Teodors Kārkluvalks

Attēls
Vardas
Teodors Kārkluvalks
Pseidonīms
Gaigalītis
Saiknes
Kopsavilkums

Teodors Kārkluvalks (1873–1896) – skolotājs, literāts, tulkotājs, folkloras vācējs. Žurnālista, publicista Friča Kārkluvalka brālis. Dzimis Dundagas apkaimes "Kārklos" mežsarga ģimenē, mācījies Dundagas pagasta un draudzes skolā, pēc tam – Talsu pilsētas skolā. Strādājis par palīgskolotāju pie skolotāja Reiznieka Rikterē, par palīgskolotāju Mīlgrāvī, pēc tam – par palīgskolotāju Pēterupē. Rakstījis dzeju, pārspriedumus, publicējies galvenokārt "Austrumā", vācis tautasdziesmas. Miris no tuberkulozes.

Personiska informācija
Dzimis mežsarga Kārļa Kārkluvalka un viņa sievas Billes (dzimušas Vīdemanes / Wiedemann) ģimenē. Brālis Fricis Kārkluvalks (1867–1903) – publicists, žurnālists.
Citātu galerija

"Teodors Kārkluvalks bija savā dabā kluss, bet centīgs jauneklis. Viņa mīļākais laika kavēklis bija grāmatas. Ar dedzīgu kārību viņš centās savas zināšanas papildināt, savu redzes aploku paplašināt. Savu tautu karsti mīlēdams, viņš cītīgi ņēmās krāt tautas dziesmas un citas gara mantas, kā arī raudzīja savas iegūtās zināšanas caur laikrakstiem darīt pieejamas saviem mazāk mācītiem tautas brāļiem. "Baltijas Vēstnesī, "Austrumā" un "Balsī" atrodas dažs labs raksts no viņa spalvas."

-s. No Dundagas [T. Kārkluvalka nekrologs]. Balss, nr. 24 (12.06.1896).

"Bet tad jo čakli viņš nodevās arī latviešu tautas gara mantu studijai. Tos iemīlējis, viņš pats palika par uzcītīgu gara mantu krājēju tā, ka prāvi tautas dziesmu un citu gara mantu krājumi pabiež tika iesūtīti Zinību Komisijai gan no Rikteres, gan Mīlgrāvja, gan Dundagas, gan Popes. No sakrātām dziesmām dažai liela vērtība tādēļ, ka nelaiķis tās prata izvilināt taisni vistumšākos apgabalos no vecām sieviņām un vecīšiem. "Austrumā" viņš sakopojis dažādus spriedumus par mūsu tautas dziesmām. Bet arī pie citiem latviešu laikrakstiem, kā pie "Baltijas Vēstneša" un it sevišķi pie "Balss" viņš ņēmis dzīvu, aktīvu dalību, rakstīdams visvairāk zem pieņemtā vārda "Gaigalītis". No viņa atrodam gan ziņojumus, gan oriģinālus un tulkotus dzejoļus, gan ievadrakstus un lielu pulku stāstu tulkojumu."

T. Kārkluvalks [nekrologs]. Baltijas Vēstnesis, nr. 121 (4.06.1896).

"Viens no pirmajiem izvērstākajiem literatūrteorētiskajiem rakstiem par bērnu literatūru ir Gaigalīša [Teodora Kārkluvalka] apcere "Kāds materiāls der mūsu bērnu literatūrai" (1894). Raksta autors aplūko tautas pasaku žanru, tā noliedzēju, tāpat aizstāvju ieskatus, pakavējas pie bērnu beletristikas, populārzinātniskajiem ("ziniski beletristiskiem") un didaktiskajiem rakstiem, cenzdamies noteikt visu šo žanru galvenos nosacījumus, kas izriet no bērnu literatūras specifikas. [..] Raksta autors cenšas risināt bērnu literatūras specifikas jautājumus, izvirzīt mākslinieciskos principus, kas ņemami vērā bērnu literatūrā." 

Jāzeps Osmanis. Latviešu bērnu literatūras kritika gadu atskatā. Karogs, nr. 2 (1.02.1975).

Birth time/place08.05.1873
"Kārkli"
"Kārkli", Pāce, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
Education
Dundagas draudzes skola
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
Mācījies Dundagas pagasta un draudzes skolā.

1891 – 1893 (Duomenys nėra tiksūs)
Talsu pilsētas skola
Talsi
Talsi, Talsu novads

Mācījies Talsu pilsētas skolā (precīzs datums nav zināms). Vārgās veselības dēļ atbrīvots no pārcelšanas eksāmeniem. Skolu beidzot, saņēma pilsētas draudzes skolu skolotāja diplomu.

Working place
Mīlgrāvis
Mīlgrāvis, Rīga, LV-1034
Strādājis par palīgskolotāju Mīlgrāvī.


Sidgunda
Sidgunda, Mālpils pagasts, Mālpils novads
Strādājis par palīgskolotāju pie skolotāja Reiznieka Rikterē (mūsdienās Sidgunda).

1892 – 03.04.1893
Pēterupe
Saulkrasti, Saulkrastu novads

Strādāja par palīgskolotāju Pēterupē pie skolotāja Kaktiņa.

Place/time of death26.04.1896
Dundagas pagasts
Dundagas pagasts, Talsu novads
Miris vecāku mājās 26. aprīlī pēc vecā stila no tuberkulozes.
Buried02.05.1896
Pāces kapi
Pāce, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Apglabāts Pāces kapos.

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-88.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1"Kārkli"
("Kārkli", Pāce, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270)
08.05.1873Birth time/placeFarmstead
2Dundagas pagasts
(Dundagas pagasts, Talsu novads)
26.04.1896Place/time of deathParish
3Pāces kapi
(Pāce, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270)
02.05.1896BuriedCemetery
4Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1891 - 1893EducationCity
5Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
(Nav norādīts)EducationVillage
6Pēterupe
(Saulkrasti, Saulkrastu novads)
1892 - 03.04.1893Working placePart of a city
7Sidgunda
(Sidgunda, Mālpils pagasts, Mālpils novads)
(Nav norādīts)Working placeVillage
8Mīlgrāvis
(Mīlgrāvis, Rīga, LV-1034)
(Nav norādīts)Working placePart of a city

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.