Items

Showing 1-20 of 239 items.
#ThumbnailRepositoryCollectionCollection numberUnit numberTitleInformantRecorderCategories 
   
1
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223244-3Gavilé, man' māsiņa
1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
2
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223421-0Še dziedaju, gavileju
1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
3
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223794-6Kad kalpam kāzas dzer
1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
4
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223841-1Šî pusê dziedàt dzied
1.4.2.3. Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied.
5
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223899-3Nevienam es nedevu
1.4.3.2. Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
6
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā2223910-9Rītâ agri man jaiet
1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
7
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22231024-0Nīde mani sila dzērve
1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
8
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22231232-1Es neņemtu ievas ziedus
2.1.1.2.13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.
9
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22231416-0Svētibiņa,gausibiņa
2.1.1.5.9.1. Klāj galdu.
10
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22232803-4Viņpus upes kalniņâ
2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
11
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22233399-0Ozols auga uz akmiņa
2.2.2.3. Daudz brāļu (bāleliņu).
12
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22234137-1Neviens bij tik sērdienis
2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
13
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22234252-1Sita mani, kūla mani
2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
14
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22234446-2Sveša māte to vien teica
2.3.3. Barība.
15
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22234479-3Sērdienite man' māsiņa
2.3.4. Augums, apģērbs un rota.
16
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22234840-2Tik ļaudim valodiņas
2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
17
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22235053-0Pūt, vējiņ, rāmi, rāmi
2.3.8. Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
18
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22235455-1Paldies saku māmiņai
2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
19
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22236177-3Kur puisits godu ņem
2.4.3.2. Vaiņags.
20
DSAnsabergu Marijas dainu vākums Dundagā22236306-0Laukâ liku uz akmeņa
2.4.3.3. Gredzens.
Showing 1-20 of 239 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.