#LFK-1045-355

Title
AIja, maziņš, aijaja
Unit number
355
Category
Languages
Latvian
Date of submission
1930
Place and time of recording
00.03.1930
Keywords
#LFK-1045-355
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2020-08-27 08:13:40
Updated2021-03-04 08:06:15
Transcription (text)

353

194
Es karāi aiziedamsi Riksti griezu ceļmalāi, Riksti griezu ceļmalā.
Šis variants ir viņas mirušā vīra Jaņa Dumiņa, dz. 1862, dziedajums:

354

195.
Dzerajpuika bedajasi, ak vai, vai, vai, vai! Kur bus ņemti ligaviņu, ak vai, vai, vai vai!
1. Kur bus ņemti ligaviņu, Ak vai, vai, vai, vai!

355

196
Šupļadziesma:
Aija, maziņš, aijaja. Aija, aija, aijaja. Aija, aija, aijaja, Aija, berniņš, aijaja.
Nakošos balsus dziedaja Anna Kalniņa kdze, dzim. Mercendarbes Pieraiņos 1871.

356

197
1. Telit, mana raibaliņa, Ziedainami kāji ...
2. Pate kapa kalniņāi, Ziedi bira lejiņā.
3. Raibas vieni man telites, Raibas lielas, raiba ...
4. Pate prieka nezinaju, Raibaliņas gani ...

357

1. Laidiet šurpu, ciemagani, Še ir laba ganišan`.
Transcribe text

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.