaja;
Vanagami skarbi nagi,
Tas pie malkas skaldišanas;
Krauklišami melni svārki,
Tas uguna kūrajiņš;
Pūcitei ir platas acis,
Ta būs brūtes mičotaja;
Lakstigalai čakla mēle,
Ta būs brūtes mielotaja;
Žagatiņa goda sieva,
Pirmà danča vilcejiņa.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs