Bb31-Aleksandrs-Veinbergs-0174
РасшифровалSandis Laime
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Создан2020-09-21 18:24:46
Исправлен2020-09-22 18:07:53
Расшифровка[31]

1372

5. Kaut kur Valmieras apvidū bijušas mājas, kur zirgi vienmēr stāvējuši slapji. Izžāvēt nav varējuši ne par ko. Saimnieks zināš, ka ziemassvētku naktī visi kustoņi runā. Viņš jau no vakara iegāš stallī un pagulies zem siles. Ap pusnakti durvis atvērušās un ienācis kāds pazīstams kaimiņu saimnieks. Sācis kaut ko ap zirgu grābstīties. Saimnieks pasilē jau ausis vien spicējis. Te zirgs sācis kaut ko runāt. Saimnieks ieklausījies un sastindzis. "Tas bluķis pasilē, to nākamsvēdie' vedīs uz kapsētu," zirgs teicis. Kā tas gadījies, kā ne, kā klupis svešais saimniekam virsū, tā tik stipri sažņaudzis, ka tas bez elpas. Lai nesakot nevienam, ka viņš te bīš.
Saimnieks tomēr pateicis un nākamā svētdienā tiešām ticis aizvests uz kapsētu. Sazini nu, vai viņam tā bijis nolikts, vai ar' tas nomiris tādēļ, ka izpļāpājis, ko kaimiņš burvis, - tas bijis vella pilts, tam aizliedzis.
4. VII. 1924. (Teikā liekas sajaukti 2 varianti.)

1373

6. Burvji un spīganas visvairāk mīlot klejot pa naktīm gaveņa laikā.

1373a

Burvji un spīganas visvairāk mīlot klejot pa naktīm gaveņa laikā.

1373b

Tā kādreiz rijā gulējušas 2 meitas. Te uzreiz kāds iemetis uz salmiem mellu jēru. Meitas izbijušās gan, bet viena tomēr paņēmuse jēru audzēt. Uzaudzējuse ar'. Bet jēru katrā ziņā kāds burvis bijis kaut kur nozadzis un gaŗām skrienot tāpat iemetis rijā.

1374

7. Agrāk bijuši tādi nejauki rāpuļi vai krupji, kas varējuši sazagties labību un tad laisties pa gaisu. Daži saimnieki varējuši paši par tādiem pārvērsties, bet citi tādus īpaši turējuši. Ozolā vai citā kokā tie dzīvojuši un saimniekam tad tur laiku pa laikam vajadzējis nolikt ziedu - ēdienu vai ko.

1374a

Kādreiz viens saimnieks vētījis miežus. Te pa durim ielīdis nejauks krupis un sācis tos ēst. Saimnieks nav ar' aizticis. Cik nu šis tā kā tā apēdīs, domājis. Bet saimnieks muti vie' atplētis, kad krupis, paēdis, aizlaidies pa gaisu. Ierāpojis diezin kādos tur striķos un tā drīz aizlaidies.
Vēlāk izrādījies, ka saimniekam trūkst 3 pūri miežu. Bet otrās mājās jau zinājuši, ko vajaga: tur bijuse izklāta balta villāne
Расшифровать текст
СобраниеОбщество Кришьяниса Барона
КоллекцияCollection of Aleksandrs Veinbergs
Ключевые слова
Единицы#LFK Bb-31-1373a
#LFK Bb-31-1373
#LFK Bb-31-1373b
#LFK Bb-31-1374
#LFK Bb-31-1374a

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.