Latvių tautosakos archyvas

LFK
Latvių tautosakos archyvas

Latvių tautosakos archyve saugomos apie 3 milijonų tautosakos vienetų 2200 kolekcijos, į kurias įeina ir Bdz bei Bb rinkiniai. 1925 metų rugsėjo 3 d. pradėta duomenų registracija. Įvairaus laikotarpio rinkiniai žymėti trumpiniais LFK, FI, EFI, FS, o nuo 1992 metų vėl žymima LFK.

Krišjanio Baruono draugija

Vaikų dainų kolekcija

Autobiography Collection

Local history materials

Liepāja University

ALF Digitally born data

Rēzekne Technology Academy

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.