Pēteris Blaus

Имя
Pēteris Blaus
Псевдоним
Zilais
Связи
Резюме
Pēteris Blaus (1856–1930) – dzejnieks, žurnālists un folkloras vācējs. Mācījies Liepkalnes, Jaunbebru un Vecpiebalgas draudzes skolā. Pašmācības ceļā sagatavojies skolotāja darbam. Skolas laikā savācis ap 10 000 tautas dziesmu, ko nosūtījis Krišjānim Baronam. Fricim Brīvzemniekam nosūtījis 2439 tautas dziesmu tekstus, Andrejam Jurjānam – daudzas rotaļu melodijas un arī dažu mūzikas instrumentu aprakstus. Popularitāti iemantojusi rotaļa Nokul mani, māmuliņa. Izmantojot dziesmas Zīlei spārni nodiluši materiālu, Andrejs Jurjāns izveidojis himnisko kordziesmu Dievs, dod mūsu tēvu zemei. Cīrihes universitātē kā brīvklausītājs apmeklējis lekcijas literatūrā, tieslietās un tautsaimniecībā. Strādājis par palīgskolotāju Ogres pagastskolā. Līdz 1905. gadam bijis Ērgļu pagasta rakstvedis. No 1911. gada dzīvojis Rīgā, strādājis laikrakstā "Latvija" (1911-14), bijis laikraksta "Jaunais Vārds" (1915-17) redakcijas loceklis, "Baltijas Ziņas" redaktora (1918-19). Strādājis par miertiesnesi un advokātu, bijis Latvijas rakstnieku pils pārvaldnieks Siguldā (1923-26). Piedalījies 1905. gada revolūcijā, bijis delegāts pagasta darbinieku kongresā Rīgā. 1906. gadā emigrējis uz Šveici. Trūkuma spiests, 1909. gadā devies uz Krieviju, kur apcietināts un ieslodzīts Harkovas cietumā. 1910. gadā pārvests uz Tallinu, vēlāk attaisnots. Bijis viens no Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības dibinātājiem un tās pirmais priekšsēdētājs (1917-20). Mīlestības tēma dominē sonetu vainagā "Tev" (almanahā "Jauna raža" 1898). Izdoti dzejoļu krājumi "Asnu mēnesis" (1912), kur ietverti 19. gadsimta 70. un 80. gados rakstītie dzejoļi un "Ziemas dienas" (1914). Dzejoļu krājumi "Silti vēji - agras salnas", "Miglas tēli", "Starp pagātni un nākotni" (visi 1912) ietverti gan mīlestības un dabas dzejoļi, gan arī virkne dzejoļu, kam ierosmi devusi 1905. gada revolūcija ("Bēguļu dziesmas", "Alpu cikls" u.c.). Sarakstījis liroepiskus darbus "Ādams" un "Maharadža Visvamarga" (abi 1924). Dzejoļu izlase "Negaisos un saules staros" (1938).
Личная информация
Dzimis saimnieka ģimenē.
Профессиональное деьтельность
Pirmā publikācija ar pseidonīmu Zilais - dzejolis "Kareivja līgaviņa" laikrakstā "Balss" 1878. gada 25. novembrī.

Kareivja līgaviņa

Pie Melnās jūras krastiem svešumā,
Kur tēvuzeme zaudēj dažu dēlu,
Stāv kapu kalniņš mēness klusumā.
To sudrabainiem stariem pušķo vēlu
Uz vvientulīgā kapu kalniņa
It lēni vēsma līgodamās liecas
Ar kupliem zariem roze sarkana;
Šī kapu laipni apsegt klusi sniedzas.


Pie Baltās jūras krastiem vientuļi
Sēd mirtu kroni meita raudādama;
Tā savītušu neaizmirsteli
Ar asrām slaka mīļi skūpstīdama,
Par miglas mākonīšiem asaras
It veikli vējiņš aiznes tālā malā,
Tās salasās uz rozes dižanas,
Kā skaistas pērles saŗto ziedu galā.


Un rozei kapam pāri lokoties –
Kad meita skumjās nopūšas it grūti –
Sāk asru lāses viegli raisīties
Un veldzēt sen jau izdzisušu krūti.
Tad lēnais vējiņš vieglās smilktis griež
Un jauneklis no kapa ārā dodas.
Tas rozi mīlīgi pie krūtīm spiež,
Uz bālām lūpām sēri smaidi rodas.

"Tu mīļo šķīsti! Bij man kapā just
Cik karstas asaras un grūti vaidi.
Nekad vairs nevaru es Tevim zust!
Gan skumjas drīzi beigsies! Gaidi, gaidi!"
Tā gaudā balsī saka jauneklis.
Un tad no rozes ātri nostu raujas,
Tā vaigs ir tumšs kā tumšas debesis
Viņš atkal klusām zemes klēpim ļaujas.

Bet meita gauži raudāt nenobeidz,
Ar asrām vējiņš rozi slacina.
Kas tās jo ātri noritināt steidz
Uz sausa, klusa smilkšu kalniņa.
Un vieglām smilktīm atkal griežoties,
No jauna jauneklis pie rozes stājas.
"Nāc, nāc pie manis un beidzi sēroties! –
Nāc līdz, kur bēdas nav, kur labi klājas!" –

Tā saka viņš, tad lēni, mīlīgi
Tas rozi lauzis, smaida labprātīgi.
Un mēmie mēness stari nopietni
To kluso brīdi velti šaušalīgi.
Ar lauzto rozi veikli jauneklis
Nu smilkšu kapā saldi dusēt gāja,
Uz Baltās jūras krastiem mēnesis
Tur meitu mūža mierā žūžināja. –

http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#pan...
Место/время рождения22.09.1856
Ogres novads
Ogres novads
Ogres Vecpriekšānos
Oбразование
Cīrihes Universitāte
Cīrihe
Zürich, Switzerland
Kā brīvklausītājs apmeklējis lekcijas literatūrā, tieslietās un tautsaimniecībā.


Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
место работы1911 – 1914
Laikraksts "Latvija" (1906–1915)
Rīga
Rīga

1915 – 1917
Laikraksts "Jaunais Vārds" (1914–1922)
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050
redakcijas loceklis
migrate1917 – 1920
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Rīga
Rīga

Dibinātājs, priekšsēdētājs
1929. gadā ievēlēts par goda biedru.

migrate1906 – 1909
Šveice
Switzerland

1909 – 1910
Krievija
Russia
migrate1910
Harkiva
Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

1910
Tallina
Tallinn, Harju County, Estonia
Место/время смерти05.08.1930
Rīga
Rīga
migrate
Rīgas Otrie Meža kapi
Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026
Награды
1926
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.

Легенда карты

Показаны записи 1-12 из 12.
#МестоДатаТипТип места
  
1Ogres novads
(Ogres novads)
22.09.1856Место/время рожденияRegion
2Rīga
(Rīga)
05.08.1930Место/время смертиCity
3Šveice
(Switzerland)
1906 - 1909migrateCountry
4Krievija
(Russia)
1909 - 1910migrateCountry
5Rīgas Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026)
(Не указано)migrateCemetery
6Cīrihe
(Zürich, Switzerland)
(Не указано)OбразованиеCity
7Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
(Не указано)OбразованиеVillage
8Rīga
(Rīga)
1911 - 1914место работыCity
9Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050)
1915 - 1917место работыBuilding, house
10Harkiva
(Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine)
1910migrateCity
11Tallina
(Tallinn, Harju County, Estonia)
1910migrateCity
12Rīga
(Rīga)
1917 - 1920migrateCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.