Items

Showing 1-20 of 1,012 items.
#ThumbnailRepositoryCollectionCollection numberUnit numberTitleInformantRecorderCategories 
   
1
DSDS-1127-2Bāliņôs dzīvodama
1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
2
DSDS-11516-3Skaiški dzied, gari valk
1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
3
DSDS-11771-1Kādu godiņ' ij dzeram
1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
4
DSDS-11908-7Tu, meitiņ, sieta mēle
1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
5
DSDS-111085-1As redzéju, nàburguos
2.1.1.2.2. Kurina pirti radībām (ari pirtīžām); pirtī ieejot; zieds Laimai.
6
DSDS-111810-1Krusta māte apsolija
2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
7
DSDS-114150-0Nij var Dievs, nij var velns
2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
8
DSDS-114981-0Piedod, Dievs, man padoma
2.3.8. Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
9
DSDS-118109-0Malu, malu visu rītu
2.4.5.9. Maltuve.
10
DSDS-118468-0Jau es biju paļatana
2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
11
DSDS-1124401-0Kalnâ kāpot man nokrita
2.5.2.15.6. Noņem vaiņagu.
12
DSDS-1129756-0Sveši ļaud's, kumeliņa
3.3.1. Dažāda satura dziesmas par zirgiem.
13
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem31946-3Trīs nelieši purvu brida
2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
14
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem33144-0Tēva, tēva tu, dēliņ
2.2.1. Vecāki un bērni ģimenes dzīvē.
15
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem310200-1Lūdziet Dieva, nāburdziņi
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
16
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem310625-0Ši dieniņa, rītdieniņa
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
17
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem312154-0Ņem, bāliņ, niknu, bargu
2.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
18
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem325745-4Palīdz, Dievis, man jaunam
2.5.2.22. Uzdziras un laimes vēlējumi jaunajam pārim.
19
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem325938-4Purvi vien, sūnas vien
2.5.2.24.3. Dārzs, lauki, pļavas, ganības, mežs un apvidus vispār.
20
DSBarona un Brīvzemnieka krājums413-4Stāsti dziesmas, māmaļiņa
1.1.3. Kas māca dziesmas?
Showing 1-20 of 1,012 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.