Harija Sūnas folkloras vākums

Numurs
1969
Īsyuteituojs
Nūsaukums
Harija Sūnas folkloras vākums
Aproksts

Harijs Suna

Kolekciju veido Harija Sūnas savāktās horeogrāfiskās folkloras pierakstītāju anketas un mūzikas skolotāja Voldemāra Kažoka Gārsenes novada mūzikas materiāli. Manuskriptā apkopotas 444 anketas, taču šobrīd pieejamas 370 anketas, jo pārējās zudušas. Marķētas 2895 folkloras vienības, ne tikai dejas, rotaļas un spēles, bet arī horeogrāfiskie zīmējumi, paražas, ticējumi, svētku un ikdienas dzīves apraksti, vietvārdi un personvārdi, bērnu dziesmas, tautasdziesmas un ziņģes, melodijas, tāpat arī, piemēram, tautas deju ansambļa "Gundega" sagatavotā folkloras programma "Sadancošana Gaujas līčos" starptautiskajam folkloras festivālam "Baltica – 88" rotaļu, rotaļdeju un deju apraksti, kā arī padomju saimniecības "Bārta" etnogrāfiskā ansambļa anketa. Tāpat iekļauti H. Sūnas teoriju un atziņu atstāstījumi. 

Anketas aizpildījuši pārsvarā latvieši, bet arī četri krievi, pieci poļi, divi baltkrievi, viena lībiete. Piecas anketas aizpildītas krievu valodā. Daļa teicēju nav norādījuši tautību. 

Materiāli pierakstīti laikā no 1965.–1994. gadam, taču tajos iespējams rast informāciju arī par 20. gadsimta pirmo pusi, jo daļa anketu aizpildītāji dzimuši 19. gadsimta beigās. Tās aizpildījuši Harija Sūnas studenti un vecāka gada gājuma cilvēki, kurus studenti aptaujājuši. Materiāli LFK arhīvā nodoti periodiski. Kad saņemtas anketas, H. Sūna tās reģistrēja arhīvā, jo anketu vākšanas laikā bija horeogrāfijas pētnieks LFK. 

Kolekcijā ir anketas no šādiem gadiem: 1965., 1969., 1970., 1971., 1972., 1977., 1978., 1981., 1983., 1984., 1985., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994. Kultūras ministrijas kursu laikā vidēji aizpildītas 15 anketas gadā. Turpmāk aizpildītāju skaits variēja. 1977. gadā Harijs Sūna sāka docēt Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā (tagad JVLMA). Tur docēja kursu – latviešu deja, kurā studentiem bija jāaizpilda anketas. Un 1991./1992.–1993./1994. mācību gados LU Sūna vadīja latviešu horeogrāfiskās folkloras lekcijas, kur tika veikts tas pats. Tā kā anketas aizpildījuši studenti, ne visas anketas ir kvalitatīvi aizpildītas, ir tādas, kurās patiešām uzzināms plašs un kvalitatīvs gan vēsturiskā laika fiksējums, gan deju apraksti, bet ir arī tādas anketas, kuras aizpildītas tikai formāli. Tomēr neskatoties uz to, raugoties uz kolekciju kopumā, tā sniedz būtisku ieskatu 20. gadsimta Latvijas dejas vidē. 

Krājuma sākumu veido Kultūras ministrijas kursu apmeklētāju pieraksti. Par šo materiālu H. Sūna rakstījis: "Materiāli savākti Latvijas Kultūras ministrijas rīkotajos republikāniskajos deju kolektīvu vadītāju kursos. Apmācot kursantus pierakstīt horeogrāfiskās norises, uzdevu kā mājas darbu uzrakstīt "Horeogrāfiskās folkloras pierakstus" pēc klāt pieliktas formas Nr.1". Anketas bija veids kā iemācīt fiksēt horeogrāfiju un tās izpildīšanas kontekstu, tā veidota tā, lai sākotnēji teicējs atminētos bērnības norises, bet noslēgumā pierakstītu arī pieraksta veikšanas laikā esošo. Tādējādi iegūstama secīga informācija par teicēja dzīvi saistībā ar dejošanu visos dzīves posmos. Vēlākajos gados anketu aizpildīšana bija JVLMA un LU studentu pārbaudes darbi studiju kursos, kurus docēja H. Sūna. Tālab daļā materiālu atrodami H. Sūnas komentāri. Kopš H. Sūnas dalības LFK ekspedīcijās, šāda tipa jautājumi tika izmantoti arī tajās. 

Anketās sniegtā informācija spilgti atspoguļo laikmetu un dejas mainību. Fiksētas bērnībā izpildītās norises un tradīcijas, kā arī anketas aizpildīšanas brīdī praktizētais. Tāpat iespējams apzināt gan tradicionālās dejas, gan skatuviskās tautas dejas, gan dažādas modernās dejas. Anketās iegūstamas ziņas par norisēm visā Latvijas teritorijā, tajā skaitā Abrenē, kā laukos, tā lielākajās pilsētās. 

57 % teicēju dejojuši un gājuši rotaļās pirms uzsākuši mācības skolā. Mājās, pagalmā vai laukos, spēlējoties kopā ar citiem bērniem vai pieaugušajiem, dejoja un gāja rotaļās lielākā daļa – 134 cilvēki, bet bērnudārzos – 43. Anketās, kurās ir norādītas personas, kuras iemācījušas dejot, ir minētas mammas, vecmammas un vecvecmammas. 33 % atbildējušo pirmo reizi dejoja vai gāja rotaļās sākumskolā vai pamatskolā. Minēti arī sarīkojumi, brīvstundas un deju kolektīvi, kas veido atlikušos 10 %. 315 anketās sniegtas ziņas, cik bieži anketu aizpildītāju bērnībā notikuši sarīkojumi, kuros varēja dejot – atpūtas vakari, diskotēkas, viesības, balles, svētku pasākumi. Galvenokārt tie notikuši kultūras namos, ciemu klubos un skolās – vietās, ko apmeklēja bērni. Bieži minēts, ka dejoja mājās kopā ar kaimiņiem un radiniekiem. Pēcāk anketās iezīmējas, ka pieaugušo vecumā dejots mazāk – aizņemtības dēļ, kā arī, pārceļoties uz dzīvokļiem, tur nav gana vietas, tāpat pieejams arvien vairāk citu izklaižu. 

Bērnībā dejotie populārākie deju veidi studentiem un viņu aptaujātajiem cilvēkiem atšķiras. Vecākie respondenti visvairāk dejojuši balles dejas (īpaši izcelts valsis un fokstrots), taču studenti dejojuši modernās saviesīgās dejas. Tautas dejas abas teicēju grupas izpildījušas vienlīdz daudz. Bet anketās labi redzams, ka studenti dejojuši daudzveidīgākas un dažādas jaunāku laiku dejas nekā vecākie respondenti. Valsis un dažādi tā veidi iezīmējas kā populārākā deja. 

Interesanta ir realitāte, kas atspoguļojas anketās. Piemēram, bērni nedrīkstēja dejot visas dejas, ko vēlējās. Vairākkārt rakstīts, ka viņi drīkstējuši dejot tikai valšus vai tango, citas dejas aizliedza. Kā īpaši nevēlamas izceltas modernās dejas Kadrilis jeb Kadriļa un Diksītis un citas dejas, kas neatbilda izpildītāja vecumam. Tās uzskatīja par pieaugušajiem domātām dejām, jo bija jādejo pārī, ciešā kontaktā ar partneri. Gadījums Atašienē 20. gs. pirmajos gados aprakstīts šādi: "Tur visus smurguļus nemaz klāt nelaida. Bērnībā atlicis tikai noskatīties. [..] Acīgāks un manīgāks ganu puika šad un tad, kad citādi nesanāca vajadzīgais pāru skaits, uz laiciņu tika pie vārda. Bet tiklīdz atnāca kāds vērā ņemams dancotājs, tā pusaudžus dzina projām. [..] Akmeņu dejā dalību nav ņēmis, jo baidījies, ka visu priekšā būs meita jābučo. Un ar sievu vairs nebijusi nekāda luste." (LFK 1969, 274-283) 1920.–1930. gados Madlienā mazi bērni nedrīkstēja izpildīt Kadrili: "Māte teica, ka to varēja dejot tikai lielās meitas, bet puiši tikai ar savām izredzētajām." (LFK 1969, 824-825) Ērgļu pagastā 1920. gados bērniem aizliedza dejot Diksīti, ko vecākā paaudze saukusi par vēderu berzēšanu. To dejojot, dziedāja vārdus: "Vēlu, vēlu vakarā, iebrauc žīdiņš muižiņā." (LFK 1969, 1737-1751) Tāpat lasāms daudz interesanta arī par dejošanu padomju laikos, skolās, pasākumos, tautas deju pulciņos, profesionālajā dejā, kā arī iezīmējas ikdienas uzskati, varas atļautais un aizliegtais, Jāņu un Ziemassvētku svinības un citas sociālās un politiskās vēstures reālijas.


Kolekcijas 52. aploksnē atrodams atmiņu krājums par Hariju Sūnu. Atmiņas pēc Harija Sūnas nāves apkopojis komponists un diriģents Georgs Dovgjallo, zinātniskā konsultante – Jadviga Darbiniece, noformējuma autors – Aldis Pūtelis. Krājums sākotnēji plānots kā grāmata, taču tā nav izdota. Iecerēts tajā iekļaut biogrāfiskas ziņas, H. Sūnas laikabiedru (studentu, kolēģu, draugu, radinieku) atmiņas, bibliogrāfiju, Sūnas radīto deju sarakstu, fotogrāfiju izlasi, taču viss materiāls nav saglabājies. Atmiņas pierakstītas 2002.-2004. gadā, bet krājums pēdējo reizi rediģēts 2006. gadā. Manuskriptā saglabājušies dažādi komentāri, labojumi, arī dublikāti. Krājuma nobeigumā atrodami daži avīžu raksti par H. Sūnu.


Sagatavoja: Elīna Gailīte

Progress
40% Complete
3% Complete
57% Complete
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 1,909.
SīktēlsVīneibys Nr.NūsaukumsKategorejis 
  
1Dejas, rotaļas un sarīkojumi ikdienāHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
svētki
2PadegrasHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
3Zagļu dejaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
4Marša dejaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
5Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšana bērnībāHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
spēle
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
6Tūdaliņ, tāgadiņJaunāko laiku dziesmas
Horeogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
7Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšanaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
8Grāpa kungsHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
9Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšanaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
svētki
10GailītisHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
11Rīga dimdHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
12Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšanaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
svētki
13ZvejnieciņšHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
14Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšanaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
15Skaisti dziedi, lakstīgalaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
16SudmaliņasHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
17Rotaļās iešana, dejošana, svētku svinēšanaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
deja
rotaļa
Tautas gudrība un leksika: vietu vārdi
dažādas paražas, sadzīve
18Kumeliņi, kumeliņiHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
19Strauja, strauja upe tecēj'Horeogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
20Līgo laiva uz ūdeņaHoreogrāfija, spēles, iestudējumi
rotaļa
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 1,909.
Skots :
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
SīktēlsNūsaukumsTypeNumursGodsAutorsParoksts 
   
Harijs SūnaAttēlsLFK-1969-1Harijs Sūna
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
Skots :
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 3,045.
SeikbiļdeTipsAplūksne Faila numursVolūdysAtšifriejumsMetadatiNūts 
  
Harijs-Suna-fotoAttēlsHarijs-Suna-fotolv
1969-Harijs-Suna-01-0001ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0001lv
1969-Harijs-Suna-01-0002ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0002lv
1969-Harijs-Suna-01-0003ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0003lv
1969-Harijs-Suna-01-0004ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0004lv
1969-Harijs-Suna-01-0005ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0005lv
1969-Harijs-Suna-01-0006ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0006lv
1969-Harijs-Suna-01-0007ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0007lv
1969-Harijs-Suna-01-0008ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0008lv
1969-Harijs-Suna-01-0009ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0009lv
1969-Harijs-Suna-01-0010ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0010lv
1969-Harijs-Suna-01-0011ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0011lv
1969-Harijs-Suna-01-0012ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0012lv
1969-Harijs-Suna-01-0013ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0013lv
1969-Harijs-Suna-01-0014ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0014lv
1969-Harijs-Suna-01-0015ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0015lv
1969-Harijs-Suna-01-0016ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0016lv
1969-Harijs-Suna-01-0017ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0017lv
1969-Harijs-Suna-01-0018ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0018lv
1969-Harijs-Suna-01-0019ManuskriptsHarijs-Suna-011969-Harijs-Suna-01-0019lv
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 3,045.

Iesūtītājs

Persona attēlā

Attēla iesniedzējs

Teicējs

Kartes leģendaAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 210.
#1 IeSim (292624)
#2 Zane Bičevska (214657)
#3 Elīna (167776)
#4 DagnijaUdre (44179)
#5 Anita Ernestsone (30472)
#6 LigaB (23106)
#7 uldisll (16572)
#8 Kristiana (14172)
#9 Kirmis (12251)
#10 Egija (9096)
#11 Ivanda (8740)
#12 Puntuka (8166)
#13 Nescio (8000)
#14 maigums (7363)
#15 Inese77 (6324)
#16 vestiena (6271)
#17 Roberts (5439)
#18 Līva Puķīte (5284)
#19 AgnijaLazdina (5014)
#20 Līga Rudzāte (5012)

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.