Margarita Ausala

Vārds
Margarita Ausala
Dzimtais vārds
Bebrupe
Pseidonīms
Balticus
Papildu vārdi
Pālīte
Kopsavilkums

Margarita Ausala (19191991)  dzejniece un sabiedriska darbiniece. Dzimusi Smiltenē, izglītību ieguvusi Smiltenē un Rīgā. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kopš 1950. gada dzīvoja Anglijā, Korbijā. Pirmās literārās publikācijas kopš 20. gs. 40. gadiem. Divu dzejoļu krājumu autore. Dzejā rezignēta pretrunīgu pārdzīvojumu atklāsme, melanholiska dabas apcere un trimdinieku sāpes, dzejai izteikta muzikalitāte. Politiskos rakstus publicējusi ar pseidonīmu Balticus. Aktīvi darbojās latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, īpaši Latvijas PEN kluba darbā. 20. gs. 70. gados strādājusi radiostacijā "Brīvība", vēlāk – "Brīvā Eiropa".

Personiska informācija
Tēvs spēlējis labi vijoli un klavieres, bet māte bijusi liela dziedātāja un dziesmu zinātāja.

Lībekā apprecējusies ar Imantu Pālīti (19161985), sabiedrisku darbinieku un Roberta Zuikas vīru kora dziedātāju.

Citātu galerija

Par dzejas krājumu "Patiesības vīns" (1965)

"[..] mākslinieciskais iekārtojums atgādina senlatvietes linu pūru, kuram balinātas un nebalinātas linšķiedras raksta katra locījuma virspusē greznu ornamentu. Starp dzejoļu rakstu un ornamenta zīmējumu, kas arī raksts, pastāv laimīga saskaņa. Domu un jūtu strāvojumus pakāpeniski sasaista nodaļas  Auseklis, Jumis, Saule, Saules koks, Debess kalējs. Dzejojums patiesības vīns"  triptihs latviešu karavīram visās pasaules malās, kļuvis grāmatas tituls. Margaritas Ausalas dzeja domu un izjūtu bagāta. Dzīvība, daba, senseni priekšstati, mūžība un tautas liktenis dzejnieces galvenie temati. [..] Margarita Ausala modra, savdabīga dzejniece. Viņas pasaules uztvere un valodas izteiksme iedarinātas uzsvarīgā ritmā auž spožas, latviskas dzejas rindas."

Leimane, Ilona. Senlatvietes linu pūrs. Londonas Avīze, 1965, 24. dec.


""Patiesības vīns" ir vidzemnieces Margaritas Ausalas pirmais oficiālais dzejoļu krājums, kaut arī rakstīt, dzejot viņa sākusi jau agrā bērnībā. Īsteni pats pirmais krājums sagatavots iespiešanai palicis Latvijā, arī Vāczemes gaitās viss zudis, šī krājuma dzejoļi sacerēti starp 1960. un 1965. gadu, izņemot vienu dzejoli. [..] Margarita Ausala ienāk mūsu literātūrā ar seno rakstu spodrinātām zīmēm rokās. [..] Ritmā vērojama arī dainu ietekme, gan trochaju, gan daktilu veidojumos. Ne dainu ritmu atdarinājumi, bet ritma elementi jaunā kārtībā. [..] M. Ausalas mākslai ir spēja sniegt vieglu impresionistisku patiesības zīmējumu, kā arī īsās gleznās parādīt dvēseles dziļās krāces un, domai apstājoties pie kāda nozīmīga vārda, to akcentēt, izceļot reljefi visu iepriekšteikto, šai procesā ritms ir visnozīmīgākais. Šis M. Ausalas krājums parāda dzejnieci kā labi skolotu, veiksmīgu un nobriedušu dzejas mākslā. Ar interesi varēsim vērot viņas nākošos dzejoļus periodikā un pēc dažiem gadiem atkal jaunā grāmatā."

Rozentāle, Magdalēna. Ienākšana ar seno rakstu zīmēm. Tilts, Nr. 76-77, 1966.

Par dzejas krājumu "Asni un akmeņi" (1986)

"Šim krājumam ir nenoliedzama dvēselisko norišu kontinuitāte ar pirmo krājumu, kurā arī bija uzsvars uz dabu, dainām, simboliem, dzimteni un reliģisko pārdzīvojumu daudzveidību. Šis krājums ir daudznozīmīgs pienesums trimdas dzeias klāstam."

Rozentāle, Magdalēna. Daudznozīmīgs pienesums trimdas dzejā. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 3. 1988.


"Ar savu otro dzejoļu grāmatu, kas iznāca gadu maiņā, Margarita Ausala izkopusi un nostiprinājusi sev raksturīgo dzejas pamatskaņu, kas savijas no divām balsīm  no spēcīgas dainu ietekmes dzejas izteiksmē un no mūsdienu pasaules dramatiskajiem atblāzmojumiem saturā.[..] dainu pasaulei ir tuva nevien dzejnieces izteiksme, bet arī viņas dzīves izjūta un pasaules skatījums.

Andrups, Jānis. Divu laikmetu satikšanās dzejā. Brīvā Latvija, 1988, 29. aug.
Profesionālā darbība
Pirmās publikācijas latviešu trimdas presē 20. gs. 40. gados latviešu trimdas periodiskajos izdevumos "Londonas Avīze", "Daugavas Vanagi", "Ceļa Zīmes".
Publicējusi literāras apceres par Jāni Poruku, Aspaziju, Rūdolfu Blaumani, Ilonu Leimani.

Dzejas krājumi

1965: "Patiesības vīns".
1987: "Asni un asmeņi".

Sabiedriskā un publicistiskā darbība

Kopš 20. gs. 60. gadiem Daugavas Vanagu fonda (DVF) preses referente.
20. gs. 70. gados
strādāja radiostacijā "Brīvība", vēlāk – "Brīvā Eiropa".
Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas pārstāve Anglijā.
Latviešu nacionālā padomē Lielbritānijā.
Aktīvi piedalījās Anglijas latviešu sabiedriskajā un literārajā dzīvē, literāros sarīkojumos Dziesmu dienu rakstnieku cēlienos.
Par nacionāliem jautājumiem uzstājusies arī cittautu auditorijās.
Rakstījusi par kultūras un nacionālpolitiskiem jautājumiem, bez tam arī par literatūras un mākslas problēmām.

Apbalvojumi

1968: Filipīnu internacionālā akadēmija piešķīrusi goda doktores grādu literatūrā par latviešu kultūras daudzināšanu un tautu draudzības sekmēšanu
1970: piešķirta zelta medaļa starptautiskā dzejnieku atdzejas konkursā; piešķīris Filipīnu Starptautiskais dzejnieku institūts.
1972: Karači universitāte Pakistānā piešķīrusi goda doktores grādu, cildinot nopelnus pasaules literatūrā, kas veicinājusi draudzību un saprašanos.
Dzimšanas laiks/vieta13.07.1919
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

Dzīvesvieta
Korbija
Corby, East Midlands, United Kingdom
Dzīvoja kopš 20. gs. 40. gadu otrās puses.
Izglītība
Smiltenes ģimnāzija
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

nezināms – 1943
Latvijas Universitāte
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa


Rīgas 8. pamatskola
Rīga
Rīga
Mācījusies pie Indriķa Cīruļa.


Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

Mācījusies pie Viktora Eglīša un Valdemāra Damberga.

Darbavieta
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Kopā ar ievainotajiem leģionāriem pārdzīvoja slimnīcas pārvietošanās grūtības uz Dancigu, Šverīnu, Bicavu, visbeidzot nonāca Lībekas latviešu slimnīcā.Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920–1939)
Rīga
Rīga
20. gs. 40. gadu sākumā redakcijas sekretāre.


Rīga
Rīga

Strādāja Latviešu leģiona slimnīcā, vecākā ķirurga sekretāre.

Dalība organizācijās
Akadēmiskā organizācija "Ramave"


Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Darbojās Anglijas nodaļā.


Internacionālās dzejnieku apvienības (United Poets Laureāts International) goda biedre, vēlāk arī viceprezidenti.

1963
Latviešu preses biedrība
Anglija
England, United Kingdom

Darbojās Anglijas kopā.

Ceļojums24.06.1960 – 26.06.1960
Diseldorfa
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Piedalījās Trimdas rakstnieku kongresā kopā ar Jāni Andrupu, Pēteri Aigaru, Veltu Sniķeri, Andreju Irbi, Jāni Jaunsudrabiņu, Ojāru Jēgenu un Zeltīti Avotiņu.


00.07.1964
Hamburga
Hamburg, Germany
Piedalījās Eiropas latviešu Dziesmu svētkos.

13.10.1965 – 17.10.1965
Aviņona
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

00.11.1965
Vācija
Germany
Viesojās pie latviešiem Hanoverā un Hamburgā.

00.12.1966
Nīderlande
Netherlands

Kā delegāte piedalījusies starptautiskā PEN kluba sanāksmē.


00.12.1967
Dublina
Dublin, Leinster, Ireland
Kā delegāte piedalījās starptautiskā PEN kluba kongresā.

00.07.1968 – 00.08.1968
Hannovere
Hanover, Lower Saxony, Germany

Piedalījās Eiropas latviešu Dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.


14.09.1969 – 20.09.1969
Mantona
Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Kopā ar Veroniku Strēlerti piedalījās starptautiskā PEN kluba kongresā.

00.08.1970
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Piedalījās Latviešu Dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā.

00.11.1971
Vācija
Germany
Turneja ar priekšlasījumiem pa dažādām Vācijas pilsētām.

00.11.1971
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Piedalījās ar priekšlasījumu Vācijas latviešu sarīkojumā.

00.11.1972
Berlīne
Berlin, Germany

Piedalījās kā delegāte starptautiskā PEN kluba sanāksmē.


00.07.1973
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany
Piedalījās Eiropas Latviešu Dziesmu svētku rakstnieku cēlienā.

00.11.1973
Taivāna
Taiwan
Pēc ielūguma piedalījusies ar lekciju ciklu.

21.05.1978 – 27.05.1978
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Kā delegāte piedalījusies 43. starptautiskā PEN kongresā.


1980
Ženēva
Geneva, Switzerland
Vasarā piedalījās Pasaules antikomunistu līgas kongresā.

00.08.1984
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Piedalījās Pasaules brīvo latviešu apvienības Dziesmu dienās.

00.08.1985
Florida
Florida, United States

Kā delegāte piedalījās 8. Pasaules dzejnieku kongresā.


12.01.1986 – 18.01.1986
Ņujorka
New York, USA
Kā delegāte piedalījās 46. starptautiskā PEN kluba kongresā.
Miršanas laiks/vieta15.01.1991
Korbija
Corby, East Midlands, United Kingdom

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-30 no 30.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
13.07.1919Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Korbija
(Corby, East Midlands, United Kingdom)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
3Korbija
(Corby, East Midlands, United Kingdom)
15.01.1991Miršanas laiks/vietaPilsēta
4Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
5Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
6Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
(Nav norādīts)IzglītībaĒka, māja
7Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
8Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
9Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
10Vācija
(Germany)
01.11.1971CeļojumsValsts
11Aviņona
(Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France)
13.10.1965 - 17.10.1965CeļojumsPilsēta
12Vācija
(Germany)
01.11.1965CeļojumsValsts
13Diseldorfa
(Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany)
24.06.1960 - 26.06.1960CeļojumsPilsēta
14Hamburga
(Hamburg, Germany)
01.07.1964CeļojumsPilsēta
15Nīderlande
(Netherlands)
01.12.1966CeļojumsValsts
16Dublina
(Dublin, Leinster, Ireland)
01.12.1967CeļojumsPilsēta
17Hannovere
(Hanover, Lower Saxony, Germany)
01.07.1968 - 01.08.1968CeļojumsPilsēta
18Mantona
(Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France)
14.09.1969 - 20.09.1969CeļojumsPilsēta
19Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
01.08.1970CeļojumsPilsēta
20Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
01.11.1971CeļojumsPilsēta
21Berlīne
(Berlin, Germany)
01.11.1972CeļojumsPilsēta
22Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.07.1973CeļojumsPilsēta
23Taivāna
(Taiwan)
01.11.1973CeļojumsValsts
24Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
21.05.1978 - 27.05.1978CeļojumsPilsēta
25Ženēva
(Geneva, Switzerland)
1980CeļojumsPilsēta
26Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
01.08.1984CeļojumsPilsēta
27Florida
(Florida, United States)
01.08.1985CeļojumsNovads
28Ņujorka
(New York, USA)
12.01.1986 - 18.01.1986CeļojumsPilsēta
29Anglija
(England, United Kingdom)
1963Dalība organizācijāsValsts
30Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.