Autobiogrāfiju krājums

LFK Ak
Autobiogrāfiju krājums

Autobiografijas-1920x1080-2.jpg

lasit.jpg iesniegt.jpg


PAR KRĀJUMU

KOLEKCIJAS

DIENASGRĀMATU UN ATMIŅU IESNIEGŠANA

KONTAKTINFORMĀCIJA

PATEICĪBAS


PAR KRĀJUMU

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumu veido materiāli, ko dažādos laikos cilvēki rakstījuši, lai dokumentētu savu dzīvi un laikmetu, kurā dzīvojuši. Lielākoties tās ir rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas, kā arī dažādi materiāli, kas sniedz papildinošu informāciju – fotogrāfijas, intervijas ar rakstītājiem un radinieku stāsti par viņiem. Autobiogrāfiju krājuma veidošana aizsākta 2018. gada sākumā ar mērķi saglabāt dzīves pierakstīšanas tradīciju Latvijā, dokumentēt to un veicināt šīs tradīcijas turpināšanos.

Lai informētu sabiedrību par Autobiogrāfiju krājumā atrodamajiem materiāliem un jo sevišķi, lai pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam ļautu apjaust dzīves pierakstīšanas nozīmību un nepieciešamību saglabāt šāda veida materiālus nākamajām paaudzēm, LU LFMI pētnieki, krājuma veidotāji, īsteno dažādus publicitātes pasākumus.

Jaunākā informācija par krājuma tapšanu un digitalizētajiem materiāliem pieejama Autobiogrāfiju krājuma Facebook lapā @autobiografijas.lv.

Iniciatīvas

Emīls Pudelis

2018. gada martā aizsākta akcija Tviterī, izveidojot profilu Emīlam Pudelim (1893–1969), kurš dienasgrāmatu rakstījis 1918. gadā un turpmākajās desmitgadēs. Ik dienu tiek publicēts Emīla Pudeļa dienasgrāmatas ieraksts, ko viņš rakstījis tieši pirms simt gadiem. 2018. gada jūlijā Emīla Pudeļa dienasgrāmatas publicēšana sākta arī sociālajā tīklā Facebook, kur izveidota lapa @pudelisraksta.

https://twitter.com/pudelis_raksta

https://www.facebook.com/pudelisraksta/

Grosvaldi

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, "Latvijas medijiem" un biedrību "Domuzīme" 2019. gada februārī tika aizsākts digitāls projekts #Grosvaldi, kurā ik mēnesi, izmantojot sociālos medijus, tiek vēstīts par latviešu kultūrā un Latvijas ārpolitikā ievērojamo dzimtu – Grosvaldiem. Grosvaldu ģimenes notikumi tiek atklāti caur korespondenci, dienasgrāmatām, atmiņām, preses ziņām, fotogrāfijām un mākslas darbiem.

Pandēmijas dienasgrāmata

2020. gada martā kopā ar interneta žurnālu Punctum tika uzsākta iniciatīva “Pandēmijas dienasgrāmatas”, aicinot cilvēkus fiksēt un sūtīt ikdienas dokumentējumus pandēmijas realitātē. Iniciatīva ir pulcējusi vairāk nekā 200 autorus, ļaujot nākamajām paaudzēm saglabāt unikālu tekstuālu un fotogrāfiju arhīvu par šo laikaposmu un situāciju.
Iniciatīva "Pandēmijas dienasgrāmatas" uzvarēja pavasara balsojumā "Kilograms kultūras 2020" kategorijā "Pārsteigums".

Pandemijas dienasgramata-1300x800.jpg

KOLEKCIJAS

LFK Autobiogrāfiju krājuma kolekcijas lielākoties ir 20. gadsimtā rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas. Rakstītāji ir dažādu laikmetu un visu paaudžu cilvēki – sākot no bērniem, kas tikko ielauzījušies rakstīšanā, līdz sirmgalvjiem, kuri mūža nogalē atmiņu pierakstos atskatās uz savu dzīves laiku. Tie ir cilvēki ar dažādu izglītību – no pavisam niecīgi izglītotam zemniekam līdz tiem, kas baudījuši augstāko izglītību universitātēs. Tikpat atšķirīgas ir arī rakstītāju profesijas un nodarbes. Autobiogrāfiju krājumā sastopas gan zemnieki, skolotāji un mācītāji, gan mākslinieki, fermeri un aptiekāri, mājsaimnieki, mūziķi un kolhoznieki. Ir arī tādi rakstītāji, par kuriem zināms nav itin nekas, tik vien, cik pierakstos pateikts.

Autobiogrāfiju krājuma kolekcijas tiek papildinātas teju ik dienu. Latviešu folkloras krātuves arhīva sistēmā tās tiek apzīmētas ar šifru [Ak] un numurētas pēc iesniegšanas datuma. Visas kolekcijas, par kurām ir noslēgta vienošanās ar autoriem vai to īpašniekiem, ir pieejamas LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv. Tās kolekcijas, kuru autori/īpašnieki to ir atļāvuši, tiek publicētas pilnībā. Pārējām kolekcijām piemēroti autoru/īpašnieku noteikti ierobežojumi.


MATERIĀLU IESNIEGŠANA

Lai iesniegtu dienasgrāmatas, rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas, lūdzu, rakstiet garamantas@lulfmi.lv vai nāciet uz Latviešu folkloras krātuvi (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā), iepriekš piesakoties.

Autobiogrāfisko kolekciju papildināšana aizvien aktīvi turpinās. Materiālus glabāšanai var iesniegt ikviens, sazinoties ar šī krājuma veidotājiem.

Ja autobiogrāfiskā materiāla īpašnieks vēlas oriģinālu atstāt pie sevis, materiālu iespējams deponēt digitāli. Tas nozīmē, ka materiāls tiek digitalizēts vai nu Latviešu folkloras krātuves telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai arī tiek sarunāta kāda cita vieta darba veikšanai. Tūliņ pēc digitalizācijas materiāls tiek atdots atpakaļ īpašniekam.

LFK Autobiogrāfiju krājuma veidotāji aicina uz sadarbību ne tikai privātpersonas, bet arī kultūras mantojuma institūcijas, kas glabā šāda veida materiālus. Lai nodrošinātu vienkop pieejamu informāciju par Latvijā glabātajiem autobiogrāfiskajiem materiāliem un vienotu piekļuvi autobiogrāfiskajiem rakstījumiem, Autobiogrāfiju krājumā iekļaujami arī digitāli dublikāti no muzeju, arhīvu un bibliotēku kolekcijām. Informācija par materiāla glabātāju tiek korekti norādīta kolekcijas aprakstā un metadatos, kā arī iespējama sagatavoto datu migrēšana uz kultūras institūciju mājas lapām un datubāzēm.

Autobiogrāfiju krājumā tiek aizsākta arī digitālo dienasgrāmatu, autobiogrāfisko blogu satura saglabāšana. Aicinām autobiogrāfiskos blogerus, kas vēlas nodot glabāšanai sevis rakstīto digitālajā vidē sazināties ar krājuma veidotājiem (kontaktinformācija norādīta zemāk).

Par katru iesniegto materiālu ar tā īpašnieku tiek slēgta vienošanās par to, kā iesniegtais materiāls var tikt izmantots un kādi ir tā publicēšanas nosacījumi. Dažas no piedāvātajām iespējam ir, piemēram:
1) materiāls tiek publiskots digitālajā arhīvā garamantas.lv un ikviens digitālā arhīva lietotājs var iesaistīties autobiogrāfisko rakstījumu atšifrēšanā;
2) materiāls digitālajā arhīvā tiek publicēts, neatklājot rakstītāja un/vai iesniedzēja personību;
3) materiāls tiek digitalizēts un ievietots digitālajā arhīvā garamantas.lv, bet tiešsaistē piekļuve tiek nodrošināta tikai materiāla īpašniekam un pētniekiem izpētes nolūkos;
4) materiāls tiek glabāts slēgtā aploksnē līdz īpašnieka norādītajam datumam.

LFK Autobiogrāfiju krājumam iesniegtie materiāli tiek reģistrēti un publicēti tiešsaistē digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Kolekciju saraksts un digitalizētie materiāli pieejami šeit.


KONTAKTINFORMĀCIJA

Lai uzzinātu vairāk informācijas par LFK Autobiogrāfiju krājumu vai lai iesniegtu jaunus materiālus, lūdzu, sazinieties ar krājuma veidotājiem, rakstot uz LFK digitālā arhīva garamantas.lv e-pasta adresi: garamantas@lulfmi.lv

Par krājuma veidošanu atbild:
Sanita Reinsone, sanita.reinsone@lulfmi.lv, LU LFMI vadošā pētniece
Justīne Jaudzema, justine.jaudzema@lulfmi.lv, LU LFMI zinātniskā asistente
Ilze Ļaksa-Timinska, ilze.laksa-timinska@lulfmi.lv, LU LFMI pētniece
Elvīra Žvarte, elvira.zvarte@lulfmi.lv, LU LFMI zinātniskā asistente

Adrese materiālu iesūtīšanai:
Latviešu folkloras krātuves
Autobiogrāfiju krājumam
Mūkusalas iela 3,
Rīga, LV-1423


Pateicība par ieguldījumu krājuma papildināšanā

LFK Autobiogrāfiju krājums top aizvien bagātāks, pateicoties Jums:

Zane Akmeņkalne, Dina Aļeiņikova, Evelīna Andžāne, Lāsma Antoneviča, Adrija Apine, Ingrīda Apine, Elīna Apsīte, Marianna Auliciema, Kristīne Austere, Raitis Auzenbahs, Anna Auziņa, Madara Auziņa, Ilga Vālodze Ābele, Linards Āboltiņš, Ilva Āķe, Rainers Badovskis, Ina Balaņuka, Jolanta Baldiņa (Bejas novadpētniecības centrs), Ingmāra Balode, Egita Balode-Logina, Dace Baltruma, Herta Barkāne, Silvija Barkāne, Anna Bartuša (Krāslavas Novada Centrālā bibliotēka), Annija Belogrudova, Jānis Bergs, Ērika Bērziņa, Elizabete Bitāne, Lija Blūma, Filips Bobinskis, Ainars Brūvelis, Jeļena Budanceva, Raitis Bukovskis, Emīlija Buša, Anda Buševica, Irēna Bužinska, Inga Caunīte (Gulbenes novada bibliotēka), Anete Cīrule, Laura Cukermane, Ilze Dambekalna, Jānis Daugavietis, Viktors Dāboliņš, Klāvs Dāvis, Pauls A. Dāvis, Jūlija Dibovska, Sandra Dieziņa, Uvis Dredžels, Inese Dreimane, Arnis Drille, Nellija Dūne, Kristaps Dūšelis, Sabīne Dzalba, Juris Emsiņš, Edgars Engīzers, Zane Eniņa, Eva Eglāja-Kristsone, Sanita Erharde, Astra Filipsone, Laura Fišere, Meldra Gailāne, Austris Galindoms, Ieva Gaurilčikaite-Sants, Jānis Gavars, Sintija Germane, Santa Glušina, Zane Golvere, Anna Granta, Dāvids Grasmanis, Agnese Graudiņa, Nils Graustiņš, Inga Greiškāne, Dauģis Grēniņš, Silvija Grēniņa-Priedniece, Emija Grigorjeva, Maima Grīnberga, Džefrijs Grīnvalds, Zane Grundiņa-Arāja, Mairita Gurova, Zanda Gūtmane, Ilze Haka, Herta He, Vilnis Heinrihsons, Rūta Holendere, Megija Horste, Agija Ieviņa, Ilze Ieviņa, Santa Jankovska, Estere Jansone, Anete Jaudzema, Juta Jākobsone, Renāte Jerčaka, Enija Jermolajeva, Laura Jeruma, Ēriks Jēkabsons, Dita Jonīte, Kristīne Jurjāne, Sanita Kacuba, Agnese Kalēja, Agrita Kalniņa, Ieva Kalniņa, Vilis Kasims, Igors Kasjanovs, Aiga Kaugare, Aija Kaukule, Simona Kaupuža, Matīss Kaža, Krista Kozure, Katrīna Kelija Krapauska, Laima Kraule, Dita Krauze, Edīte Kreicmane, Estere Krišjāne, Arturs Krūzkops, Skaidrīte Kudiņa, Lilija Kudirkiene, Līva Kukle, Ēriks Kuļikovskis, Ilona Kunda, Ilona Kurjanoviča, Ruta Kurpniece, Linda Kusiņa, Sigita Kušnere, Katrīna Kūkoja, Elīna Kūliņa, Uldis Ķirsis, Evelīna Ķiršakmene, Edgars Lapiņš, Rolands Lappuķe, Agita Lapsa (Valmieras integrētā bibliotēka), Estere Lasmane, Miks Latvis, Kārlis Lazdiņš, Zane Lāce, Ojārs Lāms, Kristīne Lece, Ance Leja, Paulis Liepa, Ineta Lipša, Maija Liiv, Elīna Līce, Madara Līgotāja, Agnese Logina, Elizabete Lukšo-Ražinska, Ieva Maisiņa, Valdis Majevskis, Velga Maslobojeva, Zane Matesoviča, Dzintars Medenis, Anna Meiere Logina, Una Meistere, Guntars Meluškāns, Marija Luīze Meļķe, Aija Mežale, Alise Mētra, Andis Mitāns, Marfa Mivrenika, Aija Moeller, Daniela Muižniece, Laura Muižniece, Ārija Murāne, Uģis Nastevičs, Līga A. Neilande, Vita Neimane, Tīna Nulle, Inga Oliņa, Nora Osīte, Lolita Irisa Oto, Elza Ozola, Evelīna Ozola, Līva Ozola, Klinta Paegle, Zigrīda Paegle, Ieva Pauloviča, Linda Pavlovska, Līga Peisniece, Ruta Penēze, Tīna Pētersone, Karīna Piņķe, Inga Pizāne, Dzintra Platacis, Ilona Plaude, Ilga Plezere, Ieva Plūme, Kristīne Pokratniece, Elīna Pole, Lauma Pretkalniņa, Māra Pretkalniņa, Linda Priedniece, Baiba Prikule, Juris Pudelis, Anda Pukste, Ligija Purinaša, Ādama Purmaļa pēcteči, Edīte Putniņa, Aivars Puzulis, Ainars Radovics, Iveta Ratinīka, Maija Razumovska, Edgars Reinsons, Jānis Reinsons, Elīna Reitere, Santa Remere, Viesturs Rencis, Inga Rieksta-Riekstiņa, Linda Ritmane, Ieva Rituma, Tetjana Rjazanceva, Ludmila Roziņa, Viesturs Roziņš, Līga Rudzāte, Dace Rukšāne, Ināra Rūce, Liepa Rūce, Sabīne Salma, Ģirts Salmgriezis, Alise Saltā, Krišjānis Sants, Sandis Sauka, Edīte Saviča-Stola, Izolde Sedleniece, Ziedone Sērmūkša, Iveta Sēruma, Jurate Silakaktiņa, Lita Silova, Bārbala Simsone, Violeta Siringa, Dace Skeranska, Astra Sleže, Una Smilgaine, Santa Socka, Raivis Spalvēns, Ilze Sperga, Elīna Sproģe, Elza Stalidzēna, Paula Stašaite, Aivis Stelpe, Alberts Stepiņš, Kaija Straumanis, Madara Strauta, Inese Strazdiņa, Jānis Streičs, Igors Šelegovskis, Līga Šelkova, Renāte Šidlovska, Rūta Šmite, Ivars Šteinbergs, Laura Šterna, Tatjana Tamane, Jānis Tančers, Coža Tao, Estere Tauriņa, Kristiāna Tinusa, Kaspars Tobis, Lolita Tomsone, Baiba Tone, Rita Treija, Rūta Grīnvalde, Inga Treimane, Senda Treimane, Sarmīte Trūpa, Reinis Tukišs, Egils Turss, Elīza Ubaviča, Ramona Ukrina (Sunākstes bibliotēka), Līga Ulberte, Māra Ulme, Genovefa Upeniece, Aiga Upiniece, Ralfs Valcis, Ilze Valdovska, Signe Valtiņa, Maruta Vanaga, Guntis Vāveris, Emma Vernere, Justīne Vernera, Igors Vertinskis, Arvis Viguls, Ansis V. Viksnins, Elīna Vilmane-Meženiece, Anita Virbule, Džeids Vils, Paula Vībāne, Aija Vīksna, Uģis un Māra Vīksnes, Ilze Vītola, Velta Voicioneka, Ivars Vucens, Ilze Zariņa, Juris Zariņš, Irēna Zaščerinska, Ivars Zābaks, Guna Zelmene (antikvariāts "Gunas grāmatas"), Jēkabs Ziedars, Inguna Zirne, Māra Zirnīte (Nacionālais mutvārdu vēstures projekts), Baiba Zīle, Elīna Zīle, Kristīne Želve, Amanda Žuhovska.

Informatīvais atbalsts:

Amatas Avīze, Auseklis, Brīvā Daugava, Krimuldas Novada Vēstis, Kursas Laiks, Latvijas Radio 1, Latvijas Sabiedriskie Mediji, Lielvārdes Novada Ziņas, Līgatnes Novada Ziņas, Līvānu Novada Ziņas, Pļaviņu Novada Ziņas, Preiļu Novada Vēstis, Literatūras un filozofijas žurnāls "Punctum", Tēvzemīte, Ventspils Novadnieks


Krājuma izveidi atbalsta

Projekts "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē" lzp-2018/1-0073

vienkarss_pilnkrasu_rgb_h_41.jpg

LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma "Krišjāņa Barona dainuskapis" 05.04.00

2.JPG

VKKF projekts "Dzīves pierakstīšanas tradīciju dokumentēšana"

VKKF mērķprogrammas “KultūrELPA” projekts “Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē”

1-612622ca00adc.png

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.