#ENLI 1, 7, 10

Pavadinimas
Meitas mani mežā vede
Vieneto numeris
10
Klasifikācijas
psl.
7
Pastabos
Handwriting belongs to Heinrich Baumann, dean of Cēsis (in German: Wenden), however, there are no evidence whether he gathered the folk songs himself or received and rewrote ones received from Rubenes (in German: Papendorf) minister Christoph Harder. The owner of handwriting on the first page of capsule could be August Wilhelm Hupel sending these folk songs to J.G. Herder.

Article on owners of handwritings in Herders' Collection: Paškeviča B. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un sūtītāji J.G.Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām. Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija. Sast. R.Bičevskis. Rīga: FSI, 2017, 305.-308. lpp.
Atslēgvārdi
Failas
#ENLI 1, 7, 10
ŠifravoLigaB
AtliktaTaip
PatvirtintasNe
Suformuotas2016-07-26 20:37:42
Taisytas2019-10-08 14:14:23
Šifravimas

3

Aiz upītes zaļa zāle
Zelta rasas galiņā
Tur jās mani bālulini
Jāņa Nakti pieguļā

4


Lūdzu kungu, lūdzu Dievu
Abi divus mīļi lūdzu
No kundzina mieru lūdzu
No Dieviņa Veselīb'.

5


Es mazais vīrīts biju
Ar varīti lielījos
Rīgu nešu saujītē,
Pērnaviņu padusē
Maskavinu dārgu pilsāt'
Ar to gāju spēlēties,
Nospēlēju Maskaviņu
Visdaiļāku Jumpraviņ.

6


Projām iešu, ne dzīvošu
Naidinieku zemītē
Visi odi, māsuliņi
Zobiniņu kaldina.

7


Dzēris biju, kritis biju
No labaja kumeliņ,
Bij Zemīte, kas saņēme,
Kas ļaudīm ir jārunā.

8


Tumša nakte, zaļa zāle
Laukā laižu kumeliņ,
Nu, Dieviņ, tas tavā vaļā,
Tavā paša rociņā.

9


Tu tautieti lielu radu,
Es nabagu bāru bērns
Visi tavi lieli radi
Min man ar tām kājiņām.10

*
Meitas mani mežā vede
Ar ozola vāģīšiem
Čīkstēj' Vāģi, grabēj Vāģi,
Sāke paši gavilēt.11

Apkārt griežu, pāri sedžu
Savu baltu vilnāniņ,
Kad netiku tai vietā,
Kur augdama domāju.

3.1


dem Hügelein, im grünen Grase, fuhr,
wir meine liebsten Brüder, in der Johannis, in den .
Ich bitte den Herren, ich flehe zu Gott, beide bitte ich in Liebe,
Vom Herren bitte ich mein Frieden, vom Gott bitte ich Gesundheit.Ich war ein kleiner Männlein und rühmte mich mit meinem Willen,
Ich trage Riga mit voller Hand, Pernau im .
Moskau, die herrliche Stadt, damit ging ich spielen,
Ich verspielte Moskau, der schönsten Jungfrau.Ich will wegziehen, ich will nicht im Land der Feinde leben.
Alle kleinen Mücken .
Ich hatte mich , ich war vom guten füllen
gefallen , mich aufzukommen ,
ich war im Land, von Leuten weiß:
In dunkler Nacht, im Grünen auf den Feld ließ ich
meinen Fohlen los: Mein, Gott, das ist in deiner Hand und Gewalt.
Du bist von großen leuten, ich bin ein armes Waisen-
kind: alle deine großen Verwandten treten mich unter den
Füßen. + Die Mägdlein führten mich in den Wald, auf

--------------------
Die Wagen , die Wagen , fangen
an zu frohlocken. mich
mir meinem wollenen ,
Wie ich nicht werde zu denjenigen Orten befindlich
war, alles ich aufgezogen .

Šifruoti tekstą
Atidaryti

*
Meitas mani mežā vede
Ar ozola vāģīšiem
Čīkstēj' Vāģi, grabēj Vāģi,
Sāke paši gavilēt.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs