Файл
1685-Vandzenes-pamatskola-01-0005
РасшифровалUna Smilgaine
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Создан2023-01-17 16:27:58
Исправлен2023-01-17 16:47:21
РасшифровкаTāpēc no jūrmalas taisnā līnijā uz ezeru zeme ir nokaisīta ar akmeņiem.

14

Pasaka par melno kraukli.
Kādai meitai nomira māte. Tēvs aprecējis otru sievu tā meitenei bijuse pamāte. Pamāte nevarējusi pameitu ieredzēt. Pameitai vajadzēja svētku vakarā cept karašu. Bet krāsnī karašu laižot viena karaša iekrituse pelnos. Pamāte par to tik ļoti noskaitusies, ka izdzinusi pameitu no mājas. Pameita nu gājusi, gājusi pa mežu kamēr apmaldījusies, nezinādama kur iet. Te uz ceļa priekšātupējis melns krauklis tas bijis pavisam nosalis. Meitenei palicis kraukļa žēl, viņa paņēma kraukli un ielika sev azotē. Pēc kāda laika krauklis atsilis, izbāzis galvu pasacīja paldies un lūdza lai ļaujot viņam pasildīties uz pameitas mājas skursteņa. Man nav mājas, jo pamāte mani izdzina, meitenīte atbildēja, un es pati arī esmu apmaldījusies un nezinu ceļu kur tikt atpakaļ uz savu māju. Tad krauklis solījies meiteni izvest no meža. Viņš gājis pa priekšu un meitene gājusi līdz kamēr izgājusi no meža. Nu viņiem priekšā bijis liels glāžu kalns, un kalnu galā maza mājiņa. Krauklis viņai licis lai ejot uz mājiņu. Ieejot mājiņā meitene redzējusi, ka viena veca sieviņa griež dzirnaviņas. Meitene padevusi labdienu. Atņemot labdienu māmiņa sacija labi, labi meitiņ, ka atnāci še pagriež dzirnaviņas es nosnaudīšos. Griežot dzirnaviņas meitene paskatījusies pa lodziņu viņa redzēja tālu lejā ciemu un sniegs tik ļoti snieg, ka tikai drusku var redzēt braucam meža vīrus ar malku vezumiem, viņi ir dziļā sniegā apmaldījušies un nevar mājās tikt. Meitenei paliek žēl viņa aptur dzirnaviņas un sniegs tūliņ vairs nesnieg. Meža vīri atrod ceļu un pārbrauc mājās. Te pamostas vecmāte un dusmīgi uzsauc meitenei kāpēc nemaļ, meitene sabīstās un maļ atkal. Kad viņa atkal drusku paskatās pa lodziņu viņa redz, ka gailītis grib vistiņu aizvest uz šķūņa, bet celiņš tā piesnidzis, ka nekā izbrist. Viņai paliek gailīša žēl un pietur atkal dzirnaviņas. Tikko dzirnaviņas negriež tad sniegs ar vairs nesnieg. Vecmāte pamozdamies saka, ka nu jau diezgan gulēts lai dodot viņa pati malšot. Tad viņa par pakalpošanu iedevusi meitenei mazu spogulīti un teikusi, ja tev ir kas nepatīkams tad paskaties spogulītī. Tā meitene izgājusi no mājiņas, bet uz ceļa viņai priekšā atkal melnais krauklis. Tas lūdzis meiteni lai tā topot par sievu.
Расшифровать текст
СобраниеАрхив латышского фольклора
КоллекцияCollection of Vandzene 6-year Primary School
Ключевые слова
Единицы#LFK 1685, 13
#LFK 1685, 14

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs