#LFK-1136-88

Title
Stāvi šnelli kumeliņ'
Unit number
88
Languages
Latvian
Submitter
Date of submission
01.06.1930
Keywords
#LFK-1136-88
TranscriberIevaKronkalne
CompletedYes
AcceptedNo
Created2016-03-18 11:02:15
Updated2016-07-16 14:25:51
Transcription (text)

86

1. Kad govis ir kūtī nosvīdušas, tad tās lietuvēns moca.

87

2)  Kad govis pirmo reizi laiž arā, tad ielej silēs gaļas salijumu, tad burvi nevar noburt.

88

Stāvi šnelli kumeliņu
Uz to ledus gabaliņu,
Lai es varu parunāt -
Ar to meitas māmuliņu.
Uzrakstījusi Emīlija Maurers 12.g veca - IV.kl. skol. Diktējusi Liene Maurers 94 g.v. Padures pag. Dīķleju mājās.

89

1) Lai govis rāmi ēstu, tad pirmo dienu ganos dzenot pie kūts durvīm ir jānoklāj maiss.

90

2) Lai govis rāmi ēstu, tad pirmo dienu - kad govis izdzen ganībās - ir jāskrien trīs reizes apkārt ar vaļeju atslēgu, - un kad ir apskriets, tad aizslēdz ciet'.

91

3) Kad cūkam ir utis, tad 27 utis ieliek cūku pūslī un iesviež krāsnī, tad visas utis pazūd.

92

4) Kad lopus laiž ganos - lai viņi neslimotu, tad jādod siļķe apsmērēta ar darvu un jādod tā, lai aste būtu pa priekšu un tad galva.

93

Kad zirgam ir vīveles, tad jāsaka: deviņas jūdzes uz priekšu - trīs atpakaļ. Trīs jūdzes uz priekšu - deviņas atpakaļ - krusts priekšā, krusts pakaļā, lai tas tā
Transcribe text

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.