Ermanis Pīpiņš-Vizulis

Vardas
Ermanis Pīpiņš-Vizulis
Pseidonīms
Ēdolnieks, Vizulis
Saiknes
Pērsietis - Like-minded
Berta Pīpiņa - Žmona
Kopsavilkums

Ermanis Pīpiņš-Vizulis (īstajā vārdā Ermanis Pīpiņš; 1873–1927) – literatūrkritiķis, pedagogs, žurnālists. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. Strādājis par skolotāja palīgu pie Apsīšu Jēkaba Vecgulbenes draudzes skolā, vēlāk par skolotāju Mālupes pagastskolā un Alsungas ministrijas skolā. Vēlākā laika periodā paralēli darbam daudzu laikrakstu redakcijās strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju dažādās skolās un vakara kursos. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas referents no 1895. gada. Latvijas Tautas padomes loceklis. No 1895. gada pievērsies literatūrkritikai. Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa kritiķa darbība veidojusies Jaunās strāvas, bet it īpaši Jāņa Jansona-Brauna ietekmē, turpinot socioloģiskās literatūrkritikas virzienu latviešu rakstniecībā. Periodikā publicējis plašākas apceres par Pērsieti (1901), Sudrabu Edžu (1902), Augustu Saulieti (1903) un citiem. 20. gados darbu literatūrkritikā pārtraucis. Tulkojis Ipolita Tēna darbus "Mākslas filozofija" un "Par ideālu mākslā", Nikolaja Gogoļa “Mirušās dvēseles” (1897). Periodikā publicēti nedaudzi Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa tēlojumi, tomēr to mākslinieciskā ievērība neliela. 1921. gadā kopā ar J. Upmani nodibinājis Rīgā tipogrāfiju, bijis tās līdzīpašnieks.

Personiska informācija
Ermanis Pīpiņš-Vizulis, īstajā vārdā Ermanis Pīpiņš.
Dzimis drēbnieka ģimenē.
No 1880. gada dzīvojis Ēdoles pagasta Bāliņos.
1910. gadā apprecējies ar sabiedrisko darbinieci un literāti Bertu Pīpiņu (dzimušu Ziemeli).

Ar Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājkases palīdzību uzbūvēja sešstāvu namu Ģertrūdes ielā 69/71, bet Pirmā pasaules kara krīzes dēļ namu pārdeva.
Citātu galerija
"Pirmais, kas svešniekam dūrās acīs pie Pīpiņa-Vizuļa, bija viņa dižā, smagā, zemnieciski laucinieciskā figūra, viņa dzīves spēks, un dzīves prieks, bet acis bez sevišķa temparamenta uguns. Viņš mīlēja skaļi triekt, skaļi smieties, skaļi ar rokām un visu figūru žestikulēt. [..] no Pīpiņa-Vizuļa figūras izstaroja tik daudz fiziska spēka, tik daudz nenomācama vitalisma, tik daudz pirmatnējas enerģijas, ka bija jātic dzīvībai un nākotnei. Vēl viens vilciens Pīpiņa-Vizuļa garīgā sejā, kas man palika atmiņā no tiem laikiem, bija viņa ārēji it kā nemanāma, bet iekšēji ļoti ieturētā smalkjūtība : nekur viņš neizcēla savu personu, vismazāk viņš runāja par saviem nodomiem, un nekad es nedzirdēju, ka Pīpiņš-Vizulis būtu ko vaidējis par sevi un saviem personīgiem apstākļiem. [..]
Savu personīgo vajadzību Pīpiņam-Vizulim bij maz. Pat grāmatas viņš reti pirka. Nekad viņš nesarunājās par dzīvi, nekad nerunāja par savām likstām, par visām lietām — nekad neizpauda savu intīmo dzīvi. Ja nāca par to runa, tad to likvidēja ar kādu parupju, strupu joku, kurā pasmējās pats līdz par sevi. Cik darbā viņš bija kluss un nepieietams, tik pēc darba trokšņa, smieklu un dzīves prieku pilns, draugs anekdotēm un bezbēdībai. [..] Krietno, savā laikā populāro "jaunās strāvas" kritiķi nomāca avīžnieka darbs. Interesantākais pie Pīpiņa-Vizuļa palika viņa personība — pirmatnēja, stūraina, neveikla, bet spēcīga un izteiksmīga, iekšēji, pretēji ārējam rupjumam, tomēr dziļi smalkjūtīga un ideāla.

Līgotņu Jēkabs. Atmiņas par Ermani Pīpiņu-Vizuli. Latvju Grāmata, Nr. 1, 1927, 1.–5. lpp.
Profesionālā darbība

DARBĪBA LITERATŪRĀ

1896: pirmais tēlojums – "Nabagu mājā" mēnešrakstā "Austrums".

Periodikā publicēti nedaudzi Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa tēlojumi.


DARBĪBA LITERATŪRKRITIKĀ

1892: pirmā publikācija – recenzija par laikraksta "Dienas Lapa" izdotu brošūru "Populāri zinisku rakstu krājums" žurnālā "Austrums" (9. nr.) ar pseidonīmu Vizulis.
No 1895. gada pievērsās literatūrkritikai. Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa kritiķa darbība veidojās Jaunās strāvas, bet it īpaši Jāņa Jansona-Brauna ietekmē, turpinot socioloģiskās literatūrkritikas virzienu latviešu rakstniecībā. 

Recenzijās un rakstos "Ģēnijs un māksla" (1895), "Ievērojamākās parādības mūsu rakstniecībā" (1897), "Iz jaunākās rakstniecības" (1898) u. c. Pīpiņš-Vizulis akcentēja mākslas sociālās funkcijas, aizstāvēja reālismu un no reālisma estētikas pozīcijām vērtēja arī cita tipa literatūru. Pīpiņa-Vizuļa literatūras vērtējumos daļēji atspoguļojas I. Tēna metodoloģijas ietekme – noliedzot I. Tēna pozitīvismu, Pīpiņš-Vizulis pārņēma viņa analītiskumu un vēsturiskuma principu. 

20. gadsimta 20. gados darbu literatūrkritikā pārtrauca.

Periodikā publicējis plašākas apceres par Pērsieti (1901), Sudrabu Edžu (1902), Augustu Saulieti (1903) un citiem.


ĀRZEMJU AUTORU DARBU TULKOJUMI

1897: Ipolita Tēna darbi "Mākslas filozofija" un "Par ideālu mākslā" (grāmatā "Tēna domas par mākslu", ar Pīpiņa-Vizuļa ievadu).
1897: Nikolajs Gogolis "Mirušās dvēseles" (tulkojuma pirmpublikācija laikrakstā "Latvietis", 1895. gada Nr. 86–52 un 1896. gada Nr. 1–33.

Pīpiņa-Vizuļa vadībā izdota cittautu rakstnieku darbu antoloģija "Cittautu raža" (1-2, 1899-1901); tajā publicēti arī Pīpiņa-Vizuļa raksti par Maksimu Gorkiju, kas ir pirmās publikācijas par Maksimu Gorkiju latviešu literatūrā.
Birth time/place14.05.1873
Spannieki
"Spannieki", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Residence1880
Bāliņi
"Bāliņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310
No 1880. gada dzīvojis Ēdoles pagasta Bāliņos.
Education1882 – 1886
Ēdoles pagastskola

1886 – 1888
Kuldīgas ministrijas skola

1888 – 1889
Kārļa Kreima privātskola
Ēdole
Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads

1889 – 1893
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Working place1893 – 1896
Vecgulbenes draudzes skola

Strādājis par skolotāja palīgu pie Apsīšu Jēkaba Vecgulbenes draudzes skolā (Gulbenes zēnu draudzes skola).


1896 – 1898
Mālupes pagastskola

Skolotājs Mālupes pagastskolā.


1898 – 1905
Alsungas ministrijas skola
Skolas iela 11A, Alsunga
Skolas iela 11A, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306
Skolotājs Alsungas ministrijas skolā.

1905
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)

Redakcijas loceklis


1906 – 1907
Laikraksts "Mūsu Laiki"
Redaktors

1907 – 1908
Laikraksts "Rīgas Apskats"
Redakcijas loceklis

1907 – 1914 (Duomenys nėra tiksūs)
No 1907. gada paralēli strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju dažādās skolās un vakara kursos.

1909 – 1911
Mēnešraksts "Izglītība"
Redaktors

1909 – 1914
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Redaktors

1912 – 1915
Žurnāls "Domas"
Redaktors

1915 – 1918
Laikraksts "Jaunais Vārds" (1914–1922)
Redaktors

1921 – 1927
E. Pīpiņa un J. Upmaņa grāmatu spiestuve
Marijas iela 10, Rīga
Marijas iela 10, Rīga, LV-1050
1921. gadā kopā ar J. Upmani nodibināja Rīgā tipogrāfiju, bija tās līdzīpašnieks.

1922 – 1923
Rīga City 4th Secondary School
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
1922./1923. mācību gadā strādājis Rīgas pilsētas IV vidusskolā (vēlāk Rīgas pilsētas IV ģimnāzijā, šodien tā ir Rīgas Angļu ģimnāzija) par latviešu valodas skolotāju.
Participation in organisations
Latvijas Tautas padome

Latvijas Tautas padomes loceklis.


1895
Science Commission of the Riga Latvian Society

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas referents no 1895. gada, referējis par jaunāko latviešu literatūru.

Detention1918
1918. gadā vācu okupācijas laikā ieslodzīts koncentrācijas nometnē.
Place/time of death02.02.1927
Rīga
Rīga
1926. gadā saslimis ar kādu progresējošu kaiti. Trešdienas, 1927. gada 2. februāra vakarā miris.

Buried06.02.1927
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Kartes leģenda

Rodomi rezultatai 1-99.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Spannieki
("Spannieki", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads)
14.05.1873Birth time/placeFarmstead
2Bāliņi
("Bāliņi", Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310)
1880ResidenceFarmstead
3Rīga
(Rīga)
02.02.1927Place/time of deathCity
4Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
06.02.1927BuriedCemetery
5Ēdole
(Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads)
1888 - 1889EducationVillage
6Liepājas iela 31, Kuldīga
(Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301)
1889 - 1893EducationBuilding, house
7Skolas iela 11A, Alsunga
(Skolas iela 11A, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306)
1898 - 1905Working placeBuilding, house
8Marijas iela 10, Rīga
(Marijas iela 10, Rīga, LV-1050)
1921 - 1927Working placeBuilding, house
9Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
1922 - 1923Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.