#LFK 1, 28, 32

Title
Fui, kaunies drošu zagli
Unit number
32
Languages
Latvian
pp.
28
Date of submission
05.03.1924
Place and time of recording
Bauņi
Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads
Keywords
File
#LFK 1, 28, 32
TranscriberInesee
CompletedYes
AcceptedYes
Created2019-10-10 10:13:50
Updated2015-05-19 13:04:56
Transcription (text)

28, 30

Piemiņas dzejolis.
Rozes un neļķes vīst akmens
Marmors lūst bet mūsu draudzība
Pastāv mūžīgi.

28, 31

Dzērāja dziesma.
Reiz agrāk rīgas jūrmalā
Dzīvoj baroni tagad viņu vietā
Žīds ar šīberēm. Ohl-rija ohl-rijā ohlrijā rallalā.

28, 32

Rotaļa
Fui kaunies dzošu [zosu] zagli fui
Kaunies dzošu [zosu] zagli kas to
dzasi [zosi] man nozadzis tas ir viens
zaglis tas ir viens zaglis kas to
dzosi [zosi] man atdos to es mīlu.
Izskaidrojums
Viens viduci tas ir tas dzošu [zosu] zaglis ar nirkstu [pirkstu] rāda un kauninā kad saka kas to dzosi [zosi] man atdos to es mīlu tad pa parām [pāriem] saķeras kas paliek lieks tas ir dzošu [zosu] zaglis uz priekšu un tā tālāk.

28, 33

E Vec laika ziņģē
Es grib rītā mežā braukt
Un pie apses pieķerties vai
Vai vaiman dieniņ un pie apses pieķerties. Iet ar ciri [cirvi] šprikt un šnakt lūst tā apse taš brikt un braks vai vai vaiman dieniņ
Lūst tā apse brikt un brakt
Meža kungs to izdzirdis
Nāk to balto noķīlāt vai vai
Vai man dieniņ nāk to balto noķīlāt. Iet uz māju raudādams
Sieviņa pretī ziņģēdama vai vai
Vai man dieniņ sieviņa pretī ziņģēdama.
Vai vai sieviņa ko darīs mež kungs balto noķīlāj
Vai vai vaiman dieniņ mežkungs balto noķīlāj.
Kuš kuš vīriņ neraud vis vel vien dzostiņa [zostiņa] kūtinā vai
Vai vai man dieniņ vēl vien zostiņa kūtiņā. Bāž to dzosi [zosi] kulītē
Iet uz muižu pie meža kunga vai vai vai man dieniņ iet uz muižu
pie meža kunga. Lieku kuli uz trepēm ietu pac [pats] pie meža kunga
Vai vai vaiman dieniņ ietu pats pie meža kunga. Labdien labdien meža
kungs vai jūs balto atdosiet ja jūs balto atdasiet [atdosiet] es jums vienu
zosi došu vai vai vai man dieniņ es jums vienu zosi došu. Nāku ārā
uz trepēm kuņa dzosi [zosi] apēduse nav ne kuli atstājusi vai vai vaiman dieniņ nav ne kule palikuse. Dod tai kuņai piecpatsmit [piecpadsmit] un tam vīram 16 vai vai vai man dieniņ un tam vīram 16 pasmit [padsmit]. Ja uz māju dziedādama sieviņ pretī raudādama vai vai vai man dieniņ s sievin pretī raudādams.
Transcribe text

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bauņi
(Bauņi, Matīšu pagasts, Valmieras novads)
(Not set)Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs