Items

Showing 1-20 of 62 items.
#ThumbnailRepositoryCollectionCollection numberUnit numberTitleInformantRecorderCategories 
   
1
DSDS-11481-1Ik vakara dziedàt gāju
1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
2
DSDS-11496-3Skaņi, skaņi es dziedaju
1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
3
DSDS-11521-2Trīs nelieši purvu brida
1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
4
DSDS-11556-1Dziedi, dziedi, maza meita
1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
5
DSDS-114778-0
2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
6
DSDS-114788-0
2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
7
DSDS-119016-0Vaj tadēļ nedziedaju,
2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8
DSDS-119917-0Gaŗa priede, gaŗa egle
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
9
DSDS-1110337-0
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10
DSDS-1111895-0Kalpiņš savu līgaviņu
2.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
11
DSDS-1112469-0Visi puiši bandenieki
2.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
12
DSDS-1114310-0
2.5.1.2.7.1. Vispārīgi apcerējumi.
13
DSDS-1118157-0
2.5.2.7.14.5. Lietus un viņa nozīme.
14
DSDS-1119904-2Dzērajiņis bēdajàs
2.5.2.12.2. Krogus dziesmas un dziesmas par dzērājiem.
15
DSDS-1121568-0
2.5.2.13.4.2.1. Kāzenieku dziesmas.
16
DSDS-1123077-0
2.5.2.13.4.11.2. Dziesmas no brūtes draudzes, panāksniekiem.
17
DSDS-1123673-2Tu, jaunà ieterite
2.5.2.13.6. Apcerējumi par dzīvi tautās, sevišķi par vedeklas satiksmi ar tuvākiem vīra ģimenes locekļiem: dieveriem, māsīcām, ietaļām.
18
DSDS-1126868-2Ko tu raudi, kas tev kait
2.7.2. Nesaskaņas vīra un sievas starpā.
19
DSDS-1130004-0
3.3.1. Dažāda satura dziesmas par zirgiem.
20
DSDS-1130004-0Trīs gadiņi audzinaju
3.3.1. Dažāda satura dziesmas par zirgiem.
Showing 1-20 of 62 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.