Файл
0074-Janis-Sedols-04-0044
РасшифровалInga Tapiņa
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Создан2022-05-11 18:43:20
Исправлен2022-05-14 07:01:17
Расшифровкаvīru sagaidit nei ari kādas ziņas dabūt, vai būtu dzīvs jeb miris.
Fabrikanta sieva nu sāka domāt un saprata, ka tas vis [viss] ir viņas vaina, ka virs pazudis, jo viņa tikai vīru pierunajuse uz to, lai izbrauc.
Fabrikanta sieva nu domā, ko nu darit, un iedomajas, ka viņas vīrs viņu izjēmis no tumša pagraba neēdušu un apģerbis, un nu viņa ir izdarijuse, ka viņam japazud un savu galu dabūt, ka nemaz nevar dabūt zinat, kur un ka viņam gājis.
Fabrikanta sieva lika iztukšot vienu tumšu kambari un notaisja visu cieti, un tur viņa stāvēs, kamērt nomirs iekš tumsibas, par to sodibu, ka viņa iztaisijuse to, ka fabrikantam japazūd. Viņa iesauca uzticamo bukalteri un pateica viņam, ka viņai te tumšā kambari iekš tumsibas jastāv, kamert te nomirst, lai meitas, kamert vēl dzīva, lai ienesot viņai ēst. Tad sacijuse bukalterim: "Lai viņas dēlu viņš audzejot līdz 16 gadiem un tad lai visu fabriku un mantu pardalot divās daļās, vienu daļu lai dodot dēlam, otru daļu lai viņš paturot sev."
Ķeizaram, kur pie vartiem fabrikants ar suņa ādu ietits un pieķēdets, bijuse viena vieniga meita, bet ļoti nesmuka un nejauka no izskatas, tamdēļ ari viņu neviens neprecejis. Vienreiz ķeizars ar vienu ķēniņu sācis karot, bet ķēniņš to karu paspēlēja, bet ķēniņam bijis viens dēls, kurš negribeja savu tēva zemi citam atdot, tad ķēniņa dēls braucis pie nesmukās ķeizara meitas precibās, lai dabūtu pulku pūra naudas un sava zemi atpakaļ.
Kad uzrunajis keizara meitu precet, ķeizars sacijis: "Vis [viss] labi, tu jau vari te pat palikt par valdnieku". Bet viņš sacijis, ka gribot labak savu tēva zemi un naudu, lai varetu parādus izmaksat.

Расшифровать текст
СобраниеАрхив латышского фольклора
КоллекцияCollection of Jānis Sedols in Bārta
Ключевые слова

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs