Imants Ziedonis

Vuords
Imants Ziedonis
Saiknes
Kopsavilkums
Dzejnieks un prozaiķis Imants Ziedonis dzimis 1933. gadā Slokas pagasta Ragaciema "Birutās". Pēc vidusskolas beigšanas studējis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē un Maksima Gorkija Literatūras institūta augstākajos literatūras kursos. 1950. gados strādājis par bibliotekāru un skolotāju, 1960. gados īsu brīdi bijis izdevniecības "Liesma" redaktors. Kopš 1960. gadus vidus nodarbojas pamatā ar literatūru, vairāk nekā desmit dzejoļu krājumu autors. Atdzejojis 20. gs. krievu autoru dzeju. Imanta Ziedoņa dzeja, kas asociatīvā un meditatīvā manierē risina filozofiskas un nacionāli nozīmīgas tēmas, ļoti populāra kļūst 1970. un 1980. gados. Līdztekus dzejai Ziedonis rakstījis arī kino scenārijus, dokumentālo prozu, pasakas un epifānijas. Īpaši labi zināmas ir viņa prozas grāmatas "Epifānijas", "Krāsainās pasakas" un "Kurzemīte". Imanta Ziedoņa prozas valodai raksturīga intelektuāla refleksija un rotaļāšaņās ar paradoksiem. Savukārt viņa publicistikas centrā ir latviskās kultūrvides un ētikas jautājumi. Pēc viņa scenārijiem tapušas vairākas dokumentālās filmas. Imants Ziedonis nepagurstoši darbojies arī Latvijas sabiedrības labā, iedibinot Spīdolas dienu un stipendiju, tā vadot Latvijas dižkoku atbrīvotāju grupu. Imants Ziedonis miris 2013. gada februārī. Mūsdienās viņa mantojumu turpina 2010. gadā izveidotais fonds "Viegli", kam Imants Ziedonis uzticējis veidot muzeju viņa mājās Murjāņos. Ziedoņa piemiņu godina arī apbalvojums Laiks Ziedonim", ko piešķir par sasniegumiem zinātnē, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, par dzīvi literatūrā un darbu ar bērniem un jauniešiem.
Personiskuo informaceja
Dzimis zvejnieku ģimenē Slokas pagasta Ragaciema "Birutās". Rakstnieka Rimanta Ziedoņa tēvs. Aktrises Ausmas Kantānes dzīvesbiedrs.
Citātu galerija

Daiļrades raksturojums

"Ziedoņa domāšanai raksturīga paradoksalitāte, stila novatorismam – "nedzejisks", respektīvi, sarunvalodas leksikas lietojums, tieša uzruna lasītājam, atturīgs lirisms, aktīva, pat uzbrūkoša intonācija.

Ceļa motīvs, ideja par personības un nācijas pašapziņu un bezgalīgu garīgās izaugsmes potenci kļūst par galveno tematu un filozofisko postulātu Ziedoņa jaunradē, kas iegūst ārkārtēju popularitāti Latvijā, īpaši 70. un 80. gados, kad sovetismam raksturīgā ideoloģiska reglamentācija personības un tautas brīvību pielīdzina noziegumam.

70. un 80. gadu mijā Ziedoņa dzejoļu struktūrā asociatīvais princips arvien biežāk nomaina racionāli loģisko. Transformācija skar arī dzejas intonāciju un personības koncepciju. Šos procesus sekmējusi Ziedoņa veiktā sistemātiska folkloras, senindiešu upanišadu un Jāņa Raiņa daiļrades dziļāka apguve. Trauksmainas aktīvas intonācijas vietā – meditatīva. Centieni pasauli lauzt un pārveidot pāraug tieksmē to izprast un mēģināt dzīvot saskaņā ar kosmiskajiem ritmiem.

90. gados Ziedoņa dzejā par dominējošo motīvu kļūst saasinātas ilgas pēc garīguma.

Izmantojot ačgārnības un paradoksus, Ziedoņa pasakas veidotas kā intelektuālas, absurda literatūrai tuvas spēles, kur centrā konflikts starp brīvu fantāziju un rutinētu pasaules uztveri.

Nozīmīgi ir Ziedoņa publicistiskie darbi, kuru galvenā tematika ir latviskās kultūrvides, ētikas un estētikas degradēšanās padomju apstākļos. Ziedoņa publicistika pretēji t.s. mākslinieciskajam aprakstam, kurā galvenokārt apjūsmota padomju dzīves augšupeja, latviešu literatūrā kļuva par konfliktus un pretrunas drosmīgi atsedzošu literāro žanru, kas gūst milzīgu lasītāju atsaucību. Savās ceļojumu piezīmēs Ziedonis ne tikai aplūko dažādo zemju savdabību, bet arī asi un bez kompromisiem runā par Latvijas kultūrā sasāpējušām problēmām."

Radzobe, Silvija. Šķirklis grāmatā "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" (Zinātne, 2003)
Profesionaluo darbeiba
Pirmās publikācijas 1956. gadā, regulāri publicējas kopš 1957. gada. Kopš 20. gadsimta 60. gadu vidus nodarbojas galvenokārt ar literatūru.

Literārā līdzdalība citos projektos

1964: scenārija autors filmai "Uz intensifikācijas ceļa".
1965: scenārija autors dokumentālajai filmai "Gada reportāža" (kopā ar Hercu Franku).
1969: teksta autors dokumentālai filmai "Lomi".
1973: scenārija autors mākslas filmai "Pūt, vējiņi!" (kopā ar Gunāru Piesi).
1976: libreta autors Imanta Kalniņa operai "Spēlēju, dancoju".
1977: scenārija autors mākslas filmai "Puika" (kopā ar Aivaru Freimani).
1979: dokumentālā filma "Imants Ziedonis. Portrets locījumos".
1984: scenārija autors animācijas filmai "Man vienai māsiņai".
1990: scenārija autors dokumentālajai filmai "Es esmu latvietis".
1995: scenārija autors dokumentālajai filmai "Gājiens ar krokodilu".
1998: teksta autors dokumentālai filmai "Trivium. Latvijas laikmets".
2005: scenārija autors dokumentālajai filmai "Ardievu, divdesmitais gadsimt!".
2005: Imanta Ziedoņa teksts ir literārais pirmavots animācijas filmai "Taureņi".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas atdzejojis Eduarda Bagricka (Эдуард Багрицкий), Aleksandra Bloka (Александр Блок), Liviu Damiana (Liviu Damian), Vladimira Lugovskoja (Владимир Луговской), Vladimira Majakovska (Владимир Маяковский), Junnas Moricas (Юнна Мориц), Grigores Vieru (Grigore Vieru), Lidijas Ždanovas (Лидия Жданова) u. c. autoru dzeju.

Organizatoriskā darbība

20. gadsimta 80. gados dibinājis kontaktus ar trimdas latviešu rakstniekiem, dzejniekiem un kultūras darbiniekiem. Atmodas laika sabiedriskais darbinieks. Spīdolas dienu, Spīdolas stipendiju un Daugavas krastu sakopšanas programmas iedibinātājs. Vadījis Latvijas dižkoku atbrīvotāju grupu. 20. gadsimta 90. gados kopā ar Ēriku Hānbergu un Aivaru Berķi organizējis konkursu par sakoptāko Latvijas lauku sētu.
Dzimšanas laiks/vieta03.05.1933
Birutas
"Birutas", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Dzimis Ragaciema "Birutās".

Dzīvesvieta1975
Dzirnakmeņi
"Dzirnakmeņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2142
Vasaras māja Murjāņos sākta celt 1969. gadā, pabeigta 1975. gadā. Šeit Imants Ziedonis pavadījis visas vasaras līdz 2000. gadu sākumam.
Izglītībanezināms – 1944 (Datums nav precizs)
Lapmežciema pamatskola
Liepu iela 2A, Lapmežciems
Liepu iela 2A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118

Mācījies Lapmežciema pamatskolā līdz 1944. gadam.


1945 – 1948
Engures pagastskola
Jūras iela 77, Engure
Jūras iela 77, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

1948 – 1952
Tukuma 1. vidusskola
Lielā iela 9, Tukums
Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

1959
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1964
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Augstākie literatūras kursi

Darbavieta
Gausā jūdze
Gausā jūdze, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, Latvija
Gausajā jūdzē Imants Ziedonis strādājis kā ceļu remontstrādnieks.


Ķemeri
Ķemeri, Jūrmala
Bibliotekārs Ķemeru bibliotēkā

1955 – 1957
Ķemeri
Ķemeri, Jūrmala

Skolotājs Ķemeru skolā


1955 – 1957
Olaine
Olaine, Olaines novads

Skolotājs Olainē


1959 – 1960
Jūrmalas 1. vidusskola
Raiņa iela 55, Jūrmala
Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija, LV-2011
Skolotājs

1964 – 1965
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

Redaktors


1966 – 1967
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Dalība organizācijās1961 – 1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 – 2013
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs
Ceļojums
Altaja Republika
Altai Republic, Russia


Druskininki
Druskininkai, Alytus County, Lithuania


Azovas jūra
Sea of Azov
Brauciens uz Azovas kuģniecības kuģiem ar iegriešanos ārzemju ostās.


Moldova
Moldova


Oslo, Norvēģija
Oslo, Norway


Indija
India


Roma
Rome, Lazio


Sicīlija
Sicily, Italy


Batumi
Batumi, Adjara, Georgia


Burgasa
Burgas


Nesebara
Nesebar, Burgas Province, Bulgaria


Tadžmahāls
"Taj Mahal", Agra, Uttar Pradesh, India


Tadžikistāna
Tajikistan


Karēlija
Karelia, Russia

1970
Bulgārija
Bulgaria
Ārstniecības brauciens.

1971
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

1972
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

1973
Bulgārija
Bulgaria

1974
Rumānija
Romania

00.10.1975
Dienvidslāvija

Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

1976
Dienvidslāvija


1977
Ungārija
Hungary

1977
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

00.10.1977
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

00.10.1977
Ņujorka
New York, USA

1978
Kobe
Kobe, Hyōgo Prefecture, Japan
Brauciens kopā ar kori "Ave Sol" no Padomju un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību savienības.

00.01.1979
Filipīnas
Philippines
Tūrisma brauciens sakarā ar kora "Ave, Sol!" braucienu uz mūzikas festivālu.

00.09.1980
Brauciens ar Latvijas Jūras kuģniecības kuģi ar jūrnieka pasi uz trim mēnešiem.

00.09.1980 – 00.11.1980
Vācijas Federatīvā Republika

Brauciens sakarā ar literārās asociācijas "KOGGE" ielūgumu.

00.12.1980
Zviedrija
Sweden

1982
Armēnija
Armenia

00.04.1982
Bulgārija
Bulgaria
Brauciens uz 10 dienām.

00.07.1982
Nīderlande
Netherlands
Brauciens uz mēnesi pēc personīga ielūguma.

00.07.1982
Luksemburga
Luxembourg
Brauciens uz mēnesi pēc personīga ielūguma.

00.07.1982
Beļģija
Belgium
Brauciens uz mēnesi pēc personīga ielūguma.

00.09.1982
Somija
Finland
Brauciens uz 10 dienām.

00.06.1983
Vācijas Demokrātiskā Republika


00.08.1983
Kanāda
Canada

00.11.1983
Francija
France
Brauciens uz desmit dienām LPSR Draudzības biedrības specgrupas sastāvā braucienam uz Padomju Latvijas dienām Francijā.

00.05.1984
Rumānija
Romania
Brauciens uz desmit dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.10.1984
Indija
India
Brauciens uz 15 dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.10.1984
Šrilanka
Sri Lanka
Brauciens uz 15 dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

1985
Indija
India
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

00.05.1985 – 00.06.1985
Šveice
Switzerland

00.05.1985 – 00.06.1985
Zviedrija
Sweden
Brauciens pēc ielūguma.

00.05.1985 – 00.06.1985
Francija
France

00.06.1985
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Dalība Baltijas Centra Stokholmas Universitātes organizētajā Kr. Barona 150. dzimšanas dienas atcerei veltītajā konferencē.

00.12.1985
Brauciens uz Latvijas PSR zvejas flotes kuģiem ar tiesībām iegriezties ārzemju ostās.

10.03.1990
Brisbena
Brisbane, Queensland, Australia
1990. gada martā un aprīlī viesojies Austrālijā. 10. martā apmeklējis Brisbeni.

24.03.1990 – 25.03.1990
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia
1990. gada martā un aprīlī viesojies Austrālijā. 24. un 25. martā apmeklējis Sidneju.

30.03.1990
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
1990. gada martā un aprīlī viesojies Austrālijā. 30. martā apmeklējis Melburnu.

01.04.1990
Adelaida
Adelaide, South Australia, Australia

1990. gada martā un aprīlī viesojies Austrālijā. 1. aprīlī apmeklējis Adelaidu.

Miršanas laiks/vieta27.02.2013
Rīga
Rīga
Apglabāts
Ragaciema kapi
Niedru iela 29, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
Piemiņas vietas18.05.2013
Brīvības laukums 13, Tukums
Brīvības laukums 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tukumā, Katrīnas laukumā uz ēkas sienas ir dzejniekam Imantam Ziedonim veltīts vides objekts "Imanta Ziedoņa dzejolis "Tukums"". Objekts tika atklāts 2013. gada 18. maijā. Vides objekta autors ir mākslinieks Visvaldis Asaris.

Muzeji2015
Imanta Ziedoņa muzejs
Dzirnakmeņi
"Dzirnakmeņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2142

Imanta Ziedoņa muzeju dibinājis fonds "Viegli". Ziedoņa muzeja vasarnīca saglabāta tāda pati, kā to iekārtojis par Imants Ziedonis kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni.

Apbalvojumi
1972
LĻKJS prēmija
Literatūrā, mākslā, žurnālistikā un arhitektūrā
Prēmija piešķirta par publicistikas darbu sabiedrisko aktualitāti un augsto māksliniecisko meistarību.

1972
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

1974
Eduarda Veidenbauma literārā prēmija
Prēmija piešķirta par aprakstu grāmatu "Kurzemīte".

1976
Hansa Kristiana Andersena balva
Diploms
Diploms piešķirts par grāmatu "Krāsainas pasakas".

1977
LPSR Tautas dzejnieks

1982
Pastariņa prēmija
Prēmija piešķirta par darbiem "Blēņas un pasakas", "Krāsainās pasakas", "Lāču pasaka".

1983
Tautu Draudzības ordenis

1987
Latvijas PSR Valsts prēmija
Literatūrā, mākslā un arhitektūrā
Prēmija piešķirta par darbu "Sākamgrāmata" un par aktīvu sabiedrisko darbību bērnu mākslinieciskās kultūras attīstīšanā.

1995
Triju Zvaigžņu ordenis
II šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieks ar Ordeņa domes 1995. gada 12. aprīļa lēmumu.

1998
Pavasara balva
Goda saraksts
Iekļauts goda sarakstā ar darbu "Pasaka par bizi".

2001
Latvijas Literatūras gada balva
Mūža ieguldījums
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu dzejā.

2001
LZA Raiņa balva

2002
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu latviešu kultūrā un izcilu veikumu latviešu literatūrā.

2007
Latvijas Literatūras gada balva
Proza
Balva piešķirta Imantam Ziedonim un Norai Ikstenai par darbu "Nenoteiktā bija".

2008
Atzinības krusts
I šķira
Ordeņa lielkrusta komandieris ar Ordeņa kapitula 2008. gada 14. oktobra lēmumu. (Ordenis pasniegts 2008. gada 11. novembrī Rīgas pilī.)

2011
Astrīdas Lindgrēnas piemiņas balva
Nominācija bērnu literatūrā

2012
Autortiesību bezgalības balva
Autortiesību bezgalības balva par grāmatas "Krāsainas pasakas” plašu un ilgstošu izmantojumu. Grāmata pirmoreiz izdota 1973. gadā, tulkota rumāņu, franču, bulgāru, krievu, vācu, poļu, armēņu (2010), gruzīnu (2011) u.c. valodās, saņēmusi IBBY Hansa Kristiana Andersena Goda diplomu 1976. gadā, izdevums vācu valodā iekļauts Minhenes starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras bibliotēkas kolekcijā u. c.

2013
Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Labākā grāmata
Balva piešķirta par dokumentālo prozu "Leišmalīte".

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-70 no 70.
#VītaDatumsTipsVietas tips
  
1Birutas
("Birutas", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118)
03.05.1933Dzimšanas laiks/vietaViensēta
2Dzirnakmeņi
("Dzirnakmeņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2142)
1975DzīvesvietaViensēta
3Rīga
(Rīga)
27.02.2013Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Ragaciema kapi
(Niedru iela 29, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118)
(Nav nūruodeits)ApglabātsKapsēta
5Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1964IzglītībaĒka, māja
6Liepu iela 2A, Lapmežciems
(Liepu iela 2A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118)
- 1944IzglītībaĒka, māja
7Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1959IzglītībaĒka, māja
8Lielā iela 9, Tukums
(Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
1948 - 1952IzglītībaĒka, māja
9Jūras iela 77, Engure
(Jūras iela 77, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113)
1945 - 1948IzglītībaĒka, māja
10Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1964 - 1965DarbavietaĒka, māja
11Ķemeri
(Ķemeri, Jūrmala)
(Nav nūruodeits)DarbavietaPilsētas daļa
12Ķemeri
(Ķemeri, Jūrmala)
1955 - 1957DarbavietaPilsētas daļa
13Olaine
(Olaine, Olaines novads)
1955 - 1957DarbavietaPilsēta
14Raiņa iela 55, Jūrmala
(Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija, LV-2011)
1959 - 1960DarbavietaĒka, māja
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1966 - 1967DarbavietaĒka, māja
16Gausā jūdze
(Gausā jūdze, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, Latvija)
(Nav nūruodeits)DarbavietaCeļš
17Altaja Republika
(Altai Republic, Russia)
(Nav nūruodeits)CeļojumsNovads
18Batumi
(Batumi, Adjara, Georgia)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
19Ņujorka
(New York, USA)
01.10.1977CeļojumsPilsēta
20Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
01.10.1977CeļojumsPilsēta
21Oslo, Norvēģija
(Oslo, Norway)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
22Indija
(India)
(Nav nūruodeits)CeļojumsReģions, apgabals
23Roma
(Rome, Lazio)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
24Sicīlija
(Sicily, Italy)
(Nav nūruodeits)CeļojumsNovads
25Kobe
(Kobe, Hyōgo Prefecture, Japan)
1978CeļojumsPilsēta
26Filipīnas
(Philippines)
01.01.1979CeļojumsValsts
27Burgasa
(Burgas)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
28Nesebara
(Nesebar, Burgas Province, Bulgaria)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
29Tadžmahāls
("Taj Mahal", Agra, Uttar Pradesh, India)
(Nav nūruodeits)CeļojumsĒka, māja
30Tadžikistāna
(Tajikistan)
(Nav nūruodeits)CeļojumsValsts
31Karēlija
(Karelia, Russia)
(Nav nūruodeits)CeļojumsReģions, apgabals
32Druskininki
(Druskininkai, Alytus County, Lithuania)
(Nav nūruodeits)CeļojumsPilsēta
33Moldova(Nav nūruodeits)CeļojumsValsts
34Armēnija
(Armenia)
1982CeļojumsValsts
35Brisbena
(Brisbane, Queensland, Australia)
10.03.1990CeļojumsPilsēta
36Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
24.03.1990 - 25.03.1990CeļojumsPilsēta
37Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
30.03.1990CeļojumsPilsēta
38Adelaida
(Adelaide, South Australia, Australia)
01.04.1990CeļojumsPilsēta
39Bulgārija
(Bulgaria)
1970CeļojumsValsts
40Dienvidslāvija01.10.1975CeļojumsValsts
41Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1971CeļojumsValsts
42Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1972CeļojumsValsts
43Rumānija
(Romania)
1974CeļojumsValsts
44Dienvidslāvija1976CeļojumsValsts
45Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1977CeļojumsValsts
46Ungārija
(Hungary)
1977CeļojumsValsts
47Bulgārija
(Bulgaria)
1973CeļojumsValsts
48Nīderlande
(Netherlands)
01.07.1982CeļojumsValsts
49Luksemburga
(Luxembourg)
01.07.1982CeļojumsValsts
50Beļģija
(Belgium)
01.07.1982CeļojumsValsts
51Zviedrija
(Sweden)
01.05.1985 - 01.06.1985CeļojumsValsts
52Bulgārija
(Bulgaria)
01.04.1982CeļojumsValsts
53Somija
(Finland)
01.09.1982CeļojumsValsts
54Vācijas Demokrātiskā Republika 01.06.1983CeļojumsValsts
55Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.06.1985CeļojumsPilsēta
56Azovas jūra
(Sea of Azov)
(Nav nūruodeits)CeļojumsJūra, jūras līcis
57Vācijas Federatīvā Republika01.09.1980 - 01.11.1980CeļojumsValsts
58Zviedrija
(Sweden)
01.12.1980CeļojumsValsts
59Kanāda
(Canada)
01.08.1983CeļojumsValsts
60Francija
(France)
01.11.1983CeļojumsValsts
61Rumānija
(Romania)
01.05.1984CeļojumsValsts
62Indija
(India)
01.10.1984CeļojumsReģions, apgabals
63Šrilanka
(Sri Lanka)
01.10.1984CeļojumsValsts
64Šveice
(Switzerland)
01.05.1985 - 01.06.1985CeļojumsValsts
65Francija
(France)
01.05.1985 - 01.06.1985CeļojumsValsts
66Indija
(India)
1985CeļojumsReģions, apgabals
67Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1961 - 1990Dalība organizācijāsĒka, māja
68Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990 - 2013Dalība organizācijāsĒka, māja
69Brīvības laukums 13, Tukums
(Brīvības laukums 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
18.05.2013Piemiņas vietasĒka, māja
70Dzirnakmeņi
("Dzirnakmeņi", Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2142)
2015MuzejiViensēta
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
NumursDatumiOlūtsTeksta fragments
   
#LIT-4-200UnitTūlīt ziedonī mēs skaitīsim, kurš no galvas, kurš no grāmatas. „Es skaitīju un nonācu pie Viena.” I.Ziedonis.
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.