Antons Slišāns

Vārds
Antons Slišāns
Pseidonīms
Ceceļānu Ontiks, Jākupānu Jezups, Jezups Mežavydū O. S., Petru Pīters, Ventnāburgu Jānis, Zars
Papildu vārdi
Ontōns Slyšāns
Saiknes
Kopsavilkums

Antons Slišāns (1948–2010) – dzejnieks, rakstnieks, novadpētnieks, bibliotekārs, pedagogs un lauksaimnieks. Viens no viszināmākajiem latgaliešu bērnu dzejas autoriem, bet rakstījis arī dzeju un prozu pieaugušajiem. Rakstījis gan latgaliešu, gan latviešu literārajā valodā. Paralēli profesionālajam darbam, savu mūžu veltījis latgaliešu tradīciju apzināšanai un iedzīvināšanai, kā arī latgaliešu valodas stiprināšanai. Vācis mutvārdu un muzikālo folkloru Šķilbēnu un Baltinavas pagastos, kā arī dibinājis Rekavas un Upītes etnogrāfisko ansambļi, rīkojis latgaliešu folkloras pasākumus. Saņēmis vairākus nozīmīgus apbalvojumus – Lielo folkloras gada balvu, Dzejas dienu balvu, Atzinības krustu V šķiru un latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks".

Personiska informācija
Dzimis zemnieku Dominika un Annas Slišānu ģimenē.
Citātu galerija
"Bērnu dzeju raksturo sirsnība, laba bērnu psiholoģijas pazīšana. Tās ir sarunas par vienkāršām, bērniem labi pazīstamām lietām, parādībām, darbiem. Dzejā izmantotas vārdu spēles, joki, skaitāmpanti, buramvārdi.
Latgaliski raksta dzimtajā izloksnē, nevis latgaliešu rakstu valodā. Tas piešķir viņa dzejai īpatnēju kolorītu, reizēm gan tā grūti saprotama, arī pārprotama. Dzeju pieaugušajiem raksturo dziļi izsāpēta mīlestība uz savu tautu, sāpes par apziņu, jūtoties kā pēdējās savā valodā rakstošās paaudzes pārstāvim. Centrālā vieta dzejā latgaliešu valodai, vēsturei, pašapziņai. Tā ir vīrišķīgi tieša, poētiskās detaļās zemei piesaistīta dzeja, kas nevairās sociāla asuma un tautiskas izteiksmes.
Prozā figurē dzīvē noskatīti personāžs – kaimiņi, "pašu ļaudis". Arī te centrā apdraudētās pamatvērtības – dzimtā valoda, zeme, tēvu sēta."

Salceviča, Ilona. Ontons Slišāns. Latgales kultūras darbinieki II. Rīga: Jumava, 2008, 246–247.lpp.
Profesionālā darbība

Literārajai jaunradei pievērsies Bulduros, kur vadījis tehnikuma audzēkņu literāro pulciņu un tā žurnālu "Jaunība".
1972: piedalījies jauno autoru seminārā Laidzē.
1981: Pirmā publikācija Balvu rajona laikrakstā "Vaduguns" – trīs dzejoļi Šķilbēnu pagasta izloksnē, feļetons "Siena laika bēdas".

Viņa vadītā zemnieku saimniecībā "Jākupāni", Upītē nodibināta grāmatu izdošanas radošā grupa ("Girg"), kas saimniecībā izdeva gan Antona Slišānā, gan citu latgaliešu literātu grāmatas.

Antons Slišāns savu mūžu veltījis arī Balvu novada tradīciju apzināšanai, novadnieku piemiņas saglabāšanai un iedzīvināšanai, kā arī latgaliešu valodas stiprināšanai. Vācis mutvārdu un muzikālo folkloru Šķilbēnu un Baltinavas pagastos, kā arī dibinājis Rekavas un Upītes etnogrāfisko ansambli, rīkojis latgaliešu folkloras pasākumus. Kopīgi ar priesteri Miķeli Jermacānu ierakstījis arī Šķilbēnu pusē dziedātos psalmus par mirušajiem, garīgās dziesmas un tautas dziesmas.
Organizējis un vadījis Upītē ikkadējos Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētkus, dzejas dienas, mīlestības dzejas un dziesmu festivālu "Upītes ābeļdārzs", kā arī Ziemeļlatgales mākslinieku ikgadējās darbu izstādes.

DZEJA

1991: "Raibī panti".
1992: "Tāvaine muna".
1995: "Lela ceļa maleņā".
1996: "Sovu likteni izšōpūt".
1997: "Ar myužeibu sasarunoj".
2000: "Olūta smielieja: poema par nuovi".
2006: "Salnas nenokosts zieds".
2007: "Tītupats..." (breviārs jyutu ailīs Latgolai par gūdu i atzeišonu).
2007: "
Kotram: latgaliskuos ailis kai jaunam, tai vacam: trejuos volūduos = Каждому: латгальские стихи от мала до велика: на трëх языках = Egaütele: luulõtusõ’ latgalõ keeleh noorõlõ ja vanalõ: kolmõh keeleh".
2008: "Salve Regina: (poema par radeišonu)".

DZEJA BĒRNIEM

1992: "Lyugums sapneišam".
1994: "Cik vējam krāsu?: Rudenīgi dzejoļi".
1995: "Zynomōs meikleites".
1997: "Rūtaļu gods".
2000: "
Nepareizais".
2001: "Laiks".
2006: "Dzejoļi maziem un lieliem bērniem 12 valodās lasīšanai kopā ar māmiņām, tētiņiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, audžuvecākiem, auklītēm un arī vieniem pašiem". 
2009: "Rūtaļu vydā: (vysaidis ailis mozīm i lylīm bārnīm) = [Ratelė vėdorelie: (vėsuokės eilės mažėms ė dėdėlėms vākams)". 
2011: "
Labi, ka labi".

PROZA

1995: "Šērve jeb Kur tavi ideāli".
2003: "Atnadzis, jeb, Šis labvēlīgais latgaliskums" (eisfeletoni, ironeskys, navolūdys, apvolūdys, osruneibys, fabulys, lugys, esejis, problemroksti, atmiņu skicis, eisī stuosti, ailis, miniaturys).
2010: "Čipierkstneits, jeb, Apcirsto sakņu pieaudzēšana". 

DAŽĀDI DARBI

2008: "Škilbanu Romys katoļu draudze i Suopu Dīvmuotis bazneica Rekovā".
2009: "Latgaļu volūdys vuordneica: (Zīmeļlatgolā lītuotuos sovpatuos leksikys mozumeņs, pīrakstāts laikā nu 1965. da 2008. godam)". 

SASTĀDĪTĀJS

2003: "Ādama Vizuļa (Oduma Vyzuļa) literārais mantojums".

PAGODINĀJUMI

2008: Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija

Dzimšanas laiks/vieta28.12.1948
Stabļova
Stabļova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads
Izglītība1956 – 1964
Upītes astoņgadīgā skola
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

1964 – 1968
Bulduru dārzkopības tehnikums
Viestura iela 6, Jūrmala
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Ieguvis dārzkopja un biškopja kvalifikāciju.


1974 – 1980
Maskava
Moscow, Russia

Maskavas Mākslas tautas universitātē neklātienē mācījies glezniecību un grafiku


1978 – 1984
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Studējis neklātienē, ieguvis agronoma specialitāti.

Darbavieta
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

Zemnieku saimniecības "Jakupāni" vadītājs.

Zemnieku saimniecībā izdotas gan Antona Slišāna, gan arī citas grāmatas.


1968 (Datums nav precīzs)
Bulduri
Kūdra, Jūrmala

Līdz iesaukšanai armijā bijis strādnieks Bulduru sovhoztehnikuma dārzkopības brigādē.


1970 – 1994
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

Kolhozā "Upīte" (pārveidots par p/s) strādājis par laukkopības brigadieri, ražošanas iecirkņa vadītāju, galveno agronomu, no 1988. gada – par saimniecības vadītāju.


1980
​Upītes etnogrāfiskais ansamblis
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

Nodibinājis Rekavas un Upītes etnogrāfiskos ansambļus.


1989 (Datums nav precīzs)
Upītes pamatskola
Upīte
Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

Mācījis dabas mācību un zīmēšanu, Upītes un Latgales kultūrvēsturi.


1995 (Datums nav precīzs)
Upītes bibliotēka
Akas laukums 1, Upīte
Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587

Bibliotekārs un Kultūrvēstures muzeja sabiedriskais vadītājs.

Dalība organizācijās
Ludzas literātu apvienība
Ar saviem darbiem piedalījies 1991. gada Ludzas literātu apvienības  kopkrājumā "Saule izkapts kātā".

1989 – 2010
Latgaliešu kultūras biedrība
Atmodas iela 14, Rēzekne
Atmodas iela 14, Rēzekne, LV-4604

Valdes loceklis. Latgaliešu Kultūras biedrības Balvu nodaļas priekšsēdētājs.


1994 – 2010
Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Rīga

Biedrs.

Miršanas laiks/vieta15.12.2010
Stabļova
Stabļova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads
Apglabāts
Brieksīne
Brieksīne, Baltinavas pagasts, Balvu novads

Brieksīnes kapi.

Piemiņas vietas28.12.2013
Brieksīne
Brieksīne, Baltinavas pagasts, Balvu novads

Iesvētīts piemineklis Antonam Slišānam "Myuža gruomota" Brieksīnes kapos. Pieminekļa autors ir tēnieks Vitālijs Peļņa.

Apbalvojumi
2000
Lielā folkloras gada balva

2007
Dzejas dienu balva
Izcils devums reģionālajā literatūrā
Balva piešķirta par krājumu "Tītupats".

2008
Atzinības krusts
V šķira
Ordeņa kavalieris ar Ordeņa kapitula 2008. gada 14. oktobra lēmumu. Atzinības krusts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona kultūras vērtību saglabāšanā, par sabiedrisko darbību nacionālās identitātes veicināšanā.

2009
Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Gada kultūras darbinieks

2010
Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Labākā grāmata
Balva piešķirta par grāmatu "Čipierkstneits jeb apcirsto sakņu pieaudzēšana".

2010
Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Par ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-16 no 16.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Stabļova
(Stabļova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
28.12.1948Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Stabļova
(Stabļova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
15.12.2010Miršanas laiks/vietaCiems
3Brieksīne
(Brieksīne, Baltinavas pagasts, Balvu novads)
(Nav norādīts)ApglabātsCiems
4Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
1956 - 1964IzglītībaCiems
5Viestura iela 6, Jūrmala
(Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010)
1964 - 1968IzglītībaĒka, māja
6Maskava
(Moscow, Russia)
1974 - 1980IzglītībaPilsēta
7Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
1978 - 1984IzglītībaĒka, māja
8Bulduri
(Kūdra, Jūrmala)
1968DarbavietaPilsētas daļa
9Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
1970 - 1994DarbavietaCiems
10Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
1989DarbavietaCiems
11Akas laukums 1, Upīte
(Akas laukums 1, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587)
1995DarbavietaĒka, māja
12Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
1980DarbavietaCiems
13Upīte
(Upīte, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads)
(Nav norādīts)DarbavietaCiems
14Atmodas iela 14, Rēzekne
(Atmodas iela 14, Rēzekne, LV-4604)
1989 - 2010Dalība organizācijāsĒka, māja
15Rīga
(Rīga)
1994 - 2010Dalība organizācijāsPilsēta
16Brieksīne
(Brieksīne, Baltinavas pagasts, Balvu novads)
28.12.2013Piemiņas vietasCiems

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.