#LFK Ak 26, 1

Nosaukums
1926. gads
Vienības Nr.
1
Iesūtītājs
Iesūtīšanas datums
00.09.2018
Pierakstīšanas laiks un vieta
01.06.1926 - 30.12.1926
Atslēgvārdi
Fails
#LFK Ak 26, 1
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-11 14:54:05
Labots2020-04-01 20:22:26
AtšifrējumsA. Klēbahs.
1926.
Izraksts no piezīmju grāmatiņām. 1926. g. vasarā bērni no sākuma bija Saldū. Turp nobrauca arī m. jūlija sākumā. Pārbrauca no Saldus ar bērniem, pēc tam es ar bērniem braucu pie radiem uz Golgovsku. Par to braucienu sk. manās vēstulēs no ceļojuma.
Gaujiņās.
1.VII.26. Galgausnieši sarīkoja "Skorderdienu Silmačos" izrādi Musteru Bočka līcī. Labi spēlēja Žvīgura /Mašiņa/ Emma. Satiku arī vet. ā. Žvīgura Jāni.
8.VIII.26. Tirzas baznīcas pastāvēšanas 100 g. jubileja. Sprediķoja bij. Tirzas māc. tagad Pāvila dr. mc. Ādolfs Kundziņš, prof. V. Maldonis, Gulbenes māc. Egle un Jaunpiebalgas māc. J. Ozols, kas kā viskārs apkalpo Tirzas draudzi. Satiku daudz vecu pazīstamu – Zēmīšu ļaudis, Rankas Ruti, Sebra Kārli u. c. Pēc dievkalpojuma bija garīgo koncerts. Dziedāja Tirzas un Odulienes koris vecā skolotāja un ērģelnieka K. Dzelzkalna vadībā. Kā soliste piedalījās Amanda Liberte-Rebāne. Liberts palīdzējis greznot Tirzas baznīcu. L. gimis Tirzas muižā, kur tēvs bijis brūža pagraba meistars, māte vecā mežsarga Valviņa Rāča meita. No baznīcas mājā braucot salijām.
15.VIII.26. Sāksim braukt mājā. Atbraucām
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 1
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-11 15:42:16
Labots2018-09-26 14:49:44
AtšifrējumsGaigalvos. Bijām abi ar Doņīti Matīsa jkdzes /otro Gaigalu/ kāzās.
Rīgā.
17. u. 18.VIII.26. Bijām Valkā, arī Igaunijas daļā. Gājām un nācām caur pārejas punktu. Apskatījām ar brīvības cīnītāju pieminekli. Pēc pusdienās braucām mājā. Vakar bijām Rīgā. Bijām izvizinājušies labi.
22.VIII.26. Svētdiena. Bijām izbraukušu uz Vecāķiem. Redzējām, kā zvejo lašus. Grūts darbs, kas ne ikreizes sekmīgs.
28.VIII.26. Atbrauca Lesiņa Brunis. Dzīvos pie mums. Arī Kārlis grib dzīvot.
30.VIII.26. Šodien vajadzēja būt skolā uz pēceksāmenu, bet nenogāju.
1.IX.26. Mācību sākums skolā. Paid. pad. sēde.
2.IX.26. Paid. pad. sēde. Priekšmetu un stundu sadalījums. Man 22 st. ned. uz klases audzināšanu. VI. Latv. v. 6, krievu v. 5, ētika 1, ģeogrāfija 2, V, VS. krievu val. 8, 19. ētika 2.
3.IX.26. Piektdiena. Mednieku ielā jaunceltā nama spāru svētki. Galdi bija pilni viesu.
6.IX.26. Kooperatīva valdes sēde.
8.IX.26. Apspriede tautas augstsk. lietā.
9.IX.26. Skolot. arodbiedrības sapulce. Vakar atbrauca Lesiņa Kārlis.
10.IX.26. Ārstu komisijas sēde p. 8.30 vak. N. Purviņa dzīvoklī Brīvības ielā 31-19. Biju apskatē. Vesels. Doņītim jaunas brilles (rāmjus). Ls 10.-
12.IX.26. Svētdiena. +21° R. Vakarā bargs pērkons.
16.IX.26. 38. p. pmsk. vecāku sapulce. Biju.
19.IX.26. IV. vidusk. vecāku sapulce.
20.IX.26. Dziedāšanas mēģinājums Skolot. mājā.
23.IX.26. Marijai nosūtīju $ 125.-
25.IX.26. Kr. Melnalkšņa godināšana Skolot. m.
9.X.26. Rīgas apg. tiesā (IV. nod.) izsprieda manu lietu pret nam. K. Meijeri. Es biju cēlis sūdzību dēļ dzīvokļa īres normēšanas, sūdzību īres valdē iesniedzu 2.II.26. Pirmo reiz lieta bija pirkešā 2.III, otro 23.III, tad ekspertīzes 9.IV.26. G. v. izspieda par labu Meijeram. Pr. adv. Melnbārdis pārsūdzēja 9.X. apg. t. izsprieda mums par labu: īre 30 ls m. un tiesu izd. no Meijera LS86. Diskusiju vakars Skol. m. Dr. Čikstes-Rūtenfeldes referāts par skolu ambulancēm.
16.X.26. Skolot. Fr. Jansona referāts par gramtikas mācīšanu 1. un 2. pmsk. uc.
24.X.26. E. Rītiņa kges darba sv. Skol. mājā.
2.XI.26. No adv. Melnbārža saņēmu izpildrakstu piedzīt no Meijera 86 ls tiesāšanas izd.
5.XI.26. Izspiedu r. nodevu 2. iec. tiesu izpildītājam.
13.XI.26. Mana 30 g. darba atcere Skol. mājā (Dzirnavu ielā 12/14). Mans draugs Ūdris bija organizējis šo atceri, kaut gan pats turējās pretī. Jau labu laiciņu sāku manīt, ka rīkojas. Runāja pretim, bet Vinegrs teica: "Mīļais Kl. ngs, tur nekā nevar darīti". Un svētki notika, uz tiem pie Mežgaiļa liku šūt sev ketaveja kārtu. Sestdienā, pēc 4. st., darba biedri un skolēni mani sumināja zālē. Koris Mūrnieka vadībā dziedāja. Āris runāja, jo
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 1
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-12 10:43:23
Labots2018-09-27 16:52:02
Atšifrējumssirsnīgi, pasniedzot no kolēģiem Vinegra zīmētu adresi. VI. kl. pasniedza sudrabiem kaltu bloku, citas klases galda pulksteni, citas puķes. Vakarā mūs noveda automobīlī (Vinegra) uz Skol. m. Tur bija sapulcējušies mani draugi un daži bij. Golgovskas laiku skolnieki. Saņēma ar kora dziesmu Šillera vadībā. Uzrunāja Ūdris. Tad Kūla no Savienības. Tad Rītiņš no skolot. arodb-bas, pasniegdams adresi no Sav-bas, skolotāju b-bas un kooperatīva un II. vidusskol. b-bas. No koop. pasniedza Raiņa kopotos rakstus (10 s.). Dr Ādolfs Lazdiņš bija skolnieks Golgovksā - pasniedza modinātāju pulksteni, Iveta Paula - varā kaltu goda mapi. Bija kādi 20 rakstītāji, to starpā skolu ap. dir. Dobulis, insp. Bebriņu Juris un pier. izgl. nod. vadītājs Āberbergs. Musītis nebija jubilejā. Saslima taisni sestdien.
7.XI.26. Fot. Cielava mūs uzņēma mājās ar jubilejas puķēm un dāvanām.
12.XI.26. Uz revīziju bija insp. Bebris. Pie manis bija b. kl. latv. v. (Mērn. l.) un 1.2 kl. ētikā.
14.XI.26. Kora mēģinājums Skol. zn. m. prof. Vītola jubileja operā. Vakar atveda no Saldenā mēbeļu magazīnas ozola (finierētu) grāmatu skapi (Ls 120.-), kļaviņu sēdekli (28ls) un 2 postamentus (7ls). Skapis un sēdeklis skolotāju jubilejas dāvana.
15.XI.26. Saņēmu no fot. Cielava mūsu ģimenes uzņēmuma paraugu. Izdevies labi
2.XII.26. Iemaksāju L. B. 30 ls īres par dec. m.
3.XII.26. Nodevu kvīti īres valdes depozītā.
4.XII.26. Musīša 10g. dzimš. diena. Uzdāvināja viņam M. Jaunības Takas 1. pusg. (iesietas).
10.XII.26. Saņēmu pavēsti no Tiesu izpildītāja par 86 ls, kas piedzīto no K. Meijera. Žulītis no 5.XII. slimoja ar angīnu. Domājām, ka būs vai šarlaks. Lejā Emmas Amgī gan saslimis ar šarlaku. Mammule 9.XII. arī saslima ar angīnu. 9.XII. ar angīnu saslima arī Donītis. Šodien Ritumītim bija pirmā zīmēšanas stunda pie Vingera K.
13.XII.26. Prof. Vītola 40 g. darbības jubileja Operā. Piedalījās 18 kori, arī skol. arodb-bas koris.
15.XII.26. Saņēmu no Tiesas izpildītāja 86 ls. Šodien skol. b-bas sapulce ar Dreimaņa referātu par ekskursijām.
16.XII.26. Slēdzu 6. kl. uz 2 ned. šarlaka pēc.
17.XII.26. No Meijera pilnv. adv. Strausmaņa Meijera pārsūdzības rakstu senātā.
20. u. 21.XII.26. skolā eglītes.
22.XII.26. Sākās Ziemassv. brīvlaiks.
24.XII.26. Mums mājā bija eglīte.
26.XII.26. Bijām pie Ūdriem uz eglīti.
29. u. 30.XII.26. Bija XIII. Skol. Sav-bas konference.
Atšifrēt tekstu
Atvērt

1926. gads

Izraksts no piezīmju grāmatiņām. 1926. g. vasarā bērni no sākuma bija Saldū. Turp nobrauca arī m. jūlija sākumā. Pārbrauca no Saldus ar bērniem, pēc tam es ar bērniem braucu pie radiem uz Golgovsku. Par to braucienu sk. manās vēstulēs no ceļojuma.
Gaujiņās.
1.VII.26. Galgauskieši sarīkoja "Skorderdienu Silmačos" izrādi Musteru Bočka līcī. Labi spēlēja Žvīgura /Mašiņa/ Emma. Satiku arī vet. ā. Žvīgura Jāni.
8.VIII.26. Tirzas baznīcas pastāvēšanas 100 g. jubileja. Sprediķoja bij. Tirzas māc. tagad Pāvila dr. mc. Ādolfs Kundziņš, prof. V. Maldonis, Gulbenes māc. Egle un Jaunpiebalgas māc. J. Ozols, kas kā viskārs apkalpo Tirzas draudzi. Satiku daudz vecu pazīstamu – Zēmīšu ļaudis, Rankas Ruti, Sebra Kārli u. c. Pēc dievkalpojuma bija garīgo koncerts. Dziedāja Tirzas un Odulienes koris vecā skolotāja un ērģelnieka K. Dzelzkalna vadībā. Kā soliste piedalījās Amanda Liberte-Rebāne. Liberts palīdzējis greznot Tirzas baznīcu. L. gimis Tirzas muižā, kur tēvs bijis brūža pagraba meistars, māte vecā mežsarga Valviņa Rāča meita. No baznīcas mājā braucot salijām.
15.VIII.26. Sāksim braukt mājā. Atbraucām Gaigalvos. Bijām abi ar Doņīti Matīsa jkdzes /otro Gaigali/ kāzās.
Rīgā.
17. u. 18.VIII.26. Bijām Valkā, arī Igaunijas daļā. Gājām un nācām caur pārejas punktu. Apskatījām ar brīvības cīnītāju pieminekli. Pēc pusdienās braucām mājā. Vakar bijām Rīgā. Bijām izvizinājušies labi.
22.VIII.26. Svētdiena. Bijām izbraukušu uz Vecāķiem. Redzējām, kā zvejo lašus. Grūts darbs, kas ne ikreizes sekmīgs.
28.VIII.26. Atbrauca Lesiņa Brunis. Dzīvos pie mums. Arī Kārlis grib dzīvot.
30.VIII.26. Šodien vajadzēja būt skolā uz pēceksāmenu, bet nenogāju.
1.IX.26. Mācību sākums skolā. Paid. pad. sēde.
2.IX.26. Paid. pad. sēde. Priekšmetu un stundu sadalījums. Man 22 st. ned. uz klases audzināšanu. VI. Latv. v. 6, krievu v. 5, ētika 1, ģeogrāfija 2, V, VS. krievu val. 8, 19. ētika 2.
3.IX.26. Piektdiena. Mednieku ielā jaunceltā nama spāru svētki. Galdi bija pilni viesu.
6.IX.26. Kooperatīva valdes sēde.
8.IX.26. Apspriede tautas augstsk. lietā.
9.IX.26. Skolot. arodbiedrības sapulce. Vakar atbrauca Lesiņa Kārlis.
10.IX.26. Ārstu komisijas sēde p. 8.30 vak. N. Purviņa dzīvoklī Brīvības ielā 31-19. Biju apskatē. Vesels. Doņītim jaunas brilles (rāmjus). Ls 10.-
12.IX.26. Svētdiena. +21° R. Vakarā bargs pērkons.
16.IX.26. 38. p. pmsk. vecāku sapulce. Biju.
19.IX.26. IV. vidusk. vecāku sapulce.
20.IX.26. Dziedāšanas mēģinājums Skolot. mājā.
23.IX.26. Marijai nosūtīju $ 125.-
25.IX.26. Kr. Melnalkšņa godināšana Skolot. m.
9.X.26. Rīgas apg. tiesā (IV. nod.) izsprieda manu lietu pret nam. K. Meijeri. Es biju cēlis sūdzību dēļ dzīvokļa īres normēšanas, sūdzību īres valdē iesniedzu 2.II.26. Pirmo reiz lieta bija pirkešā 2.III, otro 23.III, tad ekspertīzes 9.IV.26. G. v. izspieda par labu Meijeram. Pr. adv. Melnbārdis pārsūdzēja 9.X. apg. t. izsprieda mums par labu: īre 30 ls m. un tiesu izd. no Meijera LS86. Diskusiju vakars Skol. m. Dr. Čikstes-Rūtenfeldes referāts par skolu ambulancēm.
16.X.26. Skolot. Fr. Jansona referāts par gramtikas mācīšanu 1. un 2. pmsk. uc.
24.X.26. E. Rītiņa kges darba sv. Skol. mājā.
2.XI.26. No adv. Melnbārža saņēmu izpildrakstu piedzīt no Meijera 86 ls tiesāšanas izd.
5.XI.26. Izspiedu r. nodevu 2. iec. tiesu izpildītājam.
13.XI.26. Mana 30 g. darba atcere Skol. mājā (Dzirnavu ielā 12/14). Mans draugs Ūdris bija organizējis šo atceri, kaut gan pats turējās pretī. Jau labu laiciņu sāku manīt, ka rīkojas. Runāja pretim, bet Vinegrs teica: "Mīļais Kl. ngs, tur nekā nevar darīti". Un svētki notika, uz tiem pie Mežgaiļa liku šūt sev ketaveja kārtu. Sestdienā, pēc 4. st., darba biedri un skolēni mani sumināja zālē. Koris Mūrnieka vadībā dziedāja. Āris runāja, jo sirsnīgi, pasniedzot no kolēģiem Vinegra zīmētu adresi. VI. kl. pasniedza sudrabiem kaltu bloku, citas klases galda pulksteni, citas puķes. Vakarā mūs noveda automobīlī (Vinegra) uz Skol. m. Tur bija sapulcējušies mani draugi un daži bij. Golgovskas laiku skolnieki. Saņēma ar kora dziesmu Šillera vadībā. Uzrunāja Ūdris. Tad Kūla no Savienības. Tad Rītiņš no skolot. arodb-bas, pasniegdams adresi no Sav-bas, skolotāju b-bas un kooperatīva un II. vidusskol. b-bas. No koop. pasniedza Raiņa kopotos rakstus (10 s.). Dr Ādolfs Lazdiņš bija skolnieks Golgovksā - pasniedza modinātāju pulksteni, Iveta Paula - varā kaltu goda mapi. Bija kādi 20 rakstītāji, to starpā skolu ap. dir. Dobulis, insp. Bebriņu Juris un pier. izgl. nod. vadītājs Āberbergs. Musītis nebija jubilejā. Saslima taisni sestdien.
7.XI.26. Fot. Cielava mūs uzņēma mājās ar jubilejas puķēm un dāvanām.
12.XI.26. Uz revīziju bija insp. Bebris. Pie manis bija b. kl. latv. v. (Mērn. l.) un 1.2 kl. ētikā.
14.XI.26. Kora mēģinājums Skol. zn. m. prof. Vītola jubileja operā. Vakar atveda no Saldenā mēbeļu magazīnas ozola (finierētu) grāmatu skapi (Ls 120.-), kļaviņu sēdekli (28ls) un 2 postamentus (7ls). Skapis un sēdeklis skolotāju jubilejas dāvana.
15.XI.26. Saņēmu no fot. Cielava mūsu ģimenes uzņēmuma paraugu. Izdevies labi
2.XII.26. Iemaksāju L. B. 30 ls īres par dec. m.
3.XII.26. Nodevu kvīti īres valdes depozītā.
4.XII.26. Musīša 10g. dzimš. diena. Uzdāvināja viņam M. Jaunības Takas 1. pusg. (iesietas).
10.XII.26. Saņēmu pavēsti no Tiesu izpildītāja par 86 ls, kas piedzīto no K. Meijera. Žulītis no 5.XII. slimoja ar angīnu. Domājām, ka būs vai šarlaks. Lejā Emmas Amgī gan saslimis ar šarlaku. Mammule 9.XII. arī saslima ar angīnu. 9.XII. ar angīnu saslima arī Donītis. Šodien Ritumītim bija pirmā zīmēšanas stunda pie Vingera K.
13.XII.26. Prof. Vītola 40 g. darbības jubileja Operā. Piedalījās 18 kori, arī skol. arodb-bas koris.
15.XII.26. Saņēmu no Tiesas izpildītāja 86 ls. Šodien skol. b-bas sapulce ar Dreimaņa referātu par ekskursijām.
16.XII.26. Slēdzu 6. kl. uz 2 ned. šarlaka pēc.
17.XII.26. No Meijera pilnv. adv. Strausmaņa Meijera pārsūdzības rakstu senātā.
20. u. 21.XII.26. skolā eglītes.
22.XII.26. Sākās Ziemassv. brīvlaiks.
24.XII.26. Mums mājā bija eglīte.
26.XII.26. Bijām pie Ūdriem uz eglīti.
29. u. 30.XII.26. Bija XIII. Skol. Sav-bas konference.

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-4 no 4.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Saldus
(Saldus, Saldus novads)
1926Tekstā minēta vietaPilsēta
2Galgauskas pagasts
(Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
1926Tekstā minēta vietaPagasts
3Galgauskas pagasts
(Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
1926Tekstā minēta vietaPagasts
4Musteri
(Musteri , Galgauskas pagasts, Gulbenes novads)
(Nav norādīts)Tekstā minēta vietaCiems

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.

Tēzaurs