Aprīlī digitalizētās kolekcijas

05.05.2021

Aprīlī garamantas.lv papildinātas ar 24 folkloras kolekcijām. Lielākās no tām ir O. Bērziņa folkloras vākums LFK 1341, Veronikas Elksnes folkloras vākums LFK 1845 un Launkalnes Brantu 6-klašu pamatskolas vākums LFK 875. Manuskriptos atrodamas dažādas folkloras vienības, piemēram, teikas LFK 1685, mīklas LFK 1137, stāsti par mācītājiem LFK 843, krogu nosaukumi LFK 598, pasakas LFK 280 un dziesmas LFK 1946.

LFK 25 J. Drūģa folkloras vākums;

LFK 208 Pētera Leitāna folkloras vākums;

LFK 280 Jāņa Laudanska folkloras vākums;

LFK 338 Jāņa Bērziņa folkloras vākums;

LFK 598 E. Miķelsona folkloras vākums;

LFK 617 Aleksandra Cimzes folkloras vākums; Lasīt vairāk...


​Horeogrāfiskā folklora LFK krājumā

26.04.2021

Tuvojoties Dejas dienai (29. aprīlī), aicinām atšifrēt LFK glabātos horeogrāfiskās folkloras materiālus, padarot tos pieejamākus un vieglāk atrodamus, kā arī iespējams atradīsiet kādu sen aizmirstu rotaļu vai spēli. Krājumā meklējami 20. gs. 30. gados pierakstīti skolēnu rotaļu un deju apraksti un nosaukumi, tāpat arī individuālu iesūtītāju fiksēti apraksti un deju zīmējumi. Piemēram, Jāņa Živitera vākums, kas atrodams 1441. kolekcijā. 1934.–1938. gadā pierakstītas galvenokārt dejas un rotaļas, melodijas – 302 folkloras vienības. Fiksētas 19. gs. otrajā pusē Ērgļos no teicēja Špilberga pierakstīti dažādi marši, valši, polkas, galopi, karavīru dziesmas, fragmenti no operas u.c. Nozīmīgs ir Harija Sūnas vākums 1969. kolekcijā, jo aptver plaša laika perioda horeogrāfiskās norises. Tāpat arī ekspedīciju materiālos ir gan deju un rotaļu pieraksti, gan deju kolektīvu repertuāru un koncertu norišu apraksti. Ekspedīcijās devās arī horeogrāfijas speciālisti, sākotnēji tā bija Rita Zemīte, vēlāk Harijs Sūna un viņa studenti.

LFK 1880 Etnogrāfijas un folkloras institūta 5. zinātniskā ekspedīcija 1951. gadā Bauskas rajonā. 8. aploksne – Rita Zemīte.

LFK 1895 Etnogrāfijas un folkloras institūta 6. zinātniskā ekspedīcija 1952. gadā Ventspils un Jēkabpils rajonā. 21. aploksne – Ritas Zemīte.

LFK 1910 Etnogrāfijas un folkloras institūta 8. zinātniskā ekspedīcija 1954. gadā Gaujienas un Saulkrastu rajonā. 15. aploksne – Rita Zemīte.

LFK 1925 9. zinātniskā ekspedīcija Viļānu rajonā 1955. gadā. 7. aploksne – Harijs Sūna. Lasīt vairāk...


Pastāsti, kāda ir Tava Pārdaugava!

14.04.2021

Šajā pavasarī aizsākam veidot īpašu Pārdaugavai veltītu kolekciju digitālajā arhīvā garamantas.lv. Kolekcijas papildināšanā aicināts iesaistīties ikviens.

Pārdaugavas apkaimes vēstures gaitā piedzīvojušas daudz pārmaiņu, tās turpina mainīties un attīstīties dažādos virzienos. Lai saglabātu kaut daļu no Pārdaugavas esošās un kādreizējās savdabības, Latviešu folkloras krātuves pētnieki aicina ikvienu izstāstīt par savu Pārdaugavu – gan tos, kas šeit auguši un dzīvojuši, gan arī tos, kam Pārdaugava saistās ar atsevišķām vietām un notikumiem, par kuriem būtu vērts uzzināt arī citiem. Lasīt vairāk...


Aicinājums šifrēt Alvila Klēbaha dienasgrāmatas

01.04.2021

Turpinot dienasgrāmatu atšifrēšanas talku, aicinām šoreiz pievienoties pārrakstīt Alvila Klēbaha (Kalnieša) dienasgrāmatas.

Alvils Klēbahs (1876–1958) – skolotājs, latviešu valodas kopējs, publicists un Latvijas brīvvalsts inteliģents. Četru meitu tēvs un kaislīgs rakstītājs. Savas dienasgrāmatas rakstījis laika posmā no 1926. līdz 1956. gadam, īsi fiksējot ikkatru savas dzīves dienu. Dienasgrāmatas vēsta par Latvijas brīvvalsts ikdienu un reālijām, politisko vidi un Alvila personīgo ģimenes dzīvi. 1944. gadā Alvils emigrē uz Vāciju, aprakstīdams bēgļa gaitas un sadzīvi DP nometnēs. Viņa dienasgrāmatas ir spilgta laikmeta liecība, kur lielie vēstures notikumi un satricinājumi mijas ar vienkāršo ikdienu.

Pieteikties šifrēšanai var šeit!

Liels paldies ikvienam, kas ir iesaistījies arī iepriekšējās atšifrēšanas iniciatīvās!Martā digitalizētās kolekcijas

29.03.2021

Martā garamantas.lv papildinātas ar 24 folkloras kolekcijām. Lielākās no tām ir Alfrēda Kvāļa folkloras vākums LFK 1602, Slokas pilsētas 1. pamatskolas vākums LFK 384 un "Es stāv’ uz augsta kalna" (Annas Bērzkalnes folkloras vākums) LFK 1325. Manuskriptos atrodamas dažādas folkloras vienības, piemēram, uzskaitītas nelaimīgās dienas LFK 672, pasaka par velnu un skroderi LFK 153, mīkla "Zaļa vistiņa, melna oliņa" LFK 565, tautasdziesmas par Rīgu LFK 1021 un teiciens par spārnotām skudrām un lietu LFK 1728.

LFK 56 M. Skrupskas folkloras vākums Bolderājā;
LFK 76 Veronikas Piģenes folkloras vākums;
LFK 153 Jāņa Jansona folkloras vākums;
LFK 293 P. Grīnberga folkloras vākums;
LFK 384 Slokas pilsētas 1. pamatskolas vākums;
LFK 565 Andreja Eģeta folkloras vākums;
LFK 672 Kārļa Kupča folkloras vākums;
LFK 675 J. Rozenberga folkloras vākums;
LFK 823 J. Misiņa apcerējums par ziņģi; Lasīt vairāk...


Februārī digitalizētās kolekcijas

01.03.2021


Februārī garamantas.lv ievietota 81 digitalizēta folkloras kolekcija. Lielākās no tām ir V. Villerušas folkloras vākums LFK 2044, Bukaišu 6-klašu pamatskolas vākums LFK 1626, Alberta Millera folkloras vākums LFK 1409 un Sniķeres 6-klašu pamatskolas vākums LFK 1624. Manuskriptos atrodamas tautasdziesmas LFK 1549, teikas, piemēram, par Mālpils velna torni (Sila torni) LFK 178, sakāmvārdi un parunas LFK 1963, mīklas LFK 1819, apvārdošana LFK 1386 un citas garamantas.

LFK 44 Dr. K. Barona vākums;

LFK 46 Neijas T. folkloras vākums;

LFK 47 Šēnbergu folkloras vākums;

LFK 48 Tirzmales mīkla;

LFK 64 V. Sackevica folkloras vākums;

LFK 86 O. Lesiņas folkloras vākums;

LFK 104 Līnas Birzenbergas folkloras vākums;

LFK 165 Matildas Višņes folkloras vākums;

LFK 171 Maigas Vētras pierakstītā teika ar anekdotisku raksturu; Lasīt vairāk...


Turpinām arhivēt pandēmijas dienasgrāmatas

27.02.2021

Pagājušā gada martā uzsāktais aicinājums rakstīt pandēmijas dienasgrāmatas ir rezultējies ar 2000 ierakstiem no vairāk nekā 230 autoriem.

Ikviens ir aicināts turpināt reflektēt par piedzīvoto ikdienā vai uzsākt pandēmijas laika reāliju fiksējumu tikai tagad. Pandēmijas dienasgrāmatu vākums veido unikālu dokumentālu kopumu par neparastu laika posmu, kas būs nozīmīgs avots nākamo paaudžu pētniekiem.

Sīkāku informāciju par dienasgrāmatu iesniegšanu arhīvam var atrast šeit.


Dienasgrāmatu pētnieki aicina talkā!

03.02.2021

Nāciet talkā dienasgrāmatu pētniekiem!

2020. gada pavasarī aicinājām iesaistīties triju dienasgrāmatu šifrēšanā. Pateicoties ikviena ieguldījumam un aktivitātei: izdevās pilnībā atšifrēt Imanta Freimaņa un Genovefas Upenieces dienasgrāmatas, kā arī atšifrēt nozīmīgu daļu no Ligitas Vucenas plašās dienasgrāmatas.

Liels paldies ikvienam, kas iesaistījās iniciatīvā!

Topošajam pētījumam šobrīd ir aktuāls arī Ligitas Vucenas dienasgrāmatu teksta turpinājums, tādēļ aicinām iesaistīties šīs dienasgrāmatas atšifrēšanas procesā.

Pieteikties var šeit.

Jūsu ieguldījums mums ļoti noderēs!


Janvārī digitalizētās kolekcijas

02.02.2021

Janvārī garamantas.lv ievietotas 37 digitalizētas folkloras kolekcijas. Lielākās no tām ir Varakļānu Valsts vidusskolas vākums LFK 509 un Viļēnu Skujaunieku 1. pakāpes pamatskolas vākums LFK 966. Paralēli tiek digitalizēta Bērnu dziesmu kolekcija Bdz 0001. Digitalizēta arī kareivja Elmāra Žīgura atmiņu klade LFK 2251, viņš pazudis Otrā pasaules kara laikā.

Bdz 0001 Bērnu dziesmu kolekcija;
LFK 141 Zigfrida Liepiņa folkloras vākums;
LFK 234 Grenču pamatskolas vākums;
LFK 492 Matildas Sniega folkloras vākums;
LFK 509 Varakļānu Valsts vidusskolas vākums;
LFK 510 Jāņa Līvmaņa folkloras vākums;
LFK 719 Konstantina Blaua folkloras vākums; Lasīt vairāk...


Teikto dziesmu nošu materiālu digitalizēšana un kartēšana

06.01.2021

Teiktās dziesmas – nozīmīgākais senā slāņa vokālās mūzikas stils, kurš pārstāvēts it visos Latvijas novados. Teikto dziesmu melodikas stils un izpildījums ir īpatnējs – tajās dominējošais ir teksts un dziedāšana tuvinās runas plūdumam.

Lai ikvienam, kuru interesē nodrukātie teikto dziesmu nošu materiāli no dažādām Latvijas vietām, tas būtu pieejams, Emiļa Melngaiļa "Latviešu mūzikas folkloras materiālu" trīs sējumos "Korsa" (1951), "Maliena" (1952), "Vidiena" (1953) un Andreja Jurjāna sešās "Latvju tautas mūzikas materiālu" burtnīcās ietvertās teiktās dziesmas nu ir digitalizētas un pieejamas Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv! Lasīt vairāk...


Decembrī digitalizētās kolekcijas

29.12.2020

Decembrī garamantas.lv digitalizētas 22 folkloras kolekcijas. Lielākās no tām ir [0464] Rīgas pilsētas 4. vidusskolas vākums, [1573] Naudītes 6-klašu pamatskolas vākums un [1393] Pētermuižas pamatskolas vākums. Savukārt [2249] "Pulkā eimu, pulkā teku" vēsture ir jaunākā kolekcija LFK krājumā. Tajā dokumentēti "Pulkā eimu, pulkā teku" radītāju, dalībnieku, atbalstītāju un rīkotāju pieredzes stāsti.

[0297] Rīgas pilsētas 6. pamatskolas pašdarbības pulciņa vākums;
[0358] Smārdes pamatskolas folkloras vākums;
[0464] Rīgas pilsētas 4. vidusskolas vākums;
[0549] Jēkabpils Valsts vidusskolas vākums;
[0803] Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijas vākums;
[0871] P. Dzeņa ģimnāzijas vākums; Lasīt vairāk...


Etnogrāfisko ansambļu kolekcija

28.12.2020

Kolekcija "Etnogrāfisko ansambļu ieraksti" nr. 2235 ietver 24 dziedātāju kopu repertuāru no dažādām Kurzemes un Latgales vietām. Ansambļi ieskaņoti Latviešu folkloras krātuves pētnieka Aigara Lielbārža vadībā laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centra skaņu ierakstu studiju un skaņu ierakstu režisoru Renartu Braufmani.

Šī ir unikāla kolekcija, jo ietver visu Latvijas etnogrāfisko ansambļu pamatrepertuāru, kas ieskaņots dažu gadu laika periodā un pieejams digitālā vidē, tādējādi atklājot latviešu tradicionālās mūzikas skaņu ainavu mūsdienās. Lasīt vairāk...


Sveiciens svētkos!

23.12.2020

Novēlam mājīgus svētkus!

Kuldīgas apriņķī pagājušā gadsimta sākumā Ziemassvētkos spēlēja spēli, ko aicinām izmēģināt visus arī savās mājās. Teicējs – Dāvids Zembergs.

Ziemassvētku vakarā starp citu uzveda rotaļu "susekļu duršana" jeb kā mēdza teikt "dura susekli". Susekli ar plato galu nostādīja uz klona vai grīdas istabas vidū. Dūrējs nostājās ar muguru pret susekli, atstātu tā, ka caur kāju starpu ar nūju slotas kāta garumā varētu susekli sniegt, un, noliecies ar nūju, mēģināja caur kāju starpu susekli nodurt. Kam neizdevās: tas laida citu savā vietā.


Aicinām palīdzēt "Rucavas garamantas II" tapšanā!

03.12.2020

Lūgums pēc palīdzības gudriem vecās drukas pazinējiem!
Iesaistieties sena mīklu krājuma atšifrēšanā, ko 1888. gadā pierakstījis vidzemnieks Mārtiņš Spriņģis Lejaskurzemē. (LFK 1730, 10779-11098)
No 320 mīklām ap 60 vēlos ievietot "Rucavas garamantās II".
Cieņā
LFK fondu glabātāja, pētniece Māra Vīksna


Novembrī digitalizētās kolekcijas

01.12.2020

Novembrī garamantas.lv digitalizētas 32 folkloras kolekcijas. Lielākās no tām ir [0202] Īslīces pamatskolas vākums, [1188] Rudbāržu pamatskolas vākums un [1719] Eduarda Mārtinsona folkloras vākums. Savukārt [2247] Uvja Suško kolekcija ir jaunākā LFK krājumā.

[0175] Lidijas Ezeriņas folkloras vākums;
[0202] Īslīces pamatskolas vākums;
[1024] Doles pagasta Salas 1. pakāpes pamatskolas vākums;
[1025] Lamiņu 6-klašu pamatskolas vākums;
[1033] Nurmuižas 2-gadīgās lauksaimniecības skolas vākums;
[1037] Rūjienas 2-gadīgās lauksaimniecības skolas vākums;
[1038] Variebas 6-klašu pamatskolas vākums;
[1046] Jaungulbenes Siltās 6-klašu pamatskolas vākums;
[1048] Pūņu pamatskolas vākums; Lasīt vairāk...


​Aicinām rakstīt pandēmijas dienasgrāmatas arī rudenī!

03.11.2020

Aicinām rakstīt pandēmijas dienasgrāmatas!

Šī gada martā LFK Autobiogrāfiju krājums kopā ar kultūras žurnālu Punctum aicināja rakstīt pandēmijas dienasgrāmatas. Atsaucība bija liela. Vairāk nekā divsimt dienasgrāmatās dokumentēts pandēmijas sākuma posms – ierobežojumi, satraukums, neziņa un bažas un ikdienas rūpes tam visam pa vidu. Pandēmijas dienasgrāmatu rakstīšana pavasarī apsīka līdz ar ikdienas normalizēšanos maija beigās.

Mēs aicinām turpināt pandēmijas dienasgrāmatu rakstīšanu! Aicinām tos, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā. Aicinām jo sevišķi tos, kuri paši vai kuru ģimenes locekļi ir saslimuši ar Covid-19. Aicinām ikvienu, kurš vēlas fiksēt savu dzīvi šajā laikā. Jūsu rakstītais par ikdienu 2020. gada nogalē pandēmijas laikā būs nozīmīgs avots, lai nākamās paaudzes varētu saprast šo laiku un, iespējams, no tā arī kaut ko mācītos.

Sīkāka informācija: http://garamantas.lv/lv/collection​/1415829/Pandemijas-dienasgramatas-2020


Oktobrī digitalizētās kolekcijas

03.11.2020

Oktobrī garamantas.lv ievietotas trīs digitalizētās kolekcijas. Kolekcijās ir iespējams iepazīties ar tādiem folkloras žanriem kā teikas, pasakas, tautasdziesmas, garās dziesmas, mīklas, ziņģes, vietvārdi u.c. Kopā 10184 folkloras vienības.

Saldus pilsētas 6-klašu pamatskolas pasakā "Nerātnais puisēns" kādā vētrainā naktī pie veca dzjenieka ierodas mazs puisēns, kuram dzejnieks dod naktsmītni. Kalvenes pagasta 6-klašu pamatskolas pasakā "Trīs resni vācieši" trīs vācieši ierodas Latvijā un mācās latviešu valodu. Bet Līču 1. pakāpes pamatskolas folkloras vākumā var uzzināt, kā ir izcēlusies Grēku pļava.

LFK 894 Līču 1. pakāpes pamatskolas vākums;
LFK 1689 Saldus pilsētas 6-klašu pamatskolas vākums;
LFK 1816 Kalvenes pagasta 6-klašu pamatskolas vākums.


Barondiena tiešsaistē

29.10.2020

Tautasdziesmu kārtotājam un Latvju dainu publicētājam Krišjānim Baronam (1835–1923) šoruden 185. gadskārta. Jau vairākus gadu desmitus LU LFMI Latviešu folkloras krātuve oktobra izskaņā rīko ikgadējo Krišjāņa Barona konferenci. Šogad aicinām svinēt Barondienu tiešsaistē30. oktobrī no plkst. 11.00 LU LFMI Facebook vietnē (https://www.facebook.com/lulfmi/). Dainu tēva jubilejas sarīkojums tiks straumēts no Latviešu folkloras krātuves telpām, un tajā ir aicināts ikviens interesents neklātienē. Lasīt vairāk...


Septembrī digitalizētās kolekcijas

29.09.2020

Septembrī esam digitalizējuši 34 folkloras materiālu kolekcijas. Lielākā no tām ir Liepājas pedagoģiskā institūta prakses materiālu kolekcija, kurā ir vairāk nekā 7000 failu.

LFK Bb26 Aizputes 4-klašu pamatskolas vākums;

LFK 16 Lucānu pamatskolas vākums;

LFK 135 Ozolnieku pamatskolas vākums;

LFK 143 Stikānu pamatskolas vākums;

LFK 155 Krustpils pagasta 6-klašu pamatskolas vākums;

LFK 168 Puikules pamatskolas vākums;

LFK 233 Aglonas vidusskolas vākums;

LFK 290 Zelenku pamatskolas vākums;

LFK 400 Preiļu 6-klašu pamatskolas vākums;

LFK 486 Vecpils Stroķu pamatskolas vākums; Lasīt vairāk...


Ludim Bērziņam - 150

14.09.2020

14. septembrī 150 gadu jubileja folkloristam, teologam, pedagogam, dzejniekam, literatūrvēsturniekam profesoram Ludim Bērziņam (1870–1965).

Viņš ir bijis viens no izcilākajiem teorētiķiem tautasdziesmu metrikas un stilistikas pētniecībā, folkloras vācējs, kurš "Latvju dainām" devis vairāk nekā 2000 dziesmu, pirmais teicēju dziedājuma un stāstījuma demonstrētājs plašākai publikai Latvijā, pirmais un vienīgais, kas līdz 1940. gadam atvedis ekskursijā uz Latviešu folkloras krātuvi Latvijas Universitātes studentus. Viņš ir aktīvi un lietpratīgi aicinājis savus Rīgas Skolotāju institūta audzēkņus un studentus pierakstīt un krāt garamantas. Viņa paša kolekcijā LFK [867] ir pavisam 7595 folkloras tekstu varianti. Krājums LFK iesūtīts sešās reizēs laikā no 1929. līdz 1942. gada nogalei. Lasīt vairāk...


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.