Alūksnes vidusskolas vākums

Nr.
210
Nosaukums
Alūksnes vidusskolas vākums
Apraksts

0210-Aluksnes-vidusskola-0001Alūksnes vidusskolas skolēnu folkloras vākums. Materiāli pierakstīti un reģistrēti no 1923. gada līdz 1935. gadam Alūksnē, Pededzē, Misā, Gaujienā, Zeltiņos, Lejasciemā, Liepnā, Ilzenē, Mālupē u.c. Teikas, pasakas, anekdotes, tautasdziesmas un ziņģes, ticējumi, paražas, buramvārdi, tautas ārstniecība, mīklas, sakāmvārdi un citi žanri. Kopā 1390 folkloras vienības. Līdz 1926. gadam vienības iesniedzis skolotājs Augusts Baltpurviņš. Pēcāk to pārņēmis direktora pienākumu izpildītājs N. Ozoliņš.

Folkloras vākšanu Alūksnes vidusskolā (tagadējā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā) aizsāka latviešu valodas skolotājs un literāts Augusts Baltpurviņš (1871-1930). Alūksnes vidusskolā Baltpurviņš strādāja no 1920. līdz 1926. gadam, pēc tam Gaujienas vidusskolā. A.Baltpurviņš 1925. gadā iesiastījies Alūksnes vidusskolas pulciņa "Cerības" valdē. Pulciņš svinīgi atklāts 1925. gada 29. maijā Alūksnes draudzes II. pak. pamatskolā [1]. Ar 1925. gadu A.Baltpurviņš kļūst arī par literārā skolēnu pulciņa "Potrimps" vadītāju [2], kurā iesaistītie skolēni Baltpurviņu atcerās tā: "Savu bijušo skolēnu atmiņās viņš dzīvo kā patiess, vienkāršs cilvēks un lielisks jaunatnes audzinātājs. Viņa stundas vienmēr bija saistošas un interesantas."[3]. Baltpurviņa darbības laikā vairāki Alūksnes vidusskolas skolēni aizgūst interesei par literatūru no sava skolotāja, piemēram, literatūrkritiķe, literatūrzinātniece Elza Grāvīte-Plukša, dzejnieks, literatūrkritiķis Pēteris Ķikuts, literatūrzinātnieks un ģermāņu literatūras docents Kārlis Plukšs.

Beidzoties A. Baltpurviņa darbam Alūksnē, folkloras vākšana nebeidzās. Par to liecina, piemēram, dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Pelēča iesniegtās 72 folkloras vienības. Visražīgākie folkloras vācēji kolekcijā ir Līgsma Ķirpe (14 g.v. no Ilzenes "Riekstiņiem"), kura iztincinājusi gan savus radiniekus, gan kaimiņus, Nikolajs Čekovs (5. klase, no Ziemeru "Vārdaviem"), Lilija Kalēja (dzim. 1909. gadā, no Zeltiņu "Kropām") apstaigājusi Zeltiņu nespējnieku namu, Jānis Viska Lejasciema pagastā pierasktījis vairāk nekā 100 vienības un O. Sisenis (3. klase) Alsviķu "Putreniekos" iztaujājis apmēram 104 gadus veco Ilzi Ķikuti. Vairāk datu par vācējiem un teicējiem zemāk esošajā sarakstā (zem katra pierakstītāja (skolēna) pa vienībām sadalīti teicēji; saites ved uz konkrētu vietu manuskriptā, kur sākas konkrētās teicēja teiktās vienības).

Vācēju un teicēju saraksts:

 • O. Sisenis (3. klase)
  • 1-190. Ilze Ķikute (apmēram 104 g.v., 86 g.v., agrāk dzīvoja Gaujienā). Pierakstīts Alsviķu "Putreniekos" 1924. gadā.
 • Anna Sniķere (18 g.v., 8. klase)
  • 191-210. Pierakstīts Ziemeru "Apakškalnos" 1923. gadā.
 • L. Strazds
  • 211-219. L. Strazds (87 g.v.). Pierakstīts Pededzes "Slobodkā'' 1929. gadā.
 • Alīse Cīrule (16 g.v., dzīvo Misas "Liel-Platajos")
  • 222-272. No sevis. Pierakstīts Misas "Liel-Platajos" 1929. gadā.
 • Eizenšmite
 • Erna Kruša
 • Olga Polka (15 g.v.)
  • 277-290. Grieta Gražanska (74 g.v.). Pierakstīts Alūksne 1929. gadā.
  • 291-304. Pierakstīts Alūksnē 1929. gadā.
 • Jānis Viska
  • 305-417. E. Viska (42 g.v.). Pierakstīts Lejasciema pagastā 1929. gadā.
  • 418-428. Pierakstīts Lejasciema pagastā 1929. gadā.
 • Lilija Kalēja (dzim. 1909. g. 2. maijā, dzīvo Zeltiņu "Kropās")
  • 429. Anna Kalējs (73 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 430-432. Līze Ērgle (80 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 433-435. Alvīne Ērgle (50 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 436-438. Anna Kalējs (73 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 439-448. Alvīne Ērgle. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 449. Lizete Petaks (70 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 450-454. Anna Kalējs. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 455-456. Alvīne Ērgle. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 457-458. Anna Kalējs. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 459-462. Alvīne Ērgle. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 463. Lizete Petaks. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 464-467. Alvīne Ērgle. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 468. Lizete Petaks. Pierakstīts Zeltiņu nespējnieku namā 1929. gadā.
  • 469-477c. Līze Ģērmane (95 g.v.). Pierakstīts Zeltiņu "Grēvelēs" 1929. gadā.
 • O. Ābeltiņš
 • Arturs Alders (18 g.v.)
  • 483. Melecis (60 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 484. Pelēkais (28 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 485. Viksna (60 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 486-487. Zariņš (70 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 488. Kalējs (62 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 489. Kalējs (64 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 490-492. Kalējs un Alders (27 g.v. un 78 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 493-494. Lācis (62 g.v., skolotājs). Pierakstīts 1930. gadā.
 • Vīgants Cīrulis
  • 495. Edvarts Cīrulis (46 g.v.). Pierakstīts Liepnas "Kudinavās'' 1930. gadā.
  • 496-502. Pierakstīts Liepnas pagastā 1930. gadā.
  • 503-510. Sieviete (83 g.v.). Pierakstīts Liepnas pagastā 1930. gadā.
 • Lilija Kalēja (dzim. 1909. g. 2. maijā, dzīvo Zeltiņu "Kropās")
 • Konstantīns Kauls (14 g.v.)
 • Voldemārs Kārers (1z. klase)
  • 542-558. Pierakstīts Kalncempju pagastā 1930. gadā.
 • Eriks Krieviņš (15 g.v.)
  • 559-589. Marija Babuls (92 g.v.). Pierakstīts 1930. gadā.
  • 590-594. Pierakstīts 1930. gadā.
 • P. Koemecs (14 g.v.)
  • 598-603. M. Koemece (38 g.v.). Pierakstīts Alūksne 1930. gadā.
 • Alma Līviņa (dzīvo Rugāju "Biškānos")
  • 604-628. Katra Buliņa (73 g.v.). Pierakstīts Balvu ''Dūrupe'' 1930. gadā.
  • 629-634. Amalija Raibekoza. Pierakstīts Rugāju "Biškānos" 1930. gadā.
 • Konrāds Mackers (1z. Klase, 16 g.v.)
  • 635-641. Sīmanis Bundzens (90 g.v.). Pierakstīts Bejas ''Osveniekos'' 1929. gadā.
  • 642. No skolēna. Pierakstīts 1929. gadā.
  • 643-682. Sīmanis Bundzens (90 g.v.). Pierakstīts Bejas ''Osveniekos'' 1929. gadā.
 • A. Skrodelis)
 • D. Vassermans (1z. Klase, 16 g.v.)
 • K. Vebers (14 g.v.)
 • A. Veidiņš (14 g.v.)
 • Oļegs Ozoliņš (14 g.v.)
  • 705-706. Vitomskis (skolnieks). Pierakstīts Alūksnē 1930. gadā.
 • Erna Kruša (3. klase)
  • 707-709. Pierakstīts Bejas ''Saļņos'' 1930. gadā.
 • Eriks Krieviņš (15 g.v., 1. klase, dzīvo Litenes ''Ķilupjos'')
 • Valdis Ābels (16 g.v. 5. klase, Bejas ''Olginās'')
  • 713-731. Andrejs Ābels (78 g.v., dzīvo Bejas ''Daumantos''). Pierakstīts Bejas ''Daumantos'' 1935. gadā.
 • Nikolajs Čekovs (5. klase, Ziemru ''Vārdavi'')
  • 732-744. Pierakstīts Ziemeru ''Ķeros'' 1935. gadā.
  • 745-749. Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 750-850. Pierakstīts Ziemeros, Alūksnē 1935. gadā.
 • Līgsma Ķirpe (14 g.v., 5. klase, Ilzenes ''Riekstiņos'')
  • 851-864. Zelma Ķirpe (37 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 865-876. Dore Ķirpe (74 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 877-883. Reinis Pridza (88 g.v., zemkopis, dzīvo Ilzenes ''Pilupē''). Pierakstīts Ilzenes ''Pilupē'' 1935. gadā.
  • 884-921. Paulīne Pridza (42 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Pilupē''). Pierakstīts Ilzenes ''Pilupē'' 1935. gadā.
  • 922. Paulīne Dimiņš (40 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Pilupē''). Pierakstīts Ilzenes ''Pilupē'' 1935. gadā.
  • 923-926. Paulīne Tornis (50 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Bišupē''). Pierakstīts Ilzenes ''Bišupē'' 1935. gadā.
  • 927-939. Aleksis Pridza (52 g.v., lauksaimnieks, Ilzenes "Pilupē''). Pierakstīts Ilzenes ''Pilupē'' 1935. gadā.
  • 940-945. Milda Tabaka (48 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Lubukalnos''). Pierakstīts Ilzenes ''Lubukalnos'' 1935. gadā.
  • 946-963. Alīde Vēvera (61 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Vēveros''). Pierakstīts Ilzenes ''Vēveros'' 1935. gadā.
  • 954-955. Emma Vītola (33 g.v., lauksaimniee, dzīvo Ilzenes ''Vēveros''). Pierakstīts Ilzenes ''Vēveros'', dzirdēts Ilzenes un Lejasciema pagastos 1935. gadā.
  • 956-968. Anna Grēda (60 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 969-990. Emma Vītola (33 g.v., lauksaimniee, dzīvo Ilzenes ''Vēveros'') Ilzenes ''Vēveros'' 1935. gadā.
  • 991-1028. Emīlijas Bārda (mirusi, dzīvoja Ilzenes ''Čonkās'', bijusi zīlniece un burve). Pierakstīts Ilzenes ''Čonkās'' 1935. gadā.
  • 1029-1057. Auguste Ķirpe (38 g.v., dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1058-1067. Augusts Ķirps (44 g.v., lauksaimnieks, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1068-1072. Osvalds Vītols (29 g.v., lauksaimnieks, dzīvo Ilzenes ''Vēveros''). Pierakstīts Ilzenes ''Vēveros'' 1935. gadā.
  • 1073-1078. Anna Grēda (60 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1079-1084. Madaļa Ermika (75 g.v., nespējniece, dzīvo Ilzenes ''Sirecos''). Pierakstīts Ilzenes ''Sirecos'' 1935. gadā.
  • 1085-1118. Grieta Kalēja (74 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Sirecos''). Pierakstīts Ilzenes ''Sirecos'' 1935. gadā.
  • 1119-1128. Lūcija Borence (29 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1129-1132. No sevis. Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1133-1134. Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
  • 1135-1265. Auguste Ķirpe (38 g.v., lauksaimniece, dzīvo Ilzenes ''Riekstiņos''). Pierakstīts Ilzenes ''Riekstiņos'' 1935. gadā.
 • Aleksandrs Pelēcis (14 g.v., 5. klase)
  • 1266-1274. Jūle Teterovska (82 g.v., dzīvo Mālupes ''Žērveļos''). Pierakstīts Mālupes ''Žērveļos'' 1935. gadā.
  • 1275-1281. Minna Pelēce (45 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1282. Dzirdēts Latgalē 1933. gadā. Iesniegts 1935. gadā.
  • 1283. Minna Pelēce (45 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1284. Līze Rubene (93 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1285-1286. Minna Pelēce (45 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1287. Anna Teterovska (dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1288. Līze Rubene (93 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1289. Andris Teterovskis (80 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1290-1291. Reinolds Stilve (50 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1292-1293. Marija Stilve (45 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1294-1296. Jūle Teterovska (82 g.v., dzīvo Mālupes ''Žērveļos''). Pierakstīts Mālupes ''Žērveļos'' 1935. gadā.
  • 1297-1300. Dzirdēts Mālupes pagastā 1935. gadā.
  • 1301. Jūle Teterovska (82 g.v., dzīvo Mālupes ''Žērveļos''). Pierakstīts Mālupes ''Žērveļos'' 1935. gadā.
  • 1302-1306. Olga Cilke (50 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1307-1316. Dzirdēts Mālupes pagastā 1935. gadā.
  • 1330. Minna Pelēce (45 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1331. Jūle Umblejs (85 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1332. Olga Cilke (50 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1333. Andris Teterovskis (80 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1334. Minna Pelēce (45 g.v., dzīvo Mālupes ''Ķikšās''). Pierakstīts Mālupes ''Ķikšās'' 1935. gadā.
  • 1335. Olga Cilke (50 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1336. Dzirdēts Alūksnē 1935. gadā.
  • 1337-1338. Jūle Teterovska (85 g.v., dzīvo Alūksnē). Pierakstīts Alūksnē 1935. gadā.
 • Milda Zaube (5. klase)
  • 1339-1365. Jūles Ģermanis (80 g.v.) krājums. Pieder Almai Zaubei (Mildas Zaubes mātes māte, 55 g.v., dzīvo Alsviķu ''Liepkalnos'', dzimusi Valkas Annas pagastā, visu mūžu nodzīvojusi Annas un Alsviķu pagastos). Noraksts 1935. gadā.
  • 1366-1386. Reinis Zauls (miris 85 g.v. 1929. g.). Noraksts 1935. gadā.
  • 1387-1390. J. Lācis (85 g.v., dzīvo Apē). Pierakstīts Apē 1935. gadā.

Kolekcijas aprakstu papildināja un teicēju, vācēju sarakstu izveidoja Antra Upeniece.


[1] Jaunā Balss, Nr.21-22 (20.06.1925). Izgūts no: https://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#pa...

[2] Karogs, Nr. 6 (01.06.1977). Izgūts no: https://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#pa...

[3] Oktobra Karogs (Alūksne), Nr. 75 (26.06.1971). Izgūts no: https://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#pa...

Atšifrēšanas progress
90% Complete
10% Complete
0% Complete
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 298.
SīktēlsVienības Nr.NosaukumsKlasifikācija 
  
1Vizu, vizu vizulītiTautasdziesmas: īsās dziesmas
2Rājies pati, tautu meitaTautasdziesmas: īsās dziesmas
3Māci dziesmas, māmuliņaTautasdziesmas: īsās dziesmas
4Sienat manu kumeliņuTautasdziesmas: īsās dziesmas
5Gaidi goda, bāleliņiTautasdziesmas: īsās dziesmas
6Kam, māmiņa, man' auklējiTautasdziesmas: īsās dziesmas
7Nesmejat, sveši ļaudisTautasdziesmas: īsās dziesmas
8Izskaitiet, jauni puišiTautasdziesmas: īsās dziesmas
9Nāve, nāve, ņem tos vecosTautasdziesmas: īsās dziesmas
10Priežu durvis, egļu durvisTautasdziesmas: īsās dziesmas
11Gauži zviedza kumeliņšTautasdziesmas: īsās dziesmas
12Veca māte dudinājaTautasdziesmas: īsās dziesmas
13Dziedādama, dancodamaTautasdziesmas: īsās dziesmas
14Mazajam bāliņamTautasdziesmas: īsās dziesmas
15Puisītim man bij' būtTautasdziesmas: īsās dziesmas
16Vaicājat jūs, māsiņasTautasdziesmas: īsās dziesmas
17Še aug liepas, še ozoliTautasdziesmas: īsās dziesmas
18Puķu ziedu man kumeļšTautasdziesmas: īsās dziesmas
19Driķu, driķu šī vasaraTautasdziesmas: īsās dziesmas
20Ko tu, kriķi, kriķējiesTautasdziesmas: īsās dziesmas
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 298.
Skats:
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 325.
SīkbildeVeidsAploksneFaila numursValodasAtšifrējumsMetadatiNotis 
  
0210-Aluksnes-vidusskola-0001ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0001lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0002ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0002lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0003ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0003lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0004ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0004lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0005ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0005lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0006ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0006lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0007ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0007lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0008ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0008lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0009ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0009lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0010ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0010lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0011ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0011lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0012ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0012lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0013ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0013lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0014ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0014lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0015ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0015lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0016ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0016lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0017ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0017lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0018ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0018lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0019ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0019lv
0210-Aluksnes-vidusskola-0020ManuskriptsAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0020lv
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 325.

Kartes leģenda

Atšifrētāji

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 41.
#1 DainisP (180084)
#2 Jolanta Mediņa (11747)
#3 LigaB (10644)
#4 Inese77 (6016)
#5 Kristiana (5706)
#6 Kirmis (4165)
#7 Satrovska (2079)
#8 Arturs15 (2023)
#9 Zenta_Zeme (1960)
#10 Nescio (1837)
#11 SilvijaR (1528)
#12 Līga Rudzāte (1445)
#13 IevaKronkalne (1356)
#14 maraguza (1158)
#15 Marija (1123)
#16 Sanita44 (988)
#17 Aleksandrs Riguns (799)
#18 KristineKarele (749)
#19 Ivanda (744)
#20 InaraK (629)

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.