Apie projektą

Projektą vykdo Latvijos Universiteto Literatūros, tautosakos ir meno institutoLatvių tautosakos archyvas (LTA) (turinys, skenuota medžiaga, rankraščiai), bendradarbiaujant su Ainaru Bruveriu (interneto sprendimai ir finansavimas). Techninė projekto realizacija – SEED IT (valdybos pirmininkas Uldis Kirsis).

Skaitmeninės LTA versijos tikslas yra pristatyti archyve saugomus duomenis – rankraščius, vaizdo ir garso įrašus bei kitus vertingos medžiagos rinkinius tiesiogiai prieinamus ir patogius vartojimui.

Skaitmenine LTA versija yra nemokama. Suteikiama galimybė ne tik skaityti, žiūrėti ir klausytis liaudies dainų, pasakų ir kitų žanrų kūrinių, bet taip pat susipažinti su tautosakos duomenų kolekcijomis kaip unikalia vertybe, kurią surinko, užrašė ir perdavė LTA žymūs Latvijos kultūros veikėjai, įvairios vidurinės ir aukštosios mokyklos bei kitos organizacijos.

Tautosakos tyrimams skaitmeninė LTA versija pateikia duomenis, parengtus pagal įvairių rodyklių ir žanrų klasifikacijos principus. Kuriant detalizuotą metaduomenų sistemą ir tekstų paieškos instrumentus, skaitmeninė versija ruošta kaip mokslinio tyrimo priemonė, kuri bus ypač naudinga tautosakos ir tradicinės bei nematerialios kultūros palikimo tyrinėtojams ir studentams.

Skaitmeninė LTA platforma yra komunikacijos su visuomene priemonė. Visus kviečiame dalyvauti skaitmeninio LTA turinio tobulinimo procese: padedant šifruoti rankraščius, kad būtų galima naudotis automatine paieška bei iššifruotus tekstus versti į kitas kalbas; atpažįstant ir tikslinant fotografijose užfiksuotus asmenis ir vietas; padedant aiškintis tautosakos pateikėjų ir rinkėjų gyvenimo detales.


DARBO GRUPĖ

Vadovė: Sandis Laime

Programuotojai: Uldis Ķirsis & SEED IT

Redaktorės: Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Ilze Ļaksa-Timinska, Antra Upeniece, Elvīra Žvarte, Ilze Cepurniece, Arta Krūze

Specialistai, konsultantai: Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis, Elga Melne, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Una Smilgaine, Ieva Tihovska, Rita Grīnvalde, Māra Vīksna, Sanita Reinsone, Digne Ūdre, Ginta Pērle-Sīle

Buvęs skenavimo asistentės: Lingita Lina Bopulu, Signe Raudive, Anna Laganovska, Kristīne Pokratniece


Kontaktai ir palaikymas

E-paštas: garamantas@lulfmi.lv

Twitter: @garamantas

Garamantas.lv sukurta grupė naujienoms, diskusijoms ir klausimams Facebook portale.


Dėkojame už vertimą:

Nadezda Alekseeva, Tsimafey Avilin, Udo Bongartz, Asta Katute, Hannes Korjus, Kaisa Kulasalu, Svetlana Pogodina, Kristīne Pokratniece, Valda Salmiņa, Inga Sindi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.