#LFK-116-3912

#LFK-116-3912
ŠifravoMaigaJankevica
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Suformuotas2017-08-26 11:46:17
Taisytas2017-08-26 12:13:58
Šifravimas

3909

7. Sauļu muižas krustenes.
Pie Sauļu muižas atrodas kāda birzīte kur ceļi krustojās no Labrenču muižas un Gaiļēna. Birzītei otrā pusē ir nora. Tur agrāk kad visi dzīvoja muižā, kam bija govis gāja ganos un visi ganīja vienās ganībās uz tās noras kā paši sauca cielmāju [celmāju]. Reiz tur ganījušas daudz meitenes govis un uzskatījušas ka uz viena celma mežmalā sēd lakatā ietinusies vecene. Viņas gājušas klāt un vecene pazudusi. Un atkal reiz viņas skatījušās viens melns kamols izveļas no meža un veļas govīm pa kājām suņi sākuši plēst "riet". Un kamols ievēlies mežā.

3910

8. Sauļu muizas pils.
Šo rudeni no Sauļu pils izgāja kādi iedzīvotāji un istaba palika tukša. Viņi visas krāsnis noplēsa. Runāja ka tur, tai istabā dzīvojot vecais barons, vai velns. No tās istabas durvis iet uz zāli kura tagad ir nopostīta un pretī, tās istabas durvīm ir viena istaba kur dzīvo kāda veca sieviete. Pēc to iedzīvotāju aiziešanas kādu nakti pa sapņiem vecās sievas istabā iegājis kāds melns kungs. Un teicis lai laižot viņam viņas istabā uz krāsns dzīvot, viņam tur tai aukstā istabā esot auksti, jo aizgājēji visas krāsnis esot noplēsuši. Sieva pamodusies un viņai bijis ļoti bail. 

3911

9. Par Sauļu muižas riju.
Agrāk ja vakaros kāds braucis gar Sauļu muižas riju, Tad pret riju zirgs apstājies un neietot [neejot] uz priekšu stāsta vēl ka tur iekšā brēcot.

3912

10. Par divām saimniecēm.
Reiz dzīvojušas divas saimnieces vienai vienmēr nobeigušies lopi un visi kustoņi. Bet otrai gājis labi. Pirmā saimniece gājusi pie visādiem buriem [burvjiem] bet nekā nav varējusi novērst nelaimi. Reiz viena burve viņai teikusi ka vajagot nosargāt. Lai kūtī neietot [neejot] tad nenosargāšot, bet lai uzkāpjot uz kūts augšu [kūtsaugšas]. Un ko redzot lai pastāstot šai burei [burvei]. Saimniece arī gājusi sargāt
Šifruoti tekstą
#LFK-116-3912
ŠifravoMaigaJankevica
AtliktaTaip
PatvirtintasTaip
Suformuotas2017-08-27 10:12:08
Taisytas2017-08-27 10:35:17
ŠifravimasUn naktī skrējusi otra saimniece uz slotas kāta. Apskrējusi vienreiz ap kūti piesitusī pie kūts pakša un teikusi "ņemu ņemu", pieniņu, sviestiņu neņemu visu. Un tā trīs reiz saukusi un trīs reiz apskrējusi ap kūti. Pirmā saimniece izstāstījusi to zīlniecei un tā teikusi lai ietot [ejot] uz otras saimnieces māju un darot tāpat Tik lai sakot ņemu ņemu noņemu visu Kad otra saimniece nākšot lūgties tad lai neko nedodot tad viņa būšot pestīta. Pirmā saimniece gājusi nakti un darījusi tā. Otra dienā nāburgu saimniece klāt un lūgusies gan uguni gan visu ko vien varot dot. Bet neviens nekā nav devis un tūliņ tai pašā dienā nāburgu saimniecei nosprāgušas labākās govis un pirmai saimniecei nekas vairs nav beidzies.

3913

11. Teika par Burtnieku baznīcu.
Senos laikos kad Burtnieku baznīca būvēta katru nakti cik pa dienu uzcelts tik pa nakti noplēsts un nekā nav varējuši darīt. Tad uzlikuši tādu rakstu uz tiem mūriem ko lai dara ka netiks plēsts. Tad teikts ka vajagot divas dvēseles un baznīcā vienā pusē iemūrēti viens vīriets [vīrietis], Pēteris un sieviete Marija. Vēl kādreiz vecos rakstos esot bijis rakstīts Pētera un Marijas baznīca.

3914

12. Spīgana.
Kādas mājas saimniece nekad nav gājusi ar citiem pērājiem [pērējiem] reizē uz pirti, bet pati pēdējā Ticis runāts ka saimniece jājot spīganās. Reiz puisis gribējis noskatities aizgājis un skatījies. Saimniece iegājusi viena pēdējā pirtī un atģērbusies nogūlusies uz grīdas un tāds kā dundurs izskrējis no mutes. Puisis noskatījies kā dundurs izskrien pa logu un prom, viņš iegājis pirtī apgriezis veceni otrādi kur kājas bijušas tur galvu. Atskrējis dundurs un skrējis ap kājām un nav ticis
Šifruoti tekstą
Atidaryti

Par divām saimniecēm
Reiz dzīvojušas divas saimnieces. Vienai vienmēr nobeigušies lopi un visi kustoņi, bet otrai gājis labi. Pirmā saimniece gājusi pie visādiem buriem, bet nekā nav varējusi novērst nelaimi. Reiz viena burve viņai teikusi, kā vajagot nosargāt. Lai kūtī neietot, tad nenosargāšot, bet lai uzkāpjot uz kūts augšu un, ko redzot, lai pastāstot šai burei. Saimniece arī gājusi sargāt. Naktī skrējusi otra saimniece uz slotas kāta. Apskrējusi vienreiz ap kūti, piesitusi pie kūts pakša un teikusi: “Ņemu, ņemu pieniņu, sviestiņu, neņemu visu”. Un tā trīs reiz saukusi un trīs reiz apskrējusi ap kūti. Pirmā saimniece izstāstījusi to zīlniecei, un tā teikusi, lai ietot uz otras saimnieces māju un darot tāpat, tik lai sakot: “Ņemu, ņemu, noņemu visu”. Kad otra saimniece nākšot lūgties, tad lai neko nedodot, tad viņa būšot pestīta. Pirmā saimniece gājusi naktī un darījusi tā. Otrā dienā nāburgu saimniece klāt un lūgusies gan uguni, gan visu, ko vien varot dot. Bet neviens nekā nav devis un tūliņ tai pašā dienā nāburgu saimniecei nosprāgušas labākās govis un pirmai saimniecei nekas vairs nav beidzies.

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Sauļu muiža
("Sauļu muiža", Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232)
1930Place and time of recordingManor house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.