Iveta Ratinīka

Vuords
Iveta Ratinīka
Kopsavilkums

Iveta Ratinīka (1978) – dzejniece, skolotāja, politiķe un literatūrkritiķe. Dzimusi Viļānos. Divu dzejoļu krājumu – "Rūgts" (2011) un "tikko & tikai" (2018) – autore. Kopš 2008. gada strādā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Vasarās I. Ratinīka piedalās skolēnu humanitāro un mākslas zinātņu nometnes "(IZ)aicinājums" vadīšanā. Ieguvusi dalībnieku simpātiju balvu 2011. gada Latvijas "Izglītības inovāciju" balvā. Latvijas Universitātē un Literārajā akadēmijā lasījusi dzejas teorijas un kritikas kursus. Viņas darbība politikā sākusies ar iesaistīšanos partijā "Latvijas attīstībai", no kuras un Latvijas Reģionu apvienības kopējā saraksta 2017. gadā kandidēja Rīgas domes vēlēšanās un tika ievēlēta domē. 2020. gadā tika ievēlēta atkārtoti no "Attīstībai/Par!" un "Progresīvo" saraksta. Līdz 2022. gadam vadījusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju. 

Personiskuo informaceja
Tēva brālēns – dzejnieks un keramiķis Voldemārs Voguls; tēva brālēns – mākslas kritiķis Jānis Borgs, kā arī viņa tēvs – literāts Bernhards Borgs.
Citātu galerija

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "RŪGTS" (2011)

"Ivetas Ratinīkas pirmais dzejoļu krājums "Rūgts" jau ar savu nosaukumu iezīmē sievišķīgu nosacītību, nedefinētību (ne īsti sajūtu, ne izsaucienu, ne ideju vārda pārnestā nozīmē) – instinktīvu apstāšanos pie simbolu izšķirtības robežas. Šī tematika raksturīga viņas dzejai kopumā. (..) Ratinīkas sievišķīgais subjekts ļoti skaidri apzinās un jūt savu ķermeni (ādu, lūpas, pirkstgalus, krūtis, kājas, maksti, smaržu, elpu, pulsāciju) un uzreiz atsakās no šīs skaidrības, tiecoties asociatīvi izpludināt robežas, pārvarēt savu ķermeni, transformēt visdažādākajos veidos, sajaukt ar apkārtni, pieskaņoties tās ritmiem, relativizēt un (ar dzejas palīdzību) atcelt."
Ilva Skulte. Sievišķais subjekts (S/S). Latvju Teksti, Nr. 5, 2011, 48.–49. lpp.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "TIKKO & TIKAI" (2018)

"Valodu un izteiksmes veidu, ko Iveta Ratinīka lieto ikdienā, daudzi varētu raksturot kā asu un ironisku, tāpēc viņas brīžiem pat nepieklājīgi trauslie un atkailinātie dzejoļi savdabīgi kontrastē ar priekšstatu par "dzelzs učeni", kas nekautrējoties sper acīs citiem literātiem neglaimojošus viedokļus par viņu izsāpētajiem garadarbiem. Aiz mēģinājumiem "būt kā spartietei, / negausties, neklaigāt, neliekties / pretim cilvēkam līdzīgi zemei, / kas pārkalta gaidot uz lietu" un sevis formatēšanas procesa, kad tiek "aizvien ciešāk novilktas / sarkanās līnijas, / un līdz sāpēm cieši saspraustas / matadatas", lasītājiem atklājas maigas un viegli ievainojamas būtnes balss. Abstinences sindromam tuva mīlestības trūkuma izjūta un neatgriezeniski aizejoša laika kā ķermeņa zaudēšanas apjauta ir pastāvīgas Ratinīkas dzejas tēmas, kas ieskanas viņas tekstos atkal un atkal."
Ronalds Briedis. ZemādaPunctum, 27.03.2018.

"Krājumam "tikko & tikai" raksturīga runāšana no klusuma, fona pozīcijas, it kā starp "es" un "tu", starp sievišķo (plūstošo) un vīrišķo (iekāroto) subjektu, pastāvētu fundamentāla plaisa, kas liedz atrast kopīgu eksistences formu. [..] Runāt no klusuma pozīcijas, šķiet, nozīmē problematizēt saziņu, padarīt to nestabilu, atvērtu dinamiskām nozīmes maiņām, attālināties no "tiešas valodas", lai jau nākamajā brīdī to negaidīti liktu lietā. Līdzīgi arī Ratinīkas dzeja svārstās starp savas valodas meklējumiem ("tevistiece", "ēnavas", "ierīgoties"), jaunām metaforām ("Mīlestība ir / šaursliežu dzelzceļš piektdienas naktī") un vēlēšanos runāt atklāti, neaizšifrējot emocijas un izrādot padevību. Un šis klusums, kas sašūpo valodu, protams, izpaužas jutekliski: "klusēt ar ādu". Ratinīkas poētika vismaz šobrīd nav iedomājama bez elpas, maiguma, pirkstiem, glāstiem, skūpstiem, čukstiem un citiem ķermeniskiem atribūtiem, turklāt viņa nevairās tos reproducēt."
Artis Ostups. Dzeja pēc kritikas. Satori, 13.03.2018.
Profesionaluo darbeiba

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1998: pirmā publikācija – dzejoļu kopa Rēzeknes Augstskolas jauno autoru kopkrājumā "Emociju šķērēs".

Dzeja
2011: dzejas krājums "Rūgts" (Mansards).
2018: dzejas krājums "tikko & tikai" (Zvaigzne ABC).

2015: problēmraksts "Vai mēs esam gatavi Rainim?" laikraksta "Kultūras Diena" rubrikā "Rainis un Aspazija".
2016: dzejolis "es skatos.." dzejas diskā "Corpus poesis" (NABA MUSIC/Melo records).

I. Ratinīkas dzeja publicēta dažādos preses izdevumos un interneta žurnālos, kā arī kopkrājumos un antoloģijās.

PĒTNIECĪBA
2017: pētniecisks raksts "Raiņa un Aspazijas personība un teksti kā intertekstualitātes avots latviešu mūsdienu dzejā" kolektīvajā monogrāfijā "Aspazija–Rainis. Dzīvā dzīve" (Zinātne).

DARBĪBA IZGLĪTĪBĀ
2007: lasījusi lekcijas RS profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas kursos.
2012: sagatavojusi nodarbību sēriju nodibinājuma "Iespējamā misija" projekta dalībniekiem "Metodika – literatūras un valodas mācīšanas metodika" vasaras semestra ietvaros (1. – 30. augusts), kā arī veikusi dalībnieku mentoringu, uzsākot darba gaitas skolās.

Piedalījusies RS un reģionālo dzejnieku radošo apvienību rīkotajos pasākumos kā eksperte dzejas teorijas jautājumos.
Izveidojusi scenāriju un intervējusi autorus mācību līdzeklim – filmai "Ieskats latviešu jaunākajā dzejā".

NOMINĀCIJAS
2011: nominēta "Latviešu literatūras gada balvas 2011" konkursā, kategorijā "Spilgtākā debija" (dzejoļu krājums "Rūgts").
2015: izvirzīta Eiropas Gada cilvēks Latvijā 2015 titulam.

Dzimšanas laiks/vieta01.06.1978
Viļāni
Viļāni, Rēzeknes novads
Dzīvesvieta
Rīga
Rīga
Izglītībanezināms – 1996
Rēzeknes 5. vidusskola
Rūpnīcas iela 11
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604

nezināms – 2000
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

Humanitārā fakultāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā; latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāja augstākās profesionālās izglītības diploms.


2000 – 2002
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte. Iegūts maģistra grāds filoloģijā


2002 – 2003
Pumpviken 3, Karis
Pumpviken 3, Karis, Uusimaa, Finland

Vastra Nylands tautas augstskola

Šajā laikā apgūti arī akadēmiskie kursi tālmācībā: Helsinku universitātē – English Text Comprehension (68 stundas) un Swedish School of Economics and Business Administration politikas zinātnē - International Economic Relations (36 stundas) un Europe 2006 (40 stundas).


2003 – 2008
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas doktorante salīdzināmās literatūrzinātnes specialitātē

2012
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Doktorantūras studijas

Darbavieta2000
Rēzeknes poļu pamatskola
Lubānas iela 49, Rēzekne
Lubānas iela 49, Rēzekne, LV-4601

Latviešu valodas un literatūras skolotāja


2001 – 2002
Rēzeknes 5. vidusskola
Rūpnīcas iela 11
Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604

Kultūras vēstures skolotāja


2003 – 2004
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes lektore, Baltu filoloģijas pētnieciskā centra vadītāja un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste.

06.11.2006 – 06.05.2007
LAMZA (Latviešu akadēmisko mācībspēku zinātniskā apvienība) un The Kariksway Foundation atbalstītajā projektā pētījumā “The Internal Exile of Free Thought and Personality in Latvia during the Years of Soviet Occupation (1945-1990) – zinātniskā līdzstrādniece

00.02.2007 – 00.06.2007
Tērbatas iela 30
Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011
Tekstu autore (copy writer) reklāmas aģentūrā “McCann-Erickson Riga”

21.01.2008 – 23.07.2008
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība
Aleksandra Čaka iela 97, Rīga
Aleksandra Čaka iela 97, Rīga, LV-1011
Komunikācijas nodaļas vadītāja

01.09.2008
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Lavīzes iela 2a, Rīga
Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

Latviešu valodas un literatūras skolotāja


22.06.2017
Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Rīgas domes deputāte no partijas "Latvijas attīstībai"

Apbalvojumi
2012
Latvijas Literatūras gada balva
Spilgtākā debija

2014
Ata Kronvalda balva

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-15 no 15.
#VītaDatumsTipsVietas tips
  
1Viļāni
(Viļāni, Rēzeknes novads)
01.06.1978Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Rīga
(Rīga)
(Nav nūruodeits)DzīvesvietaPilsēta
3Rūpnīcas iela 11
(Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604)
- 1996IzglītībaĒka, māja
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2000 - 2002IzglītībaĒka, māja
5Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2012IzglītībaĒka, māja
6Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
- 2000IzglītībaĒka, māja
7Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2003 - 2008IzglītībaĒka, māja
8Pumpviken 3, Karis
(Pumpviken 3, Karis, Uusimaa, Finland)
2002 - 2003IzglītībaĒka, māja
9Lavīzes iela 2a, Rīga
(Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002)
01.09.2008DarbavietaĒka, māja
10Lubānas iela 49, Rēzekne
(Lubānas iela 49, Rēzekne, LV-4601)
2000DarbavietaĒka, māja
11Rūpnīcas iela 11
(Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604)
2001 - 2002DarbavietaĒka, māja
12Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
(Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601)
2003 - 2004DarbavietaĒka, māja
13Rātslaukums 1, Rīga
(Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050)
22.06.2017DarbavietaĒka, māja
14Aleksandra Čaka iela 97, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 97, Rīga, LV-1011)
21.01.2008 - 23.07.2008DarbavietaĒka, māja
15Tērbatas iela 30
(Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011)
01.02.2007 - 01.06.2007DarbavietaĒka, māja
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
NumursDatumiOlūtsTeksta fragments
   
#LIT 4, 200Unit
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.