Items

Showing 1-20 of 268 items.
#ThumbnailRepositoryCollectionCollection numberUnit numberTitleInformantRecorderCategories 
   
1
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē232530-6Dziedat, meitas, ar manim
1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
2
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē232530-8Nākat, puiši, pie manìm
1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
3
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325260-3Dziedat, meitas, dziedat, meitas
1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
4
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325408-4Ta, māmiņa, tava vaina
1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
5
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325434-0Skaņi, skaņi padziedaju
1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
6
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325481-3Ik vakara (vakaru) dziedàt gāju
1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
7
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325715-0Dod, Dieviņ, rītu jauku
1.3.3. Dziedāšana ganos.
8
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē2325910-9Šovakar man jatop
1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
9
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23251190-2Māte mani audzinaja
2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
10
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23251218-1Vai, Laimite, Dēkla, Dēkla
2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
11
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23251859-0Čuči, guli, man' pādite
2.1.1.5.16.1. Šūpuli pakāruši, kūmas iešūpo krustbērnu.
12
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23251936-4Šupo mani, māmulite
2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
13
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252121-1Vīlu, vālu, vālodzite
2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
14
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252470-3Gailits saka vistiņai:
2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
15
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252697-3Mežmalâ ganidama
2.1.2.2.5. Par putnu dziesmām un valodu.
16
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252718-1Maza, maza bambalite
2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
17
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252812-1Lai bij lepna, kas bij lepna
2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
18
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23252812-1Lai bi lepni, kas bi lepni
2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
19
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23253429-2Mazajam(i) brāliņam
2.2.2.5. Brāļi bagāti, stalti, slaveni.
20
DSFriča Dumpja dainu vākums Blīdenē23253472-3Mans brālitis klēti taisa
2.2.2.8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos.
Showing 1-20 of 268 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.