Kārlis Vērdiņš

Vārds
Kārlis Vērdiņš
Kopsavilkums
Kārlis Vērdiņš (1979) – dzejnieks, literatūrzinātnieks. Dzejas krājumu "Ledlauži" (2001), "Biezpiens ar krējumu" (2004), "Es" (2008), "Mēs" (kopotā dzeja, 2012), "Pieaugušie" (2015) autors. Sarakstījis arī trīs dzejas krājumus bērniem. Autors monogrāfijai "Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture" (2011), kas balstīta promocijas darbā "Latviešu dzejproza 20. gadsimtā", par ko saņēmis filoloģijas doktora grādu. Vairāku nozīmīgu literāru apbalvojumu laureāts, tostarp – trīskārtējs Latvijas Literatūras gada balvas saņēmējs. Bijis literatūras žurnāla "Latvju Teksti" redaktors, sastādījis un rediģējis vairākus dzejas krājumus un pētījumus. Patlaban – pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Dzeja tulkota vairākās pasaules valodās. Sadarbojies ar dažādiem latviešu komponistiem un mūziķiem, rakstot libretus un dziesmu tekstus. Atdzejojis modernisma autoru dzeju, tulkojis arī Latvijas krievu autoru darbus. Kopš 2016. gada studē salīdzināmās literatūras programmā Vašingtona Universitātē Sentluisā. Viens no nozīmīgākajiem un pazīstamākajiem savas paaudzes dzejniekiem. Dzejai raksturīgs ironisks skatījums uz sociālām konvencijām, kultūras un literatūras tradīcijām; tautas psiholoģijas portretēšana, groteska, kā arī labsirdīgs humors, erotisms un cilvēkmīlestība.
Personiska informācija
Dzimis pedagogu ģimenē.
Citātu galerija
Par dzejoļu krājumu "Ledlauži" (Nordik, 2001)
"[..] ķermeniskiem tēliem un sajūtām "Ledlaužos" ir lielākā loma, jo tas ir kaut kas neizbēgami reāls, pat afektīvi uzmācīgs. Dvēseles izpausmes [..] ir klusinātākas un fragmentārākas, reizēm ietērptas stilizācijā vai citātā (kā "rozes zied un mūžam nenovīst" vai "dziedi māt... kā toreiz bērnībā" u. tml.) – ironija kā slēpšanās līdzeklis. Blakus "pasaulīgo prieku dārzam" miesa atklājas neuzticamības, pat nodevības nozīmē: tā priekšmetiskojas, gan iekārē, gan (neizbēgamajā) novecošanā un sairumā (pat ja marmora miesa) - pamet vienu."
Čaklā, Inta. Par vienu motīvu. Karogs, Nr. 8, 2001.

Par dzejoļu krājumu "Es" (Neputns, 2008)
"Brīžiem šķiet, Vērdiņa dzejoļi prozā ne tik daudz atraisa lasītājā poētisko uztveri, cik piesaista domas pie ikdienas pasaules un tās traģikomiskuma. Krājuma ironiskie dzejoļi iesākumā var radīt iespaidu, ka tie pašmērķīgi cenšas izklaidēt, sasmīdināt [..]. Taču pēc tam saproti, ka esi uztvēris tikai teksta virskārtu, zem kuras slēpjas mūsdienu cilvēka skumjas un kaislības, tāpat kā starp neskaitāmajiem krājuma tēliem un varoņiem slēpjas tas Es, kas ir autora dubultnieks, tikai iesprostots mūžīgā un neizbēgamā papīra eksistencē."
Viguls, Arvis. Intelektuālā ironija. Satori, 16.06.2008.

Par monogrāfiju "Bastarda forma: latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija" (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011)
"Kā zināms, grūti uzrakstīt aizraujošu literatūrzinātnisko darbu, bet Kārlis Vērdiņš monogrāfijai "Bastarda forma" ir izplānojis tādu kompozīciju, kas rada iespēju uztvert viņa grāmatu ne vien kā teorētisko atziņu kopu, bet arī ar interesi sekot analizēto iezīmju realizācijai dažādu rakstnieku tekstos. Grāmatai doti divi apakšvirsraksti un divas funkcijas: "Latviešu dzejprozas vēsture. Latviešu dzejprozas antoloģija". Tie nosaka kompozīcijas veidojumu – vēsturiskos periodos izkārtots pārskats par dzejprozas attīstību pasaulē un Latvijā ar pamīšus katrai nodaļai pievienotiem dzejprozas tekstiem. Šāds salikums padara grāmatu daudzfunkcionālu, un lasītājam nodrošināta iespēja izvēlēties tīkamāko lasījuma variantu."
Burima, Maija. 6953 rakstu zīmes par Kārļa Vērdiņa "Bastarda formu". Satori, 05.04.2011.

Par dzejoļu krājumu "Pieaugušie" (Neputns, 2015)
"Kārļa Vērdiņa teksti mani saprot. Tiem piemīt ironija, pašironija, kritiskā domāšana, vienlaikus tie nav noliedzoši un izsmējīgi, tie ir humāni. Tie zina, ka pasaule mēdz būt nežēlīga un jēga ir kultūrnosacīta, tomēr nav ciniski. Tie ir erudīti, bet nav aroganti, ir dziļi, bet nav dziļdomīgi utt. Šīs radniecības centrā ir attieksme pret vērtībām un jēgu – un par šo attieksmi var pateikt galvenokārt to, ka tā ir neviennozīmīga un sarežģīta."
Baklāne, Anda. Jēga, kura nepārklāj visu vienlīdz biezi: kāpēc Kārļa Vērdiņa dzejas krājumi pagaidām nekļūst sliktāki. Punctum, 14.12.2015.

Par dzejoļu krājumu bērniem "Tētis" (Liels un mazs, 2016)
"Tētis grāmatas dzejoļos piedzīvo dažādas transformācijas, un, ja gribētu izteikties pavisam smalki – viņa tēls sevī iemieso jau no sengrieķu pasaules pazīstamās pretējās stihijas: gan apolonisko, kas saistās ar kārtību, viedumu un mieru, gan vētraino un mežonīgo dionīsisko pasauli. Tētis šeit aizēno bērnam ierasti tuvāko mammu, kura parādās epizodiski vai arī tiek izmantota, lai apvērstu šķietami tradicionālo ģimenes modeli, kā tas notiek dzejolī "Mīļais tētis", kur tētis aprūpē bērnu (nav nosakāms, vai tas ir zēns vai meitene), kamēr mamma taisa karjeru un arī mājās nespēj aizmirst par nebūšanām darbā."
Madris, Aivars. Tēta azotē. Satori, 12.08.2016.
Profesionālā darbība

Pirmā publikācija

1997.07.31.: dzejolis "Tīņu stils" laikrakstā "Rīgas Balss".

Dzeja

2001: "Ledlauži" (Nordik); atkārtots izdevums 2009. gadā (Mansards).
2004: "Biezpiens ar krējumu" (Atēna).
2008: "Es" (Neputns).
2012: "Mēs: kopotā dzeja" (Mansards).
2015: "Pieaugušie" (Neputns).
2020: "Gatavā dzeja" (Neputns).

Dzeja bērniem

2007: "Burtiņu zupa", Otto Zitmaņa ilustrācijas (Liels un mazs).
2016: "Tētis", Reiņa Pētersona ilustrācijas (Liels un mazs).
2018: "Dilles tante", poēma, Rebekas Lukošus ilustrācijas (Liels un mazs).

Literāro darbu tulkojumi citās valodās

2003: "Титры" ("Titri", Argo-Risk/Kolonna), bilingvāls izdevums latviešu un krievu valodā, atdzejojis Aleksandrs Zapoļs u.c.
2009: "Niosłem ci kanapeczkę" ("Vedu tev siermaizīti", Biuro Literacke), poļu valodā, atdzejojis Jaceks Denels (Jacek Dehnel).
2013: "Ja" ("Es", Dauphin), čehu valodā, atdzejojis Pāvels Štolls (Pavel Štoll).
2015: "Come to Me" (Arc), angļu valodā, atdzejojusi Ieva Lešinska.
2017: "Papás" ("Tētis", Esdrújula Ediciones), spāņu valodā, atdzejojis Lorenss Šimels (Lawrence Schimmel).
2018: "Adam Panker" ("Ādams Panks", Škuc), slovēņu valodā, atdzejojis Klemens Pisks (Klemen Pisk).
2022: "Vidaus tvarkos taisyklės" ("Iekšējās kārtības noteikumi", Slinktys), bilingvāls izdevums latviešu un lietuviešu valodā, atdzejojuši Ērika Druņģīte (Erika Drungytė), Laimantas Jonušis (Laimantas Jonušys), Audrjus Musteiķis (Audrius Musteikis), Artūrs Vaļonis (Artūras Valionis), Arvīds Vaļonis (Arvydas Valionis).

Literāro darbu tulkojumi kopkrājumos

2004: dzeja iekļauta Centrālās un Austrumeiropas jauno dzejnieku antoloģijā "A Fine Line" (Arc).
2009: "За нас" ("Par mums", Orbīta), latviešu un krievu valodā, atdzejojis Aleksandrs Zapoļs.
2011: "Six Latvian Poets" ("Seši latviešu dzejnieki", Arc), angļu valodā, atdzejojusi Ieva Lešinska.
2013: "Junge Dichtung aus Lettland" ("Jauna dzeja no Latvijas", hochroth), vācu valodā, atdzejojis Kristaps Grasis.
2016: dzeja iekļauta antoloģijā "Werde zum Gespenst: Gedichte aus Lettland" (Wunderhorn), sastādītājs Hanss Tills (Hans Thill), vācu valodā.

Sarakstījis priekšvārdu latviešu dzejas antoloģijai lietuviešu valodā "Pavasaris bus kaip visuomet" ("Pavasaris būs kā vienmēr", 2012, Lietuvas Rakstnieku savienība).

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

Atdzejojumi no angļu valodas
2000: T.S. Eliota (T. S. Eliot) poēma "Tukšie ļaudis" (periodikā).
2007: Viljama Šekspīra (William Shakespeare) krājuma "Soneti" (Neputns) līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors.
2009: Oskara Vailda (Oscar Wilde) dzejproza (Periodikā).
2011: Volta Vitmena (Walter Whitman) "Zāles stiebri" (Neputns) līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors.
2013: Čārlza Simiča (Charles Simic) krājums "Nav gala pasaulei" (Dienas Grāmata), arī pēcvārda autors.
2015: Viljama Batlera Jeitsa (William Butler Yeats) “Baltie putni" (Neputns) līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors.
2017: Emīlijas Dikinsones (Emily Dickinson) "Āboliņš un bite" (Neputns), arī sastādītājs un priekšvārda autors.
2021: Toma Haironsa (Tom Hirons) "Dažreiz traks Dievs" (Zvaigzne ABC).
2022: T.S. Eliota (T. S. Eliot) "Dzejas izlase" (Neputns) līdzautors, arī sastādītājs un komentāru autors.

Atdzejojumi no krievu valodas
2003: Semjona Haņina (Семен Ханин) "Tikko" (Orbīta) līdzautors.
2009: Josifa Brodska (Ио́сиф Бро́дский) "Dzejas izlase" (Neputns) līdzautors.
2012: Ļeva Rubinšteina (Лев Рубинштейн) dzejoļi (periodikā).
2013: Semjona Haņina "Peldus” (Orbīta) līdzautors.
2013: Artūra Puntes "Artūra Puntes poētiskie veltījumi" (Orbīta) līdzautors.
2017: Semjona Haņina "Bet ne ar to/ Но не тем" līdzautors, arī sastādītājs un ievadvārdu autors.
2019: Mihaila Kuzmina (Михаи́л Кузми́н) dzejoļu krājums "Tīkli / Сети" (Neputns), kopā ar Eināru Pelšu.
2020: Daniila Harmsa (Даниил Иванович Хармс) dzejoļi bērniem " Ļoti briesmīgs notikums" (liels un mazs).
2022: Erika Naivo dzejoļu krājums "Ritms / Ритм" (Valters Dakša), kopā ar Eināru Pelšu un Arvi Vigulu.

Atdzejojumi no čehu valodas
2006
: Konstantina Bībla (Konstantin Biebl) poēma "Jaunais Ikars" (“Nový Ikaros”), kopā ar Aigu Veckalni (Tapals).

Atdzejojumi no vācu valodas
2006: atdzejojis austriešu dzejnieka Georga Trākla (Georg Trakl) dzeju izlasē "Sebastiāns sapnī" (līdzautors, arī sastādītājs un pēcvārda autors).

Tulkojumi no angļu valodas
2006: tulkojis Dž. T. LīRoja (JT LeRoy) grāmatu "Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu" (Atēna).
2008: Terija Īgltona (Terry Eagleton) grāmata "Marksisms un literatūras kritika" (1/4 Satori).

Atdzejojis un periodikā publicējis Innas Lisņanskas, Gokčenura Č., Samiras Negrušas, Talas Nitcanas un citu autoru darbus.

Zinātniskā darbība

Zinātnisku rakstu publikācijas kopš 2006. gada.


2006–2010: Eiropas Komisijas finansētā 6. ietvara programmas Ekselences tīkla "CLIOHRES.net" darba grupas "Vara un kultūra" darbinieks.
2010: Pizas Universitātes apgādā iznākusi monogrāfija "The Social and Political Dimensions of the Latvian Prose Poem".
2011: monogrāfija "Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture", kas tapusi, par pamatu ņemot doktora disertāciju.
2013: sastādījis kolektīvo monogrāfiju "Mūsdienu literatūras teorijas" (kopā ar Ievu E. Kalniņu).
2016: sastādījis rakstu krājumu "Queer Stories of Europe" (kopā ar Jāni Ozoliņu).
2017: kolektīvās monogrāfijas "Fin de siècle literārā kultūra Latvijā" (LU LFMI) līdzautors.
2018: kolektīvās monogrāfijas "Latviešu literatūra 2007-2015" (LU LFMI) sastādītājs un līdzautors.
2022: kolektīvās monogrāfijas "Monta Kroma: dzeja un refleksija" (LU LFMI) sastādītājs un līdzautors.


Dalība starptautiskos literatūras festivālos

2000: Festivāls Littera Baltica Turku, Somijā.
2001: Dzejas festivāls Poetinis Druskininku Ruduo, Lietuvā.
2001: Festivāls Stockholms Poesifestival.
2003: Festivāls "Dzejnieku biennāle" Maskavā.
2004: Festivāls Poesie International Dornbirnē, Vācijā.
2004: Dublin Writers Festival, Īrijā.
2006: Festivāls VI Nordic Poetry Festival Tallinā.
2007: Festivāls Dnevi poezije in vina Medanā, Slovēnijā.
2007: Festivāls "Dzejnieku biennāle" Maskavā (kopā ar grupu "Orbīta").
2008: Festivāls Littera Baltica Turku, Somija.
2008: Gēteborgas grāmatu svētki Zviedrijā.
2009: Poesie-Festival Berlin 2009 (kopā ar grupu "Orbīta").
2009: Second Qinghai Lake International Poetry Festival Ķīnā.
2010: Festivāls Port Wroclaw Polijā.
2010: Festivāls Head Read Tallinā.
2012: Festivāls Poetry Parnassus Londonā.
2012: Festivāls Vilenica Slovēnijā.
2013: Lahti International Writer's Reunion, Somija.
2014: Festivāls Nordic Summer Biržos, Lietuvā.
2015: Leipcigas grāmatu mesa, Vācijā.
2015: London Book Fair, Lielbritānijā.
2015: European Literature Night, British Library, Londonā.
2015: North Wales International Poetry Festival Bangorā, Lielbritānijā.
2015: London Literature Festival, Lielbritānijā.
2015: Ilkley Literature Festival, Lielbritānijā.
2015: Festivāls Ó Bhéal Winter Warmer, Korkā, Īrijā.
2016: Festivāls Вершы на асфальце, Minska.
2016: XXI festival internacional de poesia de Granada, Nikaragva.
2016: Festivāls T-junction Middlesbrough, Lielbritānija.
2016: Bucharest International Poetry Festival, Rumānija.
2016: Literatūras festivāls Head Read Tallinā.
2017: Festivāls Prima Vista, Tartu.
2018: London Book Fair 2018, Lielbritānija.

Līdzdalība ar literatūru saistītos projektos

2004: dzejoļi "Iekšējās kārtības noteikumi" un "Vēstule" iekļauti radio "NABA" dzejas diskā "Poeticus Mixturalis" (Melo Records).
2007: libreta autors Ērika Ešenvalda operai "Augļu koks ir Jāzeps" (kopā ar Ingu Ābeli).
2011: dzejolis "Putekļus slaukot" iekļauts radio "NABA" dzejas diskā "Dzejas piegrieztne" (NABA Music/ Melo Records).
2012: libreta autors Andra Dzenīša operai "Dauka".
2012: piedalās dzejas diska "Dzejaslode. Krāsas" (Apostrofs) tapšanā (kopā ar Valtu Ernštreitu).
2013: dzejoļi no cikla "Mēs" iekļauti radio "NABA" dzejas diskā "Robežstūmējs" (NABA MUSIC/ Melo Records).
2014-2015: kopā ar grupu "Sigma" piedalījies projektā "Dzejkoncerts".
2014: Latvijas pārstāvis Valsts Akadēmiskā kora Latvija kompaktdiskā "Dzintara ceļš".
2016: kopā ar grupu "Sigma" piedalījies projektā "Mūsdienu skaņu celiņš".
2016: dzejolis "Es" iekļauts radio "NABA" dzejas diskā "Corpus Poesis" (NABA MUSIC/ Melo Records).
2019: Jēkaba Nīmaņa izrādes "Ceļojums uz ziemeļiem" dziesmu tekstu autors.

Publicējis rakstus par literatūru un grāmatu recenzijas periodiskajos izdevumos "Diena", "Karogs", "Kultūras Forums", "Latvju Teksti" un citos. Sadarbojies arī ar latviešu komponistiem un mūziķiem Līgu Celmu, Intaru Busuli, Kārli Lāci. Piedalījies vairākos starptautiskos literatūras festivālos.

Atzinības

2014: dzejolis "Come to me" iekļauts Sautbenkas Mākslas centra (Southbank Centre) ekspertu veidotajā piecdesmit pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu izlasē.
Dzimšanas laiks/vieta28.07.1979
Rīga
Rīga
Dzīvesvieta
Sentluisa
St. Louis, Missouri, United States
Izglītība1986 – 1997
Jelgavas 4. vidusskola
Akmeņu iela 1, Jelgava
Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004

1998 – 2002
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Bakalaura studijas

2002 – 2004
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Ieguvis maģistra grādu kultūras teorijas specialitātē.

2004 – 2009
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Aizstāvējis promocijas darbu "Latviešu dzejproza 20. gadsimtā", iegūstot filoloģijas doktora grādu.


2016 līdz šim
Vašingtona Universitāte Sentluisā
Brookings Dr 1, St. Louis
Brookings Dr 1, St. Louis, Missouri, United States
Kopš 2016. gada studē salīdzināmās literatūras studijas Vašingtonas Universitātē Sentluisā.
Darbavieta
Valērija Belokoņa izdevniecība

1997 – 1999
Laikraksts "Zemgales Ziņas"

1999 – 2003
Žurnāls "Luna"
Strādājis žurnāla "Luna" redakcijā.

2001 – 2009
Strādājis "Latvijas enciklopēdijas" redakcijā

2007 līdz šim
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Pētnieks

2010 – 2015
Latvju Teksti
Pērses iela 14 - 8, Rīga
Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011
Redaktors
Dalība organizācijās2003 līdz šim
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs
Apbalvojumi
2001
Laikraksta "Diena" gada balva kultūrā
Dzeja

2006
Autortiesību bezgalības balva
Autortiesību bezgalības balva par radio, televīzijā, koncertos un mehāniskajā ierakstā visvairāk skanējušo dziesmu “Melanholiskais valsis” ar Emīla Dārziņa melodiju grupas “Prego” izpildījumā.

2007
Olivereto balva dzejā ''Trubadūrs uz ēzeļa''
Balva piešķirta par dzejoli ar devīzi "Vienmēr gatavs" – dzejolis "Karavīri".

2008
Latvijas Literatūras gada balva
Bērnu literatūra
Balva piešķirta kategorijā "Bērnu literatūra" par krājumu "Burtiņu zupa".

2008
Laikraksta "Diena" gada balva kultūrā
Dzeja

2008
Dzejas dienu balva
Dzeja
Balva piešķirta par gada labāko dzejoļu krājumu "Es".

2015
Laikraksta "Diena" gada balva kultūrā
Literatūra
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Pieaugušie".

2015
Latvijas Literatūras gada balva
Labākais dzejas darbs
Balva piešķirta par krājumu "Pieaugušie".

2016
Lielā lasītāju balva
Oriģināldzeja
Balva piešķirta par krājumu "Pieaugušie".

2016
AKKA/LAA Autora balva
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Pieaugušie".

2016
Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Bērnu literatūra
Balva piešķirta par dzejoļu grāmatu "Tētis", kurā, ģimenes attiecību tēlojuma centrā izvirzot tēti, emociju un intonāciju daudzveidība, īpaši labsirdīgais humors, ironija un groteskie pārspīlējumi, uzrunā dažādu vecumu lasītāju, arī pusaudzi, valdzina ar dzīves patiesuma elpu un rosina sajust un apzināties svarīgāko – savstarpēju uzticēšanos un mīlestību.

2018
Latvijas Literatūras gada balva
Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā
Balva piešķirta par atdzejoto Emīlijas Dikinsones bilingvālo dzejas izlasi "Āboliņš un bite/One Clover & a Bee".

2021
Autortiesību bezgalības balva
Balva piešķirta par poēmu "Dilles tante", kas publicēta grāmatā ("Liels un mazs", 2018), iestudēta Latvijas Leļļu teātrī (pirmizrāde 2020. gada 11. oktobrī), iestudēta arī skolu teātros – Indras pamatskolā (2020) un Svētes pamatskolā (2021).

2021
Normunda Naumaņa Gada balva mākslas kritikā
Gada balva mākslas kritikā

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-10 no 10.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
28.07.1979Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Sentluisa
(St. Louis, Missouri, United States)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
3Akmeņu iela 1, Jelgava
(Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004)
1986 - 1997IzglītībaĒka, māja
4Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
1998 - 2002IzglītībaĒka, māja
5Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2002 - 2004IzglītībaĒka, māja
6Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2004 - 2009IzglītībaĒka, māja
7Brookings Dr 1, St. Louis
(Brookings Dr 1, St. Louis, Missouri, United States)
2016IzglītībaĒka, māja
8Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2007DarbavietaĒka, māja
9Pērses iela 14 - 8, Rīga
(Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011)
2010 - 2015DarbavietaDzīvoklis
10Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
2003Dalība organizācijāsĒka, māja

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.