Kolekcijas

Skats:
Rodomi rezultatai 201-213213.
SīktēlsNumerisFondasIestādeKalbosMetai@@@@Trumpas aprašymasSiuntėjasFailaiProgress 
    
2779DSlvVītola dainu vākums KursīšosVītols, F. Simanovičs, F. Done, Augusts Bīlenšteins, Rīgas semināristi, Reinis Alauns, K. Bankers, Fricis Brīvzemnieks, K. Pētersonu, J. Priedīts, P. Lodziņš, J. Taupmans, M. Celmiņu, Jānis Punka, A. Saulīts, Kārlis Kreims, Karps J., Vaselis, Miks Gusts Dandens, J. Davids, Jānis Kungs, Gelings, T. Ērenstreits, K. Pavars, A. Boze, Fricis Borgs, J. Mateusu, Hollanderu A., Ludis Bērziņš, J. Sveikuls, Jānis Ansabergs, J. P., M. Freimane, J. Ozols, F. Skrabju, Valdemanu Zariņš (Zariņš J.), J. Saržants, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, J. Spēkaiņu, J. Plāķu, J. Rausmans, Rode, Bangpūtis, Jānis Bajars, Rundels, P. Dreimaņu, J. Ramans, J. Tauriņš, A. Jansons, J. Mūrnieks, P. Hirša, J. Neimans, E. Gūža, J. Hollanders, Straume (Vaidelots), J. Upīts, R. Bērziņš, Krauze, P. Akmens, Jānis Geldners, A. Vilks, K. Arāju, A. Dekšenieku, O. Kanavlņš, K. Blūms, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), P. Ķipars, F. Indriksons, F. Planics, F. Klaubergs, Janis Lāva, K. Krūmiņš, Circenis J., Pēteris Blaus, Bērziņš, Branks, J. Dūks, E. Kārkliņu, A. Putniņš, J. llsters, K. Dinsbergs, K. Kundziņš, J. Vīksne, J. Mežmalu, Hermansonu A., M. Baumans, J. Akmentiņu, J. Matisons, J. Mazvērsīts, Otis Kirsteins, J. Svilis, F. Pakalnu, A. Šķerbergs, Jānis Dreimanis, K. Dauguls, A. Kalniņš, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, E. Klintskalns, J. Līdaku, P. Ragovsks, J. Ūziņš, K. Brammans, J. Gailis, M. Spriņģis, A. Maturs, J. Mislņš, J. Grīnberģis, R. V. Bērziņš, P. Rubens, K. Kleķeru, J. Girgensons, P. Akmins, P. Lielups, Zaļenieks, J. Purņa, Priežu 1., J. Kļaviņš, J. Lašu, J. Riteris, ņa D. krāj. Bruniņu J., Pāvils Jansons, A. Seibe, Jānis Kovaļevskis, J. Rozentals, A. Kreicbergs, Herteļu A., P. Rozentals, F. Ruiga, Pakšķis J. (Betrums), I. Kaminsku, Skreija, A. Šmits, E. Jakobsonu, A. Miķelsonu, P. Ozolu, P. Spalis, K. Blaubergs, J. Laiviņu, Krausurbis, A. Šmiters, F. Fišers, K. Jaunzems, K-ns J., J. Melders, J. Ezers, A. Rītingers, Alberts J., O. Mačiņš, V. Rempu, Treijs J. (Treu J.), A. Kromšu, E. Klintnieku, G. Dambergs, J. Veinbergs, Šulme, Jānis Bitaku, Pērsiets, A. Ķilers, J. Rencs, F. Malbergs, Ratarmans, J. Ņidre, K. J., J. Palevičs, M. Klusiņš, Neimans., D. Straudovskis, K. Olte, A. Trumpes, E. Kjaviņš, M. Vīksne, Indriksone K., Ķīsis J., E. Dumbure, Jānis Kleinbergs, Auseklis, Georgs Frīdrihs Bitners, Jānis Avens671
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2780DSlvMarijas Viļumas dainu vākums ValmierāM. Vļuma, Pēteris Blaus, Rīgas semināristi, Rundels, Reinis Alauns, M. Celmiņu, Jānis Punka, J. Tauriņš, B. Liepiņš, A. Jansons, Kārlis Kreims, R. Bite, K. Ezeriņš, F. Skrabju, K. Pavars, J. Dzensteins, K. Kleķeru, J. Purņa, Vaselis, Jānis Jātnieks, Herteļu A., Kažociņš, J. Krūmiņu, P. Lodziņš, Bredenfelds, L. Priedīte, Vaiņans, K. J., R. Eglīts, K. Krūmiņš, Jānis Bisenieks, Ziemans J., Jānis Avens, Medarnieks63
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2781DSlvJēkaba Volmera dainu vākumsJ. Volmers, Rīgas semināristi, J. Davids, J. Akmentiņu, A. Saulīts, Straume (Vaidelots), Reinis Ebelis, Matīss Ārons, J. llsters, J. Matisons, A. Ūdru, A. Lābanu, J. Mislņš, K. Pavars, P. Poriteru, K. Blūms, J. Gailīts, Pēteris Blaus, D. Lauciņš, K. Dinsbergs, Jānis Bajars, J. Mežmalu, J. Dziedātājs, M. Celmiņu, J. Svilis, Eliass V., J. Priedīts, J. Hollanders, E. Klintskalns, Krauze, K. Ezeriņš, P. Rubens, P. Stīpnieks, P. Lielups, J. Purņa, A. Vilks, P. Sprinčs, P. Dambītis, K. Krieviņu, K. Saržants, Kantors, F. Ruiga, J. Ķemers, J. Krūmiņu, B. Laizans, F. Indriksons, Matiņš M., J. Laiviņu, D. Jostiņu, J. Melders, P. Galiņš, T. Kiesners, Palejs J., Jānis Baumanis, A. Boze, J. Veinbergs, E. Aizderdzis, Andrejs Bērziņš, Kortans, M. Vļuma, A. Ķilers, Kalniņš, Taupmans, J. Graudiņš, K. Olte, Rode, Padegs M., Augusts Bīlenšteins, Dāvis Ozoliņš, Paegļu Mārtiņš, Jānis Avens, Lavīze Ķemere191
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2782DSlvRoberta (Jāņa) Vulfa dainu vākums ŪziņosRoberts Vulfs, J. Vulfs, R. Bērziņš, Vaselis, Rīgas semināristi, J. Līdaku, M. Freimane, Ansis Lerhis-Puškaitis, J. Grīnberģis, Jānis Kovaļevskis, A. Boze, Reinis Alauns, Matīss Ārons, J. Mazvērsīts, J. P., Kārlis Kreims, Karpu J., F. Simanovičs, J. Ezers, J. Mateusu, Rode, Karps J., Pāvils Jansons, J. Saržants, A. Dekšenieku, K. Vītols, Augusts Bīlenšteins, D. Lauciņš, J. Jansons, Jānis Punka, A. Lābanu, A. Saulīts, Gelings, Krauze, P. Akmens, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, F. Dumpis, K. Blaubergs, A. Kromšu, P. Miļuns, Iklavs, Ludis Bērziņš, E. Kārkliņu, J. Tūbu, F. Done, Sk. Heniņš J. Pūņi, J. Taupmans, K. Kundziņš, Vītols, A. Maturs, K. Bankers, F. Skrabju, E. Letermans, J. Miežu, P. Dambītis, A. Kreicbergs, K. Saržants, Kantors, I. Kaminsku, J. Rubenis, J. Plāķu, V. Rempu, M. Siliņš, J. Rausmans, J. Ņidre, D. Balods, Pēteris Blaus, A. Pločkalne, J. Sveikuls, K. Dinsbergs, Rundels, M. Baumans, K. Pētersonu, Otis Kirsteins, J. Davids, A. Jansons, A. Paeglis, Eliass V., J. Priedīts, K. G. Freidenfelds, Straume (Vaidelots), J. Ūziņš, J. Ozols, R. Simanovičs, I. Legzdu, Mārtiņš Šimiņš, Ansabergs, J. Mislņš, J. Riteris, J. Reniņš, Juris Simenovs, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, J. Treimans, K. Blūms, J. Jankovskis, J. Krūmiņu, J. Graudiņu, J. Spēkaiņu, J. V. Gudža, J. Dīriķis, F. Fišers, Heidena J., P. Galiņš, E. Birznieks, J. Breikšs, Bredenfelds, Jānis Baumanis, Treijs J. (Treu J.), E. Klintnieku, Pēteris Abuls, Vītiņš J., Jānis Bitaku, Fricis Borgs, E. Jurkovsku, P. Kalniņš, A. Blusa, Taupmans, L. Jansonu, Pēteris Balsts, A. Tūbu, A. Gulbe, Jānis Pločkalns, Are E., Indriksone K., Ieviņš, F. Mierkalns, Jānis Kleinbergs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Fricis Brīvzemnieks, Jānis Avens, Medarnieks, Bērziņš, J. Sproģis, Branks, J. Dūks, J. llsters, Jānis Bajars, Sēja J., J. Niedres, M. Celmiņu, B. Liepiņš, J. Grestes, J. Lauva, Jānis Dreimanis, P. Hirša, J. Neimans, K. Ķuzis, E. Klintskalns, J. Upīts, F. Kleinhofs, K. Kalniņš, M. Spriņģis, J. Saržanfs, P. Zievalds, Buclers, K. Ezeriņš, T. Ērenstreits, P. Rubens, K. Pavars, K. Kleķeru, Zaļenieks, J. Alkšņu, E. Briedis, Konrads J., K. Treiliba, J. Steinbergs, A. Seibe, K. Arāju, P. Poriteru, V. Siliņu, P. Rozentals, O. Kanavlņš, P. Lašu, Kažociņš, E. Jakobsonu, F. Indriksons, J. Drīzuls, Matiņš M., F. Osis, P. Spalis, J. Desis, B. Krumbergs, J. Laiviņu, A. Šmiters, Goņu G., F. Planics, J. Plaudis, T. Kiesners, Kārlis Tarziers, P. Lodziņš, K. Ozoliņš, Jānis Behmanis, Bertelsons, Vagners, A. Nesaules, M. Meijere, A. Meija, F. Spāre, P. Blaubergs, J. Rožu, F. Uzāns, J. Veinbergs, A. Redlihs, Bīlenšteina māte, A. Jass, Kortans, Zunte, Vaiņans, M. Vļuma, Mengels, Vēju M., P. Popans, Janis Lāva, M. Ansabergu, A. Hazners, Ratarmans, A. Rempu, Jūlijs Gobziņš, E. Dinsbergs, T. Ragovsks, A. Kleinhofa, R. Jirjens, M. Klusiņš, J. Graudiņš, Lamsters, A. Vieglo, P. Švanbergs, M. Kažoku, E. Kjaviņš, M. Grigale, G. G., A. Skrabis, Viesturs., Ziemans J., Bērziņs, Georgs Frīdrihs Bitners, Dāvis Ozoliņš, Bangpūtis, Puriņu Klāvs1321
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2785DSlvE. Žagata dainu vākums LielvārdēE. Žagats, Paegļu Mārtiņš, A. Boze, Rode, Rīgas semināristi, J. Steinbergs, Rundels, Jānis Bajars, J. Lauva, K. Pavars, J. Riteris, Emīlija Baginska, A. Saulīts, M. Celmiņu, A. Šmiters, J. Sproģis, Matīss Ārons, J. Dziedātājs, Krauze, P. Dreimaņu, Pēteris Blaus, J. Davids, A. Lābanu, Tomsons, Jānis Punka, J. Priedīts, Indriksone K., A. Paeglis, Are E., A. Seibe, I. Kaminsku, J. Liepu, M. Starķis, Reinis Alauns, A. Šķerbergs, Voldemārs Vankins, F. Indriksons, J. Ņidre, K. Krieviņu, K. Blūms, P. Lodziņš, Bangpūtis, J. Sveikuls, K. G. Freidenfelds, R. Bērziņš, A. Vilks, K. Jaunzems, Palejs J., V. Rempu, Padegs M., J. llsters, Kārlis Kreims, Straume (Vaidelots), P. Lašu, Kažociņš, P. Caunīts, J. Veinbergs, Pēteris Abuls, Kortans, Branks, M. Baumans, J. Matisons, J. Ramans, J. Neimans, Kārlis Ports, E. Klintskalns, K. Kalniņš, J. Mislņš, Eglītes N., Kantors, J. Graudiņu, K. Ozoliņš, Andrejs Bērziņš, Augusts Bīlenšteins, J. Taupmans, K. Šmitu, J. Mežmalu, Vītols, J. Tauriņš, B. Liepiņš, A. Jansons, J. Mūrnieks, J. Ozols, J. Stūrmans, J. Vulfs, K. Ezeriņš, P. Akmens, J. Dzensteins, F. Simanovičs, A. Šmits, A. Miķelsonu, K. Blaubergs, J. Rubenis, D. Jostiņu, A. Nesaules, Jānis Baumanis, A. Meija, Ziemans J., Auseklis, Ludis Bērziņš, Dāvis Ozoliņš, J. Akmentiņu, A. Ūdru, Karpu J., J. Līdaku, A. Maturs, Buclers, K. Kleķeru, V. Siliņu, J. Krūmiņu, P. Ķipars, J. Desis, B. Krumbergs, J. Dīriķis, O. Plačs, A. Jass, Mengels, A. Rodes, J. Graudiņš, Teodors Kārkluvalks, Jānis Avens, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane, Bērziņš, E. Kārkliņu, D. Lauciņš, J. Tūbu, K. Pētersonu, Gelings, Eliass V., A. Kalniņš, R. Bite, P. Ragovsks, P. Rozens, M. Freimane, Karps J., R. V. Bērziņš, T. Ērenstreits, Valdemanu Zariņš (Zariņš J.), E. Letermans, P. Sprinčs, Jānis Jātnieks, J. Miežu, Janfelds, P. Dambītis, A. Dekšenieku, Kārlis Bike, A. Klaustiņš, R. Zīle, Jānis Čakars, E. Jaunzems, Vulfsonu J. (Censaitis), Vāciets, Matiņš M., A. Dzelzkalnu, P. Ozolu, J. Laiviņu, F. Fišers, Heidena J., K-ns J., Kārlis Tarziers, J. Breikšs, Lote, J. Liepsalu, J. Veckalna, O. Krēgers, J. Graudiņu, Viesturs, L. Priedīte, Katrine Brežinska, J. Ģirģens, J. Rencs, A. Rempu, Iklavs, P. Plavinskis, M. Kažoku, Pēteris Balsts, J. Rūķu, N. Pluce, R. Vīksne, Bergs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Cimze, Reinis Ebelis, Dambe, F. Done, Sk. Heniņš J. Pūņi, Miks Gusts Dandens, K. Dinsbergs, K. Kundziņš, 1. Jansons, Hermansonu A., J. Mazvērsīts, J. Svilis, J. Sprangels, P. Manguls, F. Pakalnu, A. Ariņš, Jānis Dreimanis, Jānis Kungs, K. Dauguls, J. P., K. Ķuzis, F. Ieviņš, J. Hollanders, K. Arnīts, K. Mežaka, J. Gailis, A. Šmitu, M. Spriņģis, I. Legzdu, Mārtiņš Šimiņš, Ansabergs, P. Zievalds, A. Piperu, F. Skrabju, P. Rubens, P. Stīpnieks, P. Akmins, H. Visendorfs, J. Kļaviņš, J. Lašu, Vaselis, Jānis Kausiņš, Pāvils Jansons, J. Saržants, Ansis Lerhis-Puškaitis, Reinholds Nicmanis, K. Graudiņš, F. Ruiga, V. Ķužu, O. Kanavlņš, Pakšķis J. (Betrums), N. Kalniņš, E. Jakobsonu, J. Spēkaiņu, I. Poriete, F. Osis, P. Spalis, J. Plikausis, E. Vilks, T. Kiesners, J. Plāķu, Fricis Gaike, J. Ozolu, Treijs J. (Treu J.), J. Brimmerbergs, G. Dambergs, P. Pakalns, M. Studane, Zunte, P. Miļuns, Vaiņans, K. Graudiņu, Krišjānis Miļuns, Vēju M., K. Mieriņš, Mačulans, J. Rausmans, J. Liepiņu, Janis Lāva, Fricis Borgs, M. Eihe, N. N., Lienevalds, T. Ragovsks, A. Blusa, Taupmans, J, Kalniņu, J. Ģirģenu, A. Stillers, J. Gailīts, P. Turausks, Neimans., Lamsters, Marija Z., M. Vālodzes, F. Jansons, K. Olte, Fricis Baginskis, J. Rozīte, A. Tūbu, M. Goldbergs, A. Simsonu, M. Vīksne, Ieviņš, F. Mierkalns, Donate M, Ķīsis J., E. Dumbure, Jānis Kleinbergs, Fricis Brīvzemnieks, Puriņu Klāvs, D. Balods2176
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2786DSlvJāņa Zaļaiskalna dainu vākums RāmuļosJ. Zaļaiskalns, Rundels, Krauze, V. Ķužu, J. Sveikuls, Reinis Alauns, A. Ūdru, J. Ramans, J. Ozols, A. Vilks, A. Ramanu, Pēteris Blaus, Bērziņš, Rīgas semināristi, A. Putniņš, Jānis Skrastiņš, J. Matisons, M. Celmiņu, J. Davids, J. Tauriņš, Gelings, Voldemārs Vankins, J. Priedīts, Kārlis Kreims, Straume (Vaidelots), J. Ūziņš, I. Legzdu, Karps J., J. Mislņš, T. Ērenstreits, K. Pavars, Vaselis, Jānis Jātnieks, Pāvils Jansons, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Graudiņš, A. Dekšenieku, Kārlis Bike, A. Šmits, J. Krūmiņu, E. Jaunzems, P. Ozolu, P. Spalis, K. Liepiņu, J. Melders, Bredenfelds, A. Boze, Pēteris Abuls, E. Aizderdzis, Kortans, F. Malbergs, A. Kleinhofa, A. Stillers, P. Turausks, K. Olte, J. Rozīte, Rode, Fricis Brīvzemnieks, Jānis Avens, Medarnieks189
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2789DSlvPētera Zaraviča dainu krājumsP. Zaravičs, Matīss Ārons, Reinis Alauns, J. Sveikuls, M. Celmiņu, K. Ozoliņš, Rundels, J. Matisons, J. Priedīts, J. Mislņš, Kārlis Bike, I. Kaminsku, J. Krūmiņu, Pēteris Blaus, K. Šmitu, A. Ūdru, A. Lābanu, Kārlis Kreims, K. Pavars, P. Sprinčs, F. Ruiga, Augusts Bīlenšteins, Rīgas semināristi, Branks, J. llsters, Jānis Bajars, P. Dreimaņu, J. Ramans, J. Davids, J. Tauriņš, J. Neimans, Straume (Vaidelots), K. Kleķeru, J. Riteris, Viņķis, Bredenfelds, P. Pakalns, Mengels, A. Ķilers, J. Liepiņu, Puriņu Klāvs, Bērziņš, Jānis Punka, Jānis Dreimanis, E. Klintskalns, J. Ozols, A. Šmitu, P. Rubens, P. Stīpnieks, P. Lielups, A. Vilks, J. Steinbergs, A. Seibe, J. Kalniņš, P. Poriteru, Eglītes N., A. Dzelzkalnu, Kārlis Tarziers, A. Boze, J. Brimmerbergs, K. Krūmiņš, N. Pluce, A. Ramanu, Kristaps Alksnis-Zundulis, Fricis Brīvzemnieks, Reinis Ebelis, Jānis Avens, Medarnieks, E. Kārkliņu, Miks Gusts Dandens, K. Dinsbergs, J. Mežmalu, M. Baumans, 0. Kārkliņš, K. Pētersonu, Jānis Ansabergs, J. Jansons, Vītols, A. Saulīts, A. Paeglis, J. Mūrnieks, K. Dauguls, Voldemārs Vankins, J. Hollanders, A. Kalniņš, R. Bērziņš, Melperts, J. Stūrmans, R. Simanovičs, M. Spriņģis, Karps J., A. Maturs, J. Vulfs, Krauze, K. Ezeriņš, F. Skrabju, P. Akmens, J. Dzensteins, H. Visendorfs, J. Lašu, E. Letermans, Vaselis, Jānis Kausiņš, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, P. Dambītis, J. Skurbe, V. Siliņu, J. Zaļaiskalns, Kantors, F. Simanovičs, P. Lašu, A. Sniedziņa, A. Purpeteru, A. Šmits, N. Kalniņš, K. Blūms, Kažociņš, Jānis Čakars, J. Liepu, A. Miķelsonu, P. Ķipars, F. Indriksons, Atis Otis Kauliņš, P. Ozolu, P. Spalis, J. Plikausis, B. Krumbergs, J. Rubenis, J. Melders, E. Vilks, J. Kalniņu, J. Breikšs, P. Lodziņš, Mežiņš, K. Sērmūkslis, B. Rušinu, Palejs J., O. Krēgers, V. Rempu, A. Nesaules, Jānis Baumanis, A. Stūls, A. Meija, A. Hofmans, P. Blaubergs, F. Uzāns, Pēteris Abuls, L. Priedīte, Zunte, Šulme, J. Ģirģens, Mačulans, M. Ansabergu, F. Malbergs, F. Puķīts, A. Blusa, Tomans., Taupmans, Emīlija Baginska, J. Gailīts, Vanadziņš, P. Turausks, A. Rodes, L. Jansonu, K. Olte, J. Rūķu, R. Vīksne, M. Rožukalns, A. Gulbe, Are E., Indriksone K., F. Mierkalns, Donate M, Rode, Aizpurīts J., Padegs M., E. Stūla, Ludis Bērziņš, Paegļu Mārtiņš, Bangpūtis625
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2796DSlvZiediņa dainu vākums DauguļosZiediņš, E. Žagats, A. Boze, Rīgas semināristi, Pēteris Blaus, M. Celmiņu, A. Paeglis, Are E., Indriksone K., Rode, Paegļu Mārtiņš, Branks, J. Sveikuls, Jānis Bajars, Rundels, J. Ramans, Jānis Punka, J. Priedīts, J. Stūrmans, Kažociņš, F. Indriksons, Viņķis, Emīlija Baginska, Hollanderu A., Augusts Bīlenšteins, M. Baumans, M. Starķis, J. Dziedātājs, J. Matisons, Reinis Alauns, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Saulīts, J. Lauva, K. Dauguls, J. Neimans, E. Klintskalns, J. Upīts, P. Ragovsks, K. Mežaka, J. Grīnberģis, K. Pavars, A. Vilks, J. Riteris, A. Seibe, P. Dambītis, A. Kreicbergs, F. Ruiga, A. Lasmane, Vulfsonu J. (Censaitis), P. Ķipars, Matiņš M., J. Desis, D. Jostiņu, K. Jaunzems, Palejs J., P. Caunīts, O. Krēgers, Treijs J. (Treu J.), G. Dambergs, P. Pakalns, Kortans, M. Vļuma, Pērsiets, J. Liepiņu, E. Jurkovsku, K. Krūmiņš, Helene Brunava, J. Graudiņš, R. Vīksne, A. Ramanu, Ziemans J., Padegs M., Fricis Brīvzemnieks, Jānis Avens211
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2799DSlvE. Žiglevica dainu vākumsE. Žiglevics, R. Bērziņš, Jānis Kovaļevskis, D. Lauciņš, A. Maturs, J. Spēkaiņu, Matīss Ārons, Kārlis Kreims, J. Līdaku, P. Ragovsks, F. Simanovičs, Augusts Bīlenšteins, Reinis Alauns, J. Tūbu, J. Mazvērsīts, Roberts Vulfs, K. Dinsbergs, Karps J., Vaselis, Ansis Lerhis-Puškaitis, J. Palevičs, Fricis Brīvzemnieks, E. Letermans, J. Saržants, P. Rozentals, J. V. Gudža, A. Gulbe, Otis Kirsteins, J. Jansons, A. Lābanu, K. G. Freidenfelds, M. Freimane, M. Spriņģis, Mārtiņš Šimiņš, J. Vulfs, A. Kope, Ermanis Pīpiņš-Vizulis, J. Miežu, Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), A. Hazners, Jānis Kleinbergs, Rīgas semināristi, J. Taupmans, Rundels, P. Hirša, J. P., Karpu J., A. Dekšenieku, K. Saržants, J. Jankovskis, E. Jakobsonu, J. Ezers, J. Rožu, Katrine Brežinska, Jānis Pārstrauts, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Bergs, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Dāvis Ozoliņš, Bērziņš, Branks, A. Pločkalne, E. Kārkliņu, M. Baumans, K. Pētersonu, M. Celmiņu, J. Davids, A. Šķerbergs, Voldemārs Vankins, E. Gūža, E. Klintskalns, E. Žagats, P. Rozens, J. Ozols, J. Stūrmans, F. Skrabju, T. Ērenstreits, Jānis Geldners, P. Sprinčs, Pāvils Jansons, J. Skurbe, A. Klaustiņš, A. Purpeteru, Krausurbis, J. Plāķu, K. Ozoliņš, Pumpurs, Viesturs, E. Klintnieku, F. Spāre, A. Jass, P. Miļuns, J. Ģirģens, Jēkabs Kurpnieks, Janis Lāva, Fricis Borgs, L. Griens, E. Dinsbergs, T. Ragovsks, Iklavs, P. Plavinskis, Jānis S., Jānis Pločkalns, Krišus Kurpnieks, J. Dūks, J. Sveikuls, Sk. Heniņš J. Pūņi, A. Strādnieks, Miks Gusts Dandens, K. Šmitu, 1. Jansons, M. Starķis, J. Dziedātājs, J. Akmentiņu, J. Matisons, E. Stiprais, P. Dreimaņu, Jānis Punka, A. Saulīts, J. Mūrnieks, Jānis Kungs, Gelings, Eliass V., J. Priedīts, J. Neimans, J. Hollanders, J. Upīts, J. Ūziņš, F. Kleinhofs, A. Peitāns, I. Legzdu, Ansabergs, P. Zievalds, Krauze, K. Ezeriņš, K. Bankers, P. Akmens, K. Kleķeru, A. Vilks, P. Strautzeļu, J. Alkšņu, Janfelds, J. Steinbergs, J. Rozentals, Fricis Mūrnieks, J. Zegners, J. Kalniņš, P. Poriteru, A. Kreicbergs, Eglītes N., Kārlis Bike, F. Ruiga, P. Lašu, J. Ķemers, Skreija, K. Blūms, Šepskis, F. Indriksons, P. Skušķis, J. Dīriķis, F. Planics, P. Lodziņš, K. Šmits, Palejs J., A. Druķerts, P. Caunīts, J. Veckalna, Vagners, M. Leitis, V. Rempu, Jānis Baumanis, A. Boze, M. Siliņš, A. Meija, Vilis Altbergs, K. Bušvehters, J. Rausmans, J. Mateusu, F. Malbergs, J. Ņidre, A. Kleinhofa, E. Jurkovsku, P. Kalniņš, Helene Brunava, E. Stukuļu, A. Blusa, J. Krustvīrs, Taupmans, J. Svilpe, J. Gailīts, A. Rodes, A. Vieglo, D. Straudovskis, E. Kjaviņš, G. G., J. Bodnieks, A. Kadeģis, Nezināmi teicēji (skolasbērni), Ieviņš, F. Mierkalns, Rode, Padegs M., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, Paegļu Mārtiņš, Lavīze Ķemere, D. Balods1109
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2802DSlvZirņu Jura Lubānas dainu vākums LubānāJ. Zirņu, M. Celmiņu, A. Lābanu, A. Seibe, Pēteris Blaus, Rīgas semināristi, Matīss Ārons, K. Šmitu, Jānis Punka, B. Liepiņš, A. Jansons, J. Neimans, P. Stīpnieks, A. Vilks, F. Indriksons, K. Ozoliņš, Pēteris Abuls, M. Kažoku, Ziemans J., Augusts Bīlenšteins, Branks, J. Sveikuls, J. Akmentiņu, J. Matisons, Reinis Alauns, P. Dreimaņu, J. Ramans, J. Davids, J. Svilis, A. Saulīts, A. Ariņš, Voldemārs Vankins, J. Priedīts, Kārlis Ports, E. Klintskalns, Karpu J., J. Līdaku, A. Peitāns, Krauze, K. Ezeriņš, P. Rubens, K. Kleķeru, J. Alkšņu, J. Kļaviņš, Jānis Jātnieks, A. Klaustiņš, Kantors, P. Rozentals, F. Ruiga, I. Kaminsku, N. Kalniņš, Vāciets, Irbes J., P. Caunīts, A. Nesaules, O. Plačs, J. Kauliņš, Jānis Bitaku, A. Rodes, Bergs, Ludis Bērziņš, Georgs Frīdrihs Bitners, Bangpūtis174
1% Complete
0% Complete
99% Complete
2803DSlvJāņa Zivarta dainu vākums VecpiebalgāJ. Zivarts, Rīgas semināristi, Rundels, J. Priedīts, P. Stīpnieks, Pēteris Blaus, J. Davids, P. Ozolu, A. Lābanu, A. Seibe, J. Matisons, Jānis Punka, J. Neimans, P. Zaravičs, I. Kaminsku, P. Lodziņš, Pēteris Abuls, Reinis Ebelis, Reinis Alauns, E. Klintskalns, K. Pavars, A. Vilks, Augusts Bīlenšteins, Jānis Avens, Branks, Jānis Bajars, J. Akmentiņu, M. Celmiņu, Straume (Vaidelots), E. Žagats, J. Ozols, J. Riteris, J. Steinbergs, Matīss Ārons, K. Šmitu, J. llsters, J. Tauriņš, Krauze, J. Mislņš, P. Rubens, J. Volmers, P. Sprinčs, Jānis Jātnieks, P. Poriteru, A. Dzelzkalnu, Viņķis, J. Kauliņš, Bangpūtis, Bērziņš, P. Dreimaņu, J. Ramans, J. P., K. Kalniņš, P. Lielups, Fricis Mūrnieks, J. Zaļaiskalns, J. Krūmiņu, P. Ķipars, F. Indriksons, K. Blaubergs, T. Kiesners, P. Caunīts, A. Nesaules, A. Boze, J. Brimmerbergs, J. Liepiņu, K. Šmucs, J. Sveikuls, M. Starķis, Vītols, J. Lauva, J. Mūrnieks, Gelings, Eliass V., Voldemārs Vankins, A. Kalniņš, R. Bērziņš, A. Peitāns, E. Žiglevics, Juris Simenovs, K. Krieviņu, V. Siliņu, Kārlis Bike, Kantors, J. Ķemers, Matiņš M., J. Plikausis, J. Rubenis, A. Šmiters, K. Jaunzems, P. Galiņš, E. Birznieks, B. Rušinu, Palejs J., Andrejs Bērziņš, J. Paeglis, A. Ramanu, Rode, Padegs M., Fricis Brīvzemnieks, Dāvis Ozoliņš, Lavīze Ķemere, J. Sproģis, Roberts Vulfs, A. Pločkalne, D. Lauciņš, Jānis Skrastiņš, Hermansonu A., M. Baumans, J. Dziedātājs, Otis Kirsteins, J. Svilis, P. Manguls, A. Saulīts, A. Paeglis, A. Šķerbergs, J. Hollanders, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, Karpu J., P. Ragovsks, J. Stūrmans, Karps J., P. Zievalds, A. Piperu, K. Ezeriņš, P. Akmens, J. Dzensteins, K. Kleķeru, Jānis Geldners, J. Kļaviņš, Vaselis, A. Kope, Pāvils Jansons, P. Dambītis, Ansis Lerhis-Puškaitis, K. Graudiņš, Kopmans, F. Ruiga, O. Kanavlņš, P. Lašu, A. Šmits, N. Kalniņš, K. Blūms, Kažociņš, Jānis Čakars, A. Miķelsonu, J. Zirņu, K. Liepiņu, B. Krumbergs, D. Jostiņu, Krausurbis, E. Vilks, J. Breikšs, J. Plāķu, K. Ozoliņš, V. Rempu, Bredenfelds, Jānis Baumanis, M. Siliņš, Tomsons, J. Veinbergs, Zunte, Vītiņš J., Jānis Bitaku, P. Popans, R. Eglīts, P. Loze, Jānis Balods, A. Blusa, Tomans., K. Lerhe, J. Ģirģenu, A. Rodes, F. Jansons, A. Ezeriņš, B. Jaunzemju, Romans Banka, A. Tūbu, M. Vīksne, Jānis Pločkalns, Are E., Indriksone K., Ludis Bērziņš, Mikus Skruzītis, Paegļu Mārtiņš, Doku Atis, Puriņu Klāvs, Andrievs Ezeriņš, Medarnieks835
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2805DSlvJāņa Zommera dainu vākums CesvainēJ. Zommers, E. Stiprais, Karps J., A. Seibe, A. Lābanu, Straume (Vaidelots), K. Šmitu, Jānis Punka, P. Lodziņš, Rīgas semināristi, J. Sveikuls, J. Davids, J. Neimans, Kārlis Bike, A. Dzelzkalnu, Branks, J. Akmentiņu, J. Matisons, M. Celmiņu, E. Klintskalns, P. Rubens, A. Vilks, A. Šmiters, Augusts Bīlenšteins, Reinis Ebelis, Pēteris Blaus, Bērziņš, Jānis Bajars, K. Pētersonu, A. Ūdru, A. Saulīts, J. Priedīts, Karpu J., K. Pavars, P. Stīpnieks, I. Kaminsku, F. Indriksons, K. Blaubergs, J. Laiviņu, A. Druķerts, A. Boze, Dambe, Roberts Vulfs, J. Taupmans, Matīss Ārons, J. llsters, K. Kundziņš, J. Mežmalu, 0. Kārkliņš, Reinis Alauns, Otis Kirsteins, P. Dreimaņu, J. Jansons, J. Ramans, P. Manguls, J. Tauriņš, B. Liepiņš, A. Jansons, J. Lauva, Eliass V., J. Hollanders, J. Līdaku, J. Ozols, E. Žiglevics, Ansabergs, P. Zievalds, Krauze, K. Bankers, R. V. Bērziņš, T. Ērenstreits, J. Dzensteins, K. Kleķeru, H. Visendorfs, P. Sprinčs, A. Kope, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Steinbergs, K. Krieviņu, Kantors, F. Ruiga, O. Kanavlņš, J. Ķemers, N. Kalniņš, P. Ozolu, E. Aboliņš, J. Plikausis, J. Desis, J. Rubenis, D. Jostiņu, J. V. Gudža, K. Jaunzems, A. Tručs, Mežiņš, K. Ozoliņš, Alberts J., B. Rušinu, P. Caunīts, J. Veckalna, A. Nesaules, Jānis Baumanis, J. Brimmerbergs, G. Dambergs, P. Blaubergs, Pēteris Abuls, P. Pakalns, L. Priedīte, Andrejs Bērziņš, Mengels, Jānis Bitaku, Pērsiets, P. Popans, J. Ņidre, P. Loze, E. Stukuļu, Taupmans, Mednis, A. Rudzišu, A. Jaksonu, A. Ramanu, Ziemans J., Teodors Kārkluvalks, Ieviņš, F. Mierkalns, Jānis Kleinbergs, Ludis Bērziņš, Doku Atis, Bangpūtis, Jānis Avens, Ilze Lejniece, Kārlis Reiznieks, Anna Saliņa, Trīne Saulīte, Jānis Sīlis, Minna Vaska, Kārlis Apsītis, Alvīne Cirīte, Elīze Gūtmane314
0% Complete
0% Complete
100% Complete
2807DSlvEmmas Žubura dainu vākumsE. Žuburs, Rundels, Rīgas semināristi, Kārlis Bike, Jānis Punka, K. Ozoliņš, Matīss Ārons, Reinis Alauns, K. Pavars, P. Sprinčs, J. Davids, J. Mūrnieks, R. Bērziņš, J. Liepiņu, K. Kundziņš, J. Tauriņš, K. Kalniņš, J. Ozols, J. Riteris, F. Ruiga, D. Jostiņu, A. Boze, Rode, Ludis Bērziņš, Jānis Avens, K. Šmitu, Jānis Bajars, P. Dreimaņu, J. Priedīts, J. Neimans, Straume (Vaidelots), E. Klintskalns, E. Žagats, K. Ezeriņš, A. Vilks, Jānis Jātnieks, J. Steinbergs, P. Dambītis, J. Saržants, I. Kaminsku, F. Indriksons, P. Spalis, Viņķis, K. Blaubergs, E. Vilks, P. Lodziņš, Bērziņš, J. Sveikuls, J. Mežmalu, M. Starķis, J. Matisons, Jānis Ansabergs, M. Celmiņu, J. Ramans, B. Liepiņš, A. Jansons, A. Lābanu, A. Saulīts, Voldemārs Vankins, M. Freimane, A. Maturs, P. Zievalds, Krauze, J. Mislņš, P. Stīpnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., V. Siliņu, J. Zaļaiskalns, O. Kanavlņš, E. Jaunzems, P. Ķipars, J. Desis, B. Krumbergs, A. Šmiters, P. Galiņš, J. Breikšs, J. Plāķu, B. Rušinu, V. Rempu, Bredenfelds, Treijs J. (Treu J.), P. Pakalns, A. Ķilers, K. Šmucs, Emīlija Baginska, P. Turausks, R. Zemīts, Ziemans J., Augusts Bīlenšteins, Bangpūtis, E. Kārkliņu, F. Done, J. Taupmans, J. llsters, K. Dinsbergs, M. Baumans, J. Dziedātājs, Šķobe, Otis Kirsteins, Vītols, A. Ariņš, A. Paeglis, A. Šķerbergs, K. Dauguls, J. P., K. Ķuzis, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, J. Līdaku, P. Ragovsks, J. Stūrmans, Karps J., Ansabergs, P. Akmens, J. Volmers, J. Dzensteins, K. Kleķeru, J. Girgensons, P. Akmins, P. Lielups, J. Kļaviņš, E. Briedis, Vaselis, Jānis Kausiņš, A. Kope, J. Miežu, Pāvils Jansons, J. Rozentals, K. Arāju, P. Poriteru, A. Kreicbergs, A. Klaustiņš, F. Simanovičs, P. Zaravičs, V. Ķužu, P. Lašu, J. Treimans, Kažociņš, J. Krūmiņu, Jānis Čakars, A. Miķelsonu, Vāciets, B. Laizans, J. Drīzuls, Matiņš M., A. Dzelzkalnu, K. Liepiņu, J. Melders, T. Kiesners, A. Vītoliņš, K. Sērmūkslis, O. Mačiņš, Palejs J., P. Caunīts, M. Leitis, J. Zivarts, Jānis Baumanis, M. Siliņš, Tomsons, J. Veinbergs, Pēteris Abuls, J. Kauliņš, Andrejs Bērziņš, E. Hibnere, P. Miļuns, Vītiņš J., Mengels, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), K. Mieriņš, J. Rausmans, F. Tupētajs, Fricis Borgs, J. Rencs, J. Ņidre, R. Eglīts, T. Ragovsks, Jānis Balods, K. Krūmiņš, Helene Brunava, A. Blusa, Ziedaitis, Vanadziņš, A. Rodes, A. Dzerbu, Ziediņš, J. Knostenbergs P., P. Ķerku, N. Pluce, R. Vīksne, Fricis Baginskis, J. Rozīte, M. Cena, Eduards Jūrmalietis, M. Vīksne, A. Ramanu, Are E., Indriksone K., Ieviņš, F. Mierkalns, Donate M, Bergs, Padegs M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Bergs, Fricis Brīvzemnieks, Jānis Cimze, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Puriņu Klāvs, Andrievs Ezeriņš, Medarnieks587
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Rodomi rezultatai 201-213213.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.