#LFK Ak 26, 2

Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-12 13:09:09
Labots2018-09-27 16:52:10
Atšifrējums1927.
2.–4.I.27. Uzņēmām koop. inventāru.
11.I.27. Naktī no 10. uz 11.I.27. sāku manīt sirdī stiprus un asus dūrienus. Nevarēju gulēt līdz p. 4. Šorīt biju pie Dr. Ādamsona. Tas atrada, ka sirds muskulis noguris, kamdēļ vajagot janvārī atpūsties, nedarot smagus fiz. darbus un sargāties no uztraukumiem. Jāguļ vismaz 8 st., vajadzētu jel uz pusstundu atgulties dienā. Jāatturas no šķidras barības, tēju dzert maz (1 gr.). Asinsspiediens mazāks par normālu, tāpēc no sirdstriekas mums nebaidīties. Artertoskleorze nav manāma. Parakstīja inf. aigistalis, arī endecholu. Lai atkal piekāpjot. Biju apskādējis sevi skaldot zarainu malku.
15.I.27. Diskusiju vakars Skol. m. Referēja Taivāns par jaunākajiem skolas virzieniem.
16.I.27. Skolotāju pārstāvju vēlēšanas Rīgas pils skolu valdē. Vakar bijām pie Žagariem uz vecās Ž. gimš. dienu.
23.I.27. Bija jāiet uz Pāna kdzes gimš. d., bet atnāca mans vecais skroderis K. Auntiņš.
26.I.27. Bija Gaigalu Alvils.
27.I.27. Biju pie Dr Ādamsona pārbaudīties. Atrada, ka sirds strādājot labi. Asinsspiediens mazāks kā 11.I. Zāļu vairāk neparakstīja (inf. aig.). Parakstīja Tinct. strophanti, baldriāni un opiju, ja kādreiz būtu sāpes. Jūtos ļoti labi.
29.I.27. Diskusiju vakars. Referē Osis un Rītiņš par skolēnu pašvaldību. Gaigalu tantei bija kakla operācija (struma).
1.II.27. Biju pie prof. Endzelīna. Bija aicinājis aprunāties par dažiem vārdu paskaidrojumiem. Biju pie viņa pusstundu.
2.II.27. Dziedāšanas mēģinājums Skol. mājā.
3.II.27. Teātra izrāde par labu IV. g. Uzveda m-me San Gêne ar L. Štengel titullomā.
4.II.27. Atbrauca Bērziņš, Hermanis un Vicinskis (sen.) pie bīsk. Irbes māc. Ozoliņa lietā. Skolot. m. dzied. mēģ. E Pīpiņa bērēm 6.II.27.
5.II.27. Disk. vakars. Referēja žīds F. Mendelsons par Polijas skolām.
6.II.27. Pīpiņa-Vizuļa bēres. Sadziedājām Vaita skolā (XVIII.). Pavadīja prof. Maldonis.
10.II.27. Pirmo reizi biju valodniecības sēdē R. L. ba-bā. Vada prof. E. Piedalījās prof. J. Lautenbachs, prof. P. Šmits, doc. J. Kauliņš, E. Blese, F. Adamovičs, Apsīšu Jēkabs, Āronu Matīss, Jēk. Janševskis u. c.
17.II.27. Samaksāju dzīvokļa nod. Ls 53,86.
24.II.27. Biju 3. val. sēdē. Bez parastajiem dalībniekiem bija arī vecais Austruma red. Jēkabs Vilme (Rūjienas pārstāvis). Vēl stipri spirgts un brašs, kupliem matiem un bārdu. Kā viesis bija somu prof. Mikkola.
25.II.27. Pirku pirmo asi bērza malkas (Ls 36+4=40 Ls).
27.II.27. Dzied. mēģ. Pīpiņa piemiņas vakaram konservatorijas zālē. P. 5v biju pie adv. P. Berga Tērbatas ielā 1/3, dz. 19 uz "Tautas Tiesību" izdevēja sapulci. Bija R. Liepiņš, M. Liepa, prof. K. Balodis un E. Dišlers, Kr. Melnalksnis, pulkv. Ozols, Arv. Kalniņš, Ūdris, Roze u. c.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-12 14:22:10
Labots2018-09-27 16:52:15
Atšifrējums

28.II.27. Nosūtīju naudu Lagzdiņiem: Ž. L. 120 Am. dolārus, Maruses abām māsām pa 136 dol., par brāļu vēl 16 d., un pašai Marusei vēl 16 dol.
1.III.27. Samaksāju L. B. 30 ls īres naudas.
2.III.27. Kora mēģinājums Sk. m.
3.III.27. Valodniecības sēde.
4.III.27. Biju Pāvila baznīcā uz vecā dziedoņa T. Tirzīša izvadīšanu.
5.III.27. Pīpiņa piemiņas vakars konservatorijā. Dziedāja skolot. arodb.-bas koris, Plūdonis deklamēja starp citu - arī jauno rekviēmu. Dziedājām Rekviēmu I, Birzī pogā lakstīgala, Vienu pašu (Ābeles).
7.–9.III.27. Visās skolās pavasara brīvdienas.
12.III.27. Skolot. m. disk. vakars. Lasīja M. Liepa par mūsu skolas reformu.
14.III.27. Mūsu valsts prezid. J. Čakste ap 10.II. saslima. Šodien p. 8.45 vak. prezidents J. Č. mira.
17.III.27. Skolnieki gāja atvadīties no prezidenta. Zārks bija uzstādīts pils baltajā zālē. Cauri plūda milzīga ļaužu straume, kā arī nogāja gar zārku ap 27.000 skolnieku. Rīgas skolot. arodb. koris p. 12.50 pie zārka nodziedāja Melngaiļa Rekviēmu 1. d. Ap p. 5. prezidentu noveda no pils uz Māras baznīcu. Es nostājos uz Elizabetes un Brīvības ielas stūra noskatīties gājienu.
18.III.27. Prezidenta bēru dziesma. 38. p. pmsk. stāvēja špalerās starp Stabu un Bruņinieku ielu uz Brīvības ielas. Gājiens ilga 2 st. Tad pa radio klausījos apbedīšanas ceremoniju Meža kapos.
19.III.27. Pie Šūmachera pastellējām m. zilu pavasara mēteli par Ls 110.-
1.IV.27. Iemaksāju L. B. 30 ls īres.
8.IV.27. Lesiņa Kārlis aizbrauca mājā.
9.IV.27. Slēdza skolu uz Lieldienām.
10.IV.27. Ziedojumu vākšana B. Dr. b-bai. Es palīdzēju Tautas nama rajona birojā.
17.IV.27. Bijām ciemā pie Pāniem. 1. Lieldienas.
18.IV.27. Bijām pie Gaigalu tantes ciemā.
19.IV.27. Atbrauca Lesiņa Kārlis. Apmeklēja Kāposta Ženija.
20.IV.27. Lesiņa K. aizbrauca uz Auci praksē. Apmeklēja Gaigalu Alvils. Atbrauca Afulis ar Krīg. Valdi.
21.IV.27. Mūs apciemoja Liepkalns no Jelgavas.
22.IV.27. Apciemoja Salnis ar kgi. Kdze likusi eksāmenu latv. v., vācu v. un matemātikā uz pilnas pamsk. skolotājas tiesībām.
23.IV.27. Skolot. Sav-bas konference. Šodien paiet 25 g. no onkuļa Pētera miršanas (+10.IV.V.st.1902).
28.IV.27. Maijucīša gimš. diena. Paliek 7 gadi.
30.IV.27. E. Dinsberģa 25 g. nāves piemiņas diena. Par Dinsberģi referēja Skolot. mājā Fr. Adamovičs un E. Dinsberģis jun. Šo D. redzēju pirmo reizi 1888. g., kad viņš, ar Alsviķu skolot. krievu valodas kursiem braukdams, bija iebraucis Galgauskas pag. skolā. Tagad D. ir vācu val. skolotājas Rīgas skolot. inst.
1.V.27. Maija parāde esplanādē. Pēc pusdienas aizbraucām uz Sarkandaugavu apciemot Ozoliņu, bet neatradām mājā. Sarkandaugavā savāda dzīve nekā te vairāk Rīgas vidū.
2.V.27. Saslima Afulis. T° 39,5.
3.V.27. Pie Af. ataicinājām Dr. J. Ziemeli. Kons-

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2019-04-11 12:38:24
Labots2019-04-11 12:38:24
AtšifrējumsKonsstatējis gripu smagā formā.
4.V.27. Šodien mūsu skolā bija hospitēšanas stundas. Mūrniekam bija dziedāšanas stunda. Man – latv. v. stunda par Raiņa Zelta zirgu. Temats: Z. Z. simboli. Stunda ilga 50 m. Izdevās tīri apmierinoši. Par manu stundu referēja Stalšans no 41. pmsk. (38. u. 41. apvienotas vienā Lvspit. rajonā). Šodien Af. labāk. T° 37,1.
6.V.27. Biju valodn. sēdē. Jau sen biju domājis, vai Drejmanis, kas piedalās sēdēs no Krustpils, nav mans vecais pazīstamais no Pleskavas laikiem, kas laboja manus harmonijas darbus. Izrādījās, ka tas ir tas pats. Sagadījāmies tramvajā un iepazināmies par jaunu.
8.V.27. Balto puķu dienas. Šodien bija 2 gada sapulces – kooperatīva (skolot.) un skolot. arodb-bas. Es paliku valdē.
10.V.27. Koop. valdes konstruēšanās. Af. vēl gultā. T° 37,1. Vakarā vētra un sniega putenis. Naktī – 2°R.
11.V.27. No rīta snieg. +1°R.
12.V.27. Grom. atbrauca Af. raudzīt. Af. vēl necēlās.
12.V.27. Af. uzcēlās.
15.V.27. Šodien es ar Musi, Žuli un Valdi biju "Lolitas brīnumputnā". Vakarā Grom. un Valdis aizbrauca mājā. Az. vēl palika.
18.V.27. Skolā bija Andr. Pumpura 25 g. nāves dienas atcere. Par Pumpura dzīvi un darbiem referēju pusstundu. No VI. kl. deklamēja H. Jakobsons, H. Kupča un Reinholve gabaliņus no Lāčplēša.
19.V.27. VI. kl. kontroles diktāts. Apsīšu Jēk. "Gārša".
20.V.27. Atbrauca Lesiņa Jānis. Vakarā aizbrauca. Atbrauca arī Būriņš. Biju pie Dr Ādamsona. Parakstīja 10 li vannas.
21.V.27. Kontroles domr. VI. kl. 3 temati: a) Mežs mūsu dzimtenes krāšņums un bagātība, b) Mans skolaslaiks, c) Pamatskolu atstājot. Aizbrauca Būriņš un Afulis.
22.V.27. Laboju kontroles rakstu darbus.
24.V.27. Skolot. sapulce izstrādā instr. klašu pārziņiem.
25.V.27. Biju ar savu VI. kl. Vecāķos ekskursijā.
26.V.27. Atbrauca Gertnera Mirdza. Bija ar m. pie Dr Ādamsona.
29.V.27. Muris ar Žuli nobrauca uz Saldu līgi Gertnera Mirdzai un Vilmaņu kgam.
30.V.27. VI. kl. bija eksāmens latv. v mutes vārdos. Asistēja Ozoliņš. Klāt bija Ošiņa jkdze. Izgāja vidēji.
31.V.27. Iemaksāju L. B. 30 ls īres naudas par jūniju. Zied ķirši un ievas. Šodien ārā +12°R. Bija koop. valdes un padomes sēde.
1.VI.27. Atbrauca Būriņš. Eksāmens matemātikā VI. kl. Eksaminēja Ceriņš ar Ūdri. Zināja pavidam. Liecības par pamsk. beigšanu izdeva 31, no tiem 5 gab. nebija atzīmes vācu valodā. 2 nolika pēceksām. uz rudeni. P. 7 p. p. izdalīja liecības. VI. klase man par piemiņu uzdāvināja 1926. g. Illūstrēto žurnālu. Pēc tam dzērām tēju, dziedājām, rotaļājāmies līdz p. 1.30. Pie galda runāju – "Skolas solus atstājot." Piedalījās ne visi skolotāji, jo tā jau bija mana klase.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-12 16:13:44
Labots2018-09-27 16:52:25
Atšifrējums

2.VI.27. No rīta ap p. 7. liels lietus ar pērkonu. P. 12 d. +17°R. P. 5 p. p. ēnā +24°R. Šovakar Vērmaņu parkā apvienotais koru koncerts. Vadīja Reiters un P. Jurjāns. Neizdevās necik labi. Nopirkām pie Šumachera man vasaras uzvalku – pelēku – par 80 ls un pie cita žīda Marijas ielā jaunu panāmu par 20 ls.
4.VI.27. Šodien Konzūmā nopirku sev brūnas kurpes par 17 ls un pie Šūmachera vasaras mēteli (70 ls). Rītu domājam (Ritums un es) nobraukt uz Vilci pie Aņas. M. tā grib.
5.VI.27. Vilcē. M. iedomājās, ka mēs varētu nobraukt uz Vilci. Ainucītis vakar dienas kasē nopirka līdz Meitenes st. biļ. Šorīt p. 6.30 nācām uz st. Braucēju milzums. Meitenē iesēdāmies autobusā un labi atbraucām Vilcē pavisam negaidīti. Aņa bija priecīga. Šovakar Ūziņos būs "Spoku" izrāde, Aņa spēlē Alvinga kgi. 4tā aizbrauksim uz Ūziņiem [7 km].
6.VI.27. "Spoki" Ūziņos izdevās labi. Regīnas lomas tēlošanas gan neizdevās, turpreti Aņa bija ļoti laba Alvingas kge, Osvaldu tēloja prof. aktieris Priedenbergs, bet māc. Mandersu vilcēnietis Niedra. Viņš bija tipisks luterāņu māc., ļoti līdzīgs bij. Saldus mc. Bekeram. Tāpat labs bija Engstrans – kāds vilcēnietis. Pr. izrādes Aņa nolasīja referātu par "Spokiem" (15 mi). Izrāde sākās ar 2 st. nokavēšanos. Izrādē bija maz publikas, dejā daudz. Deju skatījāmies no skatuves. Ūzinieši īsti zemgaļi – augumā lieli un spēcīgi kā vīrieši, tā sievietes. Dejoja šīberus, bet kadriļā meistari – to dejo ar aizrautību, to vērtā redzēt. Pārbraucām mājā p 5. Šorīt ar Aņu nogājām līdz Vilces skolai (mežā). Skolas pārzinis Bazūns. Šorīt smigina.
7.VI.27. Šodien Aņas gimš. diena (jo v. st. 25.V.1885). Vakar bija apmācies. Pēc pusdienas atnāca Priedenbergs. Tad Berķenes skolotājas Špillera un Strūves jkges. Pēc kafijas aizgājām uz Vilces b-bas namu, kur aizsargiem bija izrīkojums. Izrādei bija vajadzējis sākties p 3, bet sākās tikai p 8.30: Brachmanis, kas spēlēja Engstranu, bija sācis Ūziņās uzdzīvot. Izrāde noritēja pavidam. Publika inteliģentāka kā Ūziņos. Dažādi slāņi: vec- un jaunsaimnieki, gājēji, paščigānu pusaudži. Atkal jauna bija "franksēze", kuru vadīja divi brāļi Šteini. Vecākais no viņiem atgādināja Čechova Veršiņinu – liels, brašs, skaists cilvēks. Mājā nācām p 2.30.
8.VI.27. Rīgā. Atbraucām ar vilciena nokavēšanos – ceļā pārbrauca kādu cilvēku, nobrauca roku.
9.VI.27. Šodien biju 8. pol. iec. izpildīt 1905. g. anketu. Liecinieki bija K. Matīss un V. Bērziņš.
11.VI.27. Meitenēm beidzās skola. Abas pāriet III. kl. Vakarā aizbrauca uz Saldu.
12.VI.27. Biju pie tantes, kas atkal pārbraukusi no Gaigaliem.
13.VI.27. Biju senātā. Apg. t. spriedums atcelts, un

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-12 17:00:07
Labots2018-09-27 16:52:29
Atšifrējums

lieta nodota IV. civ. nod. otrreizējais caurskatīšanai. Biju pie adv. Melnbārža.
14.VI.27. Bijām sarunājuši šovakar pavadīt brīvlaiku Būriņās. Vakar vakarā izbraucām. No stacijas atbraucām ar Plēgerta vieglo auto.
15.VI.27. Saldū. Bija koop. pie saviem veciem draugiem. Biju arī pie Gertnera, kur satiku Salni, Lagzdiņu, Rubu u. Sinepu. Iepazinos arī ar jauno Striķes skolas Zvaigzni (Rozentāla vietā).
16.VI.27. Biju koop. n. pie Gertnera. Pēcpusdienā nogājām pie Vilsoniem un Loska kges. Vakar bijām Čāpātāju kapos pie mammas. Apstaigājām arī citus pazīstamus. Soliņš pie mammas kapa jāpārkrāso. Pats kapiņš glīts. Pēcāk bijām pilsētas kapos. Apmeklējām Gertnera kgi, Grīšļus (tēvu un Vili), Berga Veltu, Cīruļa Valliju u. c. Pie Vilsoniem – manā vecā skolā – telpas pārtaisītas – ķēks un pieliek. un meitas istaba salikta par vienu klasi, koka trepju vietā betona trepes. Visur redzam Mārtiņa "akurātās rokas". Sētā ābeles izcirstas. Dārzs kā nolaists.
Būriņās.
17.VI.27. p. 1 r. Vilsoniem atnācis jauns dēls. Atbraucām Būriņās p. 6 p .p. Pagaidām apmetāmies augšistabās. Bijām Būriņu kapos. Miķeļa B. piemineklis ļ. cienīgs un vienīgais tāds Būriņu kapos un visā Saldus apkārtnē.
18.VI.27. Laiks jauks un silts. Ēnā +20°R. Mēģinu labot dārza mājas iekšieni. Domājam tur dzīvot. Izstaigāju upesleju. Biju arī palejā pie siltumnīcas. Tur Kārlīša taisīts soliņš "apakš zaļa lazdu krūma". 1925. maijs – Būriņu tantes bēru diena. Sveru 76 kg.
19.VI.27. Svētdiena. No rīta drusku līst. Pēc spīd saule. Nogājām ar Ritumu uz kapiem pie draudzes Miķeļa. Laiks bija tik rāms, ka nekustēja ne lapiņa.
20.VI.27. Šorīt smalks lietiņš. Zied ābeles, ceriņi, kastāņi. Šodien pabeidzu uzrakstīt Holmas laikmeta atmiņas.
21.VI.27. No rīta lietus. Vēlāk pārstāja. Ritums un Ainucis nobrauca uz Saldu, no kurienes brauks ciemā pie Nomgruda Austras uz Kursīšciemu. Šodien sāku rakstīt par Saldus pēckara laikmetu.
22.VI.27. Būriņās atbrauca Kaupiņa un Rītiņa kges.
23.VI.27. Jāņu vakars. Būriņās sabrauca daudz viesu: Klīperi, Lielauces, Elizabete un Līvija, Flugšna tantiņa, pēc Anševiča, Krūku Līziņa, Burgs. Bija pūdele.
24.VI.27. Jāņu diena. Bijām Silos. Atnāca arī Būtnāru ļaudis. Māja pilna viesu. Vakarā atbraucām mājā.
25.VI.27. Sāku tulkot Novorusska "Что делать народному учителю."
26.VI.27. Ainucīša dzimš. diena. 15 gadu. Lielas meitenes vēl nav mājā. Svētdiena, laiks silts un jauks. Uzkārām pirmo reizi savu šūpuļtīklu pie dārzu mājas.
28.VI.27. Biju Saldū. Atbrauca meitenes no Kursīšiem. Ziedēja rudzi.
Rīgā.
29.VI.27. Braucu uz Rīgu pēc dzeņu lāpstām. Būriņam.
30.VI.27. Izstaigāju dažādās darīšanās. Biju arī skolot. koop. Biju pie Gaigalu tantes.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-13 16:56:49
Labots2018-09-27 16:52:33
Atšifrējums

Biju atbraucis arī Gaigalu Alvils. Vakarā aizbraucu uz Saldu.
1.VII.27. Atbraucu Saldū. Biju skolot. sapulcē. M. Freiberģis lasīja referātu "Ģimene un skola". Vakarā atbraucu Būriņās.
Būriņās.
5.VII.27. Jau Rīgā jutās, ka uz vēdera taisās augonis. Tagad tas krietni liels, ir vaļā, bet sāp. Uzcītīgi strādāju – tulkodams Novorusski. Pārtulkotas 40 lapas, uzrakstītas 65 lpp. Veicas tīri braši. Laiks šodien ļ. jauks, +22° R. P. 4 p. p. rūc pērkons, līst, pēc saules.
6. u 7.VII.27. Laiks karsts – ēnā līdz +22° R. Katru dienu pērkons. 6.VII. pirmā saules vanna.
8.VII.27. Mana dzimš. diena. 51 gads.
9.VII.27. Karsts. P. 3 vētra, pērkons, līst, maza krusa.
15.VII.27. Pag. svētdien 10.VII. bijām Krīgurēs. Tur bija zaļumu sv. Šonedēl karsts – ēnā pat 25° R. Katru dienu saules vannas. 13.VII. biju Ciecerē mazgāties. Pirmo reizi pēc daudz gadiem. Šodien biju Saldū. Dr. Libmanis parakstīja sajodīnu. Ļoti karsts. Esmu jau uzrakstījis 139 lpp. tulkojuma. Atliek vēl nodaļa par vēsturi un ievads. 14.VII. Ainucītim nogrieza īsus matus.
16.VII.27. Šodien p. 3.30 pabeidzu Novorusska grāmatas tulkošanu. Atliek ievads. Ēnā +25°
R.
17.VII.27. Svētdienas rīts. Saulīte. Vējiņš. Vēl aizvien kūko dzeguze.
20.VII.27. Pirmdien un otrdien karsts laiks. Ēnā tāpat +25°
R. Apkārtnē arvien pērkons, bet te iet garām. Lutriniekos un Skrundiniekos gan līstot. Bijusi arī krusa. Bērziņš pļauj un krauj āboliņus. Maizītis pirmdien bija Saldū ar pienu. Svētd. vakarā atbrauca grsp. Maijucītis pirmdien nobrauca uz Saldu. Musītis bija sakarasis – saaukstējies, saslima. Sāpēja galva. T° sacēlās līdz 39°, bet pret vakaru nokrita uz 36,8. Pirmdien pie dārza mājas pieklīda bišu spiets. Sametās dārza m. pagrīdē – no pagraba puses. Varbūt izdosies izvietot skapītī. Vēmanim izdevās. Šodien sāku tulkot Harvūda "Обновленная земля". 18.VII. pie mums atbrauca Kāposta Ž.
24.VII.27. Pag. nedēļa bija karsta. Sestdienas rītā (23.VII) bar. nokritās no 76,5 uz 76,0. Drusku lija. T° arī ir tikai +15°R. No 20.VII. esmu norakstījis 53 lpp. Harvūda tulkojuma. Grāmatā tas ietilpst 59 lpp. Vakar m. bija Saldū ar pienu. Atbrauca Maijucītis. Bijām to stipri gaidījuši. Šodien Saldū koru kopmeģ. Par virsdiriģentu aicināts A. Šillers no Rīgas (III. g.). Tepat Strīķu līcī zaļumi. Rīko aizsargi. 16.VII. izlasījām "Latvī", ka Gaigalu Jānis izsludināts dzimtssarakstu nodaļā ar dr Annu Švanku. Pats ziņojis mums nav.
26.VII.27. Ritumīša dzimšanas diena. 17 gadu. Mīļš un īsts, kaut tik būt veseliņš kā līdz šim. Pērn bijām Golgovksā, kur atbraucām 24.VII. vakarā. 25.VII. bijām Gulbenes kapu svētkos. Patlaban jau no sestdienas vēsāks. Bar. atkal cēlies uz 76,4. Vēsākajās dienās nevarēja sildīties saulītē. Musis ar Žuli aizbrauca uz Saldu. Az. atbrauca svētdienas rītā.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 15:01:59
Labots2018-09-27 16:52:37
Atšifrējums32.VII.27. Kapu sv. Čāpātājos. Bijām arī mēs. Māc. Ozoliņa runa ļ. smaga (nogurums).
2.VIII.27. Harvūda grāmatu esmu pārtulkojis līdz 146. lpp. Veicas apmierinoši. Laiks atkal silts, saule. Sestdien nolija ražens lietus. Vakar uz mazu laiciņu biju Saldū. Novedu paciņu, lai to nodod Ludim Ābeles Miķ., kas bija atbraucis apraudzīt slimo māti.
5.VIII.27. Šodien ražīga diena: norakstīju 16 lpp. Būriņās veda āboliņu. Ap p. 5 uznāca lietus šturme. Pa. nedēļ. (27.VII) biju Saldū. Novedām pienu. Algas vēl nebija. Laiks atkal silts. Biju saulītē. Kādu nedēļu atkal augonis. Ēdu raugu, lai nemetas augoņi. Pret vakaru uznāca spējš lietus. Nebija visai ilgi. Pērkona nebija. 3.VIII. biju Saldū. Saņēmu 300 ls algas. Šodien Zandberģu kges dzimš. diena.
7.VIII.27. Svētdiena. Laiks silts. Ēnā +20° R. Vējš. Vakar ap p. 5 uznāca pērkona lietus. Ritums ar Doņi no 30.VII. Saldū. Trešdien no Saldus brauca uz Krīgurēm. Vakar Af. gimš. diena (02. 6.VIII.1903). Jātulko vēl 2 nod. Harvūda. Šodien Lagzdiņa Žaņa kāzas Muceniekos.
8.VIII.27. Šodien p. 5.30 pabeigu Harvūda tulkošanu. Sāku 19.VII.27. Tātad esmu veicis 20 d. Novorusska grāmatu tulkoju no 25.VI–16.VII. Būriņās pļauj rudzus.
14.VIII.27. Saldū giesmu diena. Dziedāja apvienotie kori – Ķuzes, Sesiles, Striķu, Zvārdu un Kursīšu. Virsdiriģents Ad. Šillers. Papriekšu garīgais koncerts Saldus baznīcā ar mc. Ozoliņa runu, tad laicīgais Saldus pils. dārzā. Dziesmas bija izmeklējis Ķuze – vecas, nemodernas vācu giesmas. Sevišķi vīru koris nodziedāja pavāji, šķidri. Laicīgās dziesmas noskanēja labāk. Publikas būtu bijis vairāk, bet sest. un svētd. no rīta lija. Pēc koncerta pils. dārzā deja. Satiku daudz vecu novadnieku. Mammule koncertā nebija. Garīgā koncertā kā sveikts piedalījās ērģeļu māksl. Karusas, dziedātāja A. Upenieka jkge un vijolnieks Traviņš.
15.VIII.27. Nokārtojun darīšanas. Dabūju no Saldus pils. valdes apliecību par skolot. darbu Saldū no 1.X.1902–1.VII.1915. un no 1.X.1920.–1.X.1925. Tad vēl Rudzītis ar Viesumu parakstīja apliecību par darbu Holmā no 1.IX.1915–25.IX.1920.
16.VIII.27. Nobraucām uz Krīgurēm un palikām tur līdz 19.VIII. Gandrīz vai visas dienas lija. Gulējām dārza mājiņā. Piektdien braucām no Krīgurēm. Apstājāmies Sātiņu skolā, Silos, Būtnāros, iegājām vēl Būriņu kapos tad atbraucām Būriņās.
20.VIII.27. Sestdiena. Braucam no Būriņām pavisam prom. Lielās meitiņas jau bija Saldū.
21.VIII.27. Bijām pie Zandberģiem. Z. kdze. šad tad biju aicinājusi apciemot –
paskatīties viņu mazos Arti un Ainu. Pēc tam uz brīdi bijām pie Salniem. Ritums runāja pa telefonu, ka pie grom. atnākusi m. veca bērnības biedrene skol. Marta Skrodere. Viņa strādā Rēzeknes ģimn., vīrs – skol. vēst. Šovasar bijusi Vīnē un citur Vakareiropā. Skrodera kge gimusi Strautmane.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 16:28:53
Labots2018-09-27 16:52:40
Atšifrējums

22.VIII.27. Bijām vēl šur tur atvadīdamies un pa darīšanām. Bijām arī pie Kāpostiem. K. kdze slima ar žults pūšļa iekaisumu. Iegājām arī pie Vilsoniem.
Rīgā.
23.VIII.27. P. 9. r. sēdāmies Grīndšpona smagajā auto braukt uz Auci. Laiks bija labs. Rīgā bijām jau p. 5. p. p.
24.VIII.27. Rīgā. Skolot. nedēļu IV. g.
26.VIII.27. Atbrauca Lesiņu Brunis.
2.IX.27. Biju koop. valdes sēdē. Atnāca Ritumītis un pateica, ka Gaigalu tante 1.IX. p. 8 mirusi. Bijis atnācis ar to ziņu Jānis ar savu tēvu. Vēl 25.VIII. bijām pie tantes, bet tad viņa jau bija stipri vārga, kaut gan vēl runāja. Visus pazina. Tagad m. ar bērniem bija nobraukusi uz Jāņa dzīvokli (Puškina ielā), mēs ar Doņīti nogājām pie Šulta un paņēmām vaiņagu (10 ls) no baltām asterēm sarkanām un iedzeltanām rozēm. Nobraucām pie tantes ar auto. Tante bija zārkā – melnā kleitā. Seja bija patīkama – slimības uzpampums bija nozudis. Zārks pārvilkts ar melnu drēbi. Es nolasīju lūgšanu, nodziedājām "Es svētīts – āmen – klusi" (2 p.). Tad zārku nonesa lejā, ielika kastē un ar smago auto brauca uz Gulbeni. Teica, ka braukšot gar Tirzu, Bužām, Galgauskas skolu – mīļām gimtenes vietām – atvadīdamās no jaunību tekām. Apglabāšana nolikta svētdien 4.IX.27. Gulbenes kapos. Līdz tam tanti noliks kapu kapličā.
1927. g. vasarā mūsu gīvoklī uzturējās Žagaru kdzes brālis Upmalis ar savu sievu. Dzīvoja arī Lielauces Elizabete. 1927. g. vasara pagāja ļ. labi. Pirmo vasaru jutos pilnīgi brīvs. Vienmēr vasarās ir bijusi šāda vai tāda nodarbošanās pienākuma pēc. Tagad visu vasaru varēju nodoties darbam, kas patīk. Pārstrādāju no krievu valodas Novorusska grāmatu un Horvūda par jaunākiem zemkopības panākumiem Amerikā. Strādāju ar aizrautību, cēlos rītos pat pr. p. 6 un rakstīju stundas 6 un vairāk. Būriņās jutos ļ. labi un brīvi. Dzīvojām augšistabās. Bērni piepalīdzēja gan ravēšanā, gan pie siena, āboliņa un rudziem. Gāja peldēt un gozējos saulītē. Arī es bieži izmantoju saulītes mīlestību. Dzērām daudz piena. Visi bijām brīvdienās atspirguši. Būriņās ļ. jauki. Īpaši upesleja. Nezin kur vēl tik jauka leja, lazdiem apauguša pakraste, celiņi pa terasēm, vareni ozoli, kas redzējuši daudz baltu un nebaltu dienu. Zem viena ozola galds un sēdekļi. Tas tā jau no pirmskara laikiem. Noej lejā – tur līdzenums, kur var saulē gozēties pēc patikas. Es gan negozējos vairāk par stundu – nogurstu par daudz. No rītiem strādāju, tad no p. 11–12 gāju saulē, pēc tam pusdienas tad atgūlos un pēc tam atkal strādāju līdz kādiem p. 8 v. Tā pagāja brīvlaiks. No Būriņu siltumnīcas pa krastu iet celiņš, kas noved pie laukumiņa krastā, kur nel. Kārlītis sataisījis soliņu zem lazdu krūma. Tur tiku daudz sēdējis. Pirmo reiz tur biju Būriņu tantes bērēs 1925.g. maijā.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 16:57:58
Labots2018-09-27 16:52:44
Atšifrējums

Guļot upes līcī – pretīm otrā pusē stāvais krasts. Reiz pr. kara Būriņās bija zaļumi. Mēs tad dziedājām (vīru koris). Atrāpāmies augstajā krastā un dziedājām Brandas "Augš no Alpu stāvuma". Tas viss liekas jau tik sen! Tad bija vēl dzīvs rosīgais draugs Miķelis. Nostaigājām šad tad pie viņa uz Būriņu kapiem. Tur viņam piemineklis no Allažu kaļķakmeņa. Jau M. bēru dienā sāku vākt ziedojumus piemineklim, kamēr jūtas siltas. Pieminekli gatavoja Kuraus Rīgā. Samaksāju 600 ls. Kaut arī piemiņu nebūs uz "audžu paaudzēm", tomēr akmens un bronzas plāksne labu laiku glabās M. B. vārdu. Ar Saldu saites necerēti satrūkušas. Ne ar vienu no bij. darba biedriem nav palicis nekādas iekšējas, sirsnīgas saites. Pie bij. kolēģiem, izņemot Sinepus un Vilsonus, netikām izdzēruši ne glāzi tējas, kaut arī dažs no viņiem pie mums viesojušies garākus laikus. Nekas. 14.VIII. Saldū biju apvienoto koru koncerts. Kad vasaras brīvlaiks tuvojās beigām, negribējās domāt par braukšanu uz Rīgu. Priekš atbraukšanas viesojāmies Krīgerēs. Tur gadījās būt lietus laikmetā. Rudzi bija nopļauti. Tos maitāja lietus. Pa viesošanās laiku pļāva kviešus. Viena kviešu suga bija sākusi dīgt vārpas – vēl nenopļauti. Mūs Krīgerēs uzņēma ļ. mīļi, bet tomēr tur nevarēja justies tik labi un ērti kā Būriņās. Arī Saldū pēc gimšan. d. viesojāmies, bet vislabāk bija Būriņās. Saldū savu starpā nav īsta miera, bieži vien palaiž zvēru vaļā te viens, te otrs. Un tad tās runas par neticību... O, sancta simplicita! Es nerunāju pretī, neesam ne jā, ne nē, un tas tas labākais. Daudzreiz smagi elpot šo viduslaiku gaisu. Tie laiki pagājuši, kad varēja skatīt pasauli tikai pa baznīcas aizpelēkotajiem logiem...
1.IX.27. Sākām darbu skolā. Maijucis iestājācas 38. p. p. 1. kl. Augumā mazākais klasē. Man krita šogad 17 st. un pārzināšana 1. kl. 1. kl. iedalīja latv. v., matemātiku, apkārtnes māc. un ētiku. Tādējādi ar bērniem varu iepazīties labi. Daži – Krūmiņš, Biļevskis, Rogule, Birkhāne – otrgadnieki. Izrādījās, ka ar tiem galu galā var būt mierā. No sākuma bija klasē 26, vēlāk 31. Pēc Ziemassv. izstājās 2 māsas Justamuntes. Viņu gīvoklī ārkārtīga netīrība: 10 m. tur biju, bet gaiss tik smags, ka palika tīri vai nelabi. Ar mazajiem strādāt nav viegli, sevišķi no sākuma. Arvien attīstās, strādāšana vieglāka. Dažiem ar lasīšanu iet smagi – Eglei, Tauriņam, Neļķem, Ulmanim, Bušam, Feiferei. Bet ar Šulci iet visgrūtāk: pie Vītiņa kdzes pirmsskolā viņa jau sasēdējusi 3 gadi.
16.IX.27. Vecāku sapulce.
18.IX.27. Atbrauca Hermanis ar Valdi un Silu onkuli.
19.IX.27. Ciemiņi aizbrauca.
23.IX.27. Paid. pad. sēde.
28.IX.27. Skolas pad. sēde.
6.X.27. Apciemoju Gaigalu Alvilu.
8.X.27. Skolā bija abiturientu sapulce.
23.X.27. Būriņu Alma atbrauca ciemā no Liepājas. Palika pie mums brīvās dienas.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 2
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 17:39:07
Labots2018-09-27 16:52:49
Atšifrējums29.XI.27. Saslimu ar augoni virslūpā.
30.XI.27. Vairs nebiju skolā.
2.XII.27. Dabūju slimības atvaļinājumu. (Phlegmona).
3.XII.27. Atbrauca Būriņš un Erna.
5.XII.27. Būriņu radi aizbrauca.
8.XII.27. Biju pie Dr. Ādamsona.
9.XII.27. Sāku iet uz skolu.
20.XII.27. Eglīte sag. kl – III. kl.
21.XII.27. Eglīte III. kl. – VI kl.
22.XII.27. Skolēnus atlaidām uz Ziemassv.
23.XII.27. Ritums un Doņītis aizbrauca uz Saldu.
24.XII.27. Aizbraucu uz Golgovksas b-bas nama iesvētīšanu. Pārgulēju par nakti pie Cīruļiem.
25.XII.27. Cīrulis noveda uz Gaujiņām. B-bas nama iesvētīšana. Runāju apsveikdams.
26.XII.27. No b-bas nama atbraucām uz Pokuļiem.
27.XII.27. Braucu no Golgovskas uz Rīgu – no Gaujiņām.
28.XII.27. Skolēnu koop. vadītāju apspriede.
29.–30.XII.27. Paid. priekšlasījumi skol. b-bā.
31.XII.27. Skolot. koop. inventūra.

1928.
1.I.28. Bijām Splendīdā. Arī Musis ar Žulīti.
5.I.28. Valodn. sēde.
6.I.28. Atbrauca Ludis un Ābeles Miķelis.
23.I.28. Paid. pad. sēde.
28.I.28. Mūsu prāva Rīgas apg. t. IV nod.
1.II.28. Skol. b-ba rīkoja Rainim sumināšanu, atstājot izgl. min posteni. Dziedājām Šillera vadībā, uz mielastu nepaliku, jo b-ba nebija parūpējusies par vietu pie galda, kaut gan dziedāt aicina. Aizgājām prom abi ar Ūdri.
4.II.28. Apg. t. apstiprināja īres valdes spriedumu – mani noraidīja. Pārsūdzēšu Senātā.
8.II.28. Būriņu Erna atbrauca uz aklās zarnas operāciju. Operēsies Sark. Kr.
9.II.28. Sētnieks saimn. K. Meijera uzdevumā paziņoja, ka jāsamaksā īres m. starpība no 1.II.26–1.III.28 par 25 mēnešiem 40 ls = Ls 1000.-
12.II.28. Visu dienu darbojos ar koop. dokumentiem.
13.II.28. No skolot. krājkases pārvedu uz L. B. Meijeram Ls 1000.- Starpību biju noguldījis kasē. Pašu vajadzībām izņēmu 100 ls. Mammule sāka apmeklēt L. C. b-bas mājturības kursus.
15.II.28. Šodien īres valdes depozītā nodevu kvīti N16/6589 par Ls 1000 Meijeram. Šodien Ernai bija operācija bez chlorof. Operācija izdevusies labi.
16.II.28. Valodn. sēde. Piedalās ap 35 dalībnieki: prof. J. Lautenbachs (Matkule), P. Šmits (Rauna), Apsīšu Jēkabs (Jānis Jaunzemis – Lizums), J. Zāguris (Jaunpiebalga), Āronu Matīss (Bērzaune),
Atšifrēt tekstu
Atvērt

1927. gads

2.–4.I.27. Uzņēmām koop. inventāru.
11.I.27. Naktī no 10. uz 11.I.27. sāku manīt sirdī stiprus un asus dūrienus. Nevarēju gulēt līdz p. 4. Šorīt biju pie Dr. Ādamsona. Tas atrada, ka sirds muskulis noguris, kamdēļ vajagot janvārī atpūsties, nedarot smagus fiz. darbus un sargāties no uztraukumiem. Jāguļ vismaz 8 st., vajadzētu jel uz pusstundu atgulties dienā. Jāatturas no šķidras barības, tēju dzert maz (1 gr.). Asinsspiediens mazāks par normālu, tāpēc no sirdstriekas mums nebaidīties. Artertoskleorze nav manāma. Parakstīja inf. aigistalis, arī endecholu. Lai atkal piekāpjot. Biju apskādējis sevi skaldot zarainu malku.
15.I.27. Diskusiju vakars Skol. m. Referēja Taivāns par jaunākajiem skolas virzieniem.
16.I.27. Skolotāju pārstāvju vēlēšanas Rīgas pils skolu valdē. Vakar bijām pie Žagariem uz vecās Ž. gimš. dienu.
23.I.27. Bija jāiet uz Pāna kdzes gimš. d., bet atnāca mans vecais skroderis K. Auntiņš.
26.I.27. Bija Gaigalu Alvils.
27.I.27. Biju pie Dr Ādamsona pārbaudīties. Atrada, ka sirds strādājot labi. Asinsspiediens mazāks kā 11.I. Zāļu vairāk neparakstīja (inf. aig.). Parakstīja Tinct. strophanti, baldriāni un opiju, ja kādreiz būtu sāpes. Jūtos ļoti labi.
29.I.27. Diskusiju vakars. Referē Osis un Rītiņš par skolēnu pašvaldību. Gaigalu tantei bija kakla operācija (struma).
1.II.27. Biju pie prof. Endzelīna. Bija aicinājis aprunāties par dažiem vārdu paskaidrojumiem. Biju pie viņa pusstundu.
2.II.27. Dziedāšanas mēģinājums Skol. mājā.
3.II.27. Teātra izrāde par labu IV. g. Uzveda m-me San Gêne ar L. Štengel titullomā.
4.II.27. Atbrauca Bērziņš, Hermanis un Vicinskis (sen.) pie bīsk. Irbes māc. Ozoliņa lietā. Skolot. m. dzied. mēģ. E Pīpiņa bērēm 6.II.27.
5.II.27. Disk. vakars. Referēja žīds F. Mendelsons par Polijas skolām.
6.II.27. Pīpiņa-Vizuļa bēres. Sadziedājām Vaita skolā (XVIII.). Pavadīja prof. Maldonis.
10.II.27. Pirmo reizi biju valodniecības sēdē R. L. ba-bā. Vada prof. E. Piedalījās prof. J. Lautenbachs, prof. P. Šmits, doc. J. Kauliņš, E. Blese, F. Adamovičs, Apsīšu Jēkabs, Āronu Matīss, Jēk. Janševskis u. c.
17.II.27. Samaksāju dzīvokļa nod. Ls 53,86.
24.II.27. Biju 3. val. sēdē. Bez parastajiem dalībniekiem bija arī vecais Austruma red. Jēkabs Vilme (Rūjienas pārstāvis). Vēl stipri spirgts un brašs, kupliem matiem un bārdu. Kā viesis bija somu prof. Mikkola.
25.II.27. Pirku pirmo asi bērza malkas (Ls 36+4=40 Ls).
27.II.27. Dzied. mēģ. Pīpiņa piemiņas vakaram konservatorijas zālē. P. 5v biju pie adv. P. Berga Tērbatas ielā 1/3, dz. 19 uz "Tautas Tiesību" izdevēja sapulci. Bija R. Liepiņš, M. Liepa, prof. K. Balodis un E. Dišlers, Kr. Melnalksnis, pulkv. Ozols, Arv. Kalniņš, Ūdris, Roze u. c.
28.II.27. Nosūtīju naudu Lagzdiņiem: Ž. L. 120 Am. dolārus, Maruses abām māsām pa 136 dol., par brāļu vēl 16 d., un pašai Marusei vēl 16 dol.
1.III.27. Samaksāju L. B. 30 ls īres naudas.
2.III.27. Kora mēģinājums Sk. m.
3.III.27. Valodniecības sēde.
4.III.27. Biju Pāvila baznīcā uz vecā dziedoņa T. Tirzīša izvadīšanu.
5.III.27. Pīpiņa piemiņas vakars konservatorijā. Dziedāja skolot. arodb.-bas koris, Plūdonis deklamēja starp citu - arī jauno rekviēmu. Dziedājām Rekviēmu I, Birzī pogā lakstīgala, Vienu pašu (Ābeles).
7.–9.III.27. Visās skolās pavasara brīvdienas.
12.III.27. Skolot. m. disk. vakars. Lasīja M. Liepa par mūsu skolas reformu.
14.III.27. Mūsu valsts prezid. J. Čakste ap 10.II. saslima. Šodien p. 8.45 vak. prezidents J. Č. mira.
17.III.27. Skolnieki gāja atvadīties no prezidenta. Zārks bija uzstādīts pils baltajā zālē. Cauri plūda milzīga ļaužu straume, kā arī nogāja gar zārku ap 27.000 skolnieku. Rīgas skolot. arodb. koris p. 12.50 pie zārka nodziedāja Melngaiļa Rekviēmu 1. d. Ap p. 5. prezidentu noveda no pils uz Māras baznīcu. Es nostājos uz Elizabetes un Brīvības ielas stūra noskatīties gājienu.
18.III.27. Prezidenta bēru dziesma. 38. p. pmsk. stāvēja špalerās starp Stabu un Bruņinieku ielu uz Brīvības ielas. Gājiens ilga 2 st. Tad pa radio klausījos apbedīšanas ceremoniju Meža kapos.
19.III.27. Pie Šūmachera pastellējām m. zilu pavasara mēteli par Ls 110.-
1.IV.27. Iemaksāju L. B. 30 ls īres.
8.IV.27. Lesiņa Kārlis aizbrauca mājā.
9.IV.27. Slēdza skolu uz Lieldienām.
10.IV.27. Ziedojumu vākšana B. Dr. b-bai. Es palīdzēju Tautas nama rajona birojā.
17.IV.27. Bijām ciemā pie Pāniem. 1. Lieldienas.
18.IV.27. Bijām pie Gaigalu tantes ciemā.
19.IV.27. Atbrauca Lesiņa Kārlis. Apmeklēja Kāposta Ženija.
20.IV.27. Lesiņa K. aizbrauca uz Auci praksē. Apmeklēja Gaigalu Alvils. Atbrauca Afulis ar Krīg. Valdi.
21.IV.27. Mūs apciemoja Liepkalns no Jelgavas.
22.IV.27. Apciemoja Salnis ar kgi. Kdze likusi eksāmenu latv. v., vācu v. un matemātikā uz pilnas pamsk. skolotājas tiesībām.
23.IV.27. Skolot. Sav-bas konference. Šodien paiet 25 g. no onkuļa Pētera miršanas (+10.IV.V.st.1902).
28.IV.27. Maijucīša gimš. diena. Paliek 7 gadi.
30.IV.27. E. Dinsberģa 25 g. nāves piemiņas diena. Par Dinsberģi referēja Skolot. mājā Fr. Adamovičs un E. Dinsberģis jun. Šo D. redzēju pirmo reizi 1888. g., kad viņš, ar Alsviķu skolot. krievu valodas kursiem braukdams, bija iebraucis Galgauskas pag. skolā. Tagad D. ir vācu val. skolotājas Rīgas skolot. inst.
1.V.27. Maija parāde esplanādē. Pēc pusdienas aizbraucām uz Sarkandaugavu apciemot Ozoliņu, bet neatradām mājā. Sarkandaugavā savāda dzīve nekā te vairāk Rīgas vidū.
2.V.27. Saslima Afulis. T° 39,5.
3.V.27. Pie Af. ataicinājām Dr. J. Ziemeli. Konsstatējis gripu smagā formā.
4.V.27. Šodien mūsu skolā bija hospitēšanas stundas. Mūrniekam bija dziedāšanas stunda. Man – latv. v. stunda par Raiņa Zelta zirgu. Temats: Z. Z. simboli. Stunda ilga 50 m. Izdevās tīri apmierinoši. Par manu stundu referēja Stalšans no 41. pmsk. (38. u. 41. apvienotas vienā Lvspit. rajonā). Šodien Af. labāk. T° 37,1.
6.V.27. Biju valodn. sēdē. Jau sen biju domājis, vai Drejmanis, kas piedalās sēdēs no Krustpils, nav mans vecais pazīstamais no Pleskavas laikiem, kas laboja manus harmonijas darbus. Izrādījās, ka tas ir tas pats. Sagadījāmies tramvajā un iepazināmies par jaunu.
8.V.27. Balto puķu dienas. Šodien bija 2 gada sapulces – kooperatīva (skolot.) un skolot. arodb-bas. Es paliku valdē.
10.V.27. Koop. valdes konstruēšanās. Af. vēl gultā. T° 37,1. Vakarā vētra un sniega putenis. Naktī – 2°R.
11.V.27. No rīta snieg. +1°R.
12.V.27. Grom. atbrauca Af. raudzīt. Af. vēl necēlās.
12.V.27. Af. uzcēlās.
15.V.27. Šodien es ar Musi, Žuli un Valdi biju "Lolitas brīnumputnā". Vakarā Grom. un Valdis aizbrauca mājā. Az. vēl palika.
18.V.27. Skolā bija Andr. Pumpura 25 g. nāves dienas atcere. Par Pumpura dzīvi un darbiem referēju pusstundu. No VI. kl. deklamēja H. Jakobsons, H. Kupča un Reinholve gabaliņus no Lāčplēša.
19.V.27. VI. kl. kontroles diktāts. Apsīšu Jēk. "Gārša".
20.V.27. Atbrauca Lesiņa Jānis. Vakarā aizbrauca. Atbrauca arī Būriņš. Biju pie Dr Ādamsona. Parakstīja 10 li vannas.
21.V.27. Kontroles domr. VI. kl. 3 temati: a) Mežs mūsu dzimtenes krāšņums un bagātība, b) Mans skolaslaiks, c) Pamatskolu atstājot. Aizbrauca Būriņš un Afulis.
22.V.27. Laboju kontroles rakstu darbus.
24.V.27. Skolot. sapulce izstrādā instr. klašu pārziņiem.
25.V.27. Biju ar savu VI. kl. Vecāķos ekskursijā.
26.V.27. Atbrauca Gertnera Mirdza. Bija ar m. pie Dr Ādamsona.
29.V.27. Muris ar Žuli nobrauca uz Saldu līgi Gertnera Mirdzai un Vilmaņu kgam.
30.V.27. VI. kl. bija eksāmens latv. v mutes vārdos. Asistēja Ozoliņš. Klāt bija Ošiņa jkdze. Izgāja vidēji.
31.V.27. Iemaksāju L. B. 30 ls īres naudas par jūniju. Zied ķirši un ievas. Šodien ārā +12°R. Bija koop. valdes un padomes sēde.
1.VI.27. Atbrauca Būriņš. Eksāmens matemātikā VI. kl. Eksaminēja Ceriņš ar Ūdri. Zināja pavidam. Liecības par pamsk. beigšanu izdeva 31, no tiem 5 gab. nebija atzīmes vācu valodā. 2 nolika pēceksām. uz rudeni. P. 7 p. p. izdalīja liecības. VI. klase man par piemiņu uzdāvināja 1926. g. Illūstrēto žurnālu. Pēc tam dzērām tēju, dziedājām, rotaļājāmies līdz p. 1.30. Pie galda runāju – "Skolas solus atstājot." Piedalījās ne visi skolotāji, jo tā jau bija mana klase.
2.VI.27. No rīta ap p. 7. liels lietus ar pērkonu. P. 12 d. +17°R. P. 5 p. p. ēnā +24°R. Šovakar Vērmaņu parkā apvienotais koru koncerts. Vadīja Reiters un P. Jurjāns. Neizdevās necik labi. Nopirkām pie Šumachera man vasaras uzvalku – pelēku – par 80 ls un pie cita žīda Marijas ielā jaunu panāmu par 20 ls.
4.VI.27. Šodien Konzūmā nopirku sev brūnas kurpes par 17 ls un pie Šūmachera vasaras mēteli (70 ls). Rītu domājam (Ritums un es) nobraukt uz Vilci pie Aņas. M. tā grib.
5.VI.27. Vilcē. M. iedomājās, ka mēs varētu nobraukt uz Vilci. Ainucītis vakar dienas kasē nopirka līdz Meitenes st. biļ. Šorīt p. 6.30 nācām uz st. Braucēju milzums. Meitenē iesēdāmies autobusā un labi atbraucām Vilcē pavisam negaidīti. Aņa bija priecīga. Šovakar Ūziņos būs "Spoku" izrāde, Aņa spēlē Alvinga kgi. 4tā aizbrauksim uz Ūziņiem [7 km].
6.VI.27. "Spoki" Ūziņos izdevās labi. Regīnas lomas tēlošanas gan neizdevās, turpreti Aņa bija ļoti laba Alvingas kge, Osvaldu tēloja prof. aktieris Priedenbergs, bet māc. Mandersu vilcēnietis Niedra. Viņš bija tipisks luterāņu māc., ļoti līdzīgs bij. Saldus mc. Bekeram. Tāpat labs bija Engstrans – kāds vilcēnietis. Pr. izrādes Aņa nolasīja referātu par "Spokiem" (15 mi). Izrāde sākās ar 2 st. nokavēšanos. Izrādē bija maz publikas, dejā daudz. Deju skatījāmies no skatuves. Ūzinieši īsti zemgaļi – augumā lieli un spēcīgi kā vīrieši, tā sievietes. Dejoja šīberus, bet kadriļā meistari – to dejo ar aizrautību, to vērtā redzēt. Pārbraucām mājā p 5. Šorīt ar Aņu nogājām līdz Vilces skolai (mežā). Skolas pārzinis Bazūns. Šorīt smigina.
7.VI.27. Šodien Aņas gimš. diena (jo v. st. 25.V.1885). Vakar bija apmācies. Pēc pusdienas atnāca Priedenbergs. Tad Berķenes skolotājas Špillera un Strūves jkges. Pēc kafijas aizgājām uz Vilces b-bas namu, kur aizsargiem bija izrīkojums. Izrādei bija vajadzējis sākties p 3, bet sākās tikai p 8.30: Brachmanis, kas spēlēja Engstranu, bija sācis Ūziņās uzdzīvot. Izrāde noritēja pavidam. Publika inteliģentāka kā Ūziņos. Dažādi slāņi: vec- un jaunsaimnieki, gājēji, paščigānu pusaudži. Atkal jauna bija "franksēze", kuru vadīja divi brāļi Šteini. Vecākais no viņiem atgādināja Čechova Veršiņinu – liels, brašs, skaists cilvēks. Mājā nācām p 2.30.
8.VI.27. Rīgā. Atbraucām ar vilciena nokavēšanos – ceļā pārbrauca kādu cilvēku, nobrauca roku.
9.VI.27. Šodien biju 8. pol. iec. izpildīt 1905. g. anketu. Liecinieki bija K. Matīss un V. Bērziņš.
11.VI.27. Meitenēm beidzās skola. Abas pāriet III. kl. Vakarā aizbrauca uz Saldu.
12.VI.27. Biju pie tantes, kas atkal pārbraukusi no Gaigaliem.
13.VI.27. Biju senātā. Apg. t. spriedums atcelts, un lieta nodota IV. civ. nod. otrreizējais caurskatīšanai. Biju pie adv. Melnbārža.
14.VI.27. Bijām sarunājuši šovakar pavadīt brīvlaiku Būriņās. Vakar vakarā izbraucām. No stacijas atbraucām ar Plēgerta vieglo auto.
15.VI.27. Saldū. Bija koop. pie saviem veciem draugiem. Biju arī pie Gertnera, kur satiku Salni, Lagzdiņu, Rubu u. Sinepu. Iepazinos arī ar jauno Striķes skolas Zvaigzni (Rozentāla vietā).
16.VI.27. Biju koop. n. pie Gertnera. Pēcpusdienā nogājām pie Vilsoniem un Loska kges. Vakar bijām Čāpātāju kapos pie mammas. Apstaigājām arī citus pazīstamus. Soliņš pie mammas kapa jāpārkrāso. Pats kapiņš glīts. Pēcāk bijām pilsētas kapos. Apmeklējām Gertnera kgi, Grīšļus (tēvu un Vili), Berga Veltu, Cīruļa Valliju u. c. Pie Vilsoniem – manā vecā skolā – telpas pārtaisītas – ķēks un pieliek. un meitas istaba salikta par vienu klasi, koka trepju vietā betona trepes. Visur redzam Mārtiņa "akurātās rokas". Sētā ābeles izcirstas. Dārzs kā nolaists.
Būriņās.
17.VI.27. p. 1 r. Vilsoniem atnācis jauns dēls. Atbraucām Būriņās p. 6 p .p. Pagaidām apmetāmies augšistabās. Bijām Būriņu kapos. Miķeļa B. piemineklis ļ. cienīgs un vienīgais tāds Būriņu kapos un visā Saldus apkārtnē.
18.VI.27. Laiks jauks un silts. Ēnā +20°R. Mēģinu labot dārza mājas iekšieni. Domājam tur dzīvot. Izstaigāju upesleju. Biju arī palejā pie siltumnīcas. Tur Kārlīša taisīts soliņš "apakš zaļa lazdu krūma". 1925. maijs – Būriņu tantes bēru diena. Sveru 76 kg.
19.VI.27. Svētdiena. No rīta drusku līst. Pēc spīd saule. Nogājām ar Ritumu uz kapiem pie draudzes Miķeļa. Laiks bija tik rāms, ka nekustēja ne lapiņa.
20.VI.27. Šorīt smalks lietiņš. Zied ābeles, ceriņi, kastāņi. Šodien pabeidzu uzrakstīt Holmas laikmeta atmiņas.
21.VI.27. No rīta lietus. Vēlāk pārstāja. Ritums un Ainucis nobrauca uz Saldu, no kurienes brauks ciemā pie Nomgruda Austras uz Kursīšciemu. Šodien sāku rakstīt par Saldus pēckara laikmetu.
22.VI.27. Būriņās atbrauca Kaupiņa un Rītiņa kges.
23.VI.27. Jāņu vakars. Būriņās sabrauca daudz viesu: Klīperi, Lielauces, Elizabete un Līvija, Flugšna tantiņa, pēc Anševiča, Krūku Līziņa, Burgs. Bija pūdele.
24.VI.27. Jāņu diena. Bijām Silos. Atnāca arī Būtnāru ļaudis. Māja pilna viesu. Vakarā atbraucām mājā.
25.VI.27. Sāku tulkot Novorusska "Что делать народному учителю."
26.VI.27. Ainucīša dzimš. diena. 15 gadu. Lielas meitenes vēl nav mājā. Svētdiena, laiks silts un jauks. Uzkārām pirmo reizi savu šūpuļtīklu pie dārzu mājas.
28.VI.27. Biju Saldū. Atbrauca meitenes no Kursīšiem. Ziedēja rudzi.
Rīgā.
29.VI.27. Braucu uz Rīgu pēc dzeņu lāpstām. Būriņam.
30.VI.27. Izstaigāju dažādās darīšanās. Biju arī skolot. koop. Biju pie Gaigalu tantes. Biju atbraucis arī Gaigalu Alvils. Vakarā aizbraucu uz Saldu.
1.VII.27. Atbraucu Saldū. Biju skolot. sapulcē. M. Freiberģis lasīja referātu "Ģimene un skola". Vakarā atbraucu Būriņās.
Būriņās.
5.VII.27. Jau Rīgā jutās, ka uz vēdera taisās augonis. Tagad tas krietni liels, ir vaļā, bet sāp. Uzcītīgi strādāju – tulkodams Novorusski. Pārtulkotas 40 lapas, uzrakstītas 65 lpp. Veicas tīri braši. Laiks šodien ļ. jauks, +22° R. P. 4 p. p. rūc pērkons, līst, pēc saules.
6. u 7.VII.27. Laiks karsts – ēnā līdz +22° R. Katru dienu pērkons. 6.VII. pirmā saules vanna.
8.VII.27. Mana dzimš. diena. 51 gads.
9.VII.27. Karsts. P. 3 vētra, pērkons, līst, maza krusa.
15.VII.27. Pag. svētdien 10.VII. bijām Krīgurēs. Tur bija zaļumu sv. Šonedēl karsts – ēnā pat 25° R. Katru dienu saules vannas. 13.VII. biju Ciecerē mazgāties. Pirmo reizi pēc daudz gadiem. Šodien biju Saldū. Dr. Libmanis parakstīja sajodīnu. Ļoti karsts. Esmu jau uzrakstījis 139 lpp. tulkojuma. Atliek vēl nodaļa par vēsturi un ievads. 14.VII. Ainucītim nogrieza īsus matus.
16.VII.27. Šodien p. 3.30 pabeidzu Novorusska grāmatas tulkošanu. Atliek ievads. Ēnā +25° R.
17.VII.27. Svētdienas rīts. Saulīte. Vējiņš. Vēl aizvien kūko dzeguze.
20.VII.27. Pirmdien un otrdien karsts laiks. Ēnā tāpat +25° R. Apkārtnē arvien pērkons, bet te iet garām. Lutriniekos un Skrundiniekos gan līstot. Bijusi arī krusa. Bērziņš pļauj un krauj āboliņus. Maizītis pirmdien bija Saldū ar pienu. Svētd. vakarā atbrauca grsp. Maijucītis pirmdien nobrauca uz Saldu. Musītis bija sakarasis – saaukstējies, saslima. Sāpēja galva. T° sacēlās līdz 39°, bet pret vakaru nokrita uz 36,8. Pirmdien pie dārza mājas pieklīda bišu spiets. Sametās dārza m. pagrīdē – no pagraba puses. Varbūt izdosies izvietot skapītī. Vēmanim izdevās. Šodien sāku tulkot Harvūda "Обновленная земля". 18.VII. pie mums atbrauca Kāposta Ž.
24.VII.27. Pag. nedēļa bija karsta. Sestdienas rītā (23.VII) bar. nokritās no 76,5 uz 76,0. Drusku lija. T° arī ir tikai +15°R. No 20.VII. esmu norakstījis 53 lpp. Harvūda tulkojuma. Grāmatā tas ietilpst 59 lpp. Vakar m. bija Saldū ar pienu. Atbrauca Maijucītis. Bijām to stipri gaidījuši. Šodien Saldū koru kopmeģ. Par virsdiriģentu aicināts A. Šillers no Rīgas (III. g.). Tepat Strīķu līcī zaļumi. Rīko aizsargi. 16.VII. izlasījām "Latvī", ka Gaigalu Jānis izsludināts dzimtssarakstu nodaļā ar dr Annu Švanku. Pats ziņojis mums nav.
26.VII.27. Ritumīša dzimšanas diena. 17 gadu. Mīļš un īsts, kaut tik būt veseliņš kā līdz šim. Pērn bijām Golgovksā, kur atbraucām 24.VII. vakarā. 25.VII. bijām Gulbenes kapu svētkos. Patlaban jau no sestdienas vēsāks. Bar. atkal cēlies uz 76,4. Vēsākajās dienās nevarēja sildīties saulītē. Musis ar Žuli aizbrauca uz Saldu. Az. atbrauca svētdienas rītā.
32.VII.27. Kapu sv. Čāpātājos. Bijām arī mēs. Māc. Ozoliņa runa ļ. smaga (nogurums).
2.VIII.27. Harvūda grāmatu esmu pārtulkojis līdz 146. lpp. Veicas apmierinoši. Laiks atkal silts, saule. Sestdien nolija ražens lietus. Vakar uz mazu laiciņu biju Saldū. Novedu paciņu, lai to nodod Ludim Ābeles Miķ., kas bija atbraucis apraudzīt slimo māti.
5.VIII.27. Šodien ražīga diena: norakstīju 16 lpp. Būriņās veda āboliņu. Ap p. 5 uznāca lietus šturme. Pa. nedēļ. (27.VII) biju Saldū. Novedām pienu. Algas vēl nebija. Laiks atkal silts. Biju saulītē. Kādu nedēļu atkal augonis. Ēdu raugu, lai nemetas augoņi. Pret vakaru uznāca spējš lietus. Nebija visai ilgi. Pērkona nebija. 3.VIII. biju Saldū. Saņēmu 300 ls algas. Šodien Zandberģu kges dzimš. diena.
7.VIII.27. Svētdiena. Laiks silts. Ēnā +20° R. Vējš. Vakar ap p. 5 uznāca pērkona lietus. Ritums ar Doņi no 30.VII. Saldū. Trešdien no Saldus brauca uz Krīgurēm. Vakar Af. gimš. diena (02. 6.VIII.1903). Jātulko vēl 2 nod. Harvūda. Šodien Lagzdiņa Žaņa kāzas Muceniekos.
8.VIII.27. Šodien p. 5.30 pabeigu Harvūda tulkošanu. Sāku 19.VII.27. Tātad esmu veicis 20 d. Novorusska grāmatu tulkoju no 25.VI–16.VII. Būriņās pļauj rudzus.
14.VIII.27. Saldū giesmu diena. Dziedāja apvienotie kori – Ķuzes, Sesiles, Striķu, Zvārdu un Kursīšu. Virsdiriģents Ad. Šillers. Papriekšu garīgais koncerts Saldus baznīcā ar mc. Ozoliņa runu, tad laicīgais Saldus pils. dārzā. Dziesmas bija izmeklējis Ķuze – vecas, nemodernas vācu giesmas. Sevišķi vīru koris nodziedāja pavāji, šķidri. Laicīgās dziesmas noskanēja labāk. Publikas būtu bijis vairāk, bet sest. un svētd. no rīta lija. Pēc koncerta pils. dārzā deja. Satiku daudz vecu novadnieku. Mammule koncertā nebija. Garīgā koncertā kā sveikts piedalījās ērģeļu māksl. Karusas, dziedātāja A. Upenieka jkge un vijolnieks Traviņš.
15.VIII.27. Nokārtojun darīšanas. Dabūju no Saldus pils. valdes apliecību par skolot. darbu Saldū no 1.X.1902–1.VII.1915. un no 1.X.1920.–1.X.1925. Tad vēl Rudzītis ar Viesumu parakstīja apliecību par darbu Holmā no 1.IX.1915–25.IX.1920.
16.VIII.27. Nobraucām uz Krīgurēm un palikām tur līdz 19.VIII. Gandrīz vai visas dienas lija. Gulējām dārza mājiņā. Piektdien braucām no Krīgurēm. Apstājāmies Sātiņu skolā, Silos, Būtnāros, iegājām vēl Būriņu kapos tad atbraucām Būriņās.
20.VIII.27. Sestdiena. Braucam no Būriņām pavisam prom. Lielās meitiņas jau bija Saldū.
21.VIII.27. Bijām pie Zandberģiem. Z. kdze. šad tad biju aicinājusi apciemot – paskatīties viņu mazos Arti un Ainu. Pēc tam uz brīdi bijām pie Salniem. Ritums runāja pa telefonu, ka pie grom. atnākusi m. veca bērnības biedrene skol. Marta Skrodere. Viņa strādā Rēzeknes ģimn., vīrs – skol. vēst. Šovasar bijusi Vīnē un citur Vakareiropā. Skrodera kge gimusi Strautmane.
22.VIII.27. Bijām vēl šur tur atvadīdamies un pa darīšanām. Bijām arī pie Kāpostiem. K. kdze slima ar žults pūšļa iekaisumu. Iegājām arī pie Vilsoniem.
Rīgā.
23.VIII.27. P. 9. r. sēdāmies Grīndšpona smagajā auto braukt uz Auci. Laiks bija labs. Rīgā bijām jau p. 5. p. p.
24.VIII.27. Rīgā. Skolot. nedēļu IV. g.
26.VIII.27. Atbrauca Lesiņu Brunis.
2.IX.27. Biju koop. valdes sēdē. Atnāca Ritumītis un pateica, ka Gaigalu tante 1.IX. p. 8 mirusi. Bijis atnācis ar to ziņu Jānis ar savu tēvu. Vēl 25.VIII. bijām pie tantes, bet tad viņa jau bija stipri vārga, kaut gan vēl runāja. Visus pazina. Tagad m. ar bērniem bija nobraukusi uz Jāņa dzīvokli (Puškina ielā), mēs ar Doņīti nogājām pie Šulta un paņēmām vaiņagu (10 ls) no baltām asterēm sarkanām un iedzeltanām rozēm. Nobraucām pie tantes ar auto. Tante bija zārkā – melnā kleitā. Seja bija patīkama – slimības uzpampums bija nozudis. Zārks pārvilkts ar melnu drēbi. Es nolasīju lūgšanu, nodziedājām "Es svētīts – āmen – klusi" (2 p.). Tad zārku nonesa lejā, ielika kastē un ar smago auto brauca uz Gulbeni. Teica, ka braukšot gar Tirzu, Bužām, Galgauskas skolu – mīļām gimtenes vietām – atvadīdamās no jaunību tekām. Apglabāšana nolikta svētdien 4.IX.27. Gulbenes kapos. Līdz tam tanti noliks kapu kapličā.
1927. g. vasarā mūsu gīvoklī uzturējās Žagaru kdzes brālis Upmalis ar savu sievu. Dzīvoja arī Lielauces Elizabete. 1927. g. vasara pagāja ļ. labi. Pirmo vasaru jutos pilnīgi brīvs. Vienmēr vasarās ir bijusi šāda vai tāda nodarbošanās pienākuma pēc. Tagad visu vasaru varēju nodoties darbam, kas patīk. Pārstrādāju no krievu valodas Novorusska grāmatu un Horvūda par jaunākiem zemkopības panākumiem Amerikā. Strādāju ar aizrautību, cēlos rītos pat pr. p. 6 un rakstīju stundas 6 un vairāk. Būriņās jutos ļ. labi un brīvi. Dzīvojām augšistabās. Bērni piepalīdzēja gan ravēšanā, gan pie siena, āboliņa un rudziem. Gāja peldēt un gozējos saulītē. Arī es bieži izmantoju saulītes mīlestību. Dzērām daudz piena. Visi bijām brīvdienās atspirguši. Būriņās ļ. jauki. Īpaši upesleja. Nezin kur vēl tik jauka leja, lazdiem apauguša pakraste, celiņi pa terasēm, vareni ozoli, kas redzējuši daudz baltu un nebaltu dienu. Zem viena ozola galds un sēdekļi. Tas tā jau no pirmskara laikiem. Noej lejā – tur līdzenums, kur var saulē gozēties pēc patikas. Es gan negozējos vairāk par stundu – nogurstu par daudz. No rītiem strādāju, tad no p. 11–12 gāju saulē, pēc tam pusdienas tad atgūlos un pēc tam atkal strādāju līdz kādiem p. 8 v. Tā pagāja brīvlaiks. No Būriņu siltumnīcas pa krastu iet celiņš, kas noved pie laukumiņa krastā, kur nel. Kārlītis sataisījis soliņu zem lazdu krūma. Tur tiku daudz sēdējis. Pirmo reiz tur biju Būriņu tantes bērēs 1925.g. maijā. Guļot upes līcī – pretīm otrā pusē stāvais krasts. Reiz pr. kara Būriņās bija zaļumi. Mēs tad dziedājām (vīru koris). Atrāpāmies augstajā krastā un dziedājām Brandas "Augš no Alpu stāvuma". Tas viss liekas jau tik sen! Tad bija vēl dzīvs rosīgais draugs Miķelis. Nostaigājām šad tad pie viņa uz Būriņu kapiem. Tur viņam piemineklis no Allažu kaļķakmeņa. Jau M. bēru dienā sāku vākt ziedojumus piemineklim, kamēr jūtas siltas. Pieminekli gatavoja Kuraus Rīgā. Samaksāju 600 ls. Kaut arī piemiņu nebūs uz "audžu paaudzēm", tomēr akmens un bronzas plāksne labu laiku glabās M. B. vārdu. Ar Saldu saites necerēti satrūkušas. Ne ar vienu no bij. darba biedriem nav palicis nekādas iekšējas, sirsnīgas saites. Pie bij. kolēģiem, izņemot Sinepus un Vilsonus, netikām izdzēruši ne glāzi tējas, kaut arī dažs no viņiem pie mums viesojušies garākus laikus. Nekas. 14.VIII. Saldū biju apvienoto koru koncerts. Kad vasaras brīvlaiks tuvojās beigām, negribējās domāt par braukšanu uz Rīgu. Priekš atbraukšanas viesojāmies Krīgerēs. Tur gadījās būt lietus laikmetā. Rudzi bija nopļauti. Tos maitāja lietus. Pa viesošanās laiku pļāva kviešus. Viena kviešu suga bija sākusi dīgt vārpas – vēl nenopļauti. Mūs Krīgerēs uzņēma ļ. mīļi, bet tomēr tur nevarēja justies tik labi un ērti kā Būriņās. Arī Saldū pēc gimšan. d. viesojāmies, bet vislabāk bija Būriņās. Saldū savu starpā nav īsta miera, bieži vien palaiž zvēru vaļā te viens, te otrs. Un tad tās runas par neticību... O, sancta simplicita! Es nerunāju pretī, neesam ne jā, ne nē, un tas tas labākais. Daudzreiz smagi elpot šo viduslaiku gaisu. Tie laiki pagājuši, kad varēja skatīt pasauli tikai pa baznīcas aizpelēkotajiem logiem...
1.IX.27. Sākām darbu skolā. Maijucis iestājācas 38. p. p. 1. kl. Augumā mazākais klasē. Man krita šogad 17 st. un pārzināšana 1. kl. 1. kl. iedalīja latv. v., matemātiku, apkārtnes māc. un ētiku. Tādējādi ar bērniem varu iepazīties labi. Daži – Krūmiņš, Biļevskis, Rogule, Birkhāne – otrgadnieki. Izrādījās, ka ar tiem galu galā var būt mierā. No sākuma bija klasē 26, vēlāk 31. Pēc Ziemassv. izstājās 2 māsas Justamuntes. Viņu gīvoklī ārkārtīga netīrība: 10 m. tur biju, bet gaiss tik smags, ka palika tīri vai nelabi. Ar mazajiem strādāt nav viegli, sevišķi no sākuma. Arvien attīstās, strādāšana vieglāka. Dažiem ar lasīšanu iet smagi – Eglei, Tauriņam, Neļķem, Ulmanim, Bušam, Feiferei. Bet ar Šulci iet visgrūtāk: pie Vītiņa kdzes pirmsskolā viņa jau sasēdējusi 3 gadi.
16.IX.27. Vecāku sapulce.
18.IX.27. Atbrauca Hermanis ar Valdi un Silu onkuli.
19.IX.27. Ciemiņi aizbrauca.
23.IX.27. Paid. pad. sēde.
28.IX.27. Skolas pad. sēde.
6.X.27. Apciemoju Gaigalu Alvilu.
8.X.27. Skolā bija abiturientu sapulce.
23.X.27. Būriņu Alma atbrauca ciemā no Liepājas. Palika pie mums brīvās dienas.
29.XI.27. Saslimu ar augoni virslūpā.
30.XI.27. Vairs nebiju skolā.
2.XII.27. Dabūju slimības atvaļinājumu. (Phlegmona).
3.XII.27. Atbrauca Būriņš un Erna.
5.XII.27. Būriņu radi aizbrauca.
8.XII.27. Biju pie Dr. Ādamsona.
9.XII.27. Sāku iet uz skolu.
20.XII.27. Eglīte sag. kl – III. kl.
21.XII.27. Eglīte III. kl. – VI kl.
22.XII.27. Skolēnus atlaidām uz Ziemassv.
23.XII.27. Ritums un Doņītis aizbrauca uz Saldu.
24.XII.27. Aizbraucu uz Golgovksas b-bas nama iesvētīšanu. Pārgulēju par nakti pie Cīruļiem.
25.XII.27. Cīrulis noveda uz Gaujiņām. B-bas nama iesvētīšana. Runāju apsveikdams.
26.XII.27. No b-bas nama atbraucām uz Pokuļiem.
27.XII.27. Braucu no Golgovskas uz Rīgu – no Gaujiņām.
28.XII.27. Skolēnu koop. vadītāju apspriede.
29.–30.XII.27. Paid. priekšlasījumi skol. b-bā.
31.XII.27. Skolot. koop. inventūra.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.

Tēzaurs