Heronims Tihovskis

Vuords
Heronims Tihovskis
Papyldu vuordi
Tichovskis
Kopsavilkums
Heronims Tihovskis (1907–1991) – Dr. philol. (1949, ieguva Bonnas universitātē), profesors, literatūrkritiķis, gara kultūras darbinieks, literāts, jaunatnes audzinātājs, grāmatu autors un izdevējs, preses darbinieks, studiju laikā vācu arī sava novada folkloru. Rakstījis par valodas un vēstures jautājumiem latviešu, angļu, vācu un krievu periodiskos izdevumos. Toronto izveidoja grāmatu apgāds "Astra". Apgāds izdevis ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa J. Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar H. Tihovska plašāku apceri. Sastādījis rakstu krājumu "Latviešu trimdas desmit gadi" (1954).
Personiskuo informaceja
Dzimis zemnieku ģimenē.

Precējies ar Annu Mariju Tihovsku (dzimusi Eisaka).
1944: bēgļu gaitās nonāca Vācijā, studēja Bonnas Universitātē, kur ieguva doktora grādu.
1949: rudenī pārcēlās uz Fallingbosteles izceļošanas nometni; 1950: 20 janvārī izceļoja uz Kanādu, dzīvoja Toronto.
1960: pārcēlās uz ASV, strādāja Konektikutas Universitātē.
1976: atgriezās uz dzīvi Toronto.
Citātu galerija

Par Heronima Tihovska personību

"Allaž nosvērts, stalts un lietisks, apbruņots ar plašām zināšanām, šīs zinātniekam raksturīgās iezīmes viņš pratis apvienot ar mākslinieciskas iejūtas siltumu, kas viņa darbīgajam mūžam piešķirs īpašu garīgas nobleses spožumu."
K. R. Pa mūža gadu kāpnēm. Laiks, 1957, 21. sept.

Profesionaluo darbeiba

Literārā darbība

Literārās darbības sākums meklējams jau studiju gados vai pat vidusskolas laikā Ludzā pie žurnāla Vita Nostra.
1927: pirmā publikācija, recenzija par latgaļu rakstnieku darbiem žurnālā "Sējējs".

Studiju laikā tapusi zinātniska apcere par dzim
tā Pildas pagasta izloksnēm, kas publicēta Filologu biedrības izdevumā.
1939:
Kultūras fonda balva par Latgales skolu vēsturi. Tam sekoja grāmata "Kāzu paražas Latgalē". Arī trimdā saņēmis apbalvojumus par literāri zinātniskiem darbiem.

Brīvās Latvijas laikā
recenzijas, apceres parādījās gan Latgales izdevumos "Jaunais Vārds", "Latgolas Vārds", "Jaunā Straume", žurnālā "Straume", kā arī Rīgas izdevumos "Sējējs" un citviet. Preses laukā turpināja darboties arī trimdā līdz pat mūža pēdējām dienām.
Trimdas posmā publicējis rakstus angļu valodā slāvistikas žurnālos ASV un Anglijā, kā arī "Books Abroad" par slāvu un baltiešu kultūru un literatūru.

1927–1932: Kārļa Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcas" (rediģējis un papildinājis Jānis Enzelīns) līdzstrādnieks.
1936–1940: "Latviešu konversācijas vārdnīcas" līdzstrādnieks.
"Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcas" (1942, 1944) redakcijas locekle (1942).
Studiju gados un vēlāk bijis arī Latviešu folkloras krātuves līdzstrādnieks.
Latgaliešu skolotāju biedrības un citu Latgales organizāciju biedrs, Latgales kultūras universitātes lektors. Publicējis brošūru "Sociālisms" (1931).
1962–1982: "Latvju enciklopēdija" Kanādas redaktors.

Darbības folkloras vākšanā

1925–1939: Pildas pagastā un Rīgā pierakstījis tautasdziesmas, mīklas, ziņģes, sakāmvārdus un parunas, ticējumus, buramvārdus un tautas ārstniecības aprakstus, rotaļas – 1484 folkloras vienības. Vākums glabājas Latviešu Folkloras krātuvē, skat.: Heronima Tihovska folkloras vākums

Sabiedriskā darbība

Rosīgi darbojās Toronto latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
LNAK Kultūras un izglītības nozares vadītājs, Kultūras fonda priekšsēdis.
1954–1960: Preses
biedrības Kanādas kopas priekšsēdis; aktīvi piedalījās Kanādas latviešu katoļu apvienības darbā.
Paralēli visam tam
turpināja studijas Toronto universitātē slavu un ģermāņu valodās, sagatavojoties profesūrai.
ASV
aktīvi piedalījās sabiedriskā dzīvē; bija Kultūras fonda loceklis u. c.

1976: pensionējās un atgriezās Toronto; tur arī aizritēja viņa mūža visdarbīgākie un ražīgākie gadi.
Kopš 1953: kopā
ar savu dzīvesbiedri Annu nodibināja grāmatu apgādu "Astra", kur viņš bija literārais redaktors un faktiskais idejiskais vadītājs. Apgāds laidis klajā ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa Jāzepa Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar Heronīma Tichovska plašāku apceri.

Dzimšanas laiks/vieta22.09.1907
Potorova
Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Dzīvesvieta1945 – 1946
Ebenveilera
Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany

1946 – 1949
Detmolda
Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany
Latviešu bēgļu nometne.

1949 – 1969
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

1949 – 20.01.1950
Falingbostele
29683 Bad Fallingbostel, Germany

1960 – 1967
Konektikuta
Connecticut, United States

1967 – 1976
Grīnsboro
Greensboro, North Carolina, United States

1976 – 1991
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Izglītība
Pildas pagasts
Pildas pagasts, Ludzas novads

Mācījies krievu tautskolā.


1920 – 1922 (Datums nav precizs)
Ludzas pilsētas skola
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Citviet minēts, ka mācījies Ludzas pilsētas sešklasīgajā tautskolā.


1922 – 1926
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Tolaik Ludzas valsts ģimnāzija; 1926. gadā beidzis mācības.


1926 – 1935
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1946 – 1949
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany

Studēja ģermāņu filoloģiju; beidza studijas ar Dr. philol. grādu ģermāņu un salīdzināmā valodniecībā un literatūrā par pētījumu "Lessings Verhaeltnis zu Diderot" — Lesinga un Diderota literārās attiecības.


1958 – 1960
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1
Studēja ģermanistiku.
Darbavieta
Latgale
Latgale
Latgaļu Tautas universitātes lektors.

1926
Laikraksts "Latgolas Vōrds"
Rīga
Rīga
Līdzstrādnieks.

1930 – 1934
Rēzeknes Valsts komercskola
Rēzekne
Rēzekne

Skolotājs


1934 – 1940
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Skolotājs.


1939 – 1940
Rīga
Rīga

Izglītības ministrijā Tautskolu vicedirektors.


1939 (Datums nav precizs)
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920–1939)
Rīga
Rīga

Redaktors.


00.10.1940 – 1944
Rīga
Rīga

Izglītības Tautas komisariāta Skolu departamentā Iecelts par pamatskolu inspektoru pamatskolu nodaļā.


1942 – 1944
"Izglītības Mēnešraksts" (1942–1944)
Rīga
Rīga

Atbildīgais redaktors.


1945 – 1946
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany
Ģimnāzijas dibinātājs un skolotājs.

1946 – 1949 (Datums nav precizs)
Detmoldas Latviešu ģimnāzija
Detmolda
Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany

Ģimnāzijas vadītājs.


1950
Kanāda
Canada
Strādājis kā tulks un kā padomdevējs ārpusskolas izglītības jautājumos Ontario Izglītības ministrijā.

1953
Astras apgāds
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Kopā ar sievu Annu Tihovsku dibināja grāmatu apgādu.

1960 – 1967

University of Connecticut, Catholic University of America, Washington, B.C.; krievu un vācu valodas un literatūras profesors.


1967 – 1976
Grīnsboro
Greensboro, North Carolina, United States

Profesors krievu un vācu valodā Grīnsboro universitātē, Ziemeļkarolīnā.

Dalība organizācijās
Kanāda
Canada
Darbojās Latviešu Nacionālajā apvienībā Kanādā (LNAK), bijis arī tās valdē.


Latviešu preses biedrība
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
LPB Kanādas kopas biedrs.

1927
Studentu korporācija "Lacuania"

Filistrs.

Emigrē20.01.1950
Kanāda
Canada

No bēgļu nometnes Vācijā izceļoja uz Kanādu.

Miršanas laiks/vieta20.11.1991
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Apglabāts25.11.1991
Jorkas latviešu kapi Toronto
York Cemetery, North York, Toronto, Golden Horseshoe, Ontario, Canada
Apbalvojumi
1936
Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par rakstu "Svētku un svinamo dienu parašas Latgalē".

1978
Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par literāri zinātniskiem rakstiem.

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-32 no 32.
#VītaDatumsTipsVietas tips
  
1Potorova
(Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads)
22.09.1907Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1949 - 1969DzīvesvietaPilsēta
3Konektikuta
(Connecticut, United States)
1960 - 1967DzīvesvietaNovads
4Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1976 - 1991DzīvesvietaPilsēta
5Grīnsboro
(Greensboro, North Carolina, United States)
1967 - 1976DzīvesvietaPilsēta
6Detmolda
(Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1949DzīvesvietaPilsēta
7Ebenveilera
(Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1946DzīvesvietaPilsēta
8Falingbostele
(29683 Bad Fallingbostel, Germany)
1949 - 20.01.1950DzīvesvietaPilsēta
9Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
20.11.1991Miršanas laiks/vietaPilsēta
10Kanāda
(Canada)
20.01.1950EmigrēValsts
11Jorkas latviešu kapi Toronto
(York Cemetery, North York, Toronto, Golden Horseshoe, Ontario, Canada)
25.11.1991ApglabātsKapsēta
12Pildas pagasts
(Pildas pagasts, Ludzas novads)
(Nav nūruodeits)IzglītībaPagasts
13Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1920 - 1922IzglītībaPilsēta
14Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1922 - 1926IzglītībaPilsēta
15Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1926 - 1935IzglītībaĒka, māja
16Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1949IzglītībaPilsēta
17King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1958 - 1960IzglītībaĒka, māja
18Detmolda
(Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1949DarbavietaPilsēta
19Grīnsboro
(Greensboro, North Carolina, United States)
1967 - 1976DarbavietaPilsēta
20Kanāda
(Canada)
1950DarbavietaValsts
21Rēzekne
(Rēzekne)
1930 - 1934DarbavietaPilsēta
22Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1934 - 1940DarbavietaPilsēta
23Rīga
(Rīga)
1939 - 1940DarbavietaPilsēta
24Rīga
(Rīga)
1939DarbavietaPilsēta
25Rīga
(Rīga)
01.10.1940 - 1944DarbavietaPilsēta
26Rīga
(Rīga)
1942 - 1944DarbavietaPilsēta
27Latgale(Nav nūruodeits)DarbavietaReģions, apgabals
28Rīga
(Rīga)
1926DarbavietaPilsēta
29Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1953DarbavietaPilsēta
30Ebenveilera
(Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1946DarbavietaPilsēta
31Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Nav nūruodeits)Dalība organizācijāsPilsēta
32Kanāda
(Canada)
(Nav nūruodeits)Dalība organizācijāsValsts

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.