#LFK Ak 26, 3

Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 17:39:07
Labots2018-09-27 16:52:49
Atšifrējums29.XI.27. Saslimu ar augoni virslūpā.
30.XI.27. Vairs nebiju skolā.
2.XII.27. Dabūju slimības atvaļinājumu. (Phlegmona).
3.XII.27. Atbrauca Būriņš un Erna.
5.XII.27. Būriņu radi aizbrauca.
8.XII.27. Biju pie Dr. Ādamsona.
9.XII.27. Sāku iet uz skolu.
20.XII.27. Eglīte sag. kl – III. kl.
21.XII.27. Eglīte III. kl. – VI kl.
22.XII.27. Skolēnus atlaidām uz Ziemassv.
23.XII.27. Ritums un Doņītis aizbrauca uz Saldu.
24.XII.27. Aizbraucu uz Golgovksas b-bas nama iesvētīšanu. Pārgulēju par nakti pie Cīruļiem.
25.XII.27. Cīrulis noveda uz Gaujiņām. B-bas nama iesvētīšana. Runāju apsveikdams.
26.XII.27. No b-bas nama atbraucām uz Pokuļiem.
27.XII.27. Braucu no Golgovskas uz Rīgu – no Gaujiņām.
28.XII.27. Skolēnu koop. vadītāju apspriede.
29.–30.XII.27. Paid. priekšlasījumi skol. b-bā.
31.XII.27. Skolot. koop. inventūra.

1928.
1.I.28. Bijām Splendīdā. Arī Musis ar Žulīti.
5.I.28. Valodn. sēde.
6.I.28. Atbrauca Ludis un Ābeles Miķelis.
23.I.28. Paid. pad. sēde.
28.I.28. Mūsu prāva Rīgas apg. t. IV nod.
1.II.28. Skol. b-ba rīkoja Rainim sumināšanu, atstājot izgl. min posteni. Dziedājām Šillera vadībā, uz mielastu nepaliku, jo b-ba nebija parūpējusies par vietu pie galda, kaut gan dziedāt aicina. Aizgājām prom abi ar Ūdri.
4.II.28. Apg. t. apstiprināja īres valdes spriedumu – mani noraidīja. Pārsūdzēšu Senātā.
8.II.28. Būriņu Erna atbrauca uz aklās zarnas operāciju. Operēsies Sark. Kr.
9.II.28. Sētnieks saimn. K. Meijera uzdevumā paziņoja, ka jāsamaksā īres m. starpība no 1.II.26–1.III.28 par 25 mēnešiem 40 ls = Ls 1000.-
12.II.28. Visu dienu darbojos ar koop. dokumentiem.
13.II.28. No skolot. krājkases pārvedu uz L. B. Meijeram Ls 1000.- Starpību biju noguldījis kasē. Pašu vajadzībām izņēmu 100 ls. Mammule sāka apmeklēt L. C. b-bas mājturības kursus.
15.II.28. Šodien īres valdes depozītā nodevu kvīti N16/6589 par Ls 1000 Meijeram. Šodien Ernai bija operācija bez chlorof. Operācija izdevusies labi.
16.II.28. Valodn. sēde. Piedalās ap 35 dalībnieki: prof. J. Lautenbachs (Matkule), P. Šmits (Rauna), Apsīšu Jēkabs (Jānis Jaunzemis – Lizums), J. Zāguris (Jaunpiebalga), Āronu Matīss (Bērzaune),
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-20 18:03:19
Labots2018-09-27 16:52:54
Atšifrējums

Jēk. Januševskis (Nīgrande, Nīca), Līdaks (Mazsalaca), Dr. P. Perlbachs (Drusti), vet. ārsts P. Dreimanis (Krustpils), māc. Fr. Mülenbachs (Kandava), Cīrulis (Drusti), mc. K. Freidenfelds (Dzirciems), E. Lence (Vidriži), Auniņa-Vīgante (Bauskas apk.), Strods (Varakļāni), J. Brēmanis (Āraiši), Ed. A. Ozoliņš (Zaube – Jaunpils Rīgas apv.), cand. philol. Anna Ābele (Valmiera), Fr. Adamovičs (Dundaga) [sekretārs], Tammužs (Rucava), Grants (Vandene), J. Tambergs (Bēne), A. Malvesis (Vecgulbene), Miķelsone (Ozolzava), Mierone (Dzelzava), Rimkušs (Saikava), Bičolis (Birži), doc. Bleze (Lielezere) u. d. c. Šodien pir Ernas bija m. Neesot bijis diezcik labi, kā jau pēc operācijas.
17.II.28. Atbrauca Liziņu Jānis. Gaidījām arī Būriņu – neatbrauca. Šodien ar m. bijām pie Ernas. Pavisam labāk. Vakarā bija Matīsa Jānis un Slaņķu Rutka Pēteris.
18.II.28. Atbrauca Vilsons pakaļ Losku kgei (S. Kr.). Gulēja pie mums par nakti. Atnāca no kara skolas Ābeles Miķelis.
19.II.28. Biju uz abiturientu pulciņa (teātra) lugas koplasījumu. Pēc tam biju S. Kr. pie Ernas. Bija arī Ritumītis un Ainucītis. Arī Ludis.
20.II.28. Skolas pad. sēde.
21.II.28. Koop. valdes sēde.
22.II.28. Naktī man bija savādi: kratīja drudzis, ka zobi klabēja, tomēr nejutu t°. Dienu jutos labi.
24.II.28. Erna iznāca no slimnīcas. Dzīvos kādu laiku pie mums. Jūtas labi. Šodien nodevu šķērītes iztrīt Inarggrafam, bet 20 žiletasmenīšus pie Jakša. Vakar apmeklēju veco Zāģera tēvu, kas piedalās valdu sēdēs. Viņam jau 71 g., slims ar sirdi.
25.II.28. Atbrauca grsp. ar Afuli.
26.II.28 Pāniem zelta kāzas. Nosūtījām telegrammu, paši nebijām Grsp. ar Af. bija.
27.II.28. Nopirku 1925. g. gājumu (13 gr.) "Bibliothek Der Unterhaltung Und Des Wissens". (Ls 5.-)
28.II.28. Koop. valdes sēde. Bija Kāpostu Ženija.
29.II.28. Grsp. aizbrauca. Afulis palika. Tam jāiet pie deguna ārsta. 25.II. m. bija vārda diena. IVa kl. (m. klase) bijusi izpušķota ar zaļumiem, bija nopirkuši vāzi ar skaistām puķēm. M. bija šodien uzaicinājusi klasi pie sevis uz māju. Bija atnākuši gandrīz visi. Pamielojām ar āboliem, konfektēm, kakao un pašu ceptu baltmaizi. Līdzi bija arī savi mūzikas instrumenti. Spēlēja un rotaļājās. Šodien dāvanai vēl bija atnesuši eļļas gleznu (rozes). 25.II. m. palika nelabi: sāpēja vēders labajā pusē. Domājām, ka ir aklās zarnas iekaisums. Pārgāja. Laikam bija no nerviem. Februāris pagājis diezg. raibi: prāvu pazaudējām, tomēr nauda nomaksāta, pārsūdzēsim senātā, redzēs, kas iznāks.
1.III.28. Nomaksāju īri – 70 ls, kā spriests. Valodn. sēde L. B-bā. Šodien Novorusska grāmatas pārstrādājumu iedevu Fr. Adamovičam un lūdzu apskatīt.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 09:46:29
Labots2018-09-27 16:52:58
Atšifrējums2.III.28. Paid. pad. sēde. Skolnieku uzvešanās, uzcītība, kārtība.
3.III.28. Izdevām liecības par II. trij. 1. (manā) klasē manāmas sekmes. Biju "Palladiumā" uz zinātnisku filmu (Ziemeļu nakti). Vakar bijām D. T. uz Montekristo.
4.III.28. Aizbrauca Erna. Pavisam atspirgusi. Bijām II. vidussk. uz vec. b-bas priekšlasījumu un koncertu.
5.III.28. Skolā dežūra. Biju koop. Af. vārda diena.
6.III.28. Koop. valdes sēde.
7.III.28. Atbrauca Hermanis uz sinodes sēdēm. Biju pie vecā Zēģera.
8.III.28. Hermanis neaizbrauca, jo bija nokavējis vilcienu.
9.III.28. H. arī šodien neaizbrauca, jo bija jāpaliek uz sievas tēva brāļa bērēm.
10.III.28. Maijucītis saaukstējies. Nebija skolā no ceturtdienas. Sāpēja kakliņš. T° bija tikai 37,1. Šodien piecēlās. Hermanis aizbrauca. Skolā izrīkojums. Dzied Mūrnieks, spēlē Naudnieka jkdze. Bija lotereja, allegrī un deja.
11.III.28. Šodien abit. pulciņ. teātra mēģinājums. Man jāvada režija. Uzved Akurātera "Kurzemē". Laboju V. kl. darbu "Ko es darītu, ja man būtu daudz naudas?"
12. un 13.III.28. Skolā dežūra. Koop. valdes sēde. Sk. m. arodb-bas valdes paplašināta sēde.
14.III.28. Nel. prez. Čakstes miršanas diena. Pēc 3. st. bija piemiņakts. Runāja Ūdris. P. 1.45 no pils laukuma sākās gājiens uz Meža kapiem. Piedalījās kara skola, skolas, organizācijas, valdība. Meža kapos bija dievkalpojums (bīsk. K. Irbe un prof. V. Maldonis). Pēc runāja valsts prez. G. Zemgalis u. c. Pēc tam p. 6 Māras baznīcā bija dievkalpojums (bīsk. Irbe, prof. Maldonis, mc. Edg. Bergs). Nac. op. kora piemiņas koncerts. Klausījos radio.
15.III.28. Šodien atkal valodn. sēde. F. Ad. atdeva man manuskriptu. Teica, ka labs. Pēc sēdes biju valsts parauga skolā uz dzied. mēģinājumu (rad. dēmokr., kura diriģ. K. Eglentāls).
16.III.28. Šodien Dr Kļaviņš operēja Af. degunu. Ļoti sāp.
17.III.28. Biju skoln. teātra mēģinājumā. Šodienas Aspazijas 60 g. dzimš. diena. Sumināšanas skol. s-bas mūzeja telpās. Nebijām.
18.III.28. Teātra mēģin. p. 12. d. P. 6 v. Skol. m. paidag. kluba atklāšana. M. lielas sāpes vēderā.
19.III.28. Paid. pad. sēde. Biju pie Rapas. Nodevu savu manuskriptu (Novorusskis). Solījās atbildēt pēc nedēļas. Af. jau pavisam labi.
20.III.28. Koop. v. sēde. Skolot. m. apspriede par progr. (Tenteļu rīkoj.) Nepiedalos sekcijās – par daudz runā, daudzvārdība.
21.III.28. Saņēmām algu. Bijām pavisam tukši. Nomaksāju beidzamo ien. nod. daļu par 1926. Bijām apskatīt Musim un Žulim mēteļu drēbi. Padārga. Tagad nepirksim. Nomaksāju kooper. par Latv. vārdn. I., II. sēj. iesiešanu (7 ls). Bijām slimnīcā pie Freimaņu jkdzes. Redzējos ar Brikmaņa kgu, ar kuru nebiju ticies 15 g.
22.III.28. Valodn. sēde. Bija jāiet pie adv. P. Berga uz apspriedi par "Tautas Tiesībām". Neaizgāju. Nebiju arī dzied. mēģinājumā Skol. m., tāpat uz rad. dem. dzied. mēģinājumu.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 10:55:58
Labots2018-09-27 16:53:01
Atšifrējums

23.III.28. Norakstīju vairākas vēstules: bij. skolniekam Kalniņam, Biezā Jāņam uz Smilteni, Rūbauma (Apsīša) Lūcijai Madonā un vecajam rada gabalam Jēk. Biezajam uz Krieviju (Дибуны).
24.III.28. Šodien m. jātur Tējas galds Skol. m. skol. kluba vakarā. Mūsu skolotājas "nevarēja piedalīties nevaļas dēļ". M. palīdz Segliņa kdze, Doņītis un Musītis. Vakar Musītim vārda diena. Draudzenes uzdāvināja ģipša meitenes galviņu. M. – Tiltu Paulas taisītu saktu. Af. bija deguna operācija (Dr. Kļaviņš). Operācija bijusi vieglāka kā kakla oper.
25.III.28. Atbrauca Būriņš. Biju skolā uz teātra mēģin. Pēcpusdienā biju Sk. m. uz r.-d. sapulci.
26.III.28. Biju pie adv. Melnbārža. Spriedums galīgā veidā esot vāji motivēts. Samaksāju 30 ls drošības naudas. Pārsūdzēs Senātā līdz 4.IV.28. Domā, ka būšot diezgan daudz kasācijas iemeslu. Biju pie Rapas. Teicās dot manu rokrakstu Fr. Adamovičam. Varbūt ka pieņems. Vakarā dzied. mēģ. pie Eglentāla.
27.III.28. Būriņš aizbrauca. B. nopircis motoru ūdens pumpim, malkas zāģim, ekseļu griešanai. Bija Salnas kge. Leksim taisīta aklās zarnas operācija. Biju koop. k. sēdē. Skolot. m. vienmēr vakaros dažādas sekcijas. Mēs smejamies, ka tie "sektanti".
28.III.28. Skolot. arodb. sapulce. Bibliot. jautājumi.
29.III.28. Atbrauca grsm. Esot bijusi slima. Pirka Af. vasaras mēteli. P. 5 biju r.-d. sapulcē. Runājām par Rīgas skolu valdes jautājumu, jo s.-d. pieprasījuši kandidātus no r.-d. P. 6 nogāju uz valodn. sēdi. Pēc p. 8 gāju uz Skolot. m. dzied mēģ. Daudz jaunu dziedātāju. Nāk. mēģ. 19.IV.28. Vēstule no Marijas.
30.III.28. Šodien biju pie adv. M. un nodevu kvīti pa L. B. iemaksātiem 30 ls. Trešdien jāparaksta pārsūdzība uz Senātu. Pēc tam biju koop. pēc iesietajiem 2 vārdn. sējumiem. Rītu pūpolsestdiena. Visas 4 meitenes grib braukt grsm. līdzi uz Saldu. Lai brauc ar.
31.III.28. Grsm., Af. un visas meitenes nobrauca uz Saldu p. 3.29. Brauc pa jauno dzelzceļu līdz Brocēnu Bedres krogam. Vakarā bija Teātra mēģinājums.
1.IV.28. Pūpoldiena. Laiks tīri mīlīgs (+8° R). P. 12 bija teātra mēģinājums. Vakarā bijām kīno ("Maskā"). Divertisimentā kāda krieviete valodā un kustībās līdzinājās Aņai. Dziedāja "бублички". Tā tagad modē.
2.IV.28. Kartiņa no Doņa. Nobraukuši labi. Pils. uzu. nod. veikalā uz izmaksu gludeklis un ūdens vārāmo katliņu (9 m.). Valodn. sēde. Prof. E. izdalīja 29. vārdn. b. Pēc sēdes biju teātra mēģ. No rīta atbrauca Lielauces Elizabete – skolot. Bikstos.
3.IV.28. Šorīt uz Tērbatas ielas satiku Gaigalu Auci. Vakarā koop. v. sēde. Alvils bija bijis pie mums. Jānis sūtījis "labas dienas", pats atnākšot pēc Lieldienām. Tas kungs un viņa madāma nav redzēti no 2.IX, kad izvadīju tanti uz Gulbenes kapiem. Elizabete aizbrauca.
4.IV.28. Šodien parakstīju pārsūdzību uz Senātu. Bijām teātrī uz "Mežābeles koka kastīti".

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 11:41:31
Labots2018-09-27 16:53:05
Atšifrējums

5.IV.28. Zaļā ceturtdiena. Skolā teātra mēģin. Lasīju Kellermaņa "Idiotu" (Aplamis).
6.IV.28. Lielā piektdiena. Nebiju laukā.
7.IV.28. Lield. sestdiena. Biju tirgū. Pirku bērziņus. Pēcpusdienā biju Daugavmalā. Gāja ledus. Tas esot bijis Krievijas ledus. Ciemiņi nav bijuši. Tīri brīnums.
8.IV.28. Nekur neaizgāju. Laiks bija jauks. Pirmās Lieldienas.
9.IV.28. Otrās Lieldinas. Ar m. aizgājām uz Meža un Brāļu kapiem. Laiks bija jauks. Brāļu kapos jau gatavas uzejas trepes. Meža k. pusē uzstādīts "Mirstošā jātnieka" tēls. Grandioza figūra. Meža kapos apmeklējām Dr F. Biezā kapu. Pielikta marmora tāfelīte. Meža kapos uzlikti pieminekļi: lid. Rimšam (Smiltnieka darbs), Dr. med. Jankovskim jaunekļa tēls (patinēts zaļā skapstējumā). Vispatīkamākais Olava piemineklis. Tas grandiozs un ideja jauka: augšā veidojas krusts, apakšā kāds Ol. izteiciens, tad Ol. portreja (bronzas), zemāk smilšakemsn bareljefs (latvju bēgļi un Latvija).
10.IV.28. Vakarā teātra mēģ. Atbrauca Silu onkulis.
11.IV.28. Dr Ād. parakstīja 10 el. vannas. Biju pie zobu ā. Freimaņa zobu amb. Sk. m. Jāiet atkal pirmdien. No rīta atbrauca Circeņu Milda u. Salna kdze eksaminēties uz II. p. skolot ties.
12.IV.28. Šodien XV. Sav. dēlēgātu konference. Tur satiku Salni. Silu onkulis aizbrauca. Pēc sēdes ar Ūdri bijām dzied. mēģ. pie Eglentāla. Pirmā el. vanna. Salnis pārgulēja pie mums.
13.IV.28. Konferences otrā diena. Bija Kārkliņa priekšlasījums. R. Cukurs deva paraugstundas glītrakstīšanā. Laiks auksts.
14.IV.28. Nod. inspekcijas IX. iec. nodevu savu un m. deklarāciju par 1927. g. ienākumiem. Biju r.-d. kongresā paklausīties. Pēc tam nogāju uz el. v. un paklausījos slimo k. pilnvarnieku sapulcē. Aizbrauca Salnas kdze un Circeņa Milda. Vakarā teātra mēģ. Salnis gulēja pie mums trešo nakti. Uzsniga sniegs.
15.IV.28. No Saldus atbrauca Hermanis un meitenes. H. uz Z. sav-bas kongresu. Aizbrauca Salnos. Teātra mēģinājums. Izrīkojums 28.IV.
16.IV.28. Darba sākums pēc Lieldienām. Aizbrauca Hermanis. Biju pie zobu ā.
17.IV.28. Trešā el. v. Koop. valdes un pad. sēde. Snieg un līst.
18.IV.28. Izglīt. m. atlaidis no vietas "m-jas reorganizācijas dēļ". Reini Liepiņu un Melnalksni (избиние младенцев Вифлеемских). Snieg un līst.
19.IV.28. Dzied. m. pie Eglentāla. Atlaisit vēl Taivāns, Poriņa, Auziņš. "Разугон по всей линии.". Labie gavilē.
20.IV.28. Saņēmām aprīļa sniegu. Bija Gaigalu Alvils ar Krūmiņu – bij. graudnieku Gaigalos.
21.IV.28. Vakarā skolā teātra mēģ. Skolot. m. b-bas pilna sapulce – protests pret Liepiņa un Melnalkšņa atlaišanu. M. bija sapulcē. Es nebiju.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 12:27:17
Labots2018-09-27 16:53:08
Atšifrējums

22.IV.28. Bērnu Dr. b-bas ziedojumu vākšana. Teātra mēģinājums. P. 8 p. abit. b-bas sapulce. Statūti apstiprināti.
23.IV.28. Onkuļa miršanas diena. Jau pagājuši 26 gadi. Dzīve daudz situsi un liekusi, daudz pārdzīvots.
24.IV.28. Biju el. v. un pie zobu ārsta. Koop. valdes sēde, pēc tam vec. un audzin. b-bas sapulce. Padomē savēlēja s.-d.
25.IV.28. Teātra mēģ. Paid. p. sēde. Mūsu vecmeitas – Ošiņa un Rozenfelde bija uztrauktas it kā par nekorrektu rīcību statūtu lietā.
26.IV.28. Beidzamais teātra mēģin. Atbrauca pie ārsta Būriņu Erna. Biju pie Dr. Ād. Biju pie zobu ārsta. Bija pienākusi Lilientālu kdze. aprunāties par Dievkociņu Sašu.
28.IV.28. Vakarā "Kurzemes" izrāde. Noritēja gluži labi. Publikas pietiekoši. Dejā spēlēja džezs Laužes vadībā. Bijām gatavojušies no februāra vidus. Erna gan aizbrauca, bet ne ar Brocēnu vilcienu, tāpēc Zasulaukā kāpusi ārā un braukusi atpakaļ uz Rīgu. Gribēja skriet vilcienam pakaļ uz Jelgavu ar auto, bet apdomājās un brauca uz Auci, no kurienes to novedīs uz mājām Lielaucnieki. Otrā dienā bija kaimiņu Žanim bēres. Žulīša gimš. diena. Palika 8 g. Rokas rom. Biju pie Andr. Štūla, kas slimo ar diloni. Nav lielu cerību.
29.IV.28. Bušs izrādei paņēma manas lasāmās brilles un bija aiznesis līgi uz māju. Bija jālabo burtnīcas, bet bez brillēm nevarēju.
30.IV.28. Saņēmu no not. Purgaļa K. Meijera paziņojumu, ka paaugstina īres maksu uz 120 ls m. Biju pie adv. M. Būs jānogaida senāta spriedums. Negribētos palaisties. Citādi aprīļa m. pagājis labi. Bērni izciemojās pa Saldu. Aprīļa beigās laiks silts – līdz 20 ° R. ēnā.
1.V.28. Laiks ļ. jauks un silts – īsts maijs. Biju parādē noskatīties pie esplanādes. Uz ielām milzums ļaužu. Strādnieku (s.-d.) gājiens liels – runāja ap 18 t. Gāja uz zvēru dārzu sapulci turēt. Pēc pusdienas sanāca daudz ciemiņi. Alh. Ozoliņš (Jelgavas cuk. fabr.. dir.) ar visu ģimeni, meiteņu skolas biedrenes, Ludis ar Āb. Miķ, Ludis paaugstināts par kaprāli, Miķ. par seržantu. Bija arī Asja.
2.V.28. 9. nod. insp. kancelejā nodevu dokum. pierādījumus par bērniem. Nomaksāju mēn. maksu par el. aparātiem. Kooper. gada sapulce.
3.V.28. El. vanna. Valodn. sēde. Bušs bija atnesis manas brilles.
4.V.28. Sl. kases informācijas sapulce skolā. Pēc sapulces paliku skolā uz Ūdr. kdzes vārda dienu. (Florentīne). Laiks auksts. Lietus nav.
5.V.28. Beidzamā el. v. (10.) Polic. iec. saņēmu paziņojumu, ka Meijeram izsniegts pārsūdzības raksts. 18.IV.28. vakarā bija Ludis. Kā kaprālis varēja palikt atvaļinājumā līdz p. 12 naktī.
6.V.28. Svētdiena. Spīd saule. +15 ° R. Nekur nebiju. Meitenes bija pie Asjas. Pie m. bija kursa b-ne Ven-

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 13:07:22
Labots2018-09-27 16:53:11
Atšifrējumsča jkdze. Bija Stīpnieks.
7.V.28. Koop. valdes konstruēšanās. Nolēma dokumentus nekontrolēt, tāpēc arī es nesaņemšu 30 ls m. Pēc sēdes bija dzied. mēģ. (Šillers.) Ilgi nebiju dziedājis skolot. korī.
8.V.28. Līst. Auksts. Pretī skolai 81. n-rā bija par 85 ls m. dabūjams dzīvoklis, bet nepaņēmām, jo saule iespīdot tikai no p. 11.
9.V.28. Pie zobu ā. Pēc tam val. sēde. Janševskim aiznesu 2 vecas dziesmu gr.: Loskīļa no 1794., otra –t. s. Pēterbundziņa – to atnesa Garā jkdze. Saņēmām 30. vārdn. l. Pēc val. s. biju dzied mēģ. Vēstule no Ag., ka grsp. nopietni saslimis. Saaukstējies Būriņu Mušas bērēs, pēc tam vēl mājā. Esot atlabis, bet pēc piesitusies dzeltenā kaite. M. brauks apraudzīt. Maijuceļa vārda diena.
11.V.28. Šodien m. aizbrauca uz Saldu. Būs atpakaļ pirmd. rītā. Biju pie vecā Zēģera. Pie Rapas (Grīns) atdeva man atpakaļ Novarussk. pārstrādājumu. Būtu maza noiešana. Lai pienākot uz citu pavasari. Jāpiesola citiem. P. 6 biju jaun. pēt. inst. dir. Dr Moellera priešlasījumu II. vidusskolā. Laiks nejēdzīgs: snieg, līst. T° +1–2° R.
12.V.28. Val. sēde. No turienes biju Skol. m., kur sprieda par iestāšanos arodb-bu centrālē. Vakarā laiks palika mīlīgs.
13.V.28. Svētdiena. Laboju V. kl. kontroles diktātu. Šodien "baltās puķes" diena. Arī Ainucelis nogāja vākt ziedojumus. Laiks saulains. +10° R. Pēcpusd. nobraucu apciemot Makedonskus. Visu laiku nebiju saņēmies noiet. Tak viņi man briesmās tik daudz laba darījuši. Pats M. nebija mājā. Izrunājāmies ar kundzi. Ienāca arī Elcis, kas dzīvo turpat. P. 9.30 atbraucu mājā. Atradu priekšā ciemiņus: bija atnācis Gaigalu Jānis ar savu kgi. Nebija redzēti no tantes miršanas. Pienāca vecais Augstroze. Stāstīja, ka Meijers viņu iesūdzējis īres valdē par izlikšanu no dzīvokļa. A. savā laikā bija man par liecinieku prāvā pret M.
14.V.28. Maijucītim šorīt 37,3. Kāsē. Pametu gultā. Varbūt būs masalas. Tak. M. masalas izgulēja Saldū? Atbrauca m. no Saldus. Grsp. esot labāks, bet stipri vājš. Arī Krīguru Valdis gulējis masalas un nu esot kāda grūta komplikācija.
15.V.28. Otrdiena. Maijucīšam T° 38. M. uztraukusies, ka mēs M. pa viņas prombūtnes laiku neesot uzraudzījuši. Biju pie zobu ā. Aizplombēja vienu zobu. Pēc tam biju koop. v. s. No p. 8 dzied. mēģin. Pārbraucu mājā p. 11. Maijucītis stipri slims. T° 39.
16.V.28. Ataicinājām Dr Lippertu (Brīv. ie. 71/73). Tas domā, ka iespējamas masalas. Saņēmu vēstuli no Marusītes. P. 6 biju valodn. sēdē. Tur dabūju zināt, ka šodien p. 4. p. p. miris vecais Austruma red. Jēkabs Velme. V. nāca uz valodn. sēdēm, bija brašs, neviens nevarēja teikt, ka viņam jau 74 g. Izskatījās ļ. cienīgs
– sirmu bārdu, gariem, kupliem matiem. Esot slimojis ar angīnu 1 ned. Prof. E. uzrunāja sapulci (nebija vēl visi), ziņodams par V. nāvi un izceldams viņu kā valodnieku. Godinājām pieceļoties.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 13:34:25
Labots2018-09-27 16:53:15
Atšifrējums

17.V.28. Debessbraukšanas diena. Ļ. silts (+13, 5 R.) un saulains. Biju pie Dr L. pateikt, ka izsitušās masalas. Izsitušās stipras. T° 39,2. Kritīšoties. Lai dzerot atklepojamās zāles, pulverīšus uc. Uz skolu mēs varot iet.
18.V.28. No rīta M. 37,6. Kad m. bija no skolas pārnākusi, Maijucītim bija ļoti sāpējusi kreisā austiņa. Tūlīt pasaukusi Dr Lippertu. Tas izklausījis krūtis – tur viss labi. Izsitumi vēl nav zuduši. Austiņas dēļ lai saucot speciālistu. Nodevu Dr L. receptes ūniv. aptiekā, bet pats steidzos pie Dr R. Sniķera. Bija jāgaida labi ilgi, kamēr tiku klāt. Dr Sn. solījās sūtīt savu asist. no bērnu slimnīcas. Parakstīja vēl zāles, labi esot, ka liktas kompreses. Aizgāju uz aptieku, paņēmu zāles, mājā tiku p 8.30. Bija priekšā jau ausu ārsts un jau bija izdarījis operāciju – izlaidis strutas, pārdurot bungādiņu. Bija M. chloroformējis. M. jau bija uzmodies. Pēc tam biju Lāču aptiekā. Par nakti likām pie austiņas siltu borskābes kompresi. M. gulēja labi. Tā bija grūta diena. Laiks silts. Meitenes bija Ropažos ekskursijā. Izbraukājušas labi.
20.V.28. Svētdiena. Laiks ļ. jauks. P. 10.30 ēnā +11° R. Lēju M. slimajā austiņā ūdeņr. pārskābi. Austiņa nesāpot. P. 8 T° bija 36,7. Skolot. m. bija Izgl. min atlaisto darbinieku sumināšana (R. Liepiņa, Kr. Melnalkšņa, L. Taivāna). Dziedājām 7 kora dziesmas. Runāja Kūla, Rainis, Straubergs, adv. P. Berģis.
21.V.28. Maijucīšam 36,7. Austiņa nesāp. Ūdeņraža pārskābe. Klepo ne visai daudz. Šodien skol. sl. k pilnvarnieku vēlēšanas. Artilērijas ielā izdeva gīvokli. Bijām apskatīt. Tas bija tas pats, ko skatījos 1925. g. rudenī.
22.V.28. Lija, tāpēc ekskursija uz Baltezeru izjuka. Uz pusdienu laiks noskaidrojās. Koop. v. sēde. Referēju par Jansona Soli pa solim II. d. Valodn. sēdē netiku.
23.V.28. Spīd saule. +12° R. Šovakar skolas pad. sēde. Rītu ekskursija uz Baltezeru. Maijucītim labi. Jaun. pēt. inst. apjautājās, vai m. savā klasē nevarētu ņemt kādu grūti audzināmu puisēnu. Viendien Upatnicka kge bija palūgusi m. parunāties. Bija arī Dr Moellers. Ūdris pēc sēdes runāja, ka varbūt arī nāk. mc. g. varēšot ierīkot m. darbu, ja arī apvienotu V. klases. Būtu labi.
24.V.28. Aizbrauca ekskursijā. Es nē. Manus 12 ekskursantus pieskatīs m. Laiks ļ. jauks. No rīta kārtoju skolas darbus. Maijucītim no rīta 36°. Nospiež dzīvokļa jautājums: nevar izšķirties, vai palikt tepat, kamēr izšķir jautājumu vai arī iet prom. Man prāts te palikt. Kas būs
– būs. Šodien beidzamā valodn. sēde šinī mc. g. Af. raksta, ka grsp. esot labāk. T° no 39° – 36,7.
25.V.28. Adv. M. domā, ka vajadzētu palikt vecajā dzīvoklī. Lieta, domājams, kritīšot mums pa labu. Biju skolot. koop. Ar Musīti biju austiņu skalot pie Dr Rozenkalna. Teica, ka uz rudeni vajadzētu beicēt, lai iznīcinātu lieko gaļu un strutošanu.
26.V.28. Svarīga diena: beidzām skolas gadu. Žulītis labi pāriet II. kl., Musis V., bet Ritums ar Doņīti IV. vidussk. klasē. Visi mācījušies labi. Kā gan laiks

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 14:16:44
Labots2018-09-27 16:53:19
Atšifrējums

skrien ātri! Cik ilgi, kad meitenes iestājās vidusskolā, un nu jau tur atliek tikai 1 gads! Bērni visu mc. g. bija veseli, izņemot Maijucīti. Arī es noslimoju tikai 1 ned. ar lūpas augoni. Mammule turējās dūšīgi, tikai reizēm uznāca sāpes no noguruma vai uztraukuma. Bija viņai grūti pa mājturības kursu laiku. Atnākuši no skolas, saņēmām trauksmīgu ziņu: bijis Vicinska Fēliks un stāstījis, ka grsps esot slims uz miršanu. Lai m. tūlīt braucot uz Saldu. Brauks. Pavadīju uz staciju. Daudz braucēju. Norunājām, ka rīt pēc p. 11 iešu uz skolu dežūrēt pie telefona – gaidīt piezvanām no Saldus.
27.V.28. Pirmie Vasaras sv. Laiks beidzamajās nedēļās silts. Ievas noziedējušas. Nozied arī ķirši, ābeles plaukst. Šorīt apmācies. Apjautājos Dr Lippertam, vai Žulīti var likt vannā. Lai labāk pagaidot, ka neceļoties plaušu karsonis. P. 10.40 biju skolā. Pr. p. 12 piezvanīja no Saldus. Grsp esot labāk, varbūt ka šoreiz tikšot cauri. Lai meitenes jau šodien braucot prom uz Saldu. Aizbrauca. Mēs ar Ž. esam divatā. Domājam braukt pēc pāra dienām. Lasu Žanu Kristofu.
28.V.28. Otrie Vasaras sv. Visu dienu dzīvojām pa māju. Bija vēss laiks. Dienā tikai +10° R. Pēcpusdienā bija Āboliņa Marta, tad Ābeles M. ar Ludi.
29.V.28. Šorīt mūs apciemoja vecā Klicmanene. Iebraukusi apciemot vedeklu. Nebiju laukā. Laiks saulains, silts.
30.V.28. Gaidīju vēstuli no Saldus. Nebija. +16° R. Kara skola aizbrauca nometnē.
31.V.28. Atbrauca m. no Saldus. Grsp. labāk, t° norm. M. satikusi vecu Saldus pazīstamu Puduru un sarunājusi, ka P. gīvošot pa vasaru mūsu gīvoklī. Pudurs svērējs stacijā.
1.VI.28. Aizmaksāju nams. K. Meijeram Ls 120 īres par jūniju. Nodevu "Kult. B." savu Novorusska pārstrādājumu. Ar Žulīti bijām pie ausu ārsta Dr Rozenkalna. Griezums aizdzijis. Pēc tam biju pie zobu ā. Ženič kges. Aizplombēja vienu zobu. Skol m. esot sāka līt un snigt. Lai Ž. nesaaukstētos, paņēmām auto (Ls 2.70) un pārbraucām mājā. Mūsu vajadzībām izņēmām no kases 200 ls. Pa lietus un sniega laiku t° nokritās uz +1° R. Vakarā gan pacēlās uz +3° R.
2.VI.28. Līst. Teica, lai mēģinot tulkot dažas nod. no Timirazeva "Жизнь растения". (Kult. B.) Koop. v. sēde. Grāmatu illūstr. jautājums. No koop. braucu uz skolu, kur biju stundu sadalīšanas sēde. Man iznāk 23 st. nedēļā. Šogad apl. par kurus beigšanu izdeva visiem. Pat vājākie
– Olga Ūdre un Akermanis bija eksāmenos labi – Rozenfeldes klase. Pēc akta tēja. Pie galda runāja par godīgumu dzīvē. Mājā atnācu p. 11.30. No skolas telefonēju uz Saldu Vilinskiem pēc auto uz Brocēniem. V. kdze teica, ka grsp. esot ļ. slims.
3.VI.28. Braucām uz Saldu. Ap Glūdu viss pārplūdis kā pavasarī: dažas jaunsaimniecības ūdenī līdz slieksnim, pie mājām laivas. Sēts nav. Ja arī kur sēts, tad tas ūdenī. Tā pat pļavas. Ap Dobeli vairs nav plūdu. Tur normāli. Atbraucām Saldū. Grsp. labāk. PiekD. Hermanis bija nosūtījis auto pēc Dr Vēžnieka uz

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-25 14:51:12
Labots2018-09-27 16:53:25
Atšifrējums

Kazdangu, bet bet Dr V. nebija braucis.
4.VI.28 Saldū diezg. nepatīkams laiks. No rīta +10° R, vēlāk līst. Tad t° atkal krīt (+7° R). Šodien grsp. pavidam, t° 37° R. Biju kooperatīvā. Nopirku Musim un Žulim zandāles. Žulītim labā kāja ira drusku stīva. Feldš. Austiņš domā, ka tas no masalām. "Jābādē" un jākarsē. Pāriešot. Saldū satiku daudz vecu draugu un pazīstamu Biju koop., pie Gertnera.
5.VI.28. Auksti. Dienā +7° R., vakarā +5° R. Dienā reizēm saule. Saldū tirgus. Nekur neizgāju. Biju tikai pāri ielai pie Ābelēm. Nav labs gara stāvoklis. Labāk gribētos braukt atpakaļ uz Rīgu. Lai manējie dzīvotu pa zaļumiem. Mēs te tikai mammulei darām nepatikšanas. Šodien grsp. labāk. T° gandr. normāla. Bija Dr Veiss skalot pūsli. Lasu Vīča "Latvijas skolu vēsturi" (I. d. Vidzeme). Rītu jānoiet pie Salna. Tad jāpameklē Ritumam zīmēšanai ģipša galva. Ritumam šovasar jāvingrinās zīmēšanā, jo grib mēģināt ietikt akadēmijā. Dzird, ka Saldū vai apkārtnē esot māksl. Zebriņš. Būtu jāmēģina to satikt, lai R. ņemtu pie viņa dažas zīm. st.
6.VI.28. Laiks tāds pat auksts. Reizēm saule, reizēm līst. T° noslīd līdz +5° R. Grsp. šodien labāk
– bez kompresēm 36,7°. Pašsajūta labāka. Biju skolā pie Salniem. Tur iepazinos ar skol. Brikamni – E. Semjonovas kges vīru. Abi ar kdzi taisīja turku dīvānu.
7.VI.28. Laiks labāks. T° jau +10° R. Biju Saldus pag. namā, aptiekā, koop. Lasīju. Grsp. 36,5. Pie grsp bija Dr. Veiss pūsli skalot.
8.VI.28. No rīta jau +11° R. Pēc lija. Šodien Saldus p. pmsk. izdeva apliecības. Biju aktā un paliku uz kop. tēju. No beigušajiem daudzi bija vēl pazīstami (II. kl. kādreiz bija dziedāšana). Pazinu Arāju Valdi, Kronlīna Emīli, Apermani, Ikviļu Veltu u. c. Pie galda drusku runāju
– citu runātāju nebija. Pēc tējas rotaļas. Mājā biju p. 11. Ceļā satiku Vilka Annu. Grsp pret vakaru bija 37,3°.
9.VI.28. P. 9 +14° R. Laiks labs. Bar. 750,4. Lielauces Jūlija atveda Flugšna tantiņu. Lija vakarā un naktī.
10.VI. Pils. dārzā izrīkojums. Danco cauru nakti.
11.VI.28, Svētdiena. No rīta +18° R. Biju pie not. Grīnlauba, lai atnāk pie grsp. uzrakstīt testamentu. Bija Dr Veiss. Tas deva padomu vest grsp. uz S. Kr. slimnīcu Rīgā. Grsp. negrib. Žulis nobrauca uz Būriņām. Lija lietus. T° +16° R. Pērkons.
12.VI.28. Šorīt runāju uz Saldus vidussk. dir. Lāvam, vai nevar dabūt ģipša fig. zīmēšanai. Varot. Ritums nogāja uz Kalna m. Vakar R. zīmēja suņa galvu. Izdevās labi. Grsp. bija gulējis labi. T° normāla. Auksts laiks
– vējš. +10° R. Lietus nebija. Jāsāk domāt braukt uz Būriņām. Žulis nobrauca 11., bet Musis jau 6.VI. Doņis atbrauca ar Ernu, bet es ar onkuli. Būriņās ļ. patīkami – kā mājā. M. un R. vēl palika Saldū. Būriņās vēl zied ābeles. Ceriņi pilnos ziedos. Rīgā jau veda ceriņu ziedus no laukiem 1.VI.
Būriņās. 13.VI.28. Šorīt rūpīgi sāku lasīt "Жизнь растения" un izmeklēju botāniskos latv. terminus. Laiks vējains. T° +11° R. Šodien studēju I. nod.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-26 12:29:22
Labots2018-09-27 16:53:29
Atšifrējums

Biju upeslejā. Liekas, ka daba nav tik tālu kā pērn. Zied kastāņi, kūko dzeguzes, upeslejā naktī trako lakstīgala.
14.VI.28. Naktī lija līdz p. 11 – šodien sāku tulkot Timirazeva "Жизнь растения". Ievads pagrūts tulkošanai. Pāru nodaļas Kult. Balej. Uz Rīgu braukšu jūlija sākumā. Annulis bija Saldū. Laikam gan grsp. nav sliktāk. Vakarā onkulis brauca uz Jelgavu pēc cuk. biešu strādniekiem. Ar to zirgu atbrauca mājā no Saldus. Grsp. t° bijusi 38,5. Lija.
15.VI.28. P. 9 +10° R. Bar. 750,9. Apmācies. Nelīst. Dienā lija. Šodien tulkoju. Esmu pārtulkojis 13 gr. lp. p. M. pēcpusdienā stipri sāp galva. Tas no nakšu negulēšanas un pārspīlēšanas. Grsp. taisa testamentu.
16.VI.28. Onkulis atbrauca bez strādniecēm. Tās būšot šovakar. Alma ar Ernu bija Kuldīgā uz dziesmudienu. Pret vakaru noskaidrojās. Šodien tulkoju ražīgi. Esmu jau veicis 23 grām. lp. p.
17.VI.28. Svētdiena. M. un Musītis nobrauca uz Saldu ar pienu. Musītis un Ritums pārbrauks zirgu. M. dažas dienas paliks Saldū. Šorīt vējš un mācas, +12° R. Bar. 762. Sāk līt. Ap p. 1 pārbrauca R. ar Musi, bet ap p. 2 Af. un Namgauda Austra. No Krīgurēm atsūtīti 3 zirgi, lai braucot turp, esot zaļumu sv. Bērni aizbrauca, es ne. Drīz būšu beidzis 1. nod. Atbrauca 2 poļu strādnieces – Juzēfa un Viktorija. Lasīju Amfiteatrova Лиляша.
18.VI.28. Pirmdiena. Šorīt saule. Bar. ceļas. Kuldīga svētki labi izdevušies, kupli apmeklēti. Nobeidzu 1. nod. Rītu – priekšvārds. Atbrauca čechoslov. strādn. – 1 vīrs, 4 sievas.
19.VI.28. Auksts un nemīlīgs. Vējš. +9° R. Pārnāca bērni no Saldus. Vakar vakarā atbraukuši no Krīgurēm.
20.VI.28. Vakar vakarā sāka plosīties vētra. Plosījās visu nakti, rītu, līdz pusdienai. +8° R. Barom. ceļas. Nav labas izredzes uz apmier. ražu. Grsp. vakar bijis apģērbies un sēdējis pie sava galda. Šodien sāku II. nod. Nav gribas strādāt – nospiež sliktais laiks. Lasīju Bruchfogela "Frīdermanis Bachs". Patika. Lasu Dekobrā "Sapņu gondola" (Guļ. vag. madonas turpin.)
21.VI.28. Laiks nelabs. No rīta lija. Pēc pārstāja. Atbrauca m. no Saldus. Grsp. palicis pavisam labi. Tulkoju II. nod. 20. u. 21.VI. Ritums zīmēja Sv. Augustīnu en face. Izdevās gluži labi. Bar. ceļas.
22.VI.28. Varoņu piem. diena. Šorīt nelīst. Bar. 764. +9° R. Taisās skaidroties. Pēc spīd saule. Jauks laiks līdz pat vakaram. Sirds priecājas par saulīti!
23.VI.28. Bijām ar Ernu Saldū. Pastā saņēmu algu. Tikos ar Gertneri, Lilienštienu u. c. Grsp. labi. Sēd pie galda. No rīta saule. Atpakaļ braucot (p. 10.30) spīdēja saule, tomēr ap p. 1 sāka līt. Lija līdz pat p. 5. Ūdens upē stipri cēlies. Bijām uz Jāņu vakaru aicināti uz Būtnāriem, bet laiks bija par daudz nelādzīgs, negājām. Bija jāiet arī uz Cūkavīriem. Tāpat nebijām. Kaimiņos skaļi svētīja Jāņus. Dedzināja pūdeli.
24.VI.28. Jāņu diena. Vairs nelīst, atspīd saule. +13° R. Būriņās saslimusi ķēve Pince! Brauc pēc vet. ā. Velpa. Velps bija izbraucis. Vakarā ķēve nobeidzās. Domā, ka samocījis vaļā pasprukušais Cūkuvīru ēr-

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-26 14:10:02
Labots2018-09-27 16:53:33
Atšifrējums

zelis. Laiks visu dienu labs. No Būtnāriem atbrauca Jelgavas cukufabr. direktors Alb. Ozoliņš apskatīt cuk. b. sējumus. Pēc tam braucām visi uz Siliem, arī Būtnāri. Lūcija un Erna nē. Mājā braucot p. 1 n. bija +8° R. Bar. 757. Dienvidu vak. pusē mīksti mākoņi.
25.VI.28. Šorīt lija. Apmācies. Sāk skaidroties. Pēc spīdēja saule. Atveda Velpu. Uzšķērda nobeigušos ķēvi. Iekšējos orgānos sitienu pēdas. Radies zarnu aizsprostojumus, kas bijis nāves cēlonis. Pabeidzu II. nod.
26.VI.28. Ainucīša dzimš. diena. 16 gadi. Šodien jau paša rīta saule. Erna ar Ritumu nobrauca uz Saldu. Tam Erna bija salīgusi puisi Robertu Rozi no Mālpils par 50 ls m. Visu dienu jauks laiks. M. bija nervu sāpes rokā. Gulēja. Likām kompreses. Erna stāstīja, ka Kaļķa rīkoto bērnu sv. dēļ kora koncerts esot atlikts no 1.VII uz 15.VII.
27.vi.28. Šorīt Būriņās bija skolot. Vilka Fricis jun. ievākt ziņas par sējas platību. Tad bija zemes vērtēšanas komisija – Digiņu Krūmiņš, Rednieks un Ķepsnis. Vakar un šodien zīmēju Timirazeva tulkojuma zīmējumus. M. nogulēja visu dienu. Pret vakaru palika labāk. +16° R.
28.VI.28. Laiks nemīlīgs – vējš, apmācies. +8° R. Beidzu zīmēt. Izlasīju un izlaboju abu nod. tulk. Vietām pasmagi. Pa vaļas brīžiem lasu. Reizēm gara stāvoklis nelādzīgs. Laikam tāpēc, ka maz saules. 2 nod. norakstīju 66 lp. p.
29.VI. Pēterdiena. Vēl zied ceriņi. Piecēlos p. 5. Šorīt saule. Nosūtīju K. Meijeram 120 ls īres par jūliju. Rakstīju savu darba biedru raksturojumus. Ap p. 5 sāka samākties. Lasu "Dzīves virpulī". +9° R. Auksts vējš.
20.VI.28. No rīta piemācies, pēc atspīd saule. +16° R. Bar. 764. Pagatavoju laika tabili jūlijam. P. 12 d. +19° R. Tas pirmo reizi no 13.VI. Bijām Būriņu kapos pie drauga Miķeļa.
1.VII.28. Saldū Kuld apr. apv. koru koncerts. 15 kori. Vada Rīgas skolot. inst. dzied. skolot. Jēk. Vītoliņš. No rīta lija, pēc noskaidrojās. Nobraucām ar Būriņu onkuli uz Saldu. Pie Af. atnāca stud. Zanbergs. Papriekšu baznīcā bija gar. konc. Solisti
– Adele Pulciņa (dzied.) un vij. Kļaviņš. Pils. parkā laic. konc. Dziedāja tīri labi. Pēc pusnakts pārnācu pie grsm., tad gāju uz auto, braucu uz staciju un Rīgu.
2.VII.28. Rīgā. Papriekšu biju savā gīvoklī (Vidz. šos. 4/0–3), tad "Kult. B." nodevu 2 nod. Timir. tulkojuma. Pēc tam biju koop. Inventūra jau izdarīta. Satikos ar Briedi, Sleinu u. c. draugiem.
3.VII.28. Biju pie sava vecā skolas b. inž. Hugo Resnā dēļ Būriņu telefona. R. nebija mājā. Izrunājos ar viņa vietnieku. Rīgā garlaicīgi. Braucu mājā. Braucu reizē ar Saldus skolot. Baložiem.
4.VII.27. Saldū. Nogāju uz skolu pie Salna un aprakstīju tos skolniekus kas manā 5 g. darba laikā beiguši Saldus p. pmsk. kursu. Atbrauca Saldū Lūcija ar Doņīti. L. bija stipri sāpējuši zobi, tamdēļ bija sadomājusies tikt izraut dažas saknes. Aizgāja pie feldš. Avotiņa. Tas bija izrāvis. Atnāca pie grsm. Teica, ka sāpot. Sākām braukt uz Būriņām. Ceļā L. sāka mute asiņot – spļāva visu ceļu pilnas mutes asiņu. Mājā

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 09:13:22
Labots2018-09-27 16:53:37
Atšifrējums

ar neizdevās asinis apturēt. Beigās L. paģība. Nosūtīja uz Saldu pēc ārsta. Dr Pane nebija braucis. Tad gāja vēl pie tēlef. uz Aunu krogu. Beidzot sadabūja Dr Pani.
5.VII.28. P. 6 v. atbrauca Dr. Pane. Asiņošana gan jau bija rimusies, bet sirds strādāja vāji. Ārsts iešļircināja zāles, palika labāk. Šodien L. jau pavisam spirgta. Viņai bija notecējis vismaz 1 l asiņu. Šodien vēl stipri lija, bet vēlāk noskaidrojās, spīdēja saule. Bar. ceļas. +11° R.
6.VII.28. No rīta atkal lija. T° pacēlās līdz +16° R. Lūcīte labojas. Bija mēģinājusi staigāt, bet nebija spējusi. Vakarā atkal sāka sāpēt zobi. Sāku tulkot 3. nod. "Sēkla". Pārbrauca Doņis. Grsp. vakar atkal bija nelabi. T° 40°. Likuši kompreses. Dr Hiršmanis skalojis pūsli.
7.VII.28. Grsp. šodien esot labāk. T° 37,8. Naktī lija. Visu dienu vējš. +11° R. Lūcijai sāp zobi Šodien guļ labi daudz. Intensīvi tulkoju. Vecā Jāņu diena.
8.VII.28. Naktī lija. Vējains. +10° R. Lūcītei ļoti sāpējuši zobi. M. ar Musi nobrauca uz Saldu. Ja grsp būs sliktāk, m. paliks Saldū. Šodien mana dzimš, diena. 52 gadi. Bija cepts kliņģelis. Puiši mani "cēla". Tā kā L. zobu sāpes nerimās, tad nosprieda braukt pie zobu ā. uz Rīgu. Lūciju noveda uz Saldu, no kurienes L. u. m. brauca uz Brocēnu staciju. +13° R. Grsp. labāk.
9.VII.28. Šorīt migla, pēc saule. Pulkovas observātorija pareģojot labu laiku. Ritumītis aizgāja zirga rādāt biešu irdinātājiem. Ap pusdienu atbrauca cuk. b. sējumu apskatīt fabr. dir. Alb. Ozoliņš (Būtnāru), inž. Laže un instr. Andreiko un Neimanis. Beidzu III. nod. Netiku laukā bijis. +15° R. Guļu labi daudz.
10.VII.28. No rīta piemācies. Sākšu IV. nod. Lasīju "Зап. из мертвого дома." Erna aizbrauca uz Brocēniem pretīm L. u. m. Sāka plaukt jasmīni, kā vienmēr ap manu dzimš. dienu.
11.VII.28. Šorīt p. 1.30 viņas pārbrauca no stacijas. Zobu ā. Mierkalns esot L. 3 zobiem nervus noirdinājis. Pavisam jāārstē 8 zobi. Pēc pusd. L. nobrauca uz Saldu pie zobu ā. Musis aizbrauca līdzi. Vēl kūko dzeguzes.
12.VII.28. No rīta apmācies, vēlāk jauks. +18° R. Tā kā Saldū zobu ā. L. zobiem nekā nebija darījis, tad nolēma atkal braukt uz Rīgu. Ritumītis brauks līdzi. Vakarā aizbrauca. Tulkoju IV. nod.
13.VII.28. Šodien īsta jūlija diena. Ēnā +20° R. Pirmo reizi sauļojos (30 m.). Atbrauca cuk. b. strādnieku artelis (slovāki) no Jelgavas. 4 vīr., 7 siev. Šodien izbrauc bazn. virsv. komisija izmeklēt sūdzības par māc. M. Ozoliņu. Vēroju, ka uzpampusi labās kājas plezna.
14.VII.28. Arī silta diena. Sauļojos. +20° R ēnā. Negribas strādāt. Saldus baznīcā vizitācijas dievkalpojums. Pieņems sūdzības par mc. Oz. Šodien Saldū arī "zemnieku diena".

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 10:57:47
Labots2018-09-27 16:53:41
Atšifrējums

Brauks ar spec. vilcienu uz Airītēm pie Kalpaka pieminekļa, kur Ulmanis noliks vaiņagu. Tad mītiņš un deja Kalna m. parkā. Kājas pampums mazinājies. Lasu Зап. из мертв. д. Vēl kūko dzeguze.
16.VII.28. Šodien karstākā diena. Ēnā +21° R. Biju saulē. Sāpēja galva stipri. Sāku V. nod. "Lapa". Gaidījām vēstuli no Lūcijas un R.
17.VII.28. Saule. P. 12 +19° R. Pakuļleju sāka pļaut vakar, beidza šodien. Piecēlos p. 5. Biju saulē. Viss esot labi, raksta L. u. R. Būriņām no Ezeres tirgus pārveda 2 melnus zirgus: 200 ls. Žulītis nobrauca uz Saldu paciemoties. Paliek vēsāks. Mācas. Norakstīju Lūcijai u. Rit. vēstuli.
18.VII.28. No sākuma +18° R, vēlāk vēsāks. Biju saulē. Tulkošana neveicas.
19.VII.28. No rīta līst. Pēc spīd saule. Beidzu V. nod. Rakstīju Ludim vēstuli.
20.VII.28. Jau vakar palika vēsāks. Nebiju saulītē. 17.VII. Vidzemē, sevišķi ap Jaungulbeni un tālāk pa Latgali plosījusies viesuļvētra un liela krusa. Sākusies no Rīgas puses. Cietuši lopi un cilvēki. Nodarīts liels posts ap 300 saimniecībām. Te gan nebija negaisa. Būriņās nopļāva Pakuļleju, sagrāba, bet Limotiņš un Dandupe stāv. T° +13° R. Bar. krīt. Eiropā iestājies vēss laiks. Sāku VI. nod.
21.VII.28. No rīta līst. Sāk skaidroties. Vējš. P. 6 v. +9. Lūcija ar Rit. brauc mājā. M. ar Doņi un Musi brauc uz Čāpātāju kapiem to apkopt, bet Rob. Roze brauc uz Brocēniem pretī Lūcijai u. Ritumam. D. palicis Saldū. Af. ar bērniem nogājuši uz II. Ventsp. kājn. p. orķestra koncertu pils. dārzā. Kapos būdami girdējuši pērkonu.
22.VII.28. Svētdiena. Atbrauca Lūcīts un Ritums no Rīgas. Jūtas labi. No rīta saule, vēlāk šad tad lietus ar pērkonus. Vēss. Atbrauca grsm. ar vecu radinieci Zisora Matilde. Grsm. aizbrauca mājā.
23.VII.28. M. noveda pienu uz Saldu. Domāju, ka līdzi atbraukšot grsp., bet tas bija nogājis uz Kalna m. Atbrauca Maijucis un Doņis.
24.VII.28. Joprojām tulkoju. Nav viegls darbs, pie daža vārda un teikuma jānosēd ilgi. Ritumītis saguris, reizēm nelaba dūša, negriboties ēst. Kad tik nav kas nopietns? M. bija stipra sāpe zem kreisās lāpstiņas. Gan pārgāja asā sāpe, bet kustēties nevar. Nakti stipri lija.
25.VII.28. Bijām ar Ernu Saldū. Pastā saņēmu algu – Ls 503,93.- Satiku pazīstamus. Mājā braucot lija. Šodien negribas tulkot. Latgales spiegu prāvā Korn. Korņilovičs notiesāts ar pakāršanu.
26.VII.28. Mana Ritumīša 18. gimš. diena. Kaut tikai būtu veseliņš, tad viss būtu labi. Domā sept. mēģināt iekļūt akadēmijā. Baidāmies, vai nebūs par grūtu sēdēt beidz. vidussk. klasē un strādāt akadēmijā, vai to varēs izturēt? Lūcija bija izcepusi veselu 4 klinģerus un nopušķojusi krēslu. R. bija ļ. priecīga, kad atbrauca fot. Rams ar Af. uz motocikleta. Papriekšu nofotografējāmies radu grupā, tad meitenes nogāja upeslejā, kur bija uzņemtas dažas grupas. Atbrauca arī Grsp. Apskatīja laukus, sev. cuk. b. 25.VII. Būriņās bija cūkk. nod. vad. Eleksis un instr. Puliņš. Nobrauca un Rūtiņa. Būriņās to nakti gulēja 37 c. kopā ar slovāku strādniekiem. Katru dienu Būriņās ierodas dažādi instruktori.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 11:50:56
Labots2018-09-27 16:53:44
Atšifrējums

Vakar vakarā pagalmā iznāca liela dancošana. Slovāki spēlēja harmoniku.
27.VII.28. Mākuļoja, bet nelija. Nebija silts. M. bija asas vēdera sāpes. Karstas kompreses. Tās palīdzēja. Tulkoju jau VI. nod. ("Stublājs"). Darbs neveicas. Esmu pārtulkojis tikai 174 no 255 lp. p., tātad tikai pusi, bet jau jūlija beigas.
28.VII.28. Sākumā migla, vēlāk stipri līst. M. vēl arvienu sāp un nelabi. Būtu jāgriežas pie ārsta, bet m. negrib. Vakar cuk. f. direktors neatbrauca.
29.VII.28. Nospiesti prāti – m. nav neko labāk. Sāpes un nogurums, kā liekas, no nerviem. Cerēsim, pāries. Lūcija, Erna, Ritums, Olga un Elza aizbrauca mellenēs. Bija sutīgs laiks. Vakarā lija. Ap launaga laiku atnāca Rudzīši apskatīties, kā klājas Ilgai, kas jau te no pag. ned. Pēc tam sabrauca daudz viesu: koop. "N." direktors Dreimanis ar kgi (šveiciete), dēlu un meitu, cuk. f. dir. Alb. Ozoliņš, kge, 4 bērni, Koškins ar kgi un brāli, Līkumu Jānis, Dr Poļa kge, kāda parīziete – žurn. Grāvīša pameita, un Būtnāru vasaras mājsk. Freimaņa jkge. Ar viņiem bija arī māksl. Gritūzis, kas glezno Būtnāru veco māju un Būtnāru mammu. Lija. Visi dejoja kūts augša.
30.VII.28. Diena diezg. laba. Svētdiena sāku tulkot VII. nod. ("Augsne"). Saveda mājā Limotiņu un Pakaļlejas sienu. Vējš. Lija vakarā. Jūlijs pagalam, bet saules un siltum. bija maz.
1.VIII.28. Gan nelīst, bet vēss (+13° R.). Nav lāga dūša – m. gan sāpes mazākas, tomēr nav labi. Brauks uz Rīgu, redzēs, kas tad būs. Lūcija staigā sabozusies. Atbrauca lopk. spec. Br. Plandis, instr. Puliņš un pārraudze Dziedātāja jkge. Atveda Bīrēns.
2.VIII.28. Šodien domājam nobraukt uz Krīgurēm. Mēs ar m. rītu brauksim uz Saldu, viņa vakarā brauks uz Rīgu, es atpakaļ uz Būriņām, bērni paliks Krīgurēs.
3.VIII.28. Nobraucām Krīgurēs. Braucām caur Sestles muižu u. Degšņu. Pa ceļam lauki tīri brangi. Krīgurēs mūs nebija gaidījuši. Pārgulējām un p. 11 ar m. sākām braukt uz Saldu. Braucām gar Paures m. Saldū bijām vienā otrā vietā. Pie Caunes kges pasūtījām no Bēnes uzvalka drēbi man, mazajām meitenēm mēteļiem un lielajām kleitām. Būriņas dod sienu, mēs maksājam darbu. M. brauca uz Rīgu pārliecināties, kas ir – aklā zarna vai kas cits. Af. brauca līdzi. Tam pa miesu uzmetušies izsitumi, kas niez. Dr Hiršmanis nevarējies pateikt, kas ir, tāpēc brauca pie ādas slimību ārsta. Atbraucu Būriņās pret vakaru. Lūcijai labāks garastāvoklis. P. 9 aizbrauca slovāki.
4.VIII.28. Šonakt esmu maz gulējis. Domāju par m. slimošanu. Savādi: ja būtu iekšēja vaina, tad tak uztraukums neradītu sāpes? Vai tad tas būtu vilcies 15 g.? Pat tagad m. nav necik vājāka, ne ārēji sagurusi. Jāsāk strādāt.
5.VIII.28. Bēnē bija uzsludināts cuk. b. rušinātājus konkurss. Gribējām braukt ar onkuli un Koškinu, bet tas nebrauca. Nebraucām mēs ar: pārbraucām no Saldus mājā. Atvedām līdzi Kalviņu, kas salaboja ūdens pumpi. Šodien zaļumi pie Būriņu tilta. Alma ar Ernu nogāja. Mani draugi vēl Krīgurēs. Domāju par m. slimību. Uztraukts prāts. Kaut jel varētu zināt, kā viņai tagad. Varbūt sagaidīšu vēstuli rītu vai parītu. Negribas nekā darīt.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 12:18:56
Labots2018-09-27 16:53:48
Atšifrējums6.VIII.28. Noveda uz Saldu "Dižvīru" (kuili). Onkulis bija Saldū saticis Dreimani. Tas nodevis sveicienus no m. – saticis to Rīgā uz ielas sestdien. Šis sveiciens mani ļ. apmierināja, jo m. tak bijusi laukā. Vēstules nebija. Sapņoju par m. VII. nod. tulkošana iet uz beigām. Šodien veicas labāk.
7.VIII.28. Af. atveda zīmīti no m. Rakstīta vakarrīt. Nekā noteikta vēl nezinot. Ja būšot kaut cik labi, tad būšot mājā ne agrāk par ceturtdienu. Raksta, ka P. Kūla precot Almu Prūša kgi. Rubenis ar 16.VIII. atlaists no Bauskas apr. insp. amata. Laiks nemīlīgs.
8.VIII.28. Šorīt jauks, saule. Tomēr rudens nokrāsa. Dzied jaunie gailīši. Tas atgādina bērnību: reiz braucām ciemā uz lubāniešiem un gulējām par nakti Liedes krogā, gulēju stadulā ratos. Stadulā giedāja gailīši sīkām balstiņām. Kad dzirdu gailīšus dziedam, vienmēr atceros Liedes krogu. Jelgavas tantiņa nobrauca ciemā ar Liepiniekiem. Noveda Erna. Mēs ar onkuli sadomājām braukt uz Lutriņu Jauno m. pie Kiršteina pirkt [..]. Braucām pa Šķēdes ceļu uz Lutriņu baznīcu, gar Jātniekiem un Jura m. Tur Varuļa skola. Kiršteins dzīvojot Kalna m. Braucām turp. Atpakaļ braucot 3 st. lija. Galīgi salijām.
9.VIII.28. Šodien no m. saņēmu otrd. rakstītu vēstuli. Bijusi pie Dr Ābeļa, prof. Alkšņa, Budeļa un Ādamsona. Par kādu audzēju neesot ko domāt. Varbūt slimības int. sakarā ar pārejas laiku, varbūt pūslis. Jāiet uz rentgenu. Domā šodien izbraukt uz māju. Kaut tik m. viss būtu labi! Cik grūtas un garas ir bijušas šās dienas. Tagad m. brauc mājā, nu viss būs labi!
10.VIII.28. Mana mammule atbrauca. Atkal viss labi. Prof. Alksnis atzinis varbūtējus nieru akmeņus, tomēr tas vēl jāizpētī, tomēr no audzēja neesot ne vēsts. Taču no viena rēga esam vaļā. M. stāstīja daudz interesanta no Rīgas. Lielās meitenes izciemojušās pie Namgaudu Austras. Laiks nemīlīgs. Atveda no Rama 26.VIII. uzņēmuma paraugus. Sevišķi laba R. kā jau dzimš d. bērns.
11.VIII.28. Šodien apmācies. Vēss. +11° R. Smagi tulkot. Rit. un Doņītis atbraukuši no Krīgurēm Saldū. Mazie vēl palikuši Krīgurēs. Lūcija nobrauca pie Mauriņiem uz Lauknamiņiem.
12.VIII.28. Svētdiena. No rīta migla un līst. +16° R. Pēc ļ. jauks. Negribējās rakstīt. Izgāju pastaigāties. Biju biešu laukos, tad kapos. Sajūta laba – m. labi. Zied liepas.
13.VIII.28. M. noveda pienu uz Saldu. Tur nokārtos manas drēbes pasūtījumu. Laiks ļ. saulains, bet no rīta bija auksts – p. 5 r. +4° R. Biju saulē. Atbrauca R. ar D. Būriņos lej akas viņķus Launkrapšs no Saldus. Pabeidzu VIII. n.
14.VIII.28. Šorīt saule lēca spoža, bet tūlīt sāka līt. Vēss. +11° R. Jāsāk IX. n. Ritumam nepatīk viņa uzņēmums (ar puķēm rokā): esot kā kroplis. Nesaprotam, kur tas kroplums un ko R. grib?
15.VIII.28. Laiks labs. +18° R. Veda sienu. Rit. pr. pusdienas zīmēja. Norakstīju 8 lpp. Ar m. bijām kapos.
16.VIII.28. Šodien uzrakstīju 8 lpp. Diena silta. +14° R. Žuļi nav vēl mājā. Gaidām ļoti. Tā gribas, kaut viņi būtu mājā! "Pats", kas ir tik mīļš un Musinavajs tas otrais – dīvaini, ka tik ilgi ciemojas un
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 13:36:19
Labots2018-09-27 16:53:51
Atšifrējumsun liek gaidīti.
18.VIII.28. Līst liela migla. Gribam braukt uz Saldu. Šorīt arī labās kājas plezna uzpampusi. Tā nekas nekait. Varbūt no sirds, varbūt nierēm. Bijām Saldū. Nopirkām piederumus manam uzvalkam. Nodevu Tīnam šūt. Žuļiem nopirkām mēteļu oderi. Pieteicāmies uz Kronberga atvadīšanas mielastu Zvārdes skolā 25.VIII. Žuļi ar Krīguru Valdi no Saldus atnāca Būriņās. Laiks labs.
19.VIII.28. Svētdiena. Brauksum uz Muldeniekiem pie onk. Žaņa. Otros Muldeniekos bijām uz grsp. brāļa bērēm 1924. g. Ceļš uz turieni ārkārtīgi slikts – no Zirņu kroga. Uzņēma laipni. Katrai mājai sava seja. Mulden. pirmo reizi redzēju Rubuļu kāzu uzņēmumu 1914. g.: sēd m., Ritums (4 g.) un Doņis (2 g.), tad mūsu mīļais draugs Marusīte. Mēs ar Hermani neesam – bijām nogājuši uz Krīgurēm. Lietus bija izjaucis Strīķu zaļumus. Dancotāji bija sagājuši Sesīles skolā. Dancoja mums garām braucot.
20.VIII.28. Pabeidzu 9. nod. Laiks labs. R. un D. nogāja uz Saldu atvadīties.
21.VIII.28. M. naktī bija stipras sāpes sirdī. Dzēra Buduļa zāles. Šodien guļ. Gan reizēm staigā. Sāku 10. nod. Šodien jauka diena. +18° R. Bija saule.
22.VIII.28. Ar m. bijām Saldū. Par drēbi nomaksājām Ls 91.20. Nodevu Tīnam šūt žaketi no vecā mēteļa. Paņēmu no G. 100 ls, jo liku Ūdrim vairs algu uz Saldu nesūtīt. Atpakaļ braucot lija, kā vienmēr ceļā no Saldus uz Būriņām. Saldū skolā rokd. kursi (papes). P. 12. r. Rit. un D. nobrauca uz Rīgu no Saldus st. pie Veģiem. Būriņās sāka pļaut rudzus.
23.VIII.28. M. ar Žuļiem bija Saldū pie Fugta kges uzlaikot manteļus. Šodien stipri lija. Pērkons. Rakstīšanas neveicas. Žuļi bija palikuši Saldū. Rīt pie Tīna Saldū aplaikošu uzvalku, palikšu Saldū un no turienes braukšu līgi uz Zvārdi. Kronberga atvadīšanas.
24.VIII.28. Izgl. m-ja atlikusi skolu sākumu līdz 17.IX. (lauku darbu nokavēšanās). Piezvanīju Ūdrim, bet neatsaucās. Jābrauc tomēr uz Rīgu, jo 30.VIII. nolikti pēceksāmeni. Atbraucu Saldū.
25.VIII.28. Braucām uz Zvārdi. Bija noīrēts vilciena autobuss. Brauca Rudzīši, Lagzdiņi, Lasis, Kruūmiņa kdze, Zandberga kdze, Salnis, Gertners u. c. Uz Kronberga atvadīšanos un 40 g. darba svētkiem bija daudz ļaužu. Māc. Kamoliņš turēja garīgu runu, dziedāja koris Upmaņa vadībā, apsveica Upmanis, Gertners, Lasis u. c. Nodzīvojām jautri. Bija daudz draugu un pazīstamu. Atbraucām Saldū rītā p. 7.
26.VIII.28. Svētdiena. Mammule pārbrauca uz Būriņām. Es paliku Saldū, jo vēl vajadzēja uzvalku uzmēģināt. Biju pie Vilsoniem, Loska kdzes. Nav nekādu siltu jūtu pret veco mitekli, jo tagad tur citādi, kā mūsu laikā. Māja man mīļa veco atmiņu pēc. Nogāju pie Sinepa, bet tas bija nobrauca uz Tadaiņiem.
27.VIII.28. Vēl šur tur nogāju, bet tad pēc pusdienas braucām ar onkuli uz Būriņām. Tā izlikās, ka esmu bijis prom vai veselu mūžību, tik aprasts Būriņās. Sākam jau taisīties uz prombraukšanu, jo vasaras brīvlaiks pagalam. Lija visu nakti. Nepatīkami, ka rudzi mirkst, bet ko lai dara.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 14:13:54
Labots2018-09-27 16:53:55
Atšifrējums

28.VIII.28. Saiņojam visu dienu savas mantas. Lūcija piespieda ņemt līdzi kaudzi zaftes: kaste svēra 56 kg. Valdis mūs atveda uz staciju Saldū pie Veģiem (pavasarī varējām atbraukt tikai līdz Brocēnu stacijai). Braucām pa Cāļa lauku caur Kumbriem. Vilcienā tikām ērti.
Rīgā. 29.VIII.28. Atbraucām labi. Meitenes bija skolā. Nogulējāmies. Pārnāca meitenes. Izbrīnījās, jo bija domājušas, ka mēs vēl paliksim Būriņās. Vakar laikrakstos ziņo, ka pamatskolas sākšoties 10.IX Rīgā, bet Jelgavā 3.IX, citur 17.IX. Atnāca Ludis ar Stīpnieku. Vakarā biju pie Ūdra. Saņēmu savu algu par augusta mēn. Mammulei nebija izmaksāts par 2 st. no pag. g. decembra. M. tāpēc bija iekrājies pavisam Ls 122.- Necerēta nauda. M. domā, ka vajadzētu pirkt trimo. Ir domas, ka skolā jāvēl 2 skolotāji. Mamm. kandidēs, un ir cerība, gandrīz nešaubīga, ka ievēlēs. Otrs kandidāts būtu Rubenis, bet ja tas nebūs, tad jāmēģina iekļūt Kokkam.
30.VIII.28. Šodien biju daudz vietās: pastā izņemt naudu (Ls 87,67), prefektūrā izlabot Rituma pasē vārdu "Margrieta" ar "Margarita", radio kantorī nomaksāt abonementu, pie notāra Krīklanda par Rituma pases norakstu, elektr. valdē samaksāt daļu par elektr. aparātiem, koop. paņēmu dažas grāmatas, tad p. b. valodn. sēdē. Sēde nebija kupla. Sēdē pienāca ziņa, ka miris vecais Zāģeru tēvs laikam šodien pēc pusdienas. Dienā tramvajā satiku Apsīšu Jēkabu, tas nekā nezināja, biju sēdē pārsteigts. Prof. Endzelīzs uzrunāja sapulci, cildinādams Zāģera labo gribu valodniecības laukā. Sapulce godināja nelaiķi ar piecelšanos. Man labā kāja krietni piepampusi. Šodien laikrakstā bija ziņot par Korn. Korņiloviča pakāršanu spiegošanas dēļ. Bija notiesāti 4, tos 3 valsts prezidents apžēloja. Korņiloviču nē. Korņ. audzis un mācījies Saldū. Pazinu K. ģimeni. Bija savāda. Reiz nel. P. M. Babaks pils. skolas insp. bija teicis vecajam Korņilovičam: "Вы воспитывайте дочерей для улицы, а сыновей для виселицы." Pravieša vārdi piepildījās.
31.VIII.28. Nopirku dāvanu Ludim kab. portfeli (9 ls) un liku Osim izgatavot monogrammu šim portfelim. Dāvanu sadomāja meitenes. Jāatstāj viņam no mums piemiņa viņa paaugstināšanas dienai: 1.IX.28. tos izlaidīs no kara skolas par leitnantiem. Ludis aiziet uz Daugavpils jātnieku pulku. P. 11 skolā bija paid. padomes sēde. Stundu sadalīšana. Iznāk gan, ka laikam mammuli ievēlēs par pastāvīgu skolotāju. Līdz šim viņa 2 g. bijusi vietas izpildītāja. Pienāca ziņa, ka jāiet uz kooperatīvu. Pārrunājām par veikala pārcelšanu uz jauno māju Mednieku ielā. Telpu ziņā labi, bet vieta nomaļa. Valde to nevar izlemt, lai lemj padome. Saņēmu 1. sēj. "Latvju Daiņu" glītā audekla sējumā. Vakar bija Ludis – beidzamo reizi kā kadets. Lija jau naktī no 30. uz 31.VIII, lija visu dienu. Nelādzīgi ar rudziem, ka tos nevar ievest. Šodien "J. Z." prof. E. Felsberģa nāves ziņa. F. jau pr. kāda laika palika akls, tāpēc atstājās no ūniversitātes. Šovasar arī prof. Lautenbachs bijis pie miršanas, tā stāstīja prof. Endzelīns ceturdienas valodniecības sēdē.
1.IX.28. Gan šorīt saule, bet vējš gaudo, būs lietus.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 15:07:18
Labots2018-09-27 16:53:58
Atšifrējums

Šodien kara skolas izlaidums. Laiks jauks. Pēc p. 5 atbrauca Ludis, Ābeles Miķelis un Stīpnieks kā leitnanti. Uzdāvinājām Ludim kabatas portfeli ar monogrammu. Ludis aiziet uz jātnieku pulku Daugavpilī, Miķelis ar Stīpnieku uz II. Ventpils pulku Liepājā. Bija pie mums Aizsilnieka kdze.
2.IX.28. Svētdiena. Laiks jauks. M. ar Žuļiem aizbrauca pie kollegas Segliņu kdzes uz Nordeķiem – Parva ielā 12 (9. trmv.). Es pēcpusdienā gāju uz Zāģeru tēva pavadīšanu Lielajos kapos. Bija daudz pavadītāju. No valodn. sēžu dalībniekiem bija prof. Endzelīns, Indr. Cīrulis, Apsīšu Jēkabs, Janševkis. Vakarā atnāca Stīpnieks.
3.IX.28. Šodien no Saldus pienāca pēc grsm dzijām. Hermanis 1.IX esot bijis Rīgā. Nepienāca. Bija Ludis ar Miķeli atvadīties. Brauc projām uz Saldu. Mēs ar m. nobraucām uz staciju tos pavadīt. Rakstīju izvilkumu no prof. Endzelīna jaunās brošūras "Dažas valodas kļūdas". Mammule bija apciemot Ķelles. Vakar viņai uznāca sāpes (laikam nieru akmeņi, kā domā prof. Alksnis), bet šoreiz nebija briesmīgi.
4.IX.28. Biju koop. valdes sēdē. Mammule bija L. C. B. augļu pārstrādāšanas lekcijā. Rakstīju izvilkumu no Apsesdēla brošūras "Valodas nojauta".
5.IX.28. Laiks jauks. Saule. Rakstīju izvilkumus. Laukā netiku bijis. Silts. +16° R. Rakņādamies grāmatu skapī, atradu dzeltenā konvertā 20 ls. Nevaru atminēties, kad to būtu nolicis.
6.IX.28. Rakstīju izvilkumus (grāmat.). Biju valodn. sēdē. Mūs apciemoja Kokks. Ja mūsu skolā būs vakanta vieta, jālūko iedabūt Kokks. Būtu labs biedrs un darbinieks. Laiks jauks. Pat vakarā +15° R.
7.IX.28. Rakstīju Rituma pavasara skolas liecības norakstus. Dokumenti jāiesniedz Mākslas akadēmijā. Vējš gaudo uz lietu. Biju pie notāra Krīklenda un kooperatīvā. Apciemoja Gertners ar Mirtiņu. Atdevu G. aizņemtos 100 ls. Visu dienu labs laiks. Nopirku trūkstošo "Latvju Gr." III. b. Mūs apciemoja Pogiņa kdze. – bij. Dišlere Anna. Nebijām redzējušies 13 g. Viņa strādāja Zvārdes skolā, kara laikā evakuējās uz St. Rusu, aizprecējās uz Sibīriju, dzīvoja tur, kamēr pērnvasar pārnāca uz Latviju. Viņai ir dēls Pēteris, ko lika pierakstīt mūsu skolā.
8.IX.28. Iesniedzu Rituma dokumentus Mākslas akadēmijā. Pie meitenēm bija Kaķis (Engerte). Visas trīs nofotografējās pie Pāles. Pr. akadēmijas Ritums fotografējās uz bulvāra pie "lielgabala". Vakarā bija ciemā Gaigalu Jānis. Piedzimusi meita. Esot gan maza – sverot tikai 6 kg, tomēr esot vesela. Arī Aulis esot bijis Rīgā. Gaigalos ar trešo reizi esot plūdi.
9.IX.28. Svētdiena. Šodien Tirzā kapu svētki un karā kritušo draudzes dēlu pieminekļa iesvētīšana. Kā viesi no Rīgas piedalās prof. V. Maldonis un māc. E. Bergs. Pr. pusdienas mūs apciemoja Aņa ar Juri. Laiks jauks.
10.IX.28. Šodien sākas darbs. Bijām skolā. Sarakstījām katrs savas klases skolniekus. Darba vēl nebija. Bija paid. pad. sēde. Nodevu akadēmijā Rituma fotogrāfijas. Doņis pierakstījās latīņu val. kursos T. ūniversitātē.
11.IX.28. Biju koop. valdes sēdē. Kūla teica, ka savienība izmaksāšot man Ls 420 par darbību s-bā (1,5 g.).
12.IX.28. Vakar bijām D. T. uz Don Karlosa izrādi. Redzēju prof. Endzelīnu un Fr. Adamoviču. No rīta migla, vēlāk ļ. jauks, vakarā stipri līst.

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 15:39:20
Labots2018-09-27 16:54:01
Atšifrējums

13.IX.28. Apciemoja Kokks. Biju valodn. sēdē. Skolā vēl dienā tikai 3 st. Mammule apmeklēja slimnīcā Āboliņa kdzi.
14.IX.28. Šodien mūs apciemoja Katja. Nesatiku. Pie meitenēm bija Kaķis. Visu triju uzņēmums izdevies labi. Pusdienā lija. Biju kooperatīvā.
15.IX.28. Šodien pēcpusdienā lija. Jātnieku sacīkstes. Nebiju.
16.IX.28. Svētdiena. Nekur neizgāju. Mammule saaukstējusies. Gulēja. Vakarā no Jelgavas atbraucis Būriņš. Atveda sveicienus, riekstus u. c. no Būriņām. Vakarā daudz ko pārrunājām par Būriņām. Lija. Atveda Kronberga jubilejas uzņēmumu.
17.IX.28. Šodien m. nevarēja iet uz skolu. Es izpildīju viņas stundas. Skolniekus apliecībām fotografēja fot. Bauls. Šodien Ritumītim akadēmijā pirmais eksāmens. Atnāca priecīgs, jo domā, ka darbi būšot diezgan labi. Pr. pusdienas bijusi jāzīmē priekšmetu grupa, pēc pusdienas ģipša galva. Rītu atkal jāzīmē. 6 st.
18.IX.28. Ritumītis bija akadēmijā otro dienu. Vakarā atnāca priecīgs. Esot izdevies diezg. labi. Bijusi jāzīmē grupa (muciņa, kaste) un arī otrs zīmējums (siev. galva). Redzēs, kāds būs iznākums. Biju koop. valdes sēdē. Valdes kungu nebija neviena. Mammule dažas dienas jutās nevesela – saaukstējusies un arī lielā mērā nervoza. Divi dienas nebija skolā.
19.IX.28. Šodien miris prof. J. Lautenbachs-Jūsmiņš 81 g. vecumā. Jau pag. ceturtdien prof. Endzelīns teica, ka L. esot ļoti slims. Nebūs vairs cītīgā valodn. sēžu apmeklētāja. Viņš vienmēr sēdēja 1. rindas galā – uz ielas pusi. Šodien piegāju pie sava vecā skolas biedra (Vecpiebalgā) Antona Resnā (Marijas ielā 10b, drogu veikala īpašnieks). Tā dēls students sasities, plīstot motocikla riepai. Esot tīri vai bez cerības. Studējis ķīmiju otro gadu. Brunis šodien salaboja elektrību un mums ierīkoja radio aparātu. Tas izmaksāja Ls 3,15, ausis 9 ls. Šodien mammule bija skolā. Jūtoties labāk.
20.IX.28. Saņēmām septembra algu. Biju valodn. sēdē. Nodevu prof. E. vārdu sarakstu papildinājumu ar paskaidrojumiem a, b, c, č burtus. Prof. E. piminēja prof. Lautenbachu valodn. sēdē. Bija iebraucis Lesiņu Jānis. Stāstīja, ka nomiris vecais Sīļu Gusts Snipis. Tas bija otrais Golgovskas pag. vecākais pēc pašvaldības nodibināšanas. Pirmais pag. vec. bija Klāvānu Andrejs Krasnais.
21.IX.28. Šodien liela prieka diena: Ritums uzņemts mākslas akadēmijā. Biju kooperatīvā.
22.IX.28. Paid. pad. sēde. Vakarā skolot. arod-bas sapulce. Sprieda par tic. māc pārkārtošanas jautājumu. Prof. Lautenbacha apbedīšana.
23.IX.28. Biju pie sava drauga Andr. Štūla, kas jau otro gadu guļ ar diloni.
24.IX.28. Šodien man bija pirmā elekt. vanna. Ritumītis šodien pirmo dienu akadēmijā (pēcpusdienas klasē).
25.IX.28. Koop. valdes sēde. Līst visu dienu, reizēm pat ļ. stipri.
26.IX.28. Saule visu dienu, bet auksts. P. 11 vakarā tikai +2° R. Biju pie Ķellēm.
27.IX.28. Iebrauca Ludis no Saldus. Brauc uz savu

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 16:14:05
Labots2018-09-27 16:54:09
Atšifrējums

savu jauno darba vietu – jātnieku pulku Daugavpilī.
28.IX.28. Ritums ar Doņi šodien aizbrauca ekskursijā uz Bausku, Mežotni un Rundāli. Šodien paiet 3 gadi, kad iestājos darbā 38. pmsk. Musis ar Žuli šodien skolā pirmoreiz klavieru stundā (pie Naudnieka jkdzes). Šodien skolā vecāku sapulce.
29.IX.28. Šodien aizmaksāju akadēmijā lekciju naudu Ritumam par 1. pusg. Izrādās, ka Ritumam vajag apmeklēt arī dienas klasi un klausīties obligātos zinātniskos priekšmetus. Runāju ar prorektoru – laikam Fedderi, runājām krieviski. Ieteicis, ka vajagot padomei iesniegt lūgumu, lai šogad atsvabina no dienas klases apmeklēšanas un oblig. priekšmetiem. Domāju, ka prorektors Rančevskis, bet tas ir Fedders, slavenā Feddera pēcnācējs, bet dzimis un audzis Krievijā, tāpēc maz prot latviski.
30.IX.28. IV. vidusskolā vecāku sapulce. Bija daudz ļaužu. IV. kl. pārstāvjus izvēlēja tos pašus pērnos – Zariņa kdzi un mammuli. Jau aizvakar bija aukstums – zem 0°. Uz laukiem viss esot nosalis un sasalis. Dievs zina, kā Būriņām ar cukurbietēm un citu? Ka tik nu viss neaiziet postā, jau tā vasarā bija auksts un slapjš. Ies bojā tas pats mazums. Jaunajā tirgus ēkā bija s.-d. mītiņš. Uzstājās aģittrupa "Zilā blūze". Visi paņēmieni tie paši kā lieliniekiem Krievijā – atgādina komūnisma dzimšanas laikus.
1.X.28. nodevu akadēmijā lūgumu, lai Ritumu atsvabina šogad no dienas klases apmeklēšanas un oblig. priekšmetu klausīšanās. Auksts, tikai +2° R.
2.X.28. Aizmaksāju īri par autobūvi. Koop. valdes sēde.
3.X.28. Atveda mājā 2 asis bērza malkas. Sakrāvām malkas šķūnī. Laiks labs.
4.X.28. Biju uz 9. elektr. vannu. Laiks labs. +9° R.
5.X.28. Biju 10. un beidzamajā el. vannā.
6.X.28. Skolot. mājā Tolstoja piemiņas vakars. 100 g. dzimš dienā. Nebijām.
7.X.28. Meitenes bija N. T. uz "Merijas Duganes prāvu". Meriju Dugani tēlo Marija Leiko. Līmēju ģimenes albūma fotogrāfijas no veciem un jauniem laikiem. Nekur nebiju.
8.X.28. Līmēju fotogrāfijas.
9.X.28. Koop. valdes sēdē nebiju, jo skolā bija paid. padomes un skolas pad. sēde. No skolas pad. sēdes aizlaidos uz "Merijas Duganes prāvu". Bija vērts redzēt.
10.X.28. Musis saslimis nebija skolā. Inflnenca. T° 38,5. Vakarā svīda. Laiks gan piemācies, bet silts (+10° R.).
11.X.28. Biju valodn. sēdē.
12.X.28. "Latvī" bija vecā Striķu skolotāja Anša Rozentāla nāves ziņa. Miris 10.X.28. Saldus māc. muižā.
13.X.28. Vakar biju filologu b-bas sēdē ūniversitātē. Musim t° normāla.
14.X.28. Musis piecēlās no gultas. Nekur nebiju. Strādāju. Šodien Rozentāla bēru diena. Glabā Saldus pils. kapos. Apciemoja Asja, Aņa esot bijusi Rīgā pag. svētdiena. Te nepienāca.
15.X.28. Laiks labs. Mammule bija Skol. m. uz sekcijas darbu Taivāna vadībā.
16.X.28. Koop. valdes sēde. Pēc tam vecāku un audzin. b-bas sapulce. Priestera A. Makedonska 40 gadu

Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaAnna Putāne
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-27 16:39:39
Labots2020-01-08 11:39:32
Atšifrējumspaid. darbības atcere. Uzzināju no "Вер. время". Biju skatīt dzīvokli Sproģa namā Gogoļa ielā.
17.X.28. Nobraucu pie Makedonska to apsveikt. Nebija mājā. Parunājāmies ar kundzi. Vakar Ritumam bija pateikts, ka viņa lūgums ievērots. Auksts.
18.X.28. Pirmais sniegs. Snieg pamazām visu dienu. T° 0. Žulim angīna. Nebija skolā.
19.X.28. Snieg. Vēlāk kusa. Snieg, šļākā.
20.X.28. Vēl neizmaksāja algu. No rīta šodien +8° R, dienā +9° R, vakarā +5° R. Nopirkām Ritumam A. E. veikalā kurpes N37 augstiem papēžiem. Biju ūniversitātē filol. b-bas sēdē. Prof. E. lasīja par vārdu šķirošanu. Žulim labāk, t° normāla, kakls nesāp. Bet Ainucelis šodien nebija skolā – angīna. Vakarā gan t° normāla.
21.X.28. Visu dienu silts: rītā +7°, pusd. +10, vakarā +8° R. Skolot. m. skolot. b-bas sapulce.
22.X.28. Nac. t. "Baltā tēla" izrāde par labu mūsu skolai kopā ar Veidenbauma skolu. Izrāde vidēji apmeklēta. Visu dienu silts. +8° R. Doņis aizgāja uz skolu.
23.X.28. No rīta +7°, pusdienā +11°, vakarā 10° R. Biju koop. valdes sēdē. Mammule jau trešo dienu slima ar influencu, sāp kakls. Šodien gan t° normāla.
24.X.28. Visu dienu +8° R. Mammule iet uz skolu.
25.X.28. Atbrauc grsm. Af. mēteli pirkt. Biju valodn. sēdē.
26.X.28. Bijis Būriņš. Mēs nebijām mājā. Bija atstājis dublikātu par 426 kg (6 m.) kartupeļu. Vēsāks. +5° R. Grsm. ar Žuļiem aizbrauca uz Saldu. Vakarā bija abiturientu tuvināšanās vakars. Rīgas Latv. b-bas gada jubileja. Sākas brīvā nedēļa. Ritumam samaitāts kuņģis – ēdis zirņus, noģība. Nebija skolā.
28.X.28. Nekur nebiju. Apciemoja Aņa. Bija uztraukta. Grib iekļūt Rīgā kādā vietā. Runāšu ar Dr Ādamsonu. Šodien +5° R.
29.X.28. Biju pie Dr Ād. Aņas dēļ. Nekā nesolīja. Biju preču stacijā un kooperatīvā.
20.X.28. Koop. valdes sēde. No p. 3 biju tic. māc. skolotāju apspriedē. Bija daudz reakcionāru: Indr. Cīrulis, K. Brēmanis, insp. Bebris u. c.
31.X.28. Nekur nebiju. Bija Zariņu Elza. Atnāca 30.X. Gulēja par nakti.
1.XI.28. Biju valodn. sēdēs. Visu dienu silts ap +10° R. Atvedu no preču stacijas Būriņu sūtītos 6 m. karupeļu (426 kg). Mamm. mazgāja veļu un saslima.
2.XI.28. Biju bāreņu tiesā (rātūzi) skoln. Aug. Neļķa lietā. Vakarā biju Skol. m. s-d. tējas vakarā.
3.XI.28. Biju pilsētā dažādās darīšanās. Apciemoju arī Freiberga kdzi. Biju tirgū. Laiks apmācies, bet silts.
4.XI.28. Žuļi atbrauca no Saldus. Biju skolā uz teātra lugas lasīšanu (Dubura un Deglava "Precības"). Mammulei šodien labāk. Vakarā +7° R. Līst vakarā.
5.XI.28. Atkal uzsākām darbu. Laiks silts, turas brīžam uz 10° R.
6.XI.28. Biju koop. valdes sēdē. Pēc sēdes gāju L. B. uz krievu drāmas teātri. Gribēju redzēt Dostojevska "Преступление и наказание" drāmatizējumu. Raskoļņikovu tēloja artists Hmara no Berlīnes. Tas liels mākslinieks. Publikā visvairāk žīdi. Man vieta
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaAnna Putāne
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-28 13:16:34
Labots2020-01-08 11:40:01
Atšifrējumsgadījās starp tīrām žīdietēm. Biju kā Jeruzalemē.
7.XI.28. Uzrakstīju 30.X. tic. māc. skolotāju apspriedes atreferējumu. Pr. kādām dienām uzrakstīju rakstiņu (10 lpp.) par mācītāju tieksmēm un lomu skolu lietā. Abus rakstiņos nosūtīju Rītiņam – varbūt pr. kāda diskusiju vakara.
8.XI.28. Biju valodn. sēdē. Pierakstījos uz Mārtiņa zosi sestd. vakarā Skol. m. No 29.X.–5.XI. Latvijas skolotāju ekskursija uz Pēterpili. Brauca arī Kokks. Būtu paticis arī man nobraukt, redzēt pēc 10 g. pazīstamās vietas, tiktos ar Marusi. Bet kas var izdot 200 ls!
9.XI.28. Šodien biju zviedru mākslas izstādē. P. 12 naktī 0°.
10.XI.28. Vakarā ar m. bijām uz Mārtiņa zosi Skol. m. Pēterburgas ekskursijā bijušie stāstīja par braucienu. Referēja Dēķens, Dimānes kdze, Osis.
11.XI.28. Bijām ar m. Pallādiumā uz Šecherezadas izrādi. Nevar teikt, ka būtu pārāk paticis. Visu dienu apmācies. Tumšs. Lija vai visu dienu.
12.XI.28. Līst. Auksts. Nemīlīgs. Nopirkām Musim dzeltenas kurpes (N38) ar gumijas zolēm.
13.XI.28. Skolas pad. sēde. Visu dienu +8° R.
14.XI.28. Šodien pie adv. P. Berģa bija apspriede par "Tautas Tiesību" izdošanu. Visu dienu +9° R.
15.XI.28. Biju valodn. sēdē. Nopirkām Doņim kurpes pusaugstiem papēžiem (N37, Ls 18.-) un Jūl. Cezara Commentarii de bells Gallici.
16.XI.28. Pošamies uz valsts 10 g. svētkiem. Šodien tikai +6° R. Miglains.
17.XI.28. Šodien stundu nebija. Atnācām skolā p. 10. Bija akts. Runāja Ūdris. Pēc tam bija kopmielasts. Pilsēta deva skolniekiem pastiprinātas porcijas. Vakarā biju skatīties greznojumus un illūmināciju.
18.XI.28. Valsts 10 g. svētki. Uz ielām milzīgi daudz ļaužu, sevišķi vakarā, kad visa pilsēta mirdzēja un laistījās vienās ugunīs. Sevišķi skaisti illūminēts Brīvības tilts, Opera, Galv. dzelzceļa stacija, kara kuģi, valsts technikums, N. T. Pa Kaļķu ielu nevarēja ne domās paiet – cilvēks pie cilvēka. Tik daudz ļaužu nebija uz ielas pat prez. Čakstes bērēs. Diena bija jauka, pat saulaina.
19.XI.28. Šodien darbi atkal ritēja parastā gaitā.
20.XI.28. Šodien bijām Pallādiumā. Pilsēta deva skolniekiem brīvu kino izrādi. Bija Aulis. Gulēja par nakti.
21.XI.28. Paid. padomes sēde. Vakarā liela migla.
22.XI.28. No rīta liela migla. Pēc saule. Valodn. sēde. Kora mēģinājums Pīpiņa pieminekļa atklāšanai 27.XII.28.
23.XI.28. Laiks diezgan patīkams.
24.XI.28. Lielās meitenes bija Jelgavā uz savas bij. skolas biedrenes Čubes pavadīšanu. Č. esot noindējusies.
25.XI.28. Atbrauca Būriņu onkulis un Erna. Pīpiņa pieminekļa atklāšana. Dziedājām. Mirušo pieminēšanas diena.
26.XI.28. Zāģējām abi ar Musi malku. Ritums ar Ernu bija Dailes t. (Vecheidelberga).
27.XI.28. Biju koop. valdes sēdē. Izpirku tramvaja kartiņu. Būriņas aizbrauca.
28.XI.28. Zāģēju malku.
29.XI.28. Biju valodn. sēdē.
30.XI.28. Atbrauca Ludis no Daugavpils uz kara skolas gada svētkiem 1.XII.28.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaAnna Putāne
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-09-28 13:51:41
Labots2020-01-08 11:42:32
Atšifrējums1.XII.28. Rakstīju liecības par 1. trijoksni. Doņis ar Kaķi bij technikuma ballē.
2.XII.28. Netiku nekur bijis. Strādāju. Apciemoja Ābeles Miķelis. Bija arī Freiberga kdze.
3.XII.28. No rīta drusku snieg. Vēlāk nokusa. Vakarā Ludis aizbrauca uz Daugavpili.
4.XII.28. Šorīt aizgulējāmies: uzmodāmies tikai p. 8 – nebijām dzirdējuši pulksteņa spēlēšanu. Skolā nonācām ar pāra minūšu nokavēšanos. Līdz ko bijām skolotāju istabas priekšiņā, tā iznāca insp. Bebris. Bija manā klasē rēķināšanas stundā. Izgāja labi. Biju koop. valdes sēdē. Šodien Musinavaja 12 g. dzimšanas diena. Uzdāvinājām 1927. g. "Jaunības Tekas" audekla sējumā. Atnesu mammules grāmatu "Nama mātes padomnieks".
5.XII.28. Nekur nebiju
6.XII.28. Biju valodn. sēdē. Janševskis man uzdāvināja savu sarakstīto monogrāfiju "Nīca".
7.XII.28. Šodien "J. Z." mana drauga Andreja Štūla nāves ziņa. Miris 5.XII. Tā viņi aiziet viens pēc otra. Vakar un šodien sānu (laikam labās nieres) sāpe manāma pavisam maz.
8.XII.28. Pasūtīju puķu pušķi Andr. Štūla apbedīšanai. Biju 10 g. mākslas izstādē.
9.XII.28. Bijām ar mammuli Jāņu kapos pie Mārtiņa baznīcas. Tur apbeda manu draugu Andr. Štūlu. Bija vēlējies, lai apbedī bez garīgas ceremonijas. Es ar runāju pie drauga kapa.
10.XII.28. Uzrakstīju "M. Nāk." A. Rozentāla un Andr. Štūla nekrologus.
11.XII.28. Bijām ar Mirdzīti pie aknu ārsta Dr Sniķera. Skaloja un beicēja. Pēc pāra nedēļām atkal jāpieiet. Koop. valdes sēde. Mūzeja telpās Skalbes vakars. F. Jansons referēja par Skalbi. Pats Skalbe nolasīja divus vēl neiespiestus darbus (pasaku par Kalnu garu un otru par Andžiņu) un 3 dzejoļus. Klausītāji pmsk. skolnieki.
12.XII.28. Paid. pad. sēde.
13.XII.28. Valodn. sēde.
14.XII.28. Skolas pad. sēde. Gatavojas eglītes vakaram.
15.XII.28. Abit. b-bas izrīkojums skolā. Uzveda "Privātīpašumu". Deja. Maz apmeklētāju. -10° R. Biju pienācis Būriņš. Mājā bija tikai Žulis un Musis. Vakarā mamm. bijušas lielas sāpes.
16.XI.28. No rīta -10° R, vakarā -13°. Nekur nebiju. "Sudraba svētdiena" – pārdotavas vaļā no p. 12.
17.XII.28. Šorīt -15° R, vakarā -16° R. Saņēmām Vilsona Ēda nāves ziņu. Miris ceturtdien 13.XII, glabāšot pils. kapos. 22.XI. Viņš bija vārgs no mazotnes, ar diloni slimoja gadi 5. Māte jau guļ no 1919. g. Lovatjas krastā.
18.XII.28. No rīta -17° R. Biju koop. valdes sēdē.
19.XII.28. Eglīte pirmsskolai un 1. klasēm. Uzveda "Sarkancepurīti". Arī citi uzvedumi labi, rotaļas patīkamas.
20.XII.28. Eglīte II. u. III. klasēm. Uzveda "Ziemas sapni". Izdevās diezg. labi. Man bija jāsagatavo rūķu skats. Kora dziedāšana bēdīga.
21.XII.28. Eglīte IV., V. u. VI. klasēm. Uzveda ludziņu "Rītu sāksies jauna dzīve". Visos vakaros vingrojumu uzvedumi ļ. labi. Freimaņa jkdze strādājusi ļoti daudz. Tikai šis vakars bija ļ. trokšņains, daudz mežonības.
Atšifrēt tekstu
Fails
#LFK Ak 26, 3
AtšifrējaIlze Ļaksa-Timinska
Pabeigts
Pārbaudīts
Izveidots2018-10-01 19:18:23
Labots2018-10-01 19:45:13
Atšifrējums22.XII.28. Ritums ar Doņi nobrauca uz Saldu.
23.XII.28. Atbrauca Ludis uz Saldu braukt. Vakar nopirku mammulei adītu jaku. Šodien viņa pērk sev kurpes.
24.XII.28. Biju koop. Nopirku Musim un Žulim Jessena "Jaun. lit.". 10 n-rus katram. Maijucis un Musis nopirka eglīti. To pušķojām un vakarā dedzinājām. Svētku izjūtu.
25.XII.28. Nekur nebiju.
26.XII.28. Tāpat nekur nebiju. Nebija arī ciemiņu.
27.XII.28. Bijām aicināti pie Segliņa kdzes, bet Musītis saslima – t° pāri 37,5. Kartiņa no Doņa.
28.XII.28. Skolot. sav-bas konference. Biju palīgā reģistrēt. Vakarā Skol. mūzejā bija Blaumaņa vakars. Atmiņas par Bl. Stāstīja Anna Brigadere, Skalbe, Ant. Austriņš (lasīja nod. no Garās jūdzes), Bl. brālis Arvīds (mans skolas b. Vecpiebalgā) un Mirdza Šmitchene lasīja Bl. dzejas (es domāju, ka tā ir Biruta Skujeniece).
29.XII.28. Biju vēl skolot. konferencē. Sasaukuši labie.
30.XII.28. Visu dienu biju uz kooperatīva inventūru.
31.XII.28. Biju koop. inventūrā līdz p. 4. Jauno gadu sagaidījām mājā. Uzrakstīju skolotāju konferences atreferējumu. T° – R.

1929.
1.I.29. Nekur nebijām. Apciemoja Marta (Gaigalu). Musis piecēlās.
2.I.29. Samaksāju īri par janvāri. Biju kooperatīvā. Vakarā bija Freiberga kdze ar Paulu. Žagara kgs 1.I. bija bijis Saldū un ceļoj. operas "Rioletto" izrādi. Atveda sveicienu.
3.I.29. Mūsu 20 g. kāzu diena. Atcerējāmies dažādi pavadītos gadus.
4.I.29. Ritums bija uzzīmējis apsveikumu. Ideja ļoti jauka: tēvs, māte, 4 meitenes stāv uz skaitļa 20 (stilizēti) un sveic sauli. Biju valodn. sēdē.
5.I.29. Skaldīju malku.
6.I.29. Atbrauca Ritums ar Doņi no Saldus. Bijām ciemā pie Segliņa kdzes (Purva ielā 12, Nordiķos). Staigājām pa Dzegužkalniem. Vakarā mūs apciemoja Ž. Šamiļa jkdze.
7.I.29. Iesākām darbu skolā. Laiks saulains, garastāvoklis labs. Labas cerības uz sekmīgu darbu.
8.I.29. Biju koop. valdes sēdē. Rakstīju grsp. vēstuli.
9.I.29. Šodien nekur nebiju, tikai skolā. Rītā – 12° R.
10.I.29. Vakarā –R. Biju valodn. sēdē. Apsīšu Jēkabs nebija ne šodien, ne 4.I. Esot viņam nomirusi sieva. Varbūt arī pats saslimis. Sāku uzrakstīt tic. māc. skolot. konferences iespaidus.
11.I.29. Bijām ar skolniekiem "Splendīdā" uz filmu "Pasaules izcelšanās un bojāeja".
12.I.29. Vajadzēja iet uz filologu b-bas sapulci, tāpat uz skolot. b-bas sapulci, bet negribējās.
13.I.29. Svētdiena. Biju skolā uz skolēnu koop. sapulci. Nelādzīga diena. Mamm. uztraucās.
Atšifrēt tekstu
Atvērt

1928. gads

1.I.28. Bijām Splendīdā. Arī Musis ar Žulīti.
5.I.28. Valodn. sēde.
6.I.28. Atbrauca Ludis un Ābeles Miķelis.
23.I.28. Paid. pad. sēde.
28.I.28. Mūsu prāva Rīgas apg. t. IV nod.
1.II.28. Skol. b-ba rīkoja Rainim sumināšanu, atstājot izgl. min posteni. Dziedājām Šillera vadībā, uz mielastu nepaliku, jo b-ba nebija parūpējusies par vietu pie galda, kaut gan dziedāt aicina. Aizgājām prom abi ar Ūdri.
4.II.28. Apg. t. apstiprināja īres valdes spriedumu – mani noraidīja. Pārsūdzēšu Senātā.
8.II.28. Būriņu Erna atbrauca uz aklās zarnas operāciju. Operēsies Sark. Kr.
9.II.28. Sētnieks saimn. K. Meijera uzdevumā paziņoja, ka jāsamaksā īres m. starpība no 1.II.26–1.III.28 par 25 mēnešiem 40 ls = Ls 1000.-
12.II.28. Visu dienu darbojos ar koop. dokumentiem.
13.II.28. No skolot. krājkases pārvedu uz L. B. Meijeram Ls 1000.- Starpību biju noguldījis kasē. Pašu vajadzībām izņēmu 100 ls. Mammule sāka apmeklēt L. C. b-bas mājturības kursus.
15.II.28. Šodien īres valdes depozītā nodevu kvīti N16/6589 par Ls 1000 Meijeram. Šodien Ernai bija operācija bez chlorof. Operācija izdevusies labi.
16.II.28. Valodn. sēde. Piedalās ap 35 dalībnieki: prof. J. Lautenbachs (Matkule), P. Šmits (Rauna), Apsīšu Jēkabs (Jānis Jaunzemis – Lizums), J. Zāguris (Jaunpiebalga), Āronu Matīss (Bērzaune), Jēk. Januševskis (Nīgrande, Nīca), Līdaks (Mazsalaca), Dr. P. Perlbachs (Drusti), vet. ārsts P. Dreimanis (Krustpils), māc. Fr. Mülenbachs (Kandava), Cīrulis (Drusti), mc. K. Freidenfelds (Dzirciems), E. Lence (Vidriži), Auniņa-Vīgante (Bauskas apk.), Strods (Varakļāni), J. Brēmanis (Āraiši), Ed. A. Ozoliņš (Zaube – Jaunpils Rīgas apv.), cand. philol. Anna Ābele (Valmiera), Fr. Adamovičs (Dundaga) [sekretārs], Tammužs (Rucava), Grants (Vandene), J. Tambergs (Bēne), A. Malvesis (Vecgulbene), Miķelsone (Ozolzava), Mierone (Dzelzava), Rimkušs (Saikava), Bičolis (Birži), doc. Bleze (Lielezere) u. d. c. Šodien pir Ernas bija m. Neesot bijis diezcik labi, kā jau pēc operācijas.
17.II.28. Atbrauca Liziņu Jānis. Gaidījām arī Būriņu – neatbrauca. Šodien ar m. bijām pie Ernas. Pavisam labāk. Vakarā bija Matīsa Jānis un Slaņķu Rutka Pēteris.
18.II.28. Atbrauca Vilsons pakaļ Losku kgei (S. Kr.). Gulēja pie mums par nakti. Atnāca no kara skolas Ābeles Miķelis.
19.II.28. Biju uz abiturientu pulciņa (teātra) lugas koplasījumu. Pēc tam biju S. Kr. pie Ernas. Bija arī Ritumītis un Ainucītis. Arī Ludis.
20.II.28. Skolas pad. sēde.
21.II.28. Koop. valdes sēde.
22.II.28. Naktī man bija savādi: kratīja drudzis, ka zobi klabēja, tomēr nejutu t°. Dienu jutos labi.
24.II.28. Erna iznāca no slimnīcas. Dzīvos kādu laiku pie mums. Jūtas labi. Šodien nodevu šķērītes iztrīt Inarggrafam, bet 20 žiletasmenīšus pie Jakša. Vakar apmeklēju veco Zāģera tēvu, kas piedalās valdu sēdēs. Viņam jau 71 g., slims ar sirdi.
25.II.28. Atbrauca grsp. ar Afuli.
26.II.28 Pāniem zelta kāzas. Nosūtījām telegrammu, paši nebijām Grsp. ar Af. bija.
27.II.28. Nopirku 1925. g. gājumu (13 gr.) "Bibliothek Der Unterhaltung Und Des Wissens". (Ls 5.-)
28.II.28. Koop. valdes sēde. Bija Kāpostu Ženija.
29.II.28. Grsp. aizbrauca. Afulis palika. Tam jāiet pie deguna ārsta. 25.II. m. bija vārda diena. IVa kl. (m. klase) bijusi izpušķota ar zaļumiem, bija nopirkuši vāzi ar skaistām puķēm. M. bija šodien uzaicinājusi klasi pie sevis uz māju. Bija atnākuši gandrīz visi. Pamielojām ar āboliem, konfektēm, kakao un pašu ceptu baltmaizi. Līdzi bija arī savi mūzikas instrumenti. Spēlēja un rotaļājās. Šodien dāvanai vēl bija atnesuši eļļas gleznu (rozes). 25.II. m. palika nelabi: sāpēja vēders labajā pusē. Domājām, ka ir aklās zarnas iekaisums. Pārgāja. Laikam bija no nerviem. Februāris pagājis diezg. raibi: prāvu pazaudējām, tomēr nauda nomaksāta, pārsūdzēsim senātā, redzēs, kas iznāks.
1.III.28. Nomaksāju īri – 70 ls, kā spriests. Valodn. sēde L. B-bā. Šodien Novorusska grāmatas pārstrādājumu iedevu Fr. Adamovičam un lūdzu apskatīt.
2.III.28. Paid. pad. sēde. Skolnieku uzvešanās, uzcītība, kārtība.
3.III.28. Izdevām liecības par II. trij. 1. (manā) klasē manāmas sekmes. Biju "Palladiumā" uz zinātnisku filmu (Ziemeļu nakti). Vakar bijām D. T. uz Montekristo.
4.III.28. Aizbrauca Erna. Pavisam atspirgusi. Bijām II. vidussk. uz vec. b-bas priekšlasījumu un koncertu.
5.III.28. Skolā dežūra. Biju koop. Af. vārda diena.
6.III.28. Koop. valdes sēde.
7.III.28. Atbrauca Hermanis uz sinodes sēdēm. Biju pie vecā Zēģera.
8.III.28. Hermanis neaizbrauca, jo bija nokavējis vilcienu.
9.III.28. H. arī šodien neaizbrauca, jo bija jāpaliek uz sievas tēva brāļa bērēm.
10.III.28. Maijucītis saaukstējies. Nebija skolā no ceturtdienas. Sāpēja kakliņš. T° bija tikai 37,1. Šodien piecēlās. Hermanis aizbrauca. Skolā izrīkojums. Dzied Mūrnieks, spēlē Naudnieka jkdze. Bija lotereja, allegrī un deja.
11.III.28. Šodien abit. pulciņ. teātra mēģinājums. Man jāvada režija. Uzved Akurātera "Kurzemē". Laboju V. kl. darbu "Ko es darītu, ja man būtu daudz naudas?"
12. un 13.III.28. Skolā dežūra. Koop. valdes sēde. Sk. m. arodb-bas valdes paplašināta sēde.
14.III.28. Nel. prez. Čakstes miršanas diena. Pēc 3. st. bija piemiņakts. Runāja Ūdris. P. 1.45 no pils laukuma sākās gājiens uz Meža kapiem. Piedalījās kara skola, skolas, organizācijas, valdība. Meža kapos bija dievkalpojums (bīsk. K. Irbe un prof. V. Maldonis). Pēc runāja valsts prez. G. Zemgalis u. c. Pēc tam p. 6 Māras baznīcā bija dievkalpojums (bīsk. Irbe, prof. Maldonis, mc. Edg. Bergs). Nac. op. kora piemiņas koncerts. Klausījos radio.
15.III.28. Šodien atkal valodn. sēde. F. Ad. atdeva man manuskriptu. Teica, ka labs. Pēc sēdes biju valsts parauga skolā uz dzied. mēģinājumu (rad. dēmokr., kura diriģ. K. Eglentāls).
16.III.28. Šodien Dr Kļaviņš operēja Af. degunu. Ļoti sāp.
17.III.28. Biju skoln. teātra mēģinājumā. Šodienas Aspazijas 60 g. dzimš. diena. Sumināšanas skol. s-bas mūzeja telpās. Nebijām.
18.III.28. Teātra mēģin. p. 12. d. P. 6 v. Skol. m. paidag. kluba atklāšana. M. lielas sāpes vēderā.
19.III.28. Paid. pad. sēde. Biju pie Rapas. Nodevu savu manuskriptu (Novorusskis). Solījās atbildēt pēc nedēļas. Af. jau pavisam labi.
20.III.28. Koop. v. sēde. Skolot. m. apspriede par progr. (Tenteļu rīkoj.) Nepiedalos sekcijās – par daudz runā, daudzvārdība.
21.III.28. Saņēmām algu. Bijām pavisam tukši. Nomaksāju beidzamo ien. nod. daļu par 1926. Bijām apskatīt Musim un Žulim mēteļu drēbi. Padārga. Tagad nepirksim. Nomaksāju kooper. par Latv. vārdn. I., II. sēj. iesiešanu (7 ls). Bijām slimnīcā pie Freimaņu jkdzes. Redzējos ar Brikmaņa kgu, ar kuru nebiju ticies 15 g.
22.III.28. Valodn. sēde. Bija jāiet pie adv. P. Berga uz apspriedi par "Tautas Tiesībām". Neaizgāju. Nebiju arī dzied. mēģinājumā Skol. m., tāpat uz rad. dem. dzied. mēģinājumu.
23.III.28. Norakstīju vairākas vēstules: bij. skolniekam Kalniņam, Biezā Jāņam uz Smilteni, Rūbauma (Apsīša) Lūcijai Madonā un vecajam rada gabalam Jēk. Biezajam uz Krieviju (Дибуны).
24.III.28. Šodien m. jātur Tējas galds Skol. m. skol. kluba vakarā. Mūsu skolotājas "nevarēja piedalīties nevaļas dēļ". M. palīdz Segliņa kdze, Doņītis un Musītis. Vakar Musītim vārda diena. Draudzenes uzdāvināja ģipša meitenes galviņu. M. – Tiltu Paulas taisītu saktu. Af. bija deguna operācija (Dr. Kļaviņš). Operācija bijusi vieglāka kā kakla oper.
25.III.28. Atbrauca Būriņš. Biju skolā uz teātra mēģin. Pēcpusdienā biju Sk. m. uz r.-d. sapulci.
26.III.28. Biju pie adv. Melnbārža. Spriedums galīgā veidā esot vāji motivēts. Samaksāju 30 ls drošības naudas. Pārsūdzēs Senātā līdz 4.IV.28. Domā, ka būšot diezgan daudz kasācijas iemeslu. Biju pie Rapas. Teicās dot manu rokrakstu Fr. Adamovičam. Varbūt ka pieņems. Vakarā dzied. mēģ. pie Eglentāla.
27.III.28. Būriņš aizbrauca. B. nopircis motoru ūdens pumpim, malkas zāģim, ekseļu griešanai. Bija Salnas kge. Leksim taisīta aklās zarnas operācija. Biju koop. k. sēdē. Skolot. m. vienmēr vakaros dažādas sekcijas. Mēs smejamies, ka tie "sektanti".
28.III.28. Skolot. arodb. sapulce. Bibliot. jautājumi.
29.III.28. Atbrauca grsm. Esot bijusi slima. Pirka Af. vasaras mēteli. P. 5 biju r.-d. sapulcē. Runājām par Rīgas skolu valdes jautājumu, jo s.-d. pieprasījuši kandidātus no r.-d. P. 6 nogāju uz valodn. sēdi. Pēc p. 8 gāju uz Skolot. m. dzied mēģ. Daudz jaunu dziedātāju. Nāk. mēģ. 19.IV.28. Vēstule no Marijas.
30.III.28. Šodien biju pie adv. M. un nodevu kvīti pa L. B. iemaksātiem 30 ls. Trešdien jāparaksta pārsūdzība uz Senātu. Pēc tam biju koop. pēc iesietajiem 2 vārdn. sējumiem. Rītu pūpolsestdiena. Visas 4 meitenes grib braukt grsm. līdzi uz Saldu. Lai brauc ar.
31.III.28. Grsm., Af. un visas meitenes nobrauca uz Saldu p. 3.29. Brauc pa jauno dzelzceļu līdz Brocēnu Bedres krogam. Vakarā bija Teātra mēģinājums.
1.IV.28. Pūpoldiena. Laiks tīri mīlīgs (+8° R). P. 12 bija teātra mēģinājums. Vakarā bijām kīno ("Maskā"). Divertisimentā kāda krieviete valodā un kustībās līdzinājās Aņai. Dziedāja "бублички". Tā tagad modē.
2.IV.28. Kartiņa no Doņa. Nobraukuši labi. Pils. uzu. nod. veikalā uz izmaksu gludeklis un ūdens vārāmo katliņu (9 m.). Valodn. sēde. Prof. E. izdalīja 29. vārdn. b. Pēc sēdes biju teātra mēģ. No rīta atbrauca Lielauces Elizabete – skolot. Bikstos.
3.IV.28. Šorīt uz Tērbatas ielas satiku Gaigalu Auci. Vakarā koop. v. sēde. Alvils bija bijis pie mums. Jānis sūtījis "labas dienas", pats atnākšot pēc Lieldienām. Tas kungs un viņa madāma nav redzēti no 2.IX, kad izvadīju tanti uz Gulbenes kapiem. Elizabete aizbrauca.
4.IV.28. Šodien parakstīju pārsūdzību uz Senātu. Bijām teātrī uz "Mežābeles koka kastīti".
5.IV.28. Zaļā ceturtdiena. Skolā teātra mēģin. Lasīju Kellermaņa "Idiotu" (Aplamis).
6.IV.28. Lielā piektdiena. Nebiju laukā.
7.IV.28. Lield. sestdiena. Biju tirgū. Pirku bērziņus. Pēcpusdienā biju Daugavmalā. Gāja ledus. Tas esot bijis Krievijas ledus. Ciemiņi nav bijuši. Tīri brīnums.
8.IV.28. Nekur neaizgāju. Laiks bija jauks. Pirmās Lieldienas.
9.IV.28. Otrās Lieldinas. Ar m. aizgājām uz Meža un Brāļu kapiem. Laiks bija jauks. Brāļu kapos jau gatavas uzejas trepes. Meža k. pusē uzstādīts "Mirstošā jātnieka" tēls. Grandioza figūra. Meža kapos apmeklējām Dr F. Biezā kapu. Pielikta marmora tāfelīte. Meža kapos uzlikti pieminekļi: lid. Rimšam (Smiltnieka darbs), Dr. med. Jankovskim jaunekļa tēls (patinēts zaļā skapstējumā). Vispatīkamākais Olava piemineklis. Tas grandiozs un ideja jauka: augšā veidojas krusts, apakšā kāds Ol. izteiciens, tad Ol. portreja (bronzas), zemāk smilšakemsn bareljefs (latvju bēgļi un Latvija).
10.IV.28. Vakarā teātra mēģ. Atbrauca Silu onkulis.
11.IV.28. Dr Ād. parakstīja 10 el. vannas. Biju pie zobu ā. Freimaņa zobu amb. Sk. m. Jāiet atkal pirmdien. No rīta atbrauca Circeņu Milda u. Salna kdze eksaminēties uz II. p. skolot ties.
12.IV.28. Šodien XV. Sav. dēlēgātu konference. Tur satiku Salni. Silu onkulis aizbrauca. Pēc sēdes ar Ūdri bijām dzied. mēģ. pie Eglentāla. Pirmā el. vanna. Salnis pārgulēja pie mums.
13.IV.28. Konferences otrā diena. Bija Kārkliņa priekšlasījums. R. Cukurs deva paraugstundas glītrakstīšanā. Laiks auksts.
14.IV.28. Nod. inspekcijas IX. iec. nodevu savu un m. deklarāciju par 1927. g. ienākumiem. Biju r.-d. kongresā paklausīties. Pēc tam nogāju uz el. v. un paklausījos slimo k. pilnvarnieku sapulcē. Aizbrauca Salnas kdze un Circeņa Milda. Vakarā teātra mēģ. Salnis gulēja pie mums trešo nakti. Uzsniga sniegs.
15.IV.28. No Saldus atbrauca Hermanis un meitenes. H. uz Z. sav-bas kongresu. Aizbrauca Salnos. Teātra mēģinājums. Izrīkojums 28.IV.
16.IV.28. Darba sākums pēc Lieldienām. Aizbrauca Hermanis. Biju pie zobu ā.
17.IV.28. Trešā el. v. Koop. valdes un pad. sēde. Snieg un līst.
18.IV.28. Izglīt. m. atlaidis no vietas "m-jas reorganizācijas dēļ". Reini Liepiņu un Melnalksni (избиние младенцев Вифлеемских). Snieg un līst.
19.IV.28. Dzied. m. pie Eglentāla. Atlaisit vēl Taivāns, Poriņa, Auziņš. "Разугон по всей линии.". Labie gavilē.
20.IV.28. Saņēmām aprīļa sniegu. Bija Gaigalu Alvils ar Krūmiņu – bij. graudnieku Gaigalos.
21.IV.28. Vakarā skolā teātra mēģ. Skolot. m. b-bas pilna sapulce – protests pret Liepiņa un Melnalkšņa atlaišanu. M. bija sapulcē. Es nebiju.
22.IV.28. Bērnu Dr. b-bas ziedojumu vākšana. Teātra mēģinājums. P. 8 p. abit. b-bas sapulce. Statūti apstiprināti.
23.IV.28. Onkuļa miršanas diena. Jau pagājuši 26 gadi. Dzīve daudz situsi un liekusi, daudz pārdzīvots.
24.IV.28. Biju el. v. un pie zobu ārsta. Koop. valdes sēde, pēc tam vec. un audzin. b-bas sapulce. Padomē savēlēja s.-d.
25.IV.28. Teātra mēģ. Paid. p. sēde. Mūsu vecmeitas – Ošiņa un Rozenfelde bija uztrauktas it kā par nekorrektu rīcību statūtu lietā.
26.IV.28. Beidzamais teātra mēģin. Atbrauca pie ārsta Būriņu Erna. Biju pie Dr. Ād. Biju pie zobu ārsta. Bija pienākusi Lilientālu kdze. aprunāties par Dievkociņu Sašu.
28.IV.28. Vakarā "Kurzemes" izrāde. Noritēja gluži labi. Publikas pietiekoši. Dejā spēlēja džezs Laužes vadībā. Bijām gatavojušies no februāra vidus. Erna gan aizbrauca, bet ne ar Brocēnu vilcienu, tāpēc Zasulaukā kāpusi ārā un braukusi atpakaļ uz Rīgu. Gribēja skriet vilcienam pakaļ uz Jelgavu ar auto, bet apdomājās un brauca uz Auci, no kurienes to novedīs uz mājām Lielaucnieki. Otrā dienā bija kaimiņu Žanim bēres. Žulīša gimš. diena. Palika 8 g. Rokas rom. Biju pie Andr. Štūla, kas slimo ar diloni. Nav lielu cerību.
29.IV.28. Bušs izrādei paņēma manas lasāmās brilles un bija aiznesis līgi uz māju. Bija jālabo burtnīcas, bet bez brillēm nevarēju.
30.IV.28. Saņēmu no not. Purgaļa K. Meijera paziņojumu, ka paaugstina īres maksu uz 120 ls m. Biju pie adv. M. Būs jānogaida senāta spriedums. Negribētos palaisties. Citādi aprīļa m. pagājis labi. Bērni izciemojās pa Saldu. Aprīļa beigās laiks silts – līdz 20 ° R. ēnā.
1.V.28. Laiks ļ. jauks un silts – īsts maijs. Biju parādē noskatīties pie esplanādes. Uz ielām milzums ļaužu. Strādnieku (s.-d.) gājiens liels – runāja ap 18 t. Gāja uz zvēru dārzu sapulci turēt. Pēc pusdienas sanāca daudz ciemiņi. Alh. Ozoliņš (Jelgavas cuk. fabr.. dir.) ar visu ģimeni, meiteņu skolas biedrenes, Ludis ar Āb. Miķ, Ludis paaugstināts par kaprāli, Miķ. par seržantu. Bija arī Asja.
2.V.28. 9. nod. insp. kancelejā nodevu dokum. pierādījumus par bērniem. Nomaksāju mēn. maksu par el. aparātiem. Kooper. gada sapulce.
3.V.28. El. vanna. Valodn. sēde. Bušs bija atnesis manas brilles.
4.V.28. Sl. kases informācijas sapulce skolā. Pēc sapulces paliku skolā uz Ūdr. kdzes vārda dienu. (Florentīne). Laiks auksts. Lietus nav.
5.V.28. Beidzamā el. v. (10.) Polic. iec. saņēmu paziņojumu, ka Meijeram izsniegts pārsūdzības raksts. 18.IV.28. vakarā bija Ludis. Kā kaprālis varēja palikt atvaļinājumā līdz p. 12 naktī.
6.V.28. Svētdiena. Spīd saule. +15 ° R. Nekur nebiju. Meitenes bija pie Asjas. Pie m. bija kursa b-ne Venča jkdze. Bija Stīpnieks.
7.V.28. Koop. valdes konstruēšanās. Nolēma dokumentus nekontrolēt, tāpēc arī es nesaņemšu 30 ls m. Pēc sēdes bija dzied. mēģ. (Šillers.) Ilgi nebiju dziedājis skolot. korī.
8.V.28. Līst. Auksts. Pretī skolai 81. n-rā bija par 85 ls m. dabūjams dzīvoklis, bet nepaņēmām, jo saule iespīdot tikai no p. 11.
9.V.28. Pie zobu ā. Pēc tam val. sēde. Janševskim aiznesu 2 vecas dziesmu gr.: Loskīļa no 1794., otra –t. s. Pēterbundziņa – to atnesa Garā jkdze. Saņēmām 30. vārdn. l. Pēc val. s. biju dzied mēģ. Vēstule no Ag., ka grsp. nopietni saslimis. Saaukstējies Būriņu Mušas bērēs, pēc tam vēl mājā. Esot atlabis, bet pēc piesitusies dzeltenā kaite. M. brauks apraudzīt. Maijuceļa vārda diena.
11.V.28. Šodien m. aizbrauca uz Saldu. Būs atpakaļ pirmd. rītā. Biju pie vecā Zēģera. Pie Rapas (Grīns) atdeva man atpakaļ Novarussk. pārstrādājumu. Būtu maza noiešana. Lai pienākot uz citu pavasari. Jāpiesola citiem. P. 6 biju jaun. pēt. inst. dir. Dr Moellera priešlasījumu II. vidusskolā. Laiks nejēdzīgs: snieg, līst. T° +1–2° R.
12.V.28. Val. sēde. No turienes biju Skol. m., kur sprieda par iestāšanos arodb-bu centrālē. Vakarā laiks palika mīlīgs.
13.V.28. Svētdiena. Laboju V. kl. kontroles diktātu. Šodien "baltās puķes" diena. Arī Ainucelis nogāja vākt ziedojumus. Laiks saulains. +10° R. Pēcpusd. nobraucu apciemot Makedonskus. Visu laiku nebiju saņēmies noiet. Tak viņi man briesmās tik daudz laba darījuši. Pats M. nebija mājā. Izrunājāmies ar kundzi. Ienāca arī Elcis, kas dzīvo turpat. P. 9.30 atbraucu mājā. Atradu priekšā ciemiņus: bija atnācis Gaigalu Jānis ar savu kgi. Nebija redzēti no tantes miršanas. Pienāca vecais Augstroze. Stāstīja, ka Meijers viņu iesūdzējis īres valdē par izlikšanu no dzīvokļa. A. savā laikā bija man par liecinieku prāvā pret M.
14.V.28. Maijucītim šorīt 37,3. Kāsē. Pametu gultā. Varbūt būs masalas. Tak. M. masalas izgulēja Saldū? Atbrauca m. no Saldus. Grsp. esot labāks, bet stipri vājš. Arī Krīguru Valdis gulējis masalas un nu esot kāda grūta komplikācija.
15.V.28. Otrdiena. Maijucīšam T° 38. M. uztraukusies, ka mēs M. pa viņas prombūtnes laiku neesot uzraudzījuši. Biju pie zobu ā. Aizplombēja vienu zobu. Pēc tam biju koop. v. s. No p. 8 dzied. mēģin. Pārbraucu mājā p. 11. Maijucītis stipri slims. T° 39.
16.V.28. Ataicinājām Dr Lippertu (Brīv. ie. 71/73). Tas domā, ka iespējamas masalas. Saņēmu vēstuli no Marusītes. P. 6 biju valodn. sēdē. Tur dabūju zināt, ka šodien p. 4. p. p. miris vecais Austruma red. Jēkabs Velme. V. nāca uz valodn. sēdēm, bija brašs, neviens nevarēja teikt, ka viņam jau 74 g. Izskatījās ļ. cienīgs – sirmu bārdu, gariem, kupliem matiem. Esot slimojis ar angīnu 1 ned. Prof. E. uzrunāja sapulci (nebija vēl visi), ziņodams par V. nāvi un izceldams viņu kā valodnieku. Godinājām pieceļoties.
17.V.28. Debessbraukšanas diena. Ļ. silts (+13, 5 R.) un saulains. Biju pie Dr L. pateikt, ka izsitušās masalas. Izsitušās stipras. T° 39,2. Kritīšoties. Lai dzerot atklepojamās zāles, pulverīšus uc. Uz skolu mēs varot iet.
18.V.28. No rīta M. 37,6. Kad m. bija no skolas pārnākusi, Maijucītim bija ļoti sāpējusi kreisā austiņa. Tūlīt pasaukusi Dr Lippertu. Tas izklausījis krūtis – tur viss labi. Izsitumi vēl nav zuduši. Austiņas dēļ lai saucot speciālistu. Nodevu Dr L. receptes ūniv. aptiekā, bet pats steidzos pie Dr R. Sniķera. Bija jāgaida labi ilgi, kamēr tiku klāt. Dr Sn. solījās sūtīt savu asist. no bērnu slimnīcas. Parakstīja vēl zāles, labi esot, ka liktas kompreses. Aizgāju uz aptieku, paņēmu zāles, mājā tiku p 8.30. Bija priekšā jau ausu ārsts un jau bija izdarījis operāciju – izlaidis strutas, pārdurot bungādiņu. Bija M. chloroformējis. M. jau bija uzmodies. Pēc tam biju Lāču aptiekā. Par nakti likām pie austiņas siltu borskābes kompresi. M. gulēja labi. Tā bija grūta diena. Laiks silts. Meitenes bija Ropažos ekskursijā. Izbraukājušas labi.
20.V.28. Svētdiena. Laiks ļ. jauks. P. 10.30 ēnā +11° R. Lēju M. slimajā austiņā ūdeņr. pārskābi. Austiņa nesāpot. P. 8 T° bija 36,7. Skolot. m. bija Izgl. min atlaisto darbinieku sumināšana (R. Liepiņa, Kr. Melnalkšņa, L. Taivāna). Dziedājām 7 kora dziesmas. Runāja Kūla, Rainis, Straubergs, adv. P. Berģis.
21.V.28. Maijucīšam 36,7. Austiņa nesāp. Ūdeņraža pārskābe. Klepo ne visai daudz. Šodien skol. sl. k pilnvarnieku vēlēšanas. Artilērijas ielā izdeva gīvokli. Bijām apskatīt. Tas bija tas pats, ko skatījos 1925. g. rudenī.
22.V.28. Lija, tāpēc ekskursija uz Baltezeru izjuka. Uz pusdienu laiks noskaidrojās. Koop. v. sēde. Referēju par Jansona Soli pa solim II. d. Valodn. sēdē netiku.
23.V.28. Spīd saule. +12° R. Šovakar skolas pad. sēde. Rītu ekskursija uz Baltezeru. Maijucītim labi. Jaun. pēt. inst. apjautājās, vai m. savā klasē nevarētu ņemt kādu grūti audzināmu puisēnu. Viendien Upatnicka kge bija palūgusi m. parunāties. Bija arī Dr Moellers. Ūdris pēc sēdes runāja, ka varbūt arī nāk. mc. g. varēšot ierīkot m. darbu, ja arī apvienotu V. klases. Būtu labi.
24.V.28. Aizbrauca ekskursijā. Es nē. Manus 12 ekskursantus pieskatīs m. Laiks ļ. jauks. No rīta kārtoju skolas darbus. Maijucītim no rīta 36°. Nospiež dzīvokļa jautājums: nevar izšķirties, vai palikt tepat, kamēr izšķir jautājumu vai arī iet prom. Man prāts te palikt. Kas būs – būs. Šodien beidzamā valodn. sēde šinī mc. g. Af. raksta, ka grsp. esot labāk. T° no 39° – 36,7.
25.V.28. Adv. M. domā, ka vajadzētu palikt vecajā dzīvoklī. Lieta, domājams, kritīšot mums pa labu. Biju skolot. koop. Ar Musīti biju austiņu skalot pie Dr Rozenkalna. Teica, ka uz rudeni vajadzētu beicēt, lai iznīcinātu lieko gaļu un strutošanu.
26.V.28. Svarīga diena: beidzām skolas gadu. Žulītis labi pāriet II. kl., Musis V., bet Ritums ar Doņīti IV. vidussk. klasē. Visi mācījušies labi. Kā gan laiks
skrien ātri! Cik ilgi, kad meitenes iestājās vidusskolā, un nu jau tur atliek tikai 1 gads! Bērni visu mc. g. bija veseli, izņemot Maijucīti. Arī es noslimoju tikai 1 ned. ar lūpas augoni. Mammule turējās dūšīgi, tikai reizēm uznāca sāpes no noguruma vai uztraukuma. Bija viņai grūti pa mājturības kursu laiku. Atnākuši no skolas, saņēmām trauksmīgu ziņu: bijis Vicinska Fēliks un stāstījis, ka grsps esot slims uz miršanu. Lai m. tūlīt braucot uz Saldu. Brauks. Pavadīju uz staciju. Daudz braucēju. Norunājām, ka rīt pēc p. 11 iešu uz skolu dežūrēt pie telefona – gaidīt piezvanām no Saldus.
27.V.28. Pirmie Vasaras sv. Laiks beidzamajās nedēļās silts. Ievas noziedējušas. Nozied arī ķirši, ābeles plaukst. Šorīt apmācies. Apjautājos Dr Lippertam, vai Žulīti var likt vannā. Lai labāk pagaidot, ka neceļoties plaušu karsonis. P. 10.40 biju skolā. Pr. p. 12 piezvanīja no Saldus. Grsp esot labāk, varbūt ka šoreiz tikšot cauri. Lai meitenes jau šodien braucot prom uz Saldu. Aizbrauca. Mēs ar Ž. esam divatā. Domājam braukt pēc pāra dienām. Lasu Žanu Kristofu.
28.V.28. Otrie Vasaras sv. Visu dienu dzīvojām pa māju. Bija vēss laiks. Dienā tikai +10° R. Pēcpusdienā bija Āboliņa Marta, tad Ābeles M. ar Ludi.
29.V.28. Šorīt mūs apciemoja vecā Klicmanene. Iebraukusi apciemot vedeklu. Nebiju laukā. Laiks saulains, silts.
30.V.28. Gaidīju vēstuli no Saldus. Nebija. +16° R. Kara skola aizbrauca nometnē.
31.V.28. Atbrauca m. no Saldus. Grsp. labāk, t° norm. M. satikusi vecu Saldus pazīstamu Puduru un sarunājusi, ka P. gīvošot pa vasaru mūsu gīvoklī. Pudurs svērējs stacijā.
1.VI.28. Aizmaksāju nams. K. Meijeram Ls 120 īres par jūniju. Nodevu "Kult. B." savu Novorusska pārstrādājumu. Ar Žulīti bijām pie ausu ārsta Dr Rozenkalna. Griezums aizdzijis. Pēc tam biju pie zobu ā. Ženič kges. Aizplombēja vienu zobu. Skol m. esot sāka līt un snigt. Lai Ž. nesaaukstētos, paņēmām auto (Ls 2.70) un pārbraucām mājā. Mūsu vajadzībām izņēmām no kases 200 ls. Pa lietus un sniega laiku t° nokritās uz +1° R. Vakarā gan pacēlās uz +3° R.
2.VI.28. Līst. Teica, lai mēģinot tulkot dažas nod. no Timirazeva "Жизнь растения". (Kult. B.) Koop. v. sēde. Grāmatu illūstr. jautājums. No koop. braucu uz skolu, kur biju stundu sadalīšanas sēde. Man iznāk 23 st. nedēļā. Šogad apl. par kurus beigšanu izdeva visiem. Pat vājākie – Olga Ūdre un Akermanis bija eksāmenos labi – Rozenfeldes klase. Pēc akta tēja. Pie galda runāja par godīgumu dzīvē. Mājā atnācu p. 11.30. No skolas telefonēju uz Saldu Vilinskiem pēc auto uz Brocēniem. V. kdze teica, ka grsp. esot ļ. slims.
3.VI.28. Braucām uz Saldu. Ap Glūdu viss pārplūdis kā pavasarī: dažas jaunsaimniecības ūdenī līdz slieksnim, pie mājām laivas. Sēts nav. Ja arī kur sēts, tad tas ūdenī. Tā pat pļavas. Ap Dobeli vairs nav plūdu. Tur normāli. Atbraucām Saldū. Grsp. labāk. PiekD. Hermanis bija nosūtījis auto pēc Dr Vēžnieka uz
Kazdangu, bet bet Dr V. nebija braucis.
4.VI.28 Saldū diezg. nepatīkams laiks. No rīta +10° R, vēlāk līst. Tad t° atkal krīt (+7° R). Šodien grsp. pavidam, t° 37° R. Biju kooperatīvā. Nopirku Musim un Žulim zandāles. Žulītim labā kāja ira drusku stīva. Feldš. Austiņš domā, ka tas no masalām. "Jābādē" un jākarsē. Pāriešot. Saldū satiku daudz vecu draugu un pazīstamu Biju koop., pie Gertnera.
5.VI.28. Auksti. Dienā +7° R., vakarā +5° R. Dienā reizēm saule. Saldū tirgus. Nekur neizgāju. Biju tikai pāri ielai pie Ābelēm. Nav labs gara stāvoklis. Labāk gribētos braukt atpakaļ uz Rīgu. Lai manējie dzīvotu pa zaļumiem. Mēs te tikai mammulei darām nepatikšanas. Šodien grsp. labāk. T° gandr. normāla. Bija Dr Veiss skalot pūsli. Lasu Vīča "Latvijas skolu vēsturi" (I. d. Vidzeme). Rītu jānoiet pie Salna. Tad jāpameklē Ritumam zīmēšanai ģipša galva. Ritumam šovasar jāvingrinās zīmēšanā, jo grib mēģināt ietikt akadēmijā. Dzird, ka Saldū vai apkārtnē esot māksl. Zebriņš. Būtu jāmēģina to satikt, lai R. ņemtu pie viņa dažas zīm. st.
6.VI.28. Laiks tāds pat auksts. Reizēm saule, reizēm līst. T° noslīd līdz +5° R. Grsp. šodien labāk – bez kompresēm 36,7°. Pašsajūta labāka. Biju skolā pie Salniem. Tur iepazinos ar skol. Brikamni – E. Semjonovas kges vīru. Abi ar kdzi taisīja turku dīvānu.
7.VI.28. Laiks labāks. T° jau +10° R. Biju Saldus pag. namā, aptiekā, koop. Lasīju. Grsp. 36,5. Pie grsp bija Dr. Veiss pūsli skalot.
8.VI.28. No rīta jau +11° R. Pēc lija. Šodien Saldus p. pmsk. izdeva apliecības. Biju aktā un paliku uz kop. tēju. No beigušajiem daudzi bija vēl pazīstami (II. kl. kādreiz bija dziedāšana). Pazinu Arāju Valdi, Kronlīna Emīli, Apermani, Ikviļu Veltu u. c. Pie galda drusku runāju – citu runātāju nebija. Pēc tējas rotaļas. Mājā biju p. 11. Ceļā satiku Vilka Annu. Grsp pret vakaru bija 37,3°.
9.VI.28. P. 9 +14° R. Laiks labs. Bar. 750,4. Lielauces Jūlija atveda Flugšna tantiņu. Lija vakarā un naktī.
10.VI. Pils. dārzā izrīkojums. Danco cauru nakti.
11.VI.28, Svētdiena. No rīta +18° R. Biju pie not. Grīnlauba, lai atnāk pie grsp. uzrakstīt testamentu. Bija Dr Veiss. Tas deva padomu vest grsp. uz S. Kr. slimnīcu Rīgā. Grsp. negrib. Žulis nobrauca uz Būriņām. Lija lietus. T° +16° R. Pērkons.
12.VI.28. Šorīt runāju uz Saldus vidussk. dir. Lāvam, vai nevar dabūt ģipša fig. zīmēšanai. Varot. Ritums nogāja uz Kalna m. Vakar R. zīmēja suņa galvu. Izdevās labi. Grsp. bija gulējis labi. T° normāla. Auksts laiks – vējš. +10° R. Lietus nebija. Jāsāk domāt braukt uz Būriņām. Žulis nobrauca 11., bet Musis jau 6.VI. Doņis atbrauca ar Ernu, bet es ar onkuli. Būriņās ļ. patīkami – kā mājā. M. un R. vēl palika Saldū. Būriņās vēl zied ābeles. Ceriņi pilnos ziedos. Rīgā jau veda ceriņu ziedus no laukiem 1.VI.
Būriņās. 13.VI.28. Šorīt rūpīgi sāku lasīt "Жизнь растения" un izmeklēju botāniskos latv. terminus. Laiks vējains. T° +11° R. Šodien studēju I. nod. Biju upeslejā. Liekas, ka daba nav tik tālu kā pērn. Zied kastāņi, kūko dzeguzes, upeslejā naktī trako lakstīgala.
14.VI.28. Naktī lija līdz p. 11 – šodien sāku tulkot Timirazeva "Жизнь растения". Ievads pagrūts tulkošanai. Pāru nodaļas Kult. Balej. Uz Rīgu braukšu jūlija sākumā. Annulis bija Saldū. Laikam gan grsp. nav sliktāk. Vakarā onkulis brauca uz Jelgavu pēc cuk. biešu strādniekiem. Ar to zirgu atbrauca mājā no Saldus. Grsp. t° bijusi 38,5. Lija.
15.VI.28. P. 9 +10° R. Bar. 750,9. Apmācies. Nelīst. Dienā lija. Šodien tulkoju. Esmu pārtulkojis 13 gr. lp. p. M. pēcpusdienā stipri sāp galva. Tas no nakšu negulēšanas un pārspīlēšanas. Grsp. taisa testamentu.
16.VI.28. Onkulis atbrauca bez strādniecēm. Tās būšot šovakar. Alma ar Ernu bija Kuldīgā uz dziesmudienu. Pret vakaru noskaidrojās. Šodien tulkoju ražīgi. Esmu jau veicis 23 grām. lp. p.
17.VI.28. Svētdiena. M. un Musītis nobrauca uz Saldu ar pienu. Musītis un Ritums pārbrauks zirgu. M. dažas dienas paliks Saldū. Šorīt vējš un mācas, +12° R. Bar. 762. Sāk līt. Ap p. 1 pārbrauca R. ar Musi, bet ap p. 2 Af. un Namgauda Austra. No Krīgurēm atsūtīti 3 zirgi, lai braucot turp, esot zaļumu sv. Bērni aizbrauca, es ne. Drīz būšu beidzis 1. nod. Atbrauca 2 poļu strādnieces – Juzēfa un Viktorija. Lasīju Amfiteatrova Лиляша.
18.VI.28. Pirmdiena. Šorīt saule. Bar. ceļas. Kuldīga svētki labi izdevušies, kupli apmeklēti. Nobeidzu 1. nod. Rītu – priekšvārds. Atbrauca čechoslov. strādn. – 1 vīrs, 4 sievas.
19.VI.28. Auksts un nemīlīgs. Vējš. +9° R. Pārnāca bērni no Saldus. Vakar vakarā atbraukuši no Krīgurēm.
20.VI.28. Vakar vakarā sāka plosīties vētra. Plosījās visu nakti, rītu, līdz pusdienai. +8° R. Barom. ceļas. Nav labas izredzes uz apmier. ražu. Grsp. vakar bijis apģērbies un sēdējis pie sava galda. Šodien sāku II. nod. Nav gribas strādāt – nospiež sliktais laiks. Lasīju Bruchfogela "Frīdermanis Bachs". Patika. Lasu Dekobrā "Sapņu gondola" (Guļ. vag. madonas turpin.)
21.VI.28. Laiks nelabs. No rīta lija. Pēc pārstāja. Atbrauca m. no Saldus. Grsp. palicis pavisam labi. Tulkoju II. nod. 20. u. 21.VI. Ritums zīmēja Sv. Augustīnu en face. Izdevās gluži labi. Bar. ceļas.
22.VI.28. Varoņu piem. diena. Šorīt nelīst. Bar. 764. +9° R. Taisās skaidroties. Pēc spīd saule. Jauks laiks līdz pat vakaram. Sirds priecājas par saulīti!
23.VI.28. Bijām ar Ernu Saldū. Pastā saņēmu algu. Tikos ar Gertneri, Lilienštienu u. c. Grsp. labi. Sēd pie galda. No rīta saule. Atpakaļ braucot (p. 10.30) spīdēja saule, tomēr ap p. 1 sāka līt. Lija līdz pat p. 5. Ūdens upē stipri cēlies. Bijām uz Jāņu vakaru aicināti uz Būtnāriem, bet laiks bija par daudz nelādzīgs, negājām. Bija jāiet arī uz Cūkavīriem. Tāpat nebijām. Kaimiņos skaļi svētīja Jāņus. Dedzināja pūdeli.
24.VI.28. Jāņu diena. Vairs nelīst, atspīd saule. +13° R. Būriņās saslimusi ķēve Pince! Brauc pēc vet. ā. Velpa. Velps bija izbraucis. Vakarā ķēve nobeidzās. Domā, ka samocījis vaļā pasprukušais Cūkuvīru ērzelis. Laiks visu dienu labs. No Būtnāriem atbrauca Jelgavas cukufabr. direktors Alb. Ozoliņš apskatīt cuk. b. sējumus. Pēc tam braucām visi uz Siliem, arī Būtnāri. Lūcija un Erna nē. Mājā braucot p. 1 n. bija +8° R. Bar. 757. Dienvidu vak. pusē mīksti mākoņi.
25.VI.28. Šorīt lija. Apmācies. Sāk skaidroties. Pēc spīdēja saule. Atveda Velpu. Uzšķērda nobeigušos ķēvi. Iekšējos orgānos sitienu pēdas. Radies zarnu aizsprostojumus, kas bijis nāves cēlonis. Pabeidzu II. nod.
26.VI.28. Ainucīša dzimš. diena. 16 gadi. Šodien jau paša rīta saule. Erna ar Ritumu nobrauca uz Saldu. Tam Erna bija salīgusi puisi Robertu Rozi no Mālpils par 50 ls m. Visu dienu jauks laiks. M. bija nervu sāpes rokā. Gulēja. Likām kompreses. Erna stāstīja, ka Kaļķa rīkoto bērnu sv. dēļ kora koncerts esot atlikts no 1.VII uz 15.VII.
27.vi.28. Šorīt Būriņās bija skolot. Vilka Fricis jun. ievākt ziņas par sējas platību. Tad bija zemes vērtēšanas komisija – Digiņu Krūmiņš, Rednieks un Ķepsnis. Vakar un šodien zīmēju Timirazeva tulkojuma zīmējumus. M. nogulēja visu dienu. Pret vakaru palika labāk. +16° R.
28.VI.28. Laiks nemīlīgs – vējš, apmācies. +8° R. Beidzu zīmēt. Izlasīju un izlaboju abu nod. tulk. Vietām pasmagi. Pa vaļas brīžiem lasu. Reizēm gara stāvoklis nelādzīgs. Laikam tāpēc, ka maz saules. 2 nod. norakstīju 66 lp. p.
29.VI. Pēterdiena. Vēl zied ceriņi. Piecēlos p. 5. Šorīt saule. Nosūtīju K. Meijeram 120 ls īres par jūliju. Rakstīju savu darba biedru raksturojumus. Ap p. 5 sāka samākties. Lasu "Dzīves virpulī". +9° R. Auksts vējš.
20.VI.28. No rīta piemācies, pēc atspīd saule. +16° R. Bar. 764. Pagatavoju laika tabili jūlijam. P. 12 d. +19° R. Tas pirmo reizi no 13.VI. Bijām Būriņu kapos pie drauga Miķeļa.
1.VII.28. Saldū Kuld apr. apv. koru koncerts. 15 kori. Vada Rīgas skolot. inst. dzied. skolot. Jēk. Vītoliņš. No rīta lija, pēc noskaidrojās. Nobraucām ar Būriņu onkuli uz Saldu. Pie Af. atnāca stud. Zanbergs. Papriekšu baznīcā bija gar. konc. Solisti – Adele Pulciņa (dzied.) un vij. Kļaviņš. Pils. parkā laic. konc. Dziedāja tīri labi. Pēc pusnakts pārnācu pie grsm., tad gāju uz auto, braucu uz staciju un Rīgu.
2.VII.28. Rīgā. Papriekšu biju savā gīvoklī (Vidz. šos. 4/0–3), tad "Kult. B." nodevu 2 nod. Timir. tulkojuma. Pēc tam biju koop. Inventūra jau izdarīta. Satikos ar Briedi, Sleinu u. c. draugiem.
3.VII.28. Biju pie sava vecā skolas b. inž. Hugo Resnā dēļ Būriņu telefona. R. nebija mājā. Izrunājos ar viņa vietnieku. Rīgā garlaicīgi. Braucu mājā. Braucu reizē ar Saldus skolot. Baložiem.
4.VII.27. Saldū. Nogāju uz skolu pie Salna un aprakstīju tos skolniekus kas manā 5 g. darba laikā beiguši Saldus p. pmsk. kursu. Atbrauca Saldū Lūcija ar Doņīti. L. bija stipri sāpējuši zobi, tamdēļ bija sadomājusies tikt izraut dažas saknes. Aizgāja pie feldš. Avotiņa. Tas bija izrāvis. Atnāca pie grsm. Teica, ka sāpot. Sākām braukt uz Būriņām. Ceļā L. sāka mute asiņot – spļāva visu ceļu pilnas mutes asiņu. Mājā ar neizdevās asinis apturēt. Beigās L. paģība. Nosūtīja uz Saldu pēc ārsta. Dr Pane nebija braucis. Tad gāja vēl pie tēlef. uz Aunu krogu. Beidzot sadabūja Dr Pani.
5.VII.28. P. 6 v. atbrauca Dr. Pane. Asiņošana gan jau bija rimusies, bet sirds strādāja vāji. Ārsts iešļircināja zāles, palika labāk. Šodien L. jau pavisam spirgta. Viņai bija notecējis vismaz 1 l asiņu. Šodien vēl stipri lija, bet vēlāk noskaidrojās, spīdēja saule. Bar. ceļas. +11° R.
6.VII.28. No rīta atkal lija. T° pacēlās līdz +16° R. Lūcīte labojas. Bija mēģinājusi staigāt, bet nebija spējusi. Vakarā atkal sāka sāpēt zobi. Sāku tulkot 3. nod. "Sēkla". Pārbrauca Doņis. Grsp. vakar atkal bija nelabi. T° 40°. Likuši kompreses. Dr Hiršmanis skalojis pūsli.
7.VII.28. Grsp. šodien esot labāk. T° 37,8. Naktī lija. Visu dienu vējš. +11° R. Lūcijai sāp zobi Šodien guļ labi daudz. Intensīvi tulkoju. Vecā Jāņu diena.
8.VII.28. Naktī lija. Vējains. +10° R. Lūcītei ļoti sāpējuši zobi. M. ar Musi nobrauca uz Saldu. Ja grsp būs sliktāk, m. paliks Saldū. Šodien mana dzimš, diena. 52 gadi. Bija cepts kliņģelis. Puiši mani "cēla". Tā kā L. zobu sāpes nerimās, tad nosprieda braukt pie zobu ā. uz Rīgu. Lūciju noveda uz Saldu, no kurienes L. u. m. brauca uz Brocēnu staciju. +13° R. Grsp. labāk.
9.VII.28. Šorīt migla, pēc saule. Pulkovas observātorija pareģojot labu laiku. Ritumītis aizgāja zirga rādāt biešu irdinātājiem. Ap pusdienu atbrauca cuk. b. sējumu apskatīt fabr. dir. Alb. Ozoliņš (Būtnāru), inž. Laže un instr. Andreiko un Neimanis. Beidzu III. nod. Netiku laukā bijis. +15° R. Guļu labi daudz.
10.VII.28. No rīta piemācies. Sākšu IV. nod. Lasīju "Зап. из мертвого дома." Erna aizbrauca uz Brocēniem pretīm L. u. m. Sāka plaukt jasmīni, kā vienmēr ap manu dzimš. dienu.
11.VII.28. Šorīt p. 1.30 viņas pārbrauca no stacijas. Zobu ā. Mierkalns esot L. 3 zobiem nervus noirdinājis. Pavisam jāārstē 8 zobi. Pēc pusd. L. nobrauca uz Saldu pie zobu ā. Musis aizbrauca līdzi. Vēl kūko dzeguzes.
12.VII.28. No rīta apmācies, vēlāk jauks. +18° R. Tā kā Saldū zobu ā. L. zobiem nekā nebija darījis, tad nolēma atkal braukt uz Rīgu. Ritumītis brauks līdzi. Vakarā aizbrauca. Tulkoju IV. nod.
13.VII.28. Šodien īsta jūlija diena. Ēnā +20° R. Pirmo reizi sauļojos (30 m.). Atbrauca cuk. b. strādnieku artelis (slovāki) no Jelgavas. 4 vīr., 7 siev. Šodien izbrauc bazn. virsv. komisija izmeklēt sūdzības par māc. M. Ozoliņu. Vēroju, ka uzpampusi labās kājas plezna.
14.VII.28. Arī silta diena. Sauļojos. +20° R ēnā. Negribas strādāt. Saldus baznīcā vizitācijas dievkalpojums. Pieņems sūdzības par mc. Oz. Šodien Saldū arī "zemnieku diena". Brauks ar spec. vilcienu uz Airītēm pie Kalpaka pieminekļa, kur Ulmanis noliks vaiņagu. Tad mītiņš un deja Kalna m. parkā. Kājas pampums mazinājies. Lasu Зап. из мертв. д. Vēl kūko dzeguze.
16.VII.28. Šodien karstākā diena. Ēnā +21° R. Biju saulē. Sāpēja galva stipri. Sāku V. nod. "Lapa". Gaidījām vēstuli no Lūcijas un R.
17.VII.28. Saule. P. 12 +19° R. Pakuļleju sāka pļaut vakar, beidza šodien. Piecēlos p. 5. Biju saulē. Viss esot labi, raksta L. u. R. Būriņām no Ezeres tirgus pārveda 2 melnus zirgus: 200 ls. Žulītis nobrauca uz Saldu paciemoties. Paliek vēsāks. Mācas. Norakstīju Lūcijai u. Rit. vēstuli.
18.VII.28. No sākuma +18° R, vēlāk vēsāks. Biju saulē. Tulkošana neveicas.
19.VII.28. No rīta līst. Pēc spīd saule. Beidzu V. nod. Rakstīju Ludim vēstuli.
20.VII.28. Jau vakar palika vēsāks. Nebiju saulītē. 17.VII. Vidzemē, sevišķi ap Jaungulbeni un tālāk pa Latgali plosījusies viesuļvētra un liela krusa. Sākusies no Rīgas puses. Cietuši lopi un cilvēki. Nodarīts liels posts ap 300 saimniecībām. Te gan nebija negaisa. Būriņās nopļāva Pakuļleju, sagrāba, bet Limotiņš un Dandupe stāv. T° +13° R. Bar. krīt. Eiropā iestājies vēss laiks. Sāku VI. nod.
21.VII.28. No rīta līst. Sāk skaidroties. Vējš. P. 6 v. +9. Lūcija ar Rit. brauc mājā. M. ar Doņi un Musi brauc uz Čāpātāju kapiem to apkopt, bet Rob. Roze brauc uz Brocēniem pretī Lūcijai u. Ritumam. D. palicis Saldū. Af. ar bērniem nogājuši uz II. Ventsp. kājn. p. orķestra koncertu pils. dārzā. Kapos būdami girdējuši pērkonu.
22.VII.28. Svētdiena. Atbrauca Lūcīts un Ritums no Rīgas. Jūtas labi. No rīta saule, vēlāk šad tad lietus ar pērkonus. Vēss. Atbrauca grsm. ar vecu radinieci Zisora Matilde. Grsm. aizbrauca mājā.
23.VII.28. M. noveda pienu uz Saldu. Domāju, ka līdzi atbraukšot grsp., bet tas bija nogājis uz Kalna m. Atbrauca Maijucis un Doņis.
24.VII.28. Joprojām tulkoju. Nav viegls darbs, pie daža vārda un teikuma jānosēd ilgi. Ritumītis saguris, reizēm nelaba dūša, negriboties ēst. Kad tik nav kas nopietns? M. bija stipra sāpe zem kreisās lāpstiņas. Gan pārgāja asā sāpe, bet kustēties nevar. Nakti stipri lija.
25.VII.28. Bijām ar Ernu Saldū. Pastā saņēmu algu – Ls 503,93.- Satiku pazīstamus. Mājā braucot lija. Šodien negribas tulkot. Latgales spiegu prāvā Korn. Korņilovičs notiesāts ar pakāršanu.
26.VII.28. Mana Ritumīša 18. gimš. diena. Kaut tikai būtu veseliņš, tad viss būtu labi. Domā sept. mēģināt iekļūt akadēmijā. Baidāmies, vai nebūs par grūtu sēdēt beidz. vidussk. klasē un strādāt akadēmijā, vai to varēs izturēt? Lūcija bija izcepusi veselu 4 klinģerus un nopušķojusi krēslu. R. bija ļ. priecīga, kad atbrauca fot. Rams ar Af. uz motocikleta. Papriekšu nofotografējāmies radu grupā, tad meitenes nogāja upeslejā, kur bija uzņemtas dažas grupas. Atbrauca arī Grsp. Apskatīja laukus, sev. cuk. b. 25.VII. Būriņās bija cūkk. nod. vad. Eleksis un instr. Puliņš. Nobrauca un Rūtiņa. Būriņās to nakti gulēja 37 c. kopā ar slovāku strādniekiem. Katru dienu Būriņās ierodas dažādi instruktori. Vakar vakarā pagalmā iznāca liela dancošana. Slovāki spēlēja harmoniku.
27.VII.28. Mākuļoja, bet nelija. Nebija silts. M. bija asas vēdera sāpes. Karstas kompreses. Tās palīdzēja. Tulkoju jau VI. nod. ("Stublājs"). Darbs neveicas. Esmu pārtulkojis tikai 174 no 255 lp. p., tātad tikai pusi, bet jau jūlija beigas.
28.VII.28. Sākumā migla, vēlāk stipri līst. M. vēl arvienu sāp un nelabi. Būtu jāgriežas pie ārsta, bet m. negrib. Vakar cuk. f. direktors neatbrauca.
29.VII.28. Nospiesti prāti – m. nav neko labāk. Sāpes un nogurums, kā liekas, no nerviem. Cerēsim, pāries. Lūcija, Erna, Ritums, Olga un Elza aizbrauca mellenēs. Bija sutīgs laiks. Vakarā lija. Ap launaga laiku atnāca Rudzīši apskatīties, kā klājas Ilgai, kas jau te no pag. ned. Pēc tam sabrauca daudz viesu: koop. "N." direktors Dreimanis ar kgi (šveiciete), dēlu un meitu, cuk. f. dir. Alb. Ozoliņš, kge, 4 bērni, Koškins ar kgi un brāli, Līkumu Jānis, Dr Poļa kge, kāda parīziete – žurn. Grāvīša pameita, un Būtnāru vasaras mājsk. Freimaņa jkge. Ar viņiem bija arī māksl. Gritūzis, kas glezno Būtnāru veco māju un Būtnāru mammu. Lija. Visi dejoja kūts augša.
30.VII.28. Diena diezg. laba. Svētdiena sāku tulkot VII. nod. ("Augsne"). Saveda mājā Limotiņu un Pakaļlejas sienu. Vējš. Lija vakarā. Jūlijs pagalam, bet saules un siltum. bija maz.
1.VIII.28. Gan nelīst, bet vēss (+13° R.). Nav lāga dūša – m. gan sāpes mazākas, tomēr nav labi. Brauks uz Rīgu, redzēs, kas tad būs. Lūcija staigā sabozusies. Atbrauca lopk. spec. Br. Plandis, instr. Puliņš un pārraudze Dziedātāja jkge. Atveda Bīrēns.
2.VIII.28. Šodien domājam nobraukt uz Krīgurēm. Mēs ar m. rītu brauksim uz Saldu, viņa vakarā brauks uz Rīgu, es atpakaļ uz Būriņām, bērni paliks Krīgurēs.
3.VIII.28. Nobraucām Krīgurēs. Braucām caur Sestles muižu u. Degšņu. Pa ceļam lauki tīri brangi. Krīgurēs mūs nebija gaidījuši. Pārgulējām un p. 11 ar m. sākām braukt uz Saldu. Braucām gar Paures m. Saldū bijām vienā otrā vietā. Pie Caunes kges pasūtījām no Bēnes uzvalka drēbi man, mazajām meitenēm mēteļiem un lielajām kleitām. Būriņas dod sienu, mēs maksājam darbu. M. brauca uz Rīgu pārliecināties, kas ir – aklā zarna vai kas cits. Af. brauca līdzi. Tam pa miesu uzmetušies izsitumi, kas niez. Dr Hiršmanis nevarējies pateikt, kas ir, tāpēc brauca pie ādas slimību ārsta. Atbraucu Būriņās pret vakaru. Lūcijai labāks garastāvoklis. P. 9 aizbrauca slovāki.
4.VIII.28. Šonakt esmu maz gulējis. Domāju par m. slimošanu. Savādi: ja būtu iekšēja vaina, tad tak uztraukums neradītu sāpes? Vai tad tas būtu vilcies 15 g.? Pat tagad m. nav necik vājāka, ne ārēji sagurusi. Jāsāk strādāt.
5.VIII.28. Bēnē bija uzsludināts cuk. b. rušinātājus konkurss. Gribējām braukt ar onkuli un Koškinu, bet tas nebrauca. Nebraucām mēs ar: pārbraucām no Saldus mājā. Atvedām līdzi Kalviņu, kas salaboja ūdens pumpi. Šodien zaļumi pie Būriņu tilta. Alma ar Ernu nogāja. Mani draugi vēl Krīgurēs. Domāju par m. slimību. Uztraukts prāts. Kaut jel varētu zināt, kā viņai tagad. Varbūt sagaidīšu vēstuli rītu vai parītu. Negribas nekā darīt.
6.VIII.28. Noveda uz Saldu "Dižvīru" (kuili). Onkulis bija Saldū saticis Dreimani. Tas nodevis sveicienus no m. – saticis to Rīgā uz ielas sestdien. Šis sveiciens mani ļ. apmierināja, jo m. tak bijusi laukā. Vēstules nebija. Sapņoju par m. VII. nod. tulkošana iet uz beigām. Šodien veicas labāk.
7.VIII.28. Af. atveda zīmīti no m. Rakstīta vakarrīt. Nekā noteikta vēl nezinot. Ja būšot kaut cik labi, tad būšot mājā ne agrāk par ceturtdienu. Raksta, ka P. Kūla precot Almu Prūša kgi. Rubenis ar 16.VIII. atlaists no Bauskas apr. insp. amata. Laiks nemīlīgs.
8.VIII.28. Šorīt jauks, saule. Tomēr rudens nokrāsa. Dzied jaunie gailīši. Tas atgādina bērnību: reiz braucām ciemā uz lubāniešiem un gulējām par nakti Liedes krogā, gulēju stadulā ratos. Stadulā giedāja gailīši sīkām balstiņām. Kad dzirdu gailīšus dziedam, vienmēr atceros Liedes krogu. Jelgavas tantiņa nobrauca ciemā ar Liepiniekiem. Noveda Erna. Mēs ar onkuli sadomājām braukt uz Lutriņu Jauno m. pie Kiršteina pirkt [..]. Braucām pa Šķēdes ceļu uz Lutriņu baznīcu, gar Jātniekiem un Jura m. Tur Varuļa skola. Kiršteins dzīvojot Kalna m. Braucām turp. Atpakaļ braucot 3 st. lija. Galīgi salijām.
9.VIII.28. Šodien no m. saņēmu otrd. rakstītu vēstuli. Bijusi pie Dr Ābeļa, prof. Alkšņa, Budeļa un Ādamsona. Par kādu audzēju neesot ko domāt. Varbūt slimības int. sakarā ar pārejas laiku, varbūt pūslis. Jāiet uz rentgenu. Domā šodien izbraukt uz māju. Kaut tik m. viss būtu labi! Cik grūtas un garas ir bijušas šās dienas. Tagad m. brauc mājā, nu viss būs labi!
10.VIII.28. Mana mammule atbrauca. Atkal viss labi. Prof. Alksnis atzinis varbūtējus nieru akmeņus, tomēr tas vēl jāizpētī, tomēr no audzēja neesot ne vēsts. Taču no viena rēga esam vaļā. M. stāstīja daudz interesanta no Rīgas. Lielās meitenes izciemojušās pie Namgaudu Austras. Laiks nemīlīgs. Atveda no Rama 26.VIII. uzņēmuma paraugus. Sevišķi laba R. kā jau dzimš d. bērns.
11.VIII.28. Šodien apmācies. Vēss. +11° R. Smagi tulkot. Rit. un Doņītis atbraukuši no Krīgurēm Saldū. Mazie vēl palikuši Krīgurēs. Lūcija nobrauca pie Mauriņiem uz Lauknamiņiem.
12.VIII.28. Svētdiena. No rīta migla un līst. +16° R. Pēc ļ. jauks. Negribējās rakstīt. Izgāju pastaigāties. Biju biešu laukos, tad kapos. Sajūta laba – m. labi. Zied liepas.
13.VIII.28. M. noveda pienu uz Saldu. Tur nokārtos manas drēbes pasūtījumu. Laiks ļ. saulains, bet no rīta bija auksts – p. 5 r. +4° R. Biju saulē. Atbrauca R. ar D. Būriņos lej akas viņķus Launkrapšs no Saldus. Pabeidzu VIII. n.
14.VIII.28. Šorīt saule lēca spoža, bet tūlīt sāka līt. Vēss. +11° R. Jāsāk IX. n. Ritumam nepatīk viņa uzņēmums (ar puķēm rokā): esot kā kroplis. Nesaprotam, kur tas kroplums un ko R. grib?
15.VIII.28. Laiks labs. +18° R. Veda sienu. Rit. pr. pusdienas zīmēja. Norakstīju 8 lpp. Ar m. bijām kapos.
16.VIII.28. Šodien uzrakstīju 8 lpp. Diena silta. +14° R. Žuļi nav vēl mājā. Gaidām ļoti. Tā gribas, kaut viņi būtu mājā! "Pats", kas ir tik mīļš un Musinavajs tas otrais – dīvaini, ka tik ilgi ciemojas un un liek gaidīti.
18.VIII.28. Līst liela migla. Gribam braukt uz Saldu. Šorīt arī labās kājas plezna uzpampusi. Tā nekas nekait. Varbūt no sirds, varbūt nierēm. Bijām Saldū. Nopirkām piederumus manam uzvalkam. Nodevu Tīnam šūt. Žuļiem nopirkām mēteļu oderi. Pieteicāmies uz Kronberga atvadīšanas mielastu Zvārdes skolā 25.VIII. Žuļi ar Krīguru Valdi no Saldus atnāca Būriņās. Laiks labs.
19.VIII.28. Svētdiena. Brauksum uz Muldeniekiem pie onk. Žaņa. Otros Muldeniekos bijām uz grsp. brāļa bērēm 1924. g. Ceļš uz turieni ārkārtīgi slikts – no Zirņu kroga. Uzņēma laipni. Katrai mājai sava seja. Mulden. pirmo reizi redzēju Rubuļu kāzu uzņēmumu 1914. g.: sēd m., Ritums (4 g.) un Doņis (2 g.), tad mūsu mīļais draugs Marusīte. Mēs ar Hermani neesam – bijām nogājuši uz Krīgurēm. Lietus bija izjaucis Strīķu zaļumus. Dancotāji bija sagājuši Sesīles skolā. Dancoja mums garām braucot.
20.VIII.28. Pabeidzu 9. nod. Laiks labs. R. un D. nogāja uz Saldu atvadīties.
21.VIII.28. M. naktī bija stipras sāpes sirdī. Dzēra Buduļa zāles. Šodien guļ. Gan reizēm staigā. Sāku 10. nod. Šodien jauka diena. +18° R. Bija saule.
22.VIII.28. Ar m. bijām Saldū. Par drēbi nomaksājām Ls 91.20. Nodevu Tīnam šūt žaketi no vecā mēteļa. Paņēmu no G. 100 ls, jo liku Ūdrim vairs algu uz Saldu nesūtīt. Atpakaļ braucot lija, kā vienmēr ceļā no Saldus uz Būriņām. Saldū skolā rokd. kursi (papes). P. 12. r. Rit. un D. nobrauca uz Rīgu no Saldus st. pie Veģiem. Būriņās sāka pļaut rudzus.
23.VIII.28. M. ar Žuļiem bija Saldū pie Fugta kges uzlaikot manteļus. Šodien stipri lija. Pērkons. Rakstīšanas neveicas. Žuļi bija palikuši Saldū. Rīt pie Tīna Saldū aplaikošu uzvalku, palikšu Saldū un no turienes braukšu līgi uz Zvārdi. Kronberga atvadīšanas.
24.VIII.28. Izgl. m-ja atlikusi skolu sākumu līdz 17.IX. (lauku darbu nokavēšanās). Piezvanīju Ūdrim, bet neatsaucās. Jābrauc tomēr uz Rīgu, jo 30.VIII. nolikti pēceksāmeni. Atbraucu Saldū.
25.VIII.28. Braucām uz Zvārdi. Bija noīrēts vilciena autobuss. Brauca Rudzīši, Lagzdiņi, Lasis, Kruūmiņa kdze, Zandberga kdze, Salnis, Gertners u. c. Uz Kronberga atvadīšanos un 40 g. darba svētkiem bija daudz ļaužu. Māc. Kamoliņš turēja garīgu runu, dziedāja koris Upmaņa vadībā, apsveica Upmanis, Gertners, Lasis u. c. Nodzīvojām jautri. Bija daudz draugu un pazīstamu. Atbraucām Saldū rītā p. 7.
26.VIII.28. Svētdiena. Mammule pārbrauca uz Būriņām. Es paliku Saldū, jo vēl vajadzēja uzvalku uzmēģināt. Biju pie Vilsoniem, Loska kdzes. Nav nekādu siltu jūtu pret veco mitekli, jo tagad tur citādi, kā mūsu laikā. Māja man mīļa veco atmiņu pēc. Nogāju pie Sinepa, bet tas bija nobrauca uz Tadaiņiem.
27.VIII.28. Vēl šur tur nogāju, bet tad pēc pusdienas braucām ar onkuli uz Būriņām. Tā izlikās, ka esmu bijis prom vai veselu mūžību, tik aprasts Būriņās. Sākam jau taisīties uz prombraukšanu, jo vasaras brīvlaiks pagalam. Lija visu nakti. Nepatīkami, ka rudzi mirkst, bet ko lai dara.
28.VIII.28. Saiņojam visu dienu savas mantas. Lūcija piespieda ņemt līdzi kaudzi zaftes: kaste svēra 56 kg. Valdis mūs atveda uz staciju Saldū pie Veģiem (pavasarī varējām atbraukt tikai līdz Brocēnu stacijai). Braucām pa Cāļa lauku caur Kumbriem. Vilcienā tikām ērti.
Rīgā. 29.VIII.28. Atbraucām labi. Meitenes bija skolā. Nogulējāmies. Pārnāca meitenes. Izbrīnījās, jo bija domājušas, ka mēs vēl paliksim Būriņās. Vakar laikrakstos ziņo, ka pamatskolas sākšoties 10.IX Rīgā, bet Jelgavā 3.IX, citur 17.IX. Atnāca Ludis ar Stīpnieku. Vakarā biju pie Ūdra. Saņēmu savu algu par augusta mēn. Mammulei nebija izmaksāts par 2 st. no pag. g. decembra. M. tāpēc bija iekrājies pavisam Ls 122.- Necerēta nauda. M. domā, ka vajadzētu pirkt trimo. Ir domas, ka skolā jāvēl 2 skolotāji. Mamm. kandidēs, un ir cerība, gandrīz nešaubīga, ka ievēlēs. Otrs kandidāts būtu Rubenis, bet ja tas nebūs, tad jāmēģina iekļūt Kokkam.
30.VIII.28. Šodien biju daudz vietās: pastā izņemt naudu (Ls 87,67), prefektūrā izlabot Rituma pasē vārdu "Margrieta" ar "Margarita", radio kantorī nomaksāt abonementu, pie notāra Krīklanda par Rituma pases norakstu, elektr. valdē samaksāt daļu par elektr. aparātiem, koop. paņēmu dažas grāmatas, tad p. b. valodn. sēdē. Sēde nebija kupla. Sēdē pienāca ziņa, ka miris vecais Zāģeru tēvs laikam šodien pēc pusdienas. Dienā tramvajā satiku Apsīšu Jēkabu, tas nekā nezināja, biju sēdē pārsteigts. Prof. Endzelīzs uzrunāja sapulci, cildinādams Zāģera labo gribu valodniecības laukā. Sapulce godināja nelaiķi ar piecelšanos. Man labā kāja krietni piepampusi. Šodien laikrakstā bija ziņot par Korn. Korņiloviča pakāršanu spiegošanas dēļ. Bija notiesāti 4, tos 3 valsts prezidents apžēloja. Korņiloviču nē. Korņ. audzis un mācījies Saldū. Pazinu K. ģimeni. Bija savāda. Reiz nel. P. M. Babaks pils. skolas insp. bija teicis vecajam Korņilovičam: "Вы воспитывайте дочерей для улицы, а сыновей для виселицы." Pravieša vārdi piepildījās.
31.VIII.28. Nopirku dāvanu Ludim kab. portfeli (9 ls) un liku Osim izgatavot monogrammu šim portfelim. Dāvanu sadomāja meitenes. Jāatstāj viņam no mums piemiņa viņa paaugstināšanas dienai: 1.IX.28. tos izlaidīs no kara skolas par leitnantiem. Ludis aiziet uz Daugavpils jātnieku pulku. P. 11 skolā bija paid. padomes sēde. Stundu sadalīšana. Iznāk gan, ka laikam mammuli ievēlēs par pastāvīgu skolotāju. Līdz šim viņa 2 g. bijusi vietas izpildītāja. Pienāca ziņa, ka jāiet uz kooperatīvu. Pārrunājām par veikala pārcelšanu uz jauno māju Mednieku ielā. Telpu ziņā labi, bet vieta nomaļa. Valde to nevar izlemt, lai lemj padome. Saņēmu 1. sēj. "Latvju Daiņu" glītā audekla sējumā. Vakar bija Ludis – beidzamo reizi kā kadets. Lija jau naktī no 30. uz 31.VIII, lija visu dienu. Nelādzīgi ar rudziem, ka tos nevar ievest. Šodien "J. Z." prof. E. Felsberģa nāves ziņa. F. jau pr. kāda laika palika akls, tāpēc atstājās no ūniversitātes. Šovasar arī prof. Lautenbachs bijis pie miršanas, tā stāstīja prof. Endzelīns ceturdienas valodniecības sēdē.
1.IX.28. Gan šorīt saule, bet vējš gaudo, būs lietus. Šodien kara skolas izlaidums. Laiks jauks. Pēc p. 5 atbrauca Ludis, Ābeles Miķelis un Stīpnieks kā leitnanti. Uzdāvinājām Ludim kabatas portfeli ar monogrammu. Ludis aiziet uz jātnieku pulku Daugavpilī, Miķelis ar Stīpnieku uz II. Ventpils pulku Liepājā. Bija pie mums Aizsilnieka kdze.
2.IX.28. Svētdiena. Laiks jauks. M. ar Žuļiem aizbrauca pie kollegas Segliņu kdzes uz Nordeķiem – Parva ielā 12 (9. trmv.). Es pēcpusdienā gāju uz Zāģeru tēva pavadīšanu Lielajos kapos. Bija daudz pavadītāju. No valodn. sēžu dalībniekiem bija prof. Endzelīns, Indr. Cīrulis, Apsīšu Jēkabs, Janševkis. Vakarā atnāca Stīpnieks.
3.IX.28. Šodien no Saldus pienāca pēc grsm dzijām. Hermanis 1.IX esot bijis Rīgā. Nepienāca. Bija Ludis ar Miķeli atvadīties. Brauc projām uz Saldu. Mēs ar m. nobraucām uz staciju tos pavadīt. Rakstīju izvilkumu no prof. Endzelīna jaunās brošūras "Dažas valodas kļūdas". Mammule bija apciemot Ķelles. Vakar viņai uznāca sāpes (laikam nieru akmeņi, kā domā prof. Alksnis), bet šoreiz nebija briesmīgi.
4.IX.28. Biju koop. valdes sēdē. Mammule bija L. C. B. augļu pārstrādāšanas lekcijā. Rakstīju izvilkumu no Apsesdēla brošūras "Valodas nojauta".
5.IX.28. Laiks jauks. Saule. Rakstīju izvilkumus. Laukā netiku bijis. Silts. +16° R. Rakņādamies grāmatu skapī, atradu dzeltenā konvertā 20 ls. Nevaru atminēties, kad to būtu nolicis.
6.IX.28. Rakstīju izvilkumus (grāmat.). Biju valodn. sēdē. Mūs apciemoja Kokks. Ja mūsu skolā būs vakanta vieta, jālūko iedabūt Kokks. Būtu labs biedrs un darbinieks. Laiks jauks. Pat vakarā +15° R.
7.IX.28. Rakstīju Rituma pavasara skolas liecības norakstus. Dokumenti jāiesniedz Mākslas akadēmijā. Vējš gaudo uz lietu. Biju pie notāra Krīklenda un kooperatīvā. Apciemoja Gertners ar Mirtiņu. Atdevu G. aizņemtos 100 ls. Visu dienu labs laiks. Nopirku trūkstošo "Latvju Gr." III. b. Mūs apciemoja Pogiņa kdze. – bij. Dišlere Anna. Nebijām redzējušies 13 g. Viņa strādāja Zvārdes skolā, kara laikā evakuējās uz St. Rusu, aizprecējās uz Sibīriju, dzīvoja tur, kamēr pērnvasar pārnāca uz Latviju. Viņai ir dēls Pēteris, ko lika pierakstīt mūsu skolā.
8.IX.28. Iesniedzu Rituma dokumentus Mākslas akadēmijā. Pie meitenēm bija Kaķis (Engerte). Visas trīs nofotografējās pie Pāles. Pr. akadēmijas Ritums fotografējās uz bulvāra pie "lielgabala". Vakarā bija ciemā Gaigalu Jānis. Piedzimusi meita. Esot gan maza – sverot tikai 6 kg, tomēr esot vesela. Arī Aulis esot bijis Rīgā. Gaigalos ar trešo reizi esot plūdi.
9.IX.28. Svētdiena. Šodien Tirzā kapu svētki un karā kritušo draudzes dēlu pieminekļa iesvētīšana. Kā viesi no Rīgas piedalās prof. V. Maldonis un māc. E. Bergs. Pr. pusdienas mūs apciemoja Aņa ar Juri. Laiks jauks.
10.IX.28. Šodien sākas darbs. Bijām skolā. Sarakstījām katrs savas klases skolniekus. Darba vēl nebija. Bija paid. pad. sēde. Nodevu akadēmijā Rituma fotogrāfijas. Doņis pierakstījās latīņu val. kursos T. ūniversitātē.
11.IX.28. Biju koop. valdes sēdē. Kūla teica, ka savienība izmaksāšot man Ls 420 par darbību s-bā (1,5 g.).
12.IX.28. Vakar bijām D. T. uz Don Karlosa izrādi. Redzēju prof. Endzelīnu un Fr. Adamoviču. No rīta migla, vēlāk ļ. jauks, vakarā stipri līst.
13.IX.28. Apciemoja Kokks. Biju valodn. sēdē. Skolā vēl dienā tikai 3 st. Mammule apmeklēja slimnīcā Āboliņa kdzi.
14.IX.28. Šodien mūs apciemoja Katja. Nesatiku. Pie meitenēm bija Kaķis. Visu triju uzņēmums izdevies labi. Pusdienā lija. Biju kooperatīvā.
15.IX.28. Šodien pēcpusdienā lija. Jātnieku sacīkstes. Nebiju.
16.IX.28. Svētdiena. Nekur neizgāju. Mammule saaukstējusies. Gulēja. Vakarā no Jelgavas atbraucis Būriņš. Atveda sveicienus, riekstus u. c. no Būriņām. Vakarā daudz ko pārrunājām par Būriņām. Lija. Atveda Kronberga jubilejas uzņēmumu.
17.IX.28. Šodien m. nevarēja iet uz skolu. Es izpildīju viņas stundas. Skolniekus apliecībām fotografēja fot. Bauls. Šodien Ritumītim akadēmijā pirmais eksāmens. Atnāca priecīgs, jo domā, ka darbi būšot diezgan labi. Pr. pusdienas bijusi jāzīmē priekšmetu grupa, pēc pusdienas ģipša galva. Rītu atkal jāzīmē. 6 st.
18.IX.28. Ritumītis bija akadēmijā otro dienu. Vakarā atnāca priecīgs. Esot izdevies diezg. labi. Bijusi jāzīmē grupa (muciņa, kaste) un arī otrs zīmējums (siev. galva). Redzēs, kāds būs iznākums. Biju koop. valdes sēdē. Valdes kungu nebija neviena. Mammule dažas dienas jutās nevesela – saaukstējusies un arī lielā mērā nervoza. Divi dienas nebija skolā.
19.IX.28. Šodien miris prof. J. Lautenbachs-Jūsmiņš 81 g. vecumā. Jau pag. ceturtdien prof. Endzelīns teica, ka L. esot ļoti slims. Nebūs vairs cītīgā valodn. sēžu apmeklētāja. Viņš vienmēr sēdēja 1. rindas galā – uz ielas pusi. Šodien piegāju pie sava vecā skolas biedra (Vecpiebalgā) Antona Resnā (Marijas ielā 10b, drogu veikala īpašnieks). Tā dēls students sasities, plīstot motocikla riepai. Esot tīri vai bez cerības. Studējis ķīmiju otro gadu. Brunis šodien salaboja elektrību un mums ierīkoja radio aparātu. Tas izmaksāja Ls 3,15, ausis 9 ls. Šodien mammule bija skolā. Jūtoties labāk.
20.IX.28. Saņēmām septembra algu. Biju valodn. sēdē. Nodevu prof. E. vārdu sarakstu papildinājumu ar paskaidrojumiem a, b, c, č burtus. Prof. E. piminēja prof. Lautenbachu valodn. sēdē. Bija iebraucis Lesiņu Jānis. Stāstīja, ka nomiris vecais Sīļu Gusts Snipis. Tas bija otrais Golgovskas pag. vecākais pēc pašvaldības nodibināšanas. Pirmais pag. vec. bija Klāvānu Andrejs Krasnais.
21.IX.28. Šodien liela prieka diena: Ritums uzņemts mākslas akadēmijā. Biju kooperatīvā.
22.IX.28. Paid. pad. sēde. Vakarā skolot. arod-bas sapulce. Sprieda par tic. māc pārkārtošanas jautājumu. Prof. Lautenbacha apbedīšana.
23.IX.28. Biju pie sava drauga Andr. Štūla, kas jau otro gadu guļ ar diloni.
24.IX.28. Šodien man bija pirmā elekt. vanna. Ritumītis šodien pirmo dienu akadēmijā (pēcpusdienas klasē).
25.IX.28. Koop. valdes sēde. Līst visu dienu, reizēm pat ļ. stipri.
26.IX.28. Saule visu dienu, bet auksts. P. 11 vakarā tikai +2° R. Biju pie Ķellēm.
27.IX.28. Iebrauca Ludis no Saldus. Brauc uz savu savu jauno darba vietu – jātnieku pulku Daugavpilī.
28.IX.28. Ritums ar Doņi šodien aizbrauca ekskursijā uz Bausku, Mežotni un Rundāli. Šodien paiet 3 gadi, kad iestājos darbā 38. pmsk. Musis ar Žuli šodien skolā pirmoreiz klavieru stundā (pie Naudnieka jkdzes). Šodien skolā vecāku sapulce.
29.IX.28. Šodien aizmaksāju akadēmijā lekciju naudu Ritumam par 1. pusg. Izrādās, ka Ritumam vajag apmeklēt arī dienas klasi un klausīties obligātos zinātniskos priekšmetus. Runāju ar prorektoru – laikam Fedderi, runājām krieviski. Ieteicis, ka vajagot padomei iesniegt lūgumu, lai šogad atsvabina no dienas klases apmeklēšanas un oblig. priekšmetiem. Domāju, ka prorektors Rančevskis, bet tas ir Fedders, slavenā Feddera pēcnācējs, bet dzimis un audzis Krievijā, tāpēc maz prot latviski.
30.IX.28. IV. vidusskolā vecāku sapulce. Bija daudz ļaužu. IV. kl. pārstāvjus izvēlēja tos pašus pērnos – Zariņa kdzi un mammuli. Jau aizvakar bija aukstums – zem 0°. Uz laukiem viss esot nosalis un sasalis. Dievs zina, kā Būriņām ar cukurbietēm un citu? Ka tik nu viss neaiziet postā, jau tā vasarā bija auksts un slapjš. Ies bojā tas pats mazums. Jaunajā tirgus ēkā bija s.-d. mītiņš. Uzstājās aģittrupa "Zilā blūze". Visi paņēmieni tie paši kā lieliniekiem Krievijā – atgādina komūnisma dzimšanas laikus.
1.X.28. nodevu akadēmijā lūgumu, lai Ritumu atsvabina šogad no dienas klases apmeklēšanas un oblig. priekšmetu klausīšanās. Auksts, tikai +2° R.
2.X.28. Aizmaksāju īri par autobūvi. Koop. valdes sēde.
3.X.28. Atveda mājā 2 asis bērza malkas. Sakrāvām malkas šķūnī. Laiks labs.
4.X.28. Biju uz 9. elektr. vannu. Laiks labs. +9° R.
5.X.28. Biju 10. un beidzamajā el. vannā.
6.X.28. Skolot. mājā Tolstoja piemiņas vakars. 100 g. dzimš dienā. Nebijām.
7.X.28. Meitenes bija N. T. uz "Merijas Duganes prāvu". Meriju Dugani tēlo Marija Leiko. Līmēju ģimenes albūma fotogrāfijas no veciem un jauniem laikiem. Nekur nebiju.
8.X.28. Līmēju fotogrāfijas.
9.X.28. Koop. valdes sēdē nebiju, jo skolā bija paid. padomes un skolas pad. sēde. No skolas pad. sēdes aizlaidos uz "Merijas Duganes prāvu". Bija vērts redzēt.
10.X.28. Musis saslimis nebija skolā. Inflnenca. T° 38,5. Vakarā svīda. Laiks gan piemācies, bet silts (+10° R.).
11.X.28. Biju valodn. sēdē.
12.X.28. "Latvī" bija vecā Striķu skolotāja Anša Rozentāla nāves ziņa. Miris 10.X.28. Saldus māc. muižā.
13.X.28. Vakar biju filologu b-bas sēdē ūniversitātē. Musim t° normāla.
14.X.28. Musis piecēlās no gultas. Nekur nebiju. Strādāju. Šodien Rozentāla bēru diena. Glabā Saldus pils. kapos. Apciemoja Asja, Aņa esot bijusi Rīgā pag. svētdiena. Te nepienāca.
15.X.28. Laiks labs. Mammule bija Skol. m. uz sekcijas darbu Taivāna vadībā.
16.X.28. Koop. valdes sēde. Pēc tam vecāku un audzin. b-bas sapulce. Priestera A. Makedonska 40 gadu paid. darbības atcere. Uzzināju no "Вер. время". Biju skatīt dzīvokli Sproģa namā Gogoļa ielā.
17.X.28. Nobraucu pie Makedonska to apsveikt. Nebija mājā. Parunājāmies ar kundzi. Vakar Ritumam bija pateikts, ka viņa lūgums ievērots. Auksts.
18.X.28. Pirmais sniegs. Snieg pamazām visu dienu. T° 0. Žulim angīna. Nebija skolā.
19.X.28. Snieg. Vēlāk kusa. Snieg, šļākā.
20.X.28. Vēl neizmaksāja algu. No rīta šodien +8° R, dienā +9° R, vakarā +5° R. Nopirkām Ritumam A. E. veikalā kurpes N37 augstiem papēžiem. Biju ūniversitātē filol. b-bas sēdē. Prof. E. lasīja par vārdu šķirošanu. Žulim labāk, t° normāla, kakls nesāp. Bet Ainucelis šodien nebija skolā – angīna. Vakarā gan t° normāla.
21.X.28. Visu dienu silts: rītā +7°, pusd. +10, vakarā +8° R. Skolot. m. skolot. b-bas sapulce.
22.X.28. Nac. t. "Baltā tēla" izrāde par labu mūsu skolai kopā ar Veidenbauma skolu. Izrāde vidēji apmeklēta. Visu dienu silts. +8° R. Doņis aizgāja uz skolu.
23.X.28. No rīta +7°, pusdienā +11°, vakarā 10° R. Biju koop. valdes sēdē. Mammule jau trešo dienu slima ar influencu, sāp kakls. Šodien gan t° normāla.
24.X.28. Visu dienu +8° R. Mammule iet uz skolu.
25.X.28. Atbrauc grsm. Af. mēteli pirkt. Biju valodn. sēdē.
26.X.28. Bijis Būriņš. Mēs nebijām mājā. Bija atstājis dublikātu par 426 kg (6 m.) kartupeļu. Vēsāks. +5° R. Grsm. ar Žuļiem aizbrauca uz Saldu. Vakarā bija abiturientu tuvināšanās vakars. Rīgas Latv. b-bas gada jubileja. Sākas brīvā nedēļa. Ritumam samaitāts kuņģis – ēdis zirņus, noģība. Nebija skolā.
28.X.28. Nekur nebiju. Apciemoja Aņa. Bija uztraukta. Grib iekļūt Rīgā kādā vietā. Runāšu ar Dr Ādamsonu. Šodien +5° R.
29.X.28. Biju pie Dr Ād. Aņas dēļ. Nekā nesolīja. Biju preču stacijā un kooperatīvā.
20.X.28. Koop. valdes sēde. No p. 3 biju tic. māc. skolotāju apspriedē. Bija daudz reakcionāru: Indr. Cīrulis, K. Brēmanis, insp. Bebris u. c.
31.X.28. Nekur nebiju. Bija Zariņu Elza. Atnāca 30.X. Gulēja par nakti.
1.XI.28. Biju valodn. sēdēs. Visu dienu silts ap +10° R. Atvedu no preču stacijas Būriņu sūtītos 6 m. karupeļu (426 kg). Mamm. mazgāja veļu un saslima.
2.XI.28. Biju bāreņu tiesā (rātūzi) skoln. Aug. Neļķa lietā. Vakarā biju Skol. m. s-d. tējas vakarā.
3.XI.28. Biju pilsētā dažādās darīšanās. Apciemoju arī Freiberga kdzi. Biju tirgū. Laiks apmācies, bet silts.
4.XI.28. Žuļi atbrauca no Saldus. Biju skolā uz teātra lugas lasīšanu (Dubura un Deglava "Precības"). Mammulei šodien labāk. Vakarā +7° R. Līst vakarā.
5.XI.28. Atkal uzsākām darbu. Laiks silts, turas brīžam uz 10° R.
6.XI.28. Biju koop. valdes sēdē. Pēc sēdes gāju L. B. uz krievu drāmas teātri. Gribēju redzēt Dostojevska "Преступление и наказание" drāmatizējumu. Raskoļņikovu tēloja artists Hmara no Berlīnes. Tas liels mākslinieks. Publikā visvairāk žīdi. Man vieta gadījās starp tīrām žīdietēm. Biju kā Jeruzalemē.
7.XI.28. Uzrakstīju 30.X. tic. māc. skolotāju apspriedes atreferējumu. Pr. kādām dienām uzrakstīju rakstiņu (10 lpp.) par mācītāju tieksmēm un lomu skolu lietā. Abus rakstiņos nosūtīju Rītiņam – varbūt pr. kāda diskusiju vakara.
8.XI.28. Biju valodn. sēdē. Pierakstījos uz Mārtiņa zosi sestd. vakarā Skol. m. No 29.X.–5.XI. Latvijas skolotāju ekskursija uz Pēterpili. Brauca arī Kokks. Būtu paticis arī man nobraukt, redzēt pēc 10 g. pazīstamās vietas, tiktos ar Marusi. Bet kas var izdot 200 ls!
9.XI.28. Šodien biju zviedru mākslas izstādē. P. 12 naktī 0°.
10.XI.28. Vakarā ar m. bijām uz Mārtiņa zosi Skol. m. Pēterburgas ekskursijā bijušie stāstīja par braucienu. Referēja Dēķens, Dimānes kdze, Osis.
11.XI.28. Bijām ar m. Pallādiumā uz Šecherezadas izrādi. Nevar teikt, ka būtu pārāk paticis. Visu dienu apmācies. Tumšs. Lija vai visu dienu.
12.XI.28. Līst. Auksts. Nemīlīgs. Nopirkām Musim dzeltenas kurpes (N38) ar gumijas zolēm.
13.XI.28. Skolas pad. sēde. Visu dienu +8° R.
14.XI.28. Šodien pie adv. P. Berģa bija apspriede par "Tautas Tiesību" izdošanu. Visu dienu +9° R.
15.XI.28. Biju valodn. sēdē. Nopirkām Doņim kurpes pusaugstiem papēžiem (N37, Ls 18.-) un Jūl. Cezara Commentarii de bells Gallici.
16.XI.28. Pošamies uz valsts 10 g. svētkiem. Šodien tikai +6° R. Miglains.
17.XI.28. Šodien stundu nebija. Atnācām skolā p. 10. Bija akts. Runāja Ūdris. Pēc tam bija kopmielasts. Pilsēta deva skolniekiem pastiprinātas porcijas. Vakarā biju skatīties greznojumus un illūmināciju.
18.XI.28. Valsts 10 g. svētki. Uz ielām milzīgi daudz ļaužu, sevišķi vakarā, kad visa pilsēta mirdzēja un laistījās vienās ugunīs. Sevišķi skaisti illūminēts Brīvības tilts, Opera, Galv. dzelzceļa stacija, kara kuģi, valsts technikums, N. T. Pa Kaļķu ielu nevarēja ne domās paiet – cilvēks pie cilvēka. Tik daudz ļaužu nebija uz ielas pat prez. Čakstes bērēs. Diena bija jauka, pat saulaina.
19.XI.28. Šodien darbi atkal ritēja parastā gaitā.
20.XI.28. Šodien bijām Pallādiumā. Pilsēta deva skolniekiem brīvu kino izrādi. Bija Aulis. Gulēja par nakti.
21.XI.28. Paid. padomes sēde. Vakarā liela migla.
22.XI.28. No rīta liela migla. Pēc saule. Valodn. sēde. Kora mēģinājums Pīpiņa pieminekļa atklāšanai 27.XII.28.
23.XI.28. Laiks diezgan patīkams.
24.XI.28. Lielās meitenes bija Jelgavā uz savas bij. skolas biedrenes Čubes pavadīšanu. Č. esot noindējusies.
25.XI.28. Atbrauca Būriņu onkulis un Erna. Pīpiņa pieminekļa atklāšana. Dziedājām. Mirušo pieminēšanas diena.
26.XI.28. Zāģējām abi ar Musi malku. Ritums ar Ernu bija Dailes t. (Vecheidelberga).
27.XI.28. Biju koop. valdes sēdē. Izpirku tramvaja kartiņu. Būriņas aizbrauca.
28.XI.28. Zāģēju malku.
29.XI.28. Biju valodn. sēdē.
30.XI.28. Atbrauca Ludis no Daugavpils uz kara skolas gada svētkiem 1.XII.28.
1.XII.28. Rakstīju liecības par 1. trijoksni. Doņis ar Kaķi bij technikuma ballē.
2.XII.28. Netiku nekur bijis. Strādāju. Apciemoja Ābeles Miķelis. Bija arī Freiberga kdze.
3.XII.28. No rīta drusku snieg. Vēlāk nokusa. Vakarā Ludis aizbrauca uz Daugavpili.
4.XII.28. Šorīt aizgulējāmies: uzmodāmies tikai p. 8 – nebijām dzirdējuši pulksteņa spēlēšanu. Skolā nonācām ar pāra minūšu nokavēšanos. Līdz ko bijām skolotāju istabas priekšiņā, tā iznāca insp. Bebris. Bija manā klasē rēķināšanas stundā. Izgāja labi. Biju koop. valdes sēdē. Šodien Musinavaja 12 g. dzimšanas diena. Uzdāvinājām 1927. g. "Jaunības Tekas" audekla sējumā. Atnesu mammules grāmatu "Nama mātes padomnieks".
5.XII.28. Nekur nebiju
6.XII.28. Biju valodn. sēdē. Janševskis man uzdāvināja savu sarakstīto monogrāfiju "Nīca".
7.XII.28. Šodien "J. Z." mana drauga Andreja Štūla nāves ziņa. Miris 5.XII. Tā viņi aiziet viens pēc otra. Vakar un šodien sānu (laikam labās nieres) sāpe manāma pavisam maz.
8.XII.28. Pasūtīju puķu pušķi Andr. Štūla apbedīšanai. Biju 10 g. mākslas izstādē.
9.XII.28. Bijām ar mammuli Jāņu kapos pie Mārtiņa baznīcas. Tur apbeda manu draugu Andr. Štūlu. Bija vēlējies, lai apbedī bez garīgas ceremonijas. Es ar runāju pie drauga kapa.
10.XII.28. Uzrakstīju "M. Nāk." A. Rozentāla un Andr. Štūla nekrologus.
11.XII.28. Bijām ar Mirdzīti pie aknu ārsta Dr Sniķera. Skaloja un beicēja. Pēc pāra nedēļām atkal jāpieiet. Koop. valdes sēde. Mūzeja telpās Skalbes vakars. F. Jansons referēja par Skalbi. Pats Skalbe nolasīja divus vēl neiespiestus darbus (pasaku par Kalnu garu un otru par Andžiņu) un 3 dzejoļus. Klausītāji pmsk. skolnieki.
12.XII.28. Paid. pad. sēde.
13.XII.28. Valodn. sēde.
14.XII.28. Skolas pad. sēde. Gatavojas eglītes vakaram.
15.XII.28. Abit. b-bas izrīkojums skolā. Uzveda "Privātīpašumu". Deja. Maz apmeklētāju. -10° R. Biju pienācis Būriņš. Mājā bija tikai Žulis un Musis. Vakarā mamm. bijušas lielas sāpes.
16.XI.28. No rīta -10° R, vakarā -13°. Nekur nebiju. "Sudraba svētdiena" – pārdotavas vaļā no p. 12.
17.XII.28. Šorīt -15° R, vakarā -16° R. Saņēmām Vilsona Ēda nāves ziņu. Miris ceturtdien 13.XII, glabāšot pils. kapos. 22.XI. Viņš bija vārgs no mazotnes, ar diloni slimoja gadi 5. Māte jau guļ no 1919. g. Lovatjas krastā.
18.XII.28. No rīta -17° R. Biju koop. valdes sēdē.
19.XII.28. Eglīte pirmsskolai un 1. klasēm. Uzveda "Sarkancepurīti". Arī citi uzvedumi labi, rotaļas patīkamas.
20.XII.28. Eglīte II. u. III. klasēm. Uzveda "Ziemas sapni". Izdevās diezg. labi. Man bija jāsagatavo rūķu skats. Kora dziedāšana bēdīga.
21.XII.28. Eglīte IV., V. u. VI. klasēm. Uzveda ludziņu "Rītu sāksies jauna dzīve". Visos vakaros vingrojumu uzvedumi ļ. labi. Freimaņa jkdze strādājusi ļoti daudz. Tikai šis vakars bija ļ. trokšņains, daudz mežonības.
22.XII.28. Ritums ar Doņi nobrauca uz Saldu.
23.XII.28. Atbrauca Ludis uz Saldu braukt. Vakar nopirku mammulei adītu jaku. Šodien viņa pērk sev kurpes.
24.XII.28. Biju koop. Nopirku Musim un Žulim Jessena "Jaun. lit.". 10 n-rus katram. Maijucis un Musis nopirka eglīti. To pušķojām un vakarā dedzinājām. Svētku izjūtu.
25.XII.28. Nekur nebiju.
26.XII.28. Tāpat nekur nebiju. Nebija arī ciemiņu.
27.XII.28. Bijām aicināti pie Segliņa kdzes, bet Musītis saslima – t° pāri 37,5. Kartiņa no Doņa.
28.XII.28. Skolot. sav-bas konference. Biju palīgā reģistrēt. Vakarā Skol. mūzejā bija Blaumaņa vakars. Atmiņas par Bl. Stāstīja Anna Brigadere, Skalbe, Ant. Austriņš (lasīja nod. no Garās jūdzes), Bl. brālis Arvīds (mans skolas b. Vecpiebalgā) un Mirdza Šmitchene lasīja Bl. dzejas (es domāju, ka tā ir Biruta Skujeniece).
29.XII.28. Biju vēl skolot. konferencē. Sasaukuši labie.
30.XII.28. Visu dienu biju uz kooperatīva inventūru.
31.XII.28. Biju koop. inventūrā līdz p. 4. Jauno gadu sagaidījām mājā. Uzrakstīju skolotāju konferences atreferējumu. T° – 7° R.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.

Tēzaurs